Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 54

DOSSIER 1086
fa. J.H. Bouman & Zonen, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 30-05-1921 eerste inschrijving
  • B. 24-03-1924 uittreding vennoot; wijziging bepaling rechten van derden
  • C. 23-02-1927 procuratiehouder
  • D. 03-04-1928 uittreding vennoot
  • E. 03-07-1928 ontbinding vennootschap
  • F. 03-07-1928 nieuwe vennootschap
  • G. 22-08-1932 kapitaalsopgave
  • H. 19-10-1932 faillietverklaring
  • I. 06-11-1933 beeindiging faillissement
  • J. 31-12-1936 ambtshalve opheffing

E. (03-07-1928)


Opgaaf van de firma J.H. Bouman en Zonen, gevestigd te Dordrecht.

De vennootschap is ontbonden doch wordt thans voortgezet onder denzelfden door Johannes Josinus - Rokus - en Hendrikus Bouman, allen te Dordrecht.

(aangever: Johannes Josinus Bouman, vennoot. Dordrecht, den 28 Juni 1928)

Laatst gewijzigd: oktober 2011.