Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 488

DOSSIER 9959
Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V., gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 25-06-1936 eerste opgaaf
  • B. 26-10-1937 toetreding mede Directeur
  • C. 26-10-1937 adreswijziging
  • D. 16-07-1941 adreswijziging en vermeerdering kapitaal
  • E. 22-01-1942 ontbinding vennootschap
  • F. 22-01-1942 liquidateur
  • G. 22-01-1942 plan van uitkeering
  • H. 22-01-1942 bewaarder boeken en bescheiden
  • I. 27-06-1942 opheffing N.V.
  • J. 27-06-1942 rekening en verantwoording

H. (22-01-1942)


Opgaaf van Bouman en de Jong, gevestigd te Dordrecht, Mazelaarsstraat 1.

Ingevolge het voorschrift van art. 56h W.v.K. doet ondergeteekende U hierbij mededeeling, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders van N.V. Bouman en de Jong's Beurtvaart- en Expeditiebedrijf in liquidatie te Dordrecht dd. 27 December 1941 haar heeft aangewezen tot bewaarster der boeken en bescheiden dier N.V.

(aangever: L. de Jong, Singel 318, vennoot, januari 1942)

Laatst gewijzigd: maart 2011