Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 379


DOSSIER 7578
Dordtsche Crediet Bank, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 07-03-1928 eerste opgaaf
  • B. 06-06-1930 adreswijziging
  • C. 03-11-1932 uittreding Lid Raad van Toezicht
  • D. 30-12-1932 overlijden Secr. Raad van Toezicht
  • E. 30-12-1932 nieuw lid Raad van Toezicht
  • F. 25-08-1936 uittreding lid R.v.T.
  • G. 06-01-1937 uittreding Lid Raad van Toezicht, adres en kapitaalwijziging
  • H. 14-04-1939 uittreding Voorz. Raad van Toezicht
  • I. 19-04-1940 failliet verklaring
  • J. 19-11-1947 beeindiging faillissement

I. (19-04-1940)


(Mr. J. Salomonson, Mr. L. Salomonson, Mr. J.M. Croockewit, advocaten; Wolwevershaven 20, DORDRECHT, postrekening 4195; Dordrecht, 17 April 1940)
Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken van Dordrecht en Omstreken, Singel 287, Dordrecht.
Mijne Heeren,
Hierdoor deel ik U mede, dat bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht d.d. 10 April 1930 werd verklaard in staat van faillissement de Stichting "Spaarbank Boaz", gevestigd te Dordrecht en aldaar kantoorhoudende aan de Wolwevershaven nummer 10 met benoeming van Mr. K.Th. Dorama tot Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot curator en dat bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht d.d. 17 April 1940 in staat van faillissement werd verklaard de N.V. Dordtsche Credietbank, vroeger geheten N.V. Dordtsche Boazbank, gevestigd te Dordrecht en aldaar kantoorhoudende aan de Wolwevershaven nummer 10 met benoeming van Mr. K.Th. Dorama tot Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot curator.
Hoogachtend, J.M. Croockewit.

Laatst gewijzigd:t maart 2011