Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 451

DOSSIER 9145
J.W. Raaijmakers voorheen van Ballegooijen's Stalhouderij, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 30-05-1933 eerste opgaaf
  • B. 02-04-1936 adreswijziging
  • C. 31-03-1943 adreswijziging
  • D. 07-02-1944 voorlp. adreswijziging
  • E. 24-09-1946 adreswijziging
  • F. 24-02-1951 faillietverklaring
  • G. 23-02-1955 wijziging handelsnaam en wijziging bedrijf
  • H. 12-10-1959 beeindiging faillissement
  • I. 20-10-1959 opgave betr. opheffing der zaak

F. (24-02-1951)


Opgaaf van J.W. Raaijmakers v/h van Ballegooijen's Stalhouderij, gevestigd te Dordrecht.

Bij vonnis der Arrondissements-Rechtsbank te Dordrecht d.d. 21 Februari 1951 is de heer J.W. Raaijmakers, wonende te Dordrecht, Blekersdijk 22rd, eigenaar van bvoengenoemde zaak, in staat van faillissement verklaard, met benoeming van de E.A. heer Jhr. Mr. D.J.P. Hoeufft tot Rechter-Commissaris en ondergetekende tot curator.

(aangever: Mr. P.L. v.d. Polder, Vest 98, curator, Dordrecht de 23 Februari 1951)

Laatst gewijzigd: maart 2011