Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 379


DOSSIER 7578
Dordtsche Crediet Bank, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 07-03-1928 eerste opgaaf
  • B. 06-06-1930 adreswijziging
  • C. 03-11-1932 uittreding Lid Raad van Toezicht
  • D. 30-12-1932 overlijden Secr. Raad van Toezicht
  • E. 30-12-1932 nieuw lid Raad van Toezicht
  • F. 25-08-1936 uittreding lid R.v.T.
  • G. 06-01-1937 uittreding Lid Raad van Toezicht, adres en kapitaalwijziging
  • H. 14-04-1939 uittreding Voorz. Raad van Toezicht
  • I. 19-04-1940 failliet verklaring
  • J. 19-11-1947 beeindiging faillissement

F. (25-08-1936)


Opgaaf van Dordtsche Credietbank N.V. , gevestigd te Dordrecht.

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen:
A.H. Hendriks, lid Raad van Toezicht.
8. Wijziging van adres
M.C. Vetten, lid Raad van Toezicht, verhuisd naar Amsterdam, Radioweg 38.
15. Wijziging van het gestort kapitaal: thans f 15.400.

(aangever: Joh. Jonker, Wolwevershaven 10, directeur, 25-8-1936)

Laatst gewijzigd:t maart 2011