Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 97

DOSSIER 1871
(Fotoatelier) G.M. Brugman, gevestigd te Dordrecht (135861)

INHOUD.
  • A. 13-06-1921 Eerste Inschrijving
  • B. 07-01-1939 Adreswijziging
  • C. 26-01-1948 Adreswijziging
  • D. 28-05-1951 Opgave betr. overdracht der zaak
  • E. 28-05-1951 Nieuwe opgave
  • F. 28-05-1951 Kapitaalopgave
  • G. 09-11-1956 Opheffing der zaak

E. (28-05-1951)


1a. Handelsnaam, waaronder de zaak gedreven wordt: Fotoatelier G.M. Brugman
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: fotografisch atelier
1c. Gemeente/straat/Huisnummer waar de zaak resp. het filiaal of het bijkantoor, waaromtrent de opgaaf strekt, gevestigd is: Dordrecht, Voorstraat 102
1d. Tijdstip van vestiging: 1 October 1950 (voortzetting)(Opgeheven)

2. Naam van den Eigenaar: Gideon Martinus Brugman, geb. Dordrecht 28-9-1907, Voorstraat 102, Dordrecht (zie akteletter g)

3a. Is de eigenaar gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, waarbij geheel of gedeeltelijk van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt afgeweken? Ja, art. 1 der acte, Volgens welke de bepaling zijn opgemaakt d.d. 23-9-1938, verleden voor Notaris Jan den Boer te 's-Gravendeel: Tussen de echtelieden zal geen gemeenschap van goederen, welke ook bestaan, ook de gemeenschap van winst en verlies en van vruchten en inkomsten is dus tussen hen uitgesloten. (zie akteletter g)

(aangever: G.M. Brugman, eigenaar, 26-5-1951 (zie akteletter g))

Laatst gewijzigd: januari 2017 (foto's: K. v.d. Vaart)