Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 61

DOSSIER 1222
Firma Willem van Twist, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 01-06-1921 Eerste inschrijving
  • B. 10-05-1928 uitbreiding bedrijf
  • C. 30-10-1931 omzetting in een N.V. (zie doss. 8656)

C. (30-10-1931)


Opgaaf van de vennootschap onder de firma "Willem van Twist" (Handelsnaam), gevestigd te Dordrecht

De door den aangever - tezamen het den heer Willem van Twist Willemzoon, stalhouder te Dordrecht - tot op 17 September 1931 gedreven handelszaak onder de firma "Willem van Twist" is, met al hetgeen verder nog de vennootschap onder de firma Willem van Twist behoort, op gemelden datum ingebracht in de naamlooze vennootschap: "Naamlooze Vennootschap voorheen Willem van Twist", gevestigd te Dordrecht.
De naamlooze vennootschap werd opgericht bij akte den 17 September 1931 voor den te Dordrecht gevestigden notaris Dirk Wisboom Verstegen verleden, overeenkomstig een ontwerp, waarvan de Minister van Justitie (blijkens daarvoor afgegeven verklaring van den 15 September 1931) heeft verklaard, dat hem van bezwaren daartegen niet is gebleken.
Publicatie dezer naamlooze vennootschap heeft plaats gehad in de Nederlandsche Staatscourant van Dinsdag 20 October 1931 nummer 203.

(aangever: Izaäk van Twist senior, Dordrecht, Willigenbosch 2a (firmant), Dordrecht, den 23 October 1931)

Laatst gewijzigd: maart 2011.