Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 394

DOSSIER 7893
Naaml. Venn. Kunstmesthandel vorheen P.J. van Aardenne
, gevestigd te Dordrecht (in Liquidatie)

INHOUD
 • A 28-01-1929 eerste opgaaf
 • B 07-04-1930 toetreding commissarissen
 • C 29-04-1931 ontslag procuratiehouder
 • D 29-04-1931 nieuwe procuratiehouder
 • E 09-01-1935 uittreding directeur en proc.
 • F 09-01-1935 nieuwe directeur
 • G 09-01-1935 nieuwe procuratiehouder
 • H 21-05-1935 uittreding commissaris
 • I 12-09-1935 statutenwijziging
 • J 18-07-1945 uittreding directeur
 • K 18-07-1945 nieuwe directeur
 • L 18-07-1945 aanstelling gevolmachtigde bedrijfsleider
 • M 22-02-1946 benoemd van wnd Dir. Tot Directeur
 • N 07-10-1946 adreswijziging
 • O 31-12-1947 intrekking procuratie W. van Aken
 • P 28-09-1948 uittreding commissaris
 • Q 28-09-1948 nieuwe commissaris
 • R 11-01-1950 adreswijziging, wijziging bedrijf
 • S 05-01-1951 opg. Dir in liquidatie trekking
 • T 05-01-1951 liquidateur
 • U 05-01-1951 plan van uitkering
 • V 10-12-1952 rekening en verantwoording in zake liquidatie
 • W 19-12-1952 opheffing der zaak

S. (5-1-1952)


Opgaaf van N.V. kunstmesthandel v/h P.J. van Aardenne, gevestigd te Dordrecht.

Bij besluit van de Algemeene vergadering van aandeelhouders van 29 Mei 1951 is de vennootschap met ingang van 31 December 1951 ontbonden met benoeming van de heer D. Beumer tot vereffenaar. Het bedrijf wordt niet voortgezet.

(naam aangever: D. Beumer, van Slingelandtlaan 26, Dordrecht 3-1-1952)

Laatst gewijzigd: maart 2011