Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 56

DOSSIER 1137
H. van Randwijk & Co, gevestigd te Dordrecht. (zie dossier 6519)

INHOUD
.
  • A. 31-05-1921 eerste inschrijving
  • B. 09-03-1925 uittreding mede-eigenaar
  • C. 09-03-1925 huwelijksche voorwaarden
  • D. 03-12-1925 adreswijziging
  • E. 16-12-1925 wijziging van den handelsnaam (zie dossier 6519)

D. (09-03-1925)


Opgaaf van H. van Randwijk & Co, gevestigd te Dordrecht.

Bepalingen der Huwelijksche Voorwaarden.
Er zal tusschen de echtgenooten geenerlei gemeenschap van goederen bestaan, zoodat niet alleen de wettelijk gemeenschap van goederen doch ook de gemeenschap van winst en verlies en die van vruchten en inkomsten worden uitgesloten, met dit gevolg dat alle goederen welke zij ter huwelijk aanbrengen en ieder afzonderlijk staande huwelijk op welke wijze ook verkrijgen, ieders persoonlijk eigendom zullen zijn en blijven en dat de een niet aansprakelijk zal zijn voor de schulden welke de ander vóór of gedurende het huwelijk gemaakt heeft of maken mocht.

De vrouw bedingt voor zich het beheerharer roerende en onroerende goederen mitsgaders het vrije genot harer inkomsten.

Huwelijksvoorwaarden gepasseerd 1 October 1924 voor nots. Mr. B. Sigmond te Dordrecht tusschen Petrus Johannes van Randwijk koopman te Dordrecht en Hélène Mühlensteth.

(aangever: Petrus Johannes van Randwijk, Boomstraat, als echtgenoot, 9-3-1921)

Laatst gewijzigd: maart 2011.