Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 669

DOSSIER 14486
Metaalhandel Jos Cohen & Zn(Zonen), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 23-01-1948 eerste opgaaf. (zie ook de dossiers 530, 9456, 12639)
 • B. 28-03-1958 overlijden eigenaar.
 • C. 28-03-1958 nieuwe eigenaar.
 • D. 28-03-1958 kapitaalsopgave.
 • E. 21-04-1958 opgave procuratiehouder
 • F. 24-11-1959 adreswijzigingen
 • G. 15-10-1968 uittreding procuratiehouder
 • H. 03-01-1969 opgave voor surseance van betaling
 • I. 30-09-1969 Definitieve surseance van betaling
 • J. 14-12-1970 verlenging surseance van betaling
 • K. 03-07-1971 verlenging surseance van betaling
 • L. 07-02-1972 opgave opheffing der zaak

H. (03-06-1969)


VERZAMELFORMULIER

Arrondissementsrechtbank te Dordrecht
Dordrecht, 2 Juni 1969
Onderwerp: voorlopige surséance van betaling inz. J.J. Cohen
Hierbij deel ik U mede, dat bij beschikking dezer Rechtbank d.d. 28 mei 1969 voorlopig surseance van betaling is verleend aan JOZEPH JACOB COHEN, wonende te Dordrecht, Frederikstraat 62, met benoeming van de Heer Mr. G.Th.A. Baron van Lynden, advocaat en procureur, Oranjepark 7 te Dordrecht, tot bewindvoerder.
De Griffier (Steegoversloot 40).

Laatst gewijzigd: juni 2011