Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 379


DOSSIER 7578
Dordtsche Crediet Bank, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 07-03-1928 eerste opgaaf
  • B. 06-06-1930 adreswijziging
  • C. 03-11-1932 uittreding Lid Raad van Toezicht
  • D. 30-12-1932 overlijden Secr. Raad van Toezicht
  • E. 30-12-1932 nieuw lid Raad van Toezicht
  • F. 25-08-1936 uittreding lid R.v.T.
  • G. 06-01-1937 uittreding Lid Raad van Toezicht, adres en kapitaalwijziging
  • H. 14-04-1939 uittreding Voorz. Raad van Toezicht
  • I. 19-04-1940 failliet verklaring
  • J. 19-11-1947 beeindiging faillissement

J. (19-11-1947)


Opgaaf van Dordtsche Credietbank N.V. , gevestigd te Dordrecht.

Door het verbindend worden van de enige uitdelingslijst betreffende het faillissement van de N.V. Dordtsche Credietbank te Dordrecht is genoemd faillissement d.d. 21 April 1947 geëindigd.

(aangever: mr. L. Salomonson, Wolwevershaven 20, curator, 19-11-1947)


- DE BOAZ-BANK
Gravenstraat 14, Dordrecht.
Verleent credieten. Opent rekening-courant. Neemt gelden à deposito. Verkoopt 4,5 % obligatiëwn in stukken van f 500, f 100 en f 50 tegen den koers van 100%. Spaarbankrente 3,5 %.
[bron: Dordrechtsche courant, 25-11-1916]

- De Boaz-Bank, Gravenstraat 14;
[bron: Dordrechtsche courant 3-2-1917]

Laatst gewijzigd:t maart 2011