Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 615

DOSSIER 13069
(Bouw-) en Aannemersbedrijf voorheen firma W. en C. van den Bosch, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 29-01-1946 eerste opgaaf.
 • B. 12-02-1953 adreswijziging vennoot.
 • C. 18-03-1954 rechten van derden en wijziging naam.
 • D. 13-05-1955 uittreding vennoot.
 • E. 11-01-1956 opgave kantooradres.
 • F. 21-12-1956 Adreswijziging.
 • G. 27-12-1957 ontbinding vennootschap.
 • H. 27-12-1957 nieuwe opgave
 • I. 27-12-1957 kapitaalsopgave.
 • J. 27-02-1958 Faillietverklaring.
 • K. 01-02-1960 Opheffing bedrijf (form. R.)
 • L. 01-02-1960 Opheffing bedrijf (form. S.)

L. (01-02-1960)


Opgaaf van de Bouw- Aannemersbedrijf voorheen firma W. en C. van den Bosch, gevestigd te Dordrecht.

De onderneming is met ingang van 1 febr. 1958 opgeheven.

(aangever: Pieter van den Bosch, Van Conventstraat 22 te Dordrecht, Dordrecht de - januari 1960)


NB.
- 12708 Aangevraagd door Gebroeders W. en C. van den Bosch betreffende een inrichting voor machinale houtbewerking
Datering eerste verzoek: 1 september 1926
Aangevraagd door Gebroeders W. en C. van den Bosch
Betreffende een inrichting voor machinale houtbewerking
Bij Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Locatie Weeskinderendijk 49 H (oude nummering) te Dordrecht
Besluit oprichtingsvergunning verleend op 18 november 1926. Uitbreidings- en wijzigingsvergunning verleend in 1931
Kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie K nummers 5002 en 5012 (oprichtingsvergunning)
Inventarisnummer 12708
Oud inventarisnummer B.W.T.(arch.nr.209) DO 1226

- ADRESBOEK 1930
Weeskinderendijk 49 [terrein]

- hinderwet 1913-1938
VEILIGSHEIDSWET (Wet van den 20sten Juli 1893, Staatsblad No. 137)
Gemeente Dordrecht
Register tot aanteekening van de opgaven, bedoeld in de artikelen 13 en 27 der Wet.
Nommer : 243
Dagteekening van ontvangst der opgave : 02-04-1924
Is de fabriek VOOR of NA 1 januari 1897 in werking gebracht; in het laatste geval dagteekening daarvan : 01-03-1924
Naam van het hoofd of den bestuurder : W. v.d. Bosch
Aard van het bedrijf : inricht. voor machinale houtbew.
Plaats waar de fabriek of werkplaats is gelegen : Grotekerksbuurt 36
Soort van drijfkracht en aantal krachtwerktuigen aldaar gebezigd : 1 elec. motor / 4 pk
Aantal personen in den regel aldaar verblijvende : 3 m(an)
+
Nommer : 350
Dagteekening van ontvangst der opgave : 31-03-1927
Is de fabriek VOOR of NA 1 januari 1897 in werking gebracht; in het laatste geval dagteekening daarvan : 01-01-1927
Naam van het hoofd of den bestuurder : W. en C. v/d Bosch
Aard van het bedrijf : mach. houtbewerking
Plaats waar de fabriek of werkplaats is gelegen : Weeskinderendijk 49
Soort van drijfkracht en aantal krachtwerktuigen aldaar gebezigd : electr. / 7 van 32 PK
Aantal personen in den regel aldaar verblijvende : 5 m(an), 2 j.
+
Nommer : 477
Dagteekening van ontvangst der opgave : 16-06-1931
Is de fabriek VOOR of NA 1 januari 1897 in werking gebracht; in het laatste geval dagteekening daarvan : 00-05-1931
Naam van het hoofd of den bestuurder : W. v.d. Bosch
Aard van het bedrijf : timmerfabriek
Plaats waar de fabriek of werkplaats is gelegen : Weeskinderendijk 49H
Soort van drijfkracht en aantal krachtwerktuigen aldaar gebezigd : electriciteit / 50 PK
Aantal personen in den regel aldaar verblijvende : 10 m(an), 2 j.
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 6, inv.nr. 7183

- ADRESBOEK 1938
Bosch Firma W. en C. van den Weeskinderendijk 49 [aannemers (bouwbedrijf)]
Bosch W. & C. van den Weeskinderendijk 49 [machinale houtbewerking]
P. van den Bosch, Weeskinderendijk 39, timmerm.-uitv.;
W. van den Bosch, Weeskinderendijk 49i, timmerman;

