Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 669

DOSSIER 14486
Metaalhandel Jos Cohen & Zn(Zonen), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 23-01-1948 eerste opgaaf. (zie ook de dossiers 530, 9456, 12639)
 • B. 28-03-1958 overlijden eigenaar.
 • C. 28-03-1958 nieuwe eigenaar.
 • D. 28-03-1958 kapitaalsopgave.
 • E. 21-04-1958 opgave procuratiehouder
 • F. 24-11-1959 adreswijzigingen
 • G. 15-10-1968 uittreding procuratiehouder
 • H. 03-01-1969 opgave voor surseance van betaling
 • I. 30-09-1969 Definitieve surseance van betaling
 • J. 14-12-1970 verlenging surseance van betaling
 • K. 03-07-1971 verlenging surseance van betaling
 • L. 07-02-1972 opgave opheffing der zaak

K. (03-02-1971)


VERZAMELFORMULIER

Arrondissementsrechtbank te Dordrecht
Dordrecht, 1 februari 1971.
Onderwerp: verlenging surseance van betaling.
Onder verwijzing naar mijn schrijven dd 11 december 1970 deel ik u hierbij mede, dat bij beschikking dezer rechtbank dd 20 januarij 1971, de bij beschikking dezer van 29 september 1969 aan Jozeph Jacob COHEN, wonende te Dordrecht, voor de tijd van anderhalf jaar verleende definitieve surséance van betaling, is verlengd met anderhalf jaar, ingaande 28 november 1970.
De Griffier.

Laatst gewijzigd: juni 2011