Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 488

DOSSIER 9959
Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V., gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 25-06-1936 eerste opgaaf
  • B. 26-10-1937 toetreding mede Directeur
  • C. 26-10-1937 adreswijziging
  • D. 16-07-1941 adreswijziging en vermeerdering kapitaal
  • E. 22-01-1942 ontbinding vennootschap
  • F. 22-01-1942 liquidateur
  • G. 22-01-1942 plan van uitkeering
  • H. 22-01-1942 bewaarder boeken en bescheiden
  • I. 27-06-1942 opheffing N.V.
  • J. 27-06-1942 rekening en verantwoording

J. (27-06-1942)


N.V. Bouman en de Jong's Beurtvaart- en Expeditiebedrijf in liq.
DORDRECHT.
Rekening en verantwoording van den liquidateur als bedoeld in art. 56e W.v.K.
Volgens het plan van uitkeering (art. 56a W.v.K.) hadden de activa op den liquidatiedatum, 1 Janauri 1941, een waarde van f 23.596,24.
De passiva van f 15.293.
Het batig saldo bedroeg f 8.302,78.
Dit saldo is aan de aandeelhouders uitgekeerd door overdracht aan hen gezamenlijk van alle activa, onder gehoudenheid, de passiva te voldoen.
Van een en ander is een acte opgemaakt, waarbij de liquidateur de activa overdraagt aan aandeelhouders, die deze activa aanvaarden en de verplichting op zich nemen, de passiva te voldoen, en volledige kwijting en dácharge geven aan den liquidateur.
Dordrecht, 26 mei 1942 (N. v.d. Plank)


NB.
Firma Bouman en De Jong
plaats van vestiging Dordrecht
dossiernummer DO-032413 /1327

Laatst gewijzigd: maart 2011