Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - jeugdzorg, pleegouders van kinderen van gedetineerde N.S.B. ouders


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 219
Inventarisnummer: 489

scans verkrijgbaar


Naam Aantal kinderen Naam pleegouders Adres pleegouders Verpleegprijs per dag Verpleegprijs per week Tijdvak Bedrag Opmerkingen
Aken Christina + Marinus + Hans Van 3 Wed. v. Aken Termond Eemsteynstraat 16rd 3,50 - 26/8 t/m 1/9 24,50
Bezemer Maaikje J. 1 J.C. Besemer Reviusstraat 7 1,50 - 26/10 t/m 29/12 49,50 afkomstig uit de gem. Zwijndrecht
Bloos Anton 1 M. Helmos Pettenhof 3 5
6
26/8 t/m 3/11
4/11 t/m 29/12
50
48
Bloos Hillegonda 1 M. Helmos Pettenhof 3 5
6
26/8 t/m 3/11
4/11 t/m 29/12
50
48
Bommel, Van 3 C. van Bommel Heysterbachstraat 5 20 23/9 t/m 10/11 140
Bommel, Joh. van 1 Mevr. Vlasblom Sumatrastraat 18 1,50 14/11 t/m 22/12 58,50 afkomstig gem. Amersfoort
Bosson, Wilhelmina 1 L.A. Smak Gregoor Papendrecht 1,50 30/7 t/m 30/9 94.50
Breur, Arie J. 1 A.J. Roza Riouwstraat 84 - 7,50 20/7 t/m 9/11 120,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Breur, Gijsbert 1 A.J. Roza Riouwstraat 84 - 7,50 20/7 t/m 9/11 120,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Dirks 3 P. Otto Duquerrestraat Den Haag - 15 2/6 t/m 29/12 450,- Loon f. 74,10
Epenhuisen, Aafje C. 1 Mevr. Epenhuisen Krispijnseweg 217 1,50 1/7 t/m 29/12 273,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Epenhuisen, Erica E. 1 Mevr. Epenhuisen Krispijnseweg 217 1,- 1/7 t/m 29/12 182 afkomstig gem. Zwijndrecht
Groen, Willem Jan + Arie Christ. 2 P.H. Rademakers Krommedijk 68 2,50 18/9 t/m 29/12 257,50 afkomstig gem. Zwijndrecht
Groenewoud, Jan. W. 1 B. Kock Hof Welgelegen 13 1,50 5/12 t/m 29/12 37,50 afkomstig gem. Zwijndrecht
f 21,- loon
Grootenboer, C.A.Th. 1 Mej. Grootenboer Voorstraat 52rd - f 5
f 7
8/10 t/m 15/12
16/10(12?) t/m 29/12
f 50
f 14
Grootenboer, Hendrik 1 Mej. Grootenboer Voorstraat 52rd - f 5
f 7
8/10 t/m 15/12
16/10(12?) t/m 29/12
f 50
f 14
Grootenboer, Joh.a [Johanna] 1 Mej. Grootenboer Voorstraat 52rd - f 5
f 6
8/10 t/m 15/12
16/10(12?) t/m 29/12
f 50
f 12
Hietbrink, W.J. 1 C. van Bree Vossiusstraat 57 1,50 - 12/5 t/m 29/12 f 348
Jong, Siegfried de 1 P.J. van Weerdt Valeriusstraat 20 1,50 22/11 t/m 29/12 f 57 afkomstig gem. Leiden
Keizer, Maria + Cornelia de 2 A. van Houweningen Dubbeldamscheweg 226 f 10 29/7 t/m 20/10 f 120
Kemp, Johanna, Pieter en Cornelis 3 Ph. Wiegman Wijngaardstraat 19rd f 15 7/10 t/m 29/12 f 180
