Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 104

DOSSIER 2017.
Joh. Liveu
, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 14-06-1921 eerste inschrijving
  • B. 01-07-1927 overdracht (zie dossier 7317)

B. (01-07-1927)


Opgaaf van Joh. Liveu, gevestigd Dordrecht.

De ondergeteekende verklaart dat zij met ingang van 1 juni 1926 de grossiersafdeeling heeft overgedaan aan den Heer Chr. van Dijk Wzn die deze zaak vanaf die datum voortzet onder den naam: 'Joh. Liveu'. De detailzaak is met ingang van 3 Juni 1927 overgedaan aan mejuffr. D.P. van der Linden, die deze zaak vanaf die datum voortzet onder den naam: ''Magazijn de Katoenbaal'.

(aangever: Wed. J.L.T. Liveu-van Wing, 's-Gravenhage, Ruigrokstraat 82, 23 juni 1927)

Laatst gewijzigd: maart 2011