Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 59

DOSSIER 1179
Firma Gebrs. Dicke (zie ook dossier 13842, nieuw dossier 20024)

INHOUD.
  • A. 31-05-1921 eerste opgaaf
  • B. 28-08-1922 firma ontbonden
  • C. 28-08-1922 nieuwe opgave
  • D. 17-10-1946 adreswijziging
  • E. 26-02-1947 aanvulling bedrijf en adreswijziging
  • F. 26-02-1947 de Groothandel in kruidenierswaren en aanverwante artikelen overgedaan aan de Heeren N. Dicke en C.H. Ligthart die dit bedrijf als Venn. o/f. voortzetten onder den naam Grossierderij Dicke
  • G. 12-05-1955 Bedrijf ingebracht in de nieuw opgericht Vennootschap onder Fa. Fa. Itz-Dicke

F. (26-02-1947)


Opgaaf van Firma "Gebrs. Dicke", gevestigd te Dordrecht.

Met ingang van 1 Januari 1946 is de grossierdery in kruidenierswaren en aanverwante artikelen overgedaan aan de heeren N. Dicke en C.H. Ligthart, die deze zaak van dien datum af voortzetten als vennootschap onder firma, onder den naam: Grossierderij DICKE (zie nieuwe opgave dossier: 13842)

(aangever: C.M. Dicke HAzn, eigenaar, Dordrecht den 22-02-1947)

Laatst gewijzigd: maart 2011.