Kersen, Arie van 1 P.A. Blom Vriesestraat 62rd f 5 1/7 t/m 29/12 f 130
Kock, de 4 G.J. Enserink Oudendijk 1 4,50 26/5 t/m 30/8 f 285 afkomstig gem. Apeldoorn
Korver, de 3 A. v.d. Beemt Noordendijk 19 3,50 6/8 t/m 22/9 f 273
Lawende, Jac. 1 Mevr. Adamse Krispijnscheweg 219 f 10,50 9/10 t/m 29/12 f 122,50
Los, Maria 1 P. Blom Hollanderstraat 25 f 7 18/6 t/m 29/12 f 195
Los, Petrus 1 P. Blom Vriesestraat 62rd f 5 18/6 t/m 29/12 f 140
Meyers, Annie 1 H. Grootenboer Voorstraat 175 1,50 21/11 t/m f 29/12 f 58,50 afkomstig gem. Breda
Mussert, Joseph 1 Wed. van Zon Noordendijk 81 f 5 12/11 t/m 29/12 f 35
Olst, Christina J.A. van 1 Wed. van Olst Ceramstraat 24 f 5 11/6 t/m 29/12 f 145
Olst, Cornelis van 1 Wed. van Olst Ceramstraat 24 f 5 11/6 t/m 29/12 f 145
Postma, Brigitta 1 W. in 't Veld Brouwersdijk 182rd f 7 20/6 t/m 29/12 f 193
Rijzewijk, Cornelis van 1 N. van Lindelust Boxtel f 1,50 10/6 t/m 27/9 f 70.50
Rijzewijk, Wijnand van - - Boxtel f 1,- 10/6 t/m 27/9 f 47
Schoor, Paulus 1 J. Giphart Reinkenstraat 13 f 7 19/5 t/m 19/12 f 231
Schwartz, Sara C. 1 P.C. van Bree Krommedijk 137rd f 1,50 23/6 t/m 29/12 f 283,50 afkomstig gem. Gramsbergen
Schwartz, Willy 1 P.C. van Bree Krommedijk 137rd f 1,- 23/6 t/m 29/12 f 189 afkomstig gem. Gramsbergen
Staveren, Jacob 1 L. Muyen Bisschopstraat 51 f 1,50 13/8 t/m 29/12 f 206,50 afkomstig gem. Amsterdam
Staveren, Jacobus 1 J. Meekers Gr. Kerksbuurt f 7 22/8 t/m 29/12 f 130 afkomstig gem. Amsterdam
Strik, Elisabeth 1 V. Strik Peperstraat 2, Hoorn f 1,50 1/11 t/m 31/12 f 91,50
Strik, Trijntje 1 J. Broertje Keern 63 Hoorn f 1,50 1/11 t/m 31/12 f 91,50
Termond, Hans 1 J. Vlasblom Werkenmondestraat 17 f 1,- 25/9 t/m 29/12 f 96 afkomstig gem. Nieuwer Amstel
Termond, Johan 1 J. Vlasblom Werkenmondestraat 17 f 1,50 15/6 t/m 29/12 f 297 afkomstig gem. Nieuwer Amstel
Verduin, Nellie 1 A.J. Retel Noordendijk 3 f 10,50 17/11 t/m 29/12 f 63
Vries, Egbert de 1 Wed. S. de Vries de Wit Herradesstraat 49 f 6 22/10 t/m 29/12 f 60
Wielen, Hans E. v.d. 1 Visser Cath. Prinsenstraat 4 f 10,50 20/8 t/m 29/12 f 199,50
Wulfse, Micha 1 P.H. Hoogstraten Oranjepark 4 f 1,50 1/6 t/m 25/9 f 129
Wijngaarden, Adriaan 1 P. van Wijngaarden Tieselenstraat 14 f 1,50 28/8 t/m 22/9 f 52,50
Wijngaarden, Antonia van 1 W. de Vos Tieselenstraat 16 f 1,50 10/9 t/m 29/12 f 189
Wijngaarden, Elisabeth 1 B. Waalboer Tieselenstraat 20rd f 10,50 1/9 t/m 29/12 f 189
Potters, Wilfert; overleden 19 Nov. '45 verpleegd in verpleeghuis Jeugdzorg Begrafeniskosten 30,55
f 7458,05



