Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 80


DOSSIER 1549
De Witte Leeuw, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 08-06-1921 Eerste inschrijving
  • B. 09-05-1922 uittreding eigenaar
  • C. 09-05-1922 nieuwe eigenaar
  • D. 11-02-1947 uittreding eigenaar
  • E. 11-02-1947 nieuwe eigenaar
  • F. 11-03-1948 in verband huwelijk wordt de zaak op de oude voet voortgezet
  • G. 11-03-1948 nieuwe opgave
  • H. 11-03-1948 kapitaalopgave
  • I. 06-01-1954 opheffing van het bedrijf en overschrijving vergunning (Zie nieuwe opgave dossier no. 18932)

D. (11-02-1947)


Opgaaf van "de Witte Leeuw", gevestigd te Dordrecht.

Met ingang van 30 April 1946 is het bedrijf overgedaan aan Mw. J.P. Catersels te Dordrecht, die vanaf dien datum de zaak voor eigen rekening en onder denzelfden naam voortzet.
Soort van bedrijf, dat thans wordt uitgeoefend: Cafébedrijf, behoudens de verkoop van alle dranken in het klein, de verkoop van deze dranken geschiedt op naam en voor rekening van den vergunninghouder, den Heer W.H. van Grunderbeek, Wilgenbosch 4 te Dordrecht.

(aangever: W.H. van Grunderbeek, Wilgenbosch 4, eigenaar, Dordrecht den 11 februari 1947)

Laatst gewijzigd: maart 2011