- kadaster Dordrecht sectie K
K26 - 2550, 7712 (later 1492, 1494) - uit Dubbeldam A70
K27 - 2550, 7712 (later 1492) - uit Dubbeldam A72bis
K78 - 2368, 5877 (later 1451) - uit Dubbeldam A28
K79 - 2368, 5877 (later 1450, 1451) - uit Dubbeldam A27
K1451 - 5877, 11477, 9408 (later 6559) - uit K78, K79
K1492 - 7712, 8533, 9223, 5156, 11472 (later 3479) - uit K26, K27, K1307, K1308
K1493 - 7712, 8533, 9223, 5156, 11472 (later 3479) - uit K1307, K1306
K1494 - 7712, 8533, 9223, 5156, 11472 (later 3479) - uit K26, K1308, K1305
K3479 - 11472 (later 6387, 6388) - uit K1492, 1493, 1494
K5514 - 15507 (later 6559) - uit K5189
K6255 (dj 1937) - 15507 (later 6559 t/m 6563) - uit K5639, 5966
K6387 - 15507 (later 6456 t/m 6474, 6503) - uit K3479
K6473 - 15507 (later K6559) - uit K6387
K6474 - 15507 (later K6559) - uit K6387
K6559 - 15507 (later 6839, 6840, 6841) - K1451,K6474,K6473,K5514,K6255;
K6839 - 18019 - uit K6559
K6840 - 15507 (later 7403 en 7404) - uit K6559;
K6841 - 17731 (later 8149, 8150) - uit K6559, 5003-5008
K7403 - 20938, 22079, 24003 (later 8212) - uit K6840;
K7404 - 21327, 21445 (later 7542) uit K6840;

- legger 15507 Wouter van den Bosch (en cons), aannemer en Cornelis van den Bosch, aannemer
1. Weeskinderendijk K3482 loods en erf, dj 1924 slooping en stichting 11691-125 | 155007-8
2. Bleekersdijk D5032
3. Bleekersdijk D5033
4. Bleekersdijk D5034
5. Bleekersdijk D5035
6. Bleekersdijk D5032
7. Bleekersdijk D5033
8. Weeskinderendijk K3482 loods en erf, dj 1925 stichting
9. Weeskinderendijk K3482 6 huizen, dj 1926 slooping en stichting
10. Weeskinderendijk K5002 loods en erf, dj 1927 stichting
11. Weeskinderendijk K5003 huis en erf
12. Weeskinderendijk K5004 huis en erf
13. Weeskinderendijk K5005 huis en erf
14. Weeskinderendijk K5006 huis en erf
15. Weeskinderendijk K5007 huis en erf
16. Weeskinderendijk K5008 huis en erf
17. Weeskinderendijk K5002 fabriek loods erf dj 1928 stichting vereeniging 15507-10 | 15507-22
18. etc.
22. Weeskinderendijk K5235 fabriek loods erf dj 1931 slooping en stichting 15507-17/18 | 15507-42
41. Weeskinderendijk K1451 weiland
42. Weeskinderendijk K5235 fabriek kantoor loodsen erf dj 1932 bijbouw 15507-22 | 15507-45 
44. Weeskinderendijk K5514 erf
45. Weeskinderendijk K5235 fabriek kantoor erf dj 1935 verkoop bijbouw en stichting 15507-42 | 15507-48 en 18277-3;
47. Weeskinderendijk K5639 5 huizen en erf
48. Weeskinderendijk K5966 fabriek en erf dj 1935 splitsing 15507-45 | 15507-49 
49. Weeskinderendijk K5966 fabriek en erf dj 1937 verkoop 15507-48 | 19115-1, 15507-51
51. Weeskinderendijk K6255 4x huis erf fabriek  dj 1939 scheiding 15507-47, 49 | 15507-67, 20301, 1, 4
65. Weeskinderendijk K6473
66. Weeskinderendijk K6471 opslagterrein
67. Weeskinderendijk K6559 loodsen erf , dj 1941 splitsing 15507-41, 44, 65, 66, 51 | 15507-70
68. Weeskinderendijk K5398 bouwterrein, dj 1941 splitsing 15507-39 | 15507-69
69. Weeskinderendijk K5398 bouwterrein dj 1942 verkoop 15507-68 | 20769-1/2, 20124-5,6, 20133-5
70. Weeskinderendijk K6559 erf loodsen en bouwterrein dj 1942 verkoop 15507-67 | 18019-47, 15507-71, 17731-16
71. Weeskinderendijk K6840 fabriek erf loods dj 1943 verkoop 15507-70 | 2-938-1, 21327-1
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_070_04.pdf]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_070_07.pdf (vervolg)]

- legger 21327 Bernhard Lemke, meubelfabrikant, 's Gravenhage Wagenstraat 100
0. (K6840) ged (1942) dj 1947 verkoop, van 15507-71 | -
1. Weeskinderendijk (K7404) meubelfabriek houtzagerij kantoor ontspanningslokaal erf (1943) dj 1947 verkoop, van 15507-71 | 21445-6
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_087_01.pdf]

Laatst gewijzigd: oktober 2011