Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 54

DOSSIER 1086
fa. J.H. Bouman & Zonen, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 30-05-1921 eerste inschrijving
  • B. 24-03-1924 uittreding vennoot; wijziging bepaling rechten van derden
  • C. 23-02-1927 procuratiehouder
  • D. 03-04-1928 uittreding vennoot
  • E. 03-07-1928 ontbinding vennootschap
  • F. 03-07-1928 nieuwe vennootschap
  • G. 22-08-1932 kapitaalsopgave
  • H. 19-10-1932 faillietverklaring
  • I. 06-11-1933 beeindiging faillissement
  • J. 31-12-1936 ambtshalve opheffing

J. (31-12-1936)


Opgaaf van Firma J.H.Bouman & Zonen, gevestigd te Dordrecht.

2. De Handelszaak is met ingang van 31 December 1936 opgeheven.

(aangever: Mr. G.J. van Oostveen, Singel 287, als Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht den Omstreken. Dordrecht den 31 December 1936)NB.
- I. Johannes Josinus Bouman, tr. Klazina Louwman 

II. Johannes Hendrikus Bouman, geb. Dordrecht 25-11-1861, overl. 1-3-1943 (81 jaar), tr. Dordrecht 17-05-1883 Lena Boertje, geb. Dordrecht 29-4-1858, overl. 13-6-1937, dochter van Rokus Boertje en Adriana Vermeij.
Kinderen:
1. Johannes Josinus Bouman, geb. Dordrecht 1-1-1885, overl. Dordrecht 17-2-1974, tr. (1) Dordrecht 1-2-1906 Geertruida Catharina Lenselink, geb. Middelburg, dochter van Jan Simon Lenselink en Sophia de Man, tr. (2) Dordrecht 4-2-1909 Jantje Hoefman, geb. Ambt Vollenhove 12-11-1885, overl. 10-10-1971, dochter van Reint Hoefman en Femmigje Pit.
2. Rokus Bouman, geb. Dordrecht 9-8-1886, tr. Dordrecht 18-5-1911 Pieternella Kes, geb. Dordrecht.
3. Klazina Bouman, geb. Dordrecht 23-3-1888, tr. Dordrecht 29-4-1920 Nicolaas Noort.
4. Adriana Bouman, geb. Dordrecht 15-6-1890, tr. Dordrecht 1911 Pieter Vos.
5. Hendrik Bouman, geb. Dordrecht 11-4-1893, tr. Dordrecht 30-4-1914 Helena Valk.
6. Cornelis Bouman, geb. Dordrecht 14-7-1895, tr. Dordrecht 22-5-1919 Geertje de Graaf.
7. Johanna Helena Bouman, geb. Dordrecht 30-5-1900. 

- hinderwet 1913-1938
VEILIGSHEIDSWET (Wet van den 20sten Juli 1893, Staatsblad No. 137)
Gemeente Dordrecht

Register tot aanteekening van de opgaven, bedoeld in de artikelen 13 en 27 der Wet.
Nommer : 021
Dagteekening van ontvangst der opgave : 01-07-1919
Is de fabriek VOOR of NA 1 januari 1897 in werking gebracht; in het laatste geval dagteekening daarvan : 00-08-1918
Naam van het hoofd of den bestuurder : fa J.H. Bouman en Zn
Aard van het bedrijf : houtzagerij
Plaats waar de fabriek of werkplaats is gelegen : s-Gravendeelschedijk 28
Soort van drijfkracht en aantal krachtwerktuigen aldaar gebezigd : electriciteit 20 PK / 1
Aantal personen in den regel aldaar verblijvende : 7 m 1j.
+
Nommer : 054
Dagteekening van ontvangst der opgave : 14-01-1920
Is de fabriek VOOR of NA 1 januari 1897 in werking gebracht; in het laatste geval dagteekening daarvan : 01-12-1919
Naam van het hoofd of den bestuurder : fa J.H. Bouman & Zonen
Aard van het bedrijf : houtzagerij
Plaats waar de fabriek of werkplaats is gelegen : s-Gravendeelschedijk 28
Soort van drijfkracht en aantal krachtwerktuigen aldaar gebezigd : electr.motor van 15 PK / 1
Aantal personen in den regel aldaar verblijvende : 5 m.
+
Nommer : 163
Dagteekening van ontvangst der opgave : 21-11-1921
Is de fabriek VOOR of NA 1 januari 1897 in werking gebracht; in het laatste geval dagteekening daarvan : 15-11-1921
Naam van het hoofd of den bestuurder : Fa J.H. Bouman & Zn
Aard van het bedrijf : houtzagerij
Plaats waar de fabriek of werkplaats is gelegen : s-Gravendeelschedijk 24
Soort van drijfkracht en aantal krachtwerktuigen aldaar gebezigd : 5, 30, 15 pk / 3 electr.mot.
Aantal personen in den regel aldaar verblijvende : 5 m.
+
Nommer : 183
Dagteekening van ontvangst der opgave : 8/10-06-1922
Is de fabriek VOOR of NA 1 januari 1897 in werking gebracht; in het laatste geval dagteekening daarvan : 02-06-1921
Naam van het hoofd of den bestuurder : J.H. Bouman>
Aard van het bedrijf : bewerking houtwaren
Plaats waar de fabriek of werkplaats is gelegen : Korte Kolfstraat 83zw
Soort van drijfkracht en aantal krachtwerktuigen aldaar gebezigd : electromotor / 2 pk
Aantal personen in den regel aldaar verblijvende : 2 m.
+
Nommer : 392
Dagteekening van ontvangst der opgave : 27-06-1928
Is de fabriek VOOR of NA 1 januari 1897 in werking gebracht; in het laatste geval dagteekening daarvan : 05-12-1927
Naam van het hoofd of den bestuurder : J.H. Bouman & Zn
Aard van het bedrijf : houtzagerij
Plaats waar de fabriek of werkplaats is gelegen : s-Gravendeelschedijk 24
Soort van drijfkracht en aantal krachtwerktuigen aldaar gebezigd : electr. / gez 50 PK
Aantal personen in den regel aldaar verblijvende : 10 m(an), 15 j.

- ADRESBOEK 1930
Bouman J.J. Weeskinderendijk 89 hoofd houtz.
Bouman & Zoonen J.H. 's Gravendeelschedijk 57 [hout: zagerijen] [houtwaren: fabrieken] [kisten: fabrieken] [hout: handel]

- Brand in een meubelfabriek te Dordrecht.
Zatedagmiddag te 5 uur ontdekte men brand in de gebouwen van de N.V. Meubelfabriek v.h J.H. Bouman en Zn aan den Weeskinderendijk te Dordrecht.
[bron: Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad 29-08-1932]

- terrein N.V. Meubelfabriek J.A. Bouman & ZN aan de Weeskinderendijk, ketelhuis in brand;
[bron: Dordrechtsche courant, 29-8-1932]

- Begraafplaats Essenhof
veld k-3-24/32
Jantje HOEFMAN * 12-11-1885 + 10-10-1971
Johannes Josinus BOUMAN * 01-01-1885 + 17-02-1974

Laatst gewijzigd: oktober 2011.