Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 54

DOSSIER 1086
fa. J.H. Bouman & Zonen, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 30-05-1921 eerste inschrijving
  • B. 24-03-1924 uittreding vennoot; wijziging bepaling rechten van derden
  • C. 23-02-1927 procuratiehouder
  • D. 03-04-1928 uittreding vennoot
  • E. 03-07-1928 ontbinding vennootschap
  • F. 03-07-1928 nieuwe vennootschap
  • G. 22-08-1932 kapitaalsopgave
  • H. 19-10-1932 faillietverklaring
  • I. 06-11-1933 beeindiging faillissement
  • J. 31-12-1936 ambtshalve opheffing

F. (03-07-1928)


1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: J.H. Bouman en Zonen
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: houtbewerking
1c. Gemeente, straat, huisnummer: Weeskinderendijk 57
1d. Tijdstip van aanvang: 1 April 1928
1e. Tijdstip van het einde: 31 Maart 1958 daarna verlenging van jaar tot jaar.

Vennoot:
- Johannes Josinus Bouman, geb. Dordrecht 1-1-1885, Weeskinderendijk 89;
- Rokus Bouman, geb. Dordrecht 9-8-1886, Krommedijk 19rd;
- Hendrikus Bouman, geb. Dordrecht 11-3-1893, Krommedijk 5;

3. Wat bevat de akte van Vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
Geen der vennooten zal buiten den ander ten name der vennootschap kunnen handelen, gelden uitgeven of ontvangen, noch de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap kunnen verbinden, indien het handelingen betreft een geldelijk bedrag vanaf 1000 te boven gaande. In dit geval zal de privé handteekening van 2 vennooten of van één vennoot en een procuratiehouder vereischt zijn.

5a. Gevolmachtigde:
Cornelis Bouman, 's-Gravendeelschedijk 24, geb. Dordrecht 14-7-1895, de handelingen zijn beperkt tot een geldelijk belang van f 1000.

(aangever: Johannes Josinus Bouman, Dordrecht, vennoot, Dordrecht den 30 Juni 1928)

Laatst gewijzigd: oktober 2011.