Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 451

DOSSIER 9152
Kadima, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 10-07-1933 eerste opgaaf
  • B. 20-02-1939 adreswijziging en vestiging kiosk
  • C. 24-02-1941 procuratiehouder
  • D. 14-07-1944 opheffing filiaal

D. (14-07-1944)


Opgaaf van Sigarenmagazijn"Kadima" Inh. W. Peper, gevestigd te Dordrecht, vestibule Station (filiaal).

2. De zaak is met ingang van 11 Juli 1944 opgeheven.
3a. vereffenaar: OMNIA Treuhandgesellschaft m.b.H. (Postfach 143, Arnhem);

(aangever: OMNIA Treuhandgesellschaft m.b.H., Postfach 143 (Arnhem), liquidationstreuhänder, Amsterdam den 11 Juli 1944)

Amersfoort, 16 Juli 1943.
Wij hebben de eer U te berichten, dat by het handelsregister onzer Kamer is ingeschreven een opgave van Sigarenmagazijn Kadima te Amersfoort Stationsplein houdende de benoeming van de heer A. Paulez te Hilversum, Hartog Hendriklaan 8 als bewindvoerder (Treuhänder). De Secretaris der Kamer.


NB.
- I. Jacob Peper, tr. Maria Mok
II. Wolf Peper, geb. Amsterdam 5-11-1882, overl. Sobibor 21-5-1943, handelsreiziger, grossier, koopman, tr. Borculo 15-10- 1907 Rebekka de Jong, geb. Haaksbergen 6-10- 1879, overl. Amsterdam 5-12-1942, dochter van Hartog Salomon Simon de Jong en Eva Israel Philips.
Kinderen:
1. Marie Evalina Peper, geb. Hilversum 23-10-1908, overl. Sobibor 2-7-1943, te. Amsterdam 20-11-1933 Salomon Cohen (1906-1943).
2. Hartog Jacob Henri Peper, geb. Hilversum 5-1-1913, tr. Lilli Eschewege. (Kinderen: Maud en Rita)

- Omnia Treuhand was opgericht in Praag. In oktober 1941 werd een filiaal in Nederland geopend. Begin 1945 werden de activiteiten van het instituut gestaakt. Na de bevrijding kwam de Omnia onder beheer te staan van het Nederlands Beheersinstituut. In 1959 was de liquidatie van de Omnia voltooid.
Oprichters
In september 1941 kreeg de Omnia Treuhand van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied Dr. A. Seyss-Inquart de opdracht om een deel van de in Nederland op handen zijnde liquidaties van joodse bedrijven door te voeren.
Aanleiding voor oprichting
Op 12 maart werd de verordening tot verwijdering van joden uit het bedrijfsleven (VO 48/41) ingesteld. Verschillende Duitse instellingen in Nederland waren betrokken bij de uitvoering van deze verordening. Joodse ondernemingen werden onder beheer gesteld of geliquideerd. In 1941 werd de Omnia Treuhand gevraagd om de liquidatie van kleine ondernemingen in het beheer van joden te liquideren.
[http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Omnia]

- adresboek Dordrecht 1938:
Kadima, Vestibule Station [sigaren, sigaretten, tabak (handel in)]

Laatst gewijzigd: maart 2011