Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 70

DOSSIER 1367
Het Blauwe Kruis, gevestigd te Dordrecht. (inschrijving volgens rechterlijke beslissing dd 6 november 1930 onrechtmatig)

INHOUD
.
  • A. 03-01-1921 eerste inschrijving
  • B. 12-02-1925 zaak overgedaan
  • C. 12-02-1925 nieuwe eigenaar

B. (12-02-1925)


Opgaaf van Het Blauwe Kruis, gevestigd te Dordrecht.

3. Verzocht wordt de opgaaf van Het Blauwe Kruis gevestigd te Dordrecht dd 2 Juni 1926 te wijzigen als volgt:
Ondergeteekende verklaart dat hij op 22 November 1924 zijn zaak te Dordrecht, Voorstraat 384, heeft overgedaan aan den Heer J.Th. Schippers, die van af dien datum de zaak voor eigen rekening en onder denzelfde naam voortzet.
Het filiaal te Rotterdam, Opper 102, is op 1 Januari 1922 overgegaan aan den Heer H.W. Stevens, die deze zaak ook voor eigen rekening en onder denzelfde naam voortzet.

(aangever: N. van Dijk Utrecht Twijnstraat 43bis, als vorig eigenaar, Dordrecht den 11 Februari 1925)

Laatst gewijzigd: augustus 2011.