Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 488

DOSSIER 9959
Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V., gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 25-06-1936 eerste opgaaf
  • B. 26-10-1937 toetreding mede Directeur
  • C. 26-10-1937 adreswijziging
  • D. 16-07-1941 adreswijziging en vermeerdering kapitaal
  • E. 22-01-1942 ontbinding vennootschap
  • F. 22-01-1942 liquidateur
  • G. 22-01-1942 plan van uitkeering
  • H. 22-01-1942 bewaarder boeken en bescheiden
  • I. 27-06-1942 opheffing N.V.
  • J. 27-06-1942 rekening en verantwoording

E. (22-01-1942)


Opgaaf van N.V. Bouman & de Jong's Beurtvaart & Expeditiebedrijf, gevestigd te Dordrecht, Mazelaarstraat 1.

Ter voldoening aan het bepaalde in art. 55b W.v.K. wordt hierbij opgave gedaan, dat de N.V. Bouman en de Jong's Beurtvaart- en Expeditiebedrijf, gevestigd te Dordrecht, bij besluit van haar algemeene vergadering van aandeelhouders dd. 27 December 1941 met ingang van 1 Januari 1941 is ontbonden, met benoeming tot liquidateur van den Heer N. v.d. Plank (art. 55b W.v.K.). Tevens wordt U medegedeeld, dat de rechtsvorm, waarin bedoelde handelszaak werd gedreven met ingang van 1 Januari 1941 is gewijzigd in een vennootschap onder de firma Bouman en de Jong.

(aangever: N. v.d. Plank, Madoerastraat 19, liquidateur, jan. 1942)

Laatst gewijzigd: maart 2011