Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 59

DOSSIER 1179
Firma Gebrs. Dicke (zie ook dossier 13842, nieuw dossier 20024)

INHOUD.
  • A. 31-05-1921 eerste opgaaf
  • B. 28-08-1922 firma ontbonden
  • C. 28-08-1922 nieuwe opgave
  • D. 17-10-1946 adreswijziging
  • E. 26-02-1947 aanvulling bedrijf en adreswijziging
  • F. 26-02-1947 de Groothandel in kruidenierswaren en aanverwante artikelen overgedaan aan de Heeren N. Dicke en C.H. Ligthart die dit bedrijf als Venn. o/f. voortzetten onder den naam Grossierderij Dicke
  • G. 12-05-1955 Bedrijf ingebracht in de nieuw opgericht Vennootschap onder Fa. Fa. Itz-Dicke

C. (28-08-1922)


1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Firma 'Gebrs. Dicke'
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: den handel in kruideniers-koloniale en andere waren
1c. Gemeente, straat, huisnummer, Prinsenstraat 3 (Prinsenstraat 33, tijdelijk Bomkade 12)
1d. Tijdstip van vestiging: 22 Februari 1922 [tijdstip van vestiging der zaak 1 Nov. 1814]
Eigenaar: Carel Matthijs Dicke Hendrik Adolphszoon, geb. Dordrecht 28-10-1884, Bomkade 1 (Matthijs Balenstraat 7)

3a. Gehuwd onder huwelijksche voorwaarden?

Gehuwd in algehele gemeenschap van goederen/Gehuwd op huwelijksche voorwaarden, in gemeenschap van winst & verlies

(aangever: Carel Matthijs Dicke HAzn, Bomkade 1, eigenaar, 2-8-1922)

Laatst gewijzigd: maart 2011.