Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 55

DOSSIER 1110
Simon van der Kloet Mzn, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 31-05-1921 Eerste inschrijving
  • B. 13-09-1932 omzetting in venn. onder firma
  • C. 13-09-1932 nieuw opgave
  • D. 12-08-1938 nieuwe acte van Vennootschap
  • E. 12-08-1938 nieuw opgave der firma
  • F. 30-10-1946 Venn. ontbonden Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van H. v.d. Kloet onder den bestaanden handelsnaam
  • G. 30-10-1946 nieuwe opgave
  • H. 30-10-1946 kapitaalsopgave
  • I. 05-09-1951 opheffing der zaak

G. (30-10-1946)


1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: firma Simon van der Kloet Mzn
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: kleermakerij, zoowel voor dames als voor heeren, den handel in mode-artikelen en al hetgeen met dit een en ander in verband staat, alles in den ruimsten zin
1c. Gemeente, straat, huisnummer: Voorstraat 310
1d. Tijdstip vestiging der zaak: 1854 (voortzetting op 11 Juli 1944)
Eigenaar: Hendrik van der Kloet, geb. Dordrecht 8-9-1900, Voorstraat 310 (Dordrecht)

3a. Is de eigenaar gehuwd onder huwelijksche voorwaarden, waarbij geheel of gedeeltelijk van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt afgeweken? Weduwnaar.

(aangever: H. van der Kloet, eigenaar, Dordecht den 30 October 1946)

Laatst gewijzigd: maart 2011.