Jeugdzorg - Aanvullende declaratie van gedane uitkeringen aan pleegouders waar kinderen zijn ondergebracht van gedetineerde N.S.B. ouders


Anton Bloos H. Helmos, Pettenhof 3 30/31 Dec. 1 1,72 -
Arie Bloos Helmos, I. da Costastraat 6 30/31 Dec. 1 3,- -
Hillegonda Bloos H. Helmos, Pettenhof 3 30/31 Dec. 1 1,72 -
Joh.s v. Bommel mevr. Vlasblom, Sumatrastraat 18 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig gem. Amersfoort
Wilhelmina H. Bosson L.A. Smak-Gregoor, Papendrecht 1/10-31/12 1 138,- -
Aafje Cornelia van Epenhuizen Mevr. v. Epenhuizen, Krispijnseweg 217t 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Erica Elisabeth van Epenhuizen Mevr. v. Epenhuizen, Krispijnseweg 217t 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Hermina v. Eysden A. ter Horst, Mauritsstraat 22rd 17/12-31/12 1 21,- -
Willem J. Groen P.H. Ramaeckers, Krommedijk 68 30/31 Dec. 1 2,- -
Jan W. Groenewoud B. Kock, Hof Welgelegen 13 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Cath. Grootenboer Mej. Grootenboer, Voorstraat 52rd 30/31 Dec. 1 2,- -
Hendr. Grootenboer Mej. Grootenboer, Voorstraat 52rd 30/31 Dec. 1 2,- -
Joh.a. Grootenboer Mej. Grootenboer, Voorstraat 52rd 30/31 Dec. 1 1,72 -
Waander J. Hietbrink C. van Bree, Vossiusstraat 57 30/31 Dec. 1 3,- -
Siegfried D. de Jong P.J. de Weerdt, Varleriusstraat 20 30/31 Dec. 1 3,- -
Cornelis Kemp Th. Wegman, Wijngaardstraat 19rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Johanna Kemp Th. Wegman, Wijngaardstraat 19rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Pieter Kemp Th. Wegman, Wijngaardstraat 19rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Arie van Kersen P.A. Blom, Vriesestraat 62rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Maria Los P. Blom, Hollanderstraat 25 30/31 Dec. 1 2,- -
Petrus Los P.A. Blom, Vriesestraat 62rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Annie Meyers H. Grootenboer, Voorstraat 175 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig Gem. Breda
Josephus Mussert Wed. Zon, Noordendijk 81 30/31 Dec. 1 1,42 -
Sara C. Schwartz P.C. van Bree, Krommedijk 137rd 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig Gem. Gramsbergen
Willy Schwartz P.C. van Bree, Krommedijk 137rd 30/31 Dec. 1 2,- afkomstig Gem. Gramsbergen
Jacobus van Staveren J. Meekers, Gr. Kerksbuurt 30/31 Dec. 1 2,- afkomstig Gem. Amsterdam
Nelly Verduyn A.J. Retel, Noordendijk 3 30/31 Dec. 1 3,- -
Egbert de Vries Wed. S. de Vries de Wit, Herradesstraat 49 30/31 Dec. 1 1,72 -
Antonia van Wijngaarden W. de Vos, Tieselenstraat 16 30/31 Dec. 1 3,- -
Elisabeth van Wijngaarden B. Waalboer, Tieselenstraat 20rd 30/31 Dec. 1 3,- -
- - - - TOTAAL f 202,40 -


Ook genoemd in dit dossier:
- Willem J. Jacob van Kamen, geb. 21-9-1935, L. Muijen Bischopstraat 51 (Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken, Amsterdam, R151354, dd. 19-11-1945);
- Johan en Hans Termond, resp. geb. 1/12 '35 en 29/9 '33, inwonend bij fam. Vlasblom, Werkenmondestraat 17 (Gemeente dienst voor socaile Zaken, Nieuwer-Amstel), dd. 17 jan. 1946);
- gezin van J. Daamen te Epe, Parkweg C51, Pieter Johannes en Marda Walraven (Epe dd. 18 febr. 1946);
- kinderen Van der Hert, komen niet voor in Dordrecht, misverstand (Dordrecht 8 Mrt 1946);
- in het gezin Otto-Derks, Daguerrestraat 150 's Gravenhage, de kinderen Sara Adriana, geb. 7-7-27, Willem Johanna Frans, geb. 22-8-28 en Adriaan Peter Gerard, geb. 3-2-1932, kinderen van Frans Derks en Sara Adriana Ferdinandusse, Amerstraat 33; (Inspectie Bijzondere Jeugdzorg, 11 mrt 1946);
- kindertehuis "Jeugdzorg", 3 kinderen Van Malssen en 3 kinderen Muller, allen kinderen van Karel Aug. Muller, geb. 11-12-1912 en Annigje van Goolen, geb. 16-10-1904; (Inspectie Bijzondere Jeugdzorg, 1 april 1946);
- kindertehuis "Jeugdzorg", twee kinderen van Genderen, Gerrit Roelof, geb. 14-1-31 en Gijsbert, geb. 29-4-34, kinderen van Gijsbert van Genderen en Johanna Thijsen, Verhulststraat 61; heer Thijssen, Riouwstraat 75rood; (Inspectie Bijzondere Jeugdzorg, 1 april 1946);
- kindertehuis "Jeugdzorg", 4 kinderen De Kock, afkomstig uit Apeldoorn: Johanna M. deKock, 20-3-32, Huibert W. de Kock, 21-9-33, Willem Chr. de Kock, 27-3-37, Else Gertr. de Kock, 8-10-39, kindeern van dr. A.C. de Kock, geb. 22-4-1903 te Delft en van Maria Catharina Barto, geb. 28-12-1905 te Amsterdam, Jachthoornlaan 523 te Apeldoorn; (Inspectie Bijzondere Jeugdzorg, 1 april 1946);
- inrichting (tehuis) "Renata", huurovereenkomst van f 1 per jaar; bestuur Stichting voor Kinderverzorging (voormalig Armen- Wees- en Nieuw Armhuis) te Dordrecht, 3 juli 1946);
- (284, NSB) verpleegkosten Wilhelmina H. Bosson, nij L.A. Smak Gregoor, Noordhoek 38, 1 Oct. t.e.m. 31 Dec. '45 (Papendrecht, 7 jan. 1946);
- Nota's kinderen van Malssen, 3 kinderen Muller + Wapperom (de Inspectie Bijz. Jeugdzorg (dir. B.J. Oosterheert), p/a Huize Renata, Singel, 30 Aug. 1946, 2340)

Laatst gewijzigd: juli 2021.