Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 82

DOSSIER 1605
Wed. J. Hoobroeckx Scheepsbevrachting (Wed. J. Hoobroeckx en Zoon)

INHOUD

  • A 09-06-1921 eerste inschrijving
  • B 15-05-1939 omzetting in een venn onder firma
  • C 15-05-1939 nieuwe opgave
  • D 04-10-1948 ontbinding vennootschap
  • E 04-10-1948 nieuwe opgave
  • F 04-10-1948 kapitaalopgave
  • G 11-04-1969 wijziging bedrijf
  • H 01-05-1979 onderneming voortgezet

C. (15-05-1939)


Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: wed. J. Hoobroeckx
Naam der vennootschap: wed. J. Hoobroeckx en Zoon
Soort van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend: Scheepsbevrachting en Sleepvaartbedrijf
Gemeente/Straat/Huisnummer, waar de zaak resp het filiaal of het bijkantoor of het handelsagentschap waaromtrent de opgaaf strekt gevestigd is: Wolwevershaven 13
Tijdstip van vestiging: 1 Mei 1939

Vennoten:
Wouter Johannes Hoobroeckx, Wolwevershaven 13boven, geb. 14-8-1901.
Charlotte Carolina Gelens wed Joh.Ant.Joseph Hoobroeckx, Wolwevershaven 13ben., geb. Tilburg 21-4-1875.
Wat bevat de akte van vennootschap ter bepaling van de rechten van derden? Art. 5. Elk der vennooten heeft het recht binnen den werkkring van de vennootschap voor haar te teekenen, voorhaar betalingen te ontvangen en voor haar verbintenissen aantegaan.
(aangever Wed. J. Hoobroeckx, Wolwevershaven 13, mede firmante, Dordrecht 12-5-1939)

Laatst gewijzigd: maart 2011