Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 669

DOSSIER 14486
Metaalhandel Jos Cohen & Zn(Zonen), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 23-01-1948 eerste opgaaf. (zie ook de dossiers 530, 9456, 12639)
 • B. 28-03-1958 overlijden eigenaar.
 • C. 28-03-1958 nieuwe eigenaar.
 • D. 28-03-1958 kapitaalsopgave.
 • E. 21-04-1958 opgave procuratiehouder
 • F. 24-11-1959 adreswijzigingen
 • G. 15-10-1968 uittreding procuratiehouder
 • H. 03-01-1969 opgave voor surseance van betaling
 • I. 30-09-1969 Definitieve surseance van betaling
 • J. 14-12-1970 verlenging surseance van betaling
 • K. 03-07-1971 verlenging surseance van betaling
 • L. 07-02-1972 opgave opheffing der zaak

E. (21-04-1958)


Opgaaf van Metaalhandel Jos Cohen en Zn, gevestigd te Dordrecht.
Abraham Jacob de Jong, procuratiehouder, geb. Wemeldinge 18-12-1902, Maasstraat 21.

Inhoud van de volmacht aan de aan ommezijde dezes vermelde persoon:
Speciaal om gemelde handelsonderneming te vertegenwoordigen voor al hare zaken, voorts alle gelden te ontvangen en kwijting te geven, betalingen te doen, wissels en ander handelspapier te tekenen, te endosseren en te accepteren, alle brieven, briefkaarten, telegrammen, drukwerken, postwissels, postbewijzen, postcheque- en girobiljetten, pakketten en alle andere stukken, waarden en gelden van de Post- en telegraafkantoren te lichten, in ontvangst te nemen, daarvoor te kwiteren, alle te dier zake nodige akten en stukken te tekenen en verder alles meerder te doen wat nodig zijn en vereist worden zal, alles met belofte van schadelooshouding, goedkeuring en bekrachtiging.
Voormelde procuratie is voorts verleend onder de bepaling dat de hierboven aangestelde procuratiehouder afzodnerlijk geen handelingen mag verrichten waarvan het geldelijk  belang ene bedrag van f 5.000 te boven gaat en dat voornoemde procuratiehouder zich noch in privé, noch in enige hoedanigheid als borg mag verbinden en evenmin vorderingen mag cederen.

(aangever: J.J. Cohen, Toulonschelaan 7 te Dordrecht, eigenaar, Dordrecht de april 1958)

Laatst gewijzigd: juni 2011