Aanmelden | Contact
Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

27-11-2021 - Dordrecht - transportakten van huizen met de duiten voor de krijgskas + geaffecteerden van de brandspuiten 1 t/m 7
In de database "Transportakten: staat van de Duijten van de Gulden, ten behoeve van de Collonellen der Stad Dordrecht over de Huijsen en Erven 1757-1764 en 1769", en op Hulpbronnen onder '1767' de bron: "Geaffecteerden van de brandspuiten 1 t/m 7 (1767 en 1777)"
13-11-2021 - Dordrecht - de nachtwacht van Dordrecht: bewonerslijsten van de 11 burgercompagniën (vendels) 1702
Nieuw op Hulpbronnen Dordrecht onder '1702'. In 1702 zijn er lijsten van inwoners opgesteld om daaruit alle Dordtse weerbare mannen van 20-60 jaar te selecteren.
7-11-2021 - Dordrecht - Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen 1919 en 1920
Directe belasting incl. vermelde klasse waarin de belastingplichtige valt (vanaf klasse 23 (meer dan fl.1500)) **** Met de rijkste Dordtenaren: (1919) J.J. Vriesendorp, S.M.H. van Gijn, A. van Driel, D. Brand Azn, Wed. J.P.A. Wijers, L.C. van Oldenborgh, N.M. Bouvij, J.J.B.J.J. Bouvij, L.F.D. v/d Minne; en (1920) Wed. J.P.A. Wijers, Mr. J.C. Stoop, A. van Driel, L.F.D. v.d. Minne, S.M.H. van Gijn, R.B. Gips, L.C. van Oldenborgh N.M. Bouvij, J.J.B.J.J. Bouvij; **** Zoek naar bijvoorbeeld: directe gijn
1-11-2021 - [hulp gevraagd] --- WERELDREGIO (krant Schouwen Duiveland) gaat schrijven over watersnood geevacueerden naar Dordrecht
DORDRECHT / ZIERIKZEE - In 1953 kwam het eerste ANP-bericht over de grote watersnood ramp uit Dordrecht en omgeving. Barend Mensen was de schrijver. Daarom was Dordrecht de eerste tijd de invalsstad naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden om een beeld te krijgen van de grote ramp door watersnood. Koningin Juliana ging ook per boot vanuit Dordrecht het rampgebied in om de getroffenen een hart onder de riem te steken en om haar solidariteit te tonen. Veel mensen, die voor het water moesten vluchten, kwamen ook naar Dordrecht toe. De krant WERELDREGIO, de uitgave voor Schouwen, wil daaraan extra aandacht besteden aan de komende watersnoodbijlage. Voor die publicatie wordt om hulp gevraagd, zo blijkt uit een artikel de krant. **** Volgens de gegevens die WERELDREGIO nu al publiceert werden op het eiland van Dordrecht meer dan 2500 vluchtelingen opgevangen. Bijna vijfhonderd mensen kwamen uit gemeentes op Schouwen. De krant meldt al dat mensen in Dordt zijn overleden en dat Zeeuwen in Dordrecht werden geboren in 1953. **** Het mailadres van de redactie die Zierikzee als hoofdvestiging heeft is: redactie@wereldregio.nl **** link artikel: https://issuu.com/wereldregio/docs/week_43_d49075b5a74c61 ----- [bron: https://www.dordrecht.net/nieuws/wereldregio-gaat-schrijven-over-watersnood-geevacueerden-naar-dordrecht-2021-11-01] *** ZOEK op de website Dordtenazoeker naar bijvoorbeeld: evacuee singel
31-10-2021 - Dordrecht - ledenlijst van de sociëteit Harmonie (1796-1839)
Zie 'Hulpbronnen, onder '1796' --- door A. van Veen, samengesteld op basis van het notulenboek van de sociëteit.