Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 55

DOSSIER 1110
Simon van der Kloet Mzn, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 31-05-1921 Eerste inschrijving
  • B. 13-09-1932 omzetting in venn. onder firma
  • C. 13-09-1932 nieuw opgave
  • D. 12-08-1938 nieuwe acte van Vennootschap
  • E. 12-08-1938 nieuw opgave der firma
  • F. 30-10-1946 Venn. ontbonden Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van H. v.d. Kloet onder den bestaanden handelsnaam
  • G. 30-10-1946 nieuwe opgave
  • H. 30-10-1946 kapitaalsopgave
  • I. 05-09-1951 opheffing der zaak

E. (12-08-1938)


1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Firma Simon van der Kloet Mzn
1b. Naam der vennotschap: als boven
1c. Soort van bedrijf, dat wordt utigeoefend: de kleedermakeerij, zoowel voor dames als voor heeren, den handel in mode-artikel en al hetgeen met dit een en ander in verband staat, alles in den ruimsten zin
1d. Gemeente, straat, huisnummer, Voorstraat 310
1e. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 15 Juni 1938
1f. Tijdstip van het einde der vennootschap: 31 December 1948

Vennooten:
* Markus van der Kloet Szoon, geb. Dordrecht 6-6-1867, Vest 96
* Hendrik van der Kloet Markuszoon, geb. Dordrecht 8-9-1900, Voorstraat 310

3. Wat bevat de akte van Vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
Ieder der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te teekenen, gelden voor haar uit te geven en te ontvangen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, een en ander behoudens het bepaalde bij het tweede lid van dit artikel.
De medewerking van beide vennooten wordt gevorderd voor:
a. het aangaan van alle verbintenissen, een som of waarde van f 1000 te boven gaande;
b. het verkrijgen, vervreemden en met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken of schepen;
c. het huren en verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of afstaan van onroerende zaken of schepen;
d. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
e. het optreden in rechten (behalve waar het gaat om het nemen van conservatoire maatregelen) en het aangaan van dadingen, compromissen en accoorden.

4a. Gevolmachtigde?
Geen gevolmachtigde.

(aangever: H. van der Kloet, Voorstraat 10, vennoot, Dordrecht 6 aug. 1938)

Laatst gewijzigd: maart 2011.