Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 669

DOSSIER 14486
Metaalhandel Jos Cohen & Zn(Zonen), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 23-01-1948 eerste opgaaf. (zie ook de dossiers 530, 9456, 12639)
 • B. 28-03-1958 overlijden eigenaar.
 • C. 28-03-1958 nieuwe eigenaar.
 • D. 28-03-1958 kapitaalsopgave.
 • E. 21-04-1958 opgave procuratiehouder
 • F. 24-11-1959 adreswijzigingen
 • G. 15-10-1968 uittreding procuratiehouder
 • H. 03-01-1969 opgave voor surseance van betaling
 • I. 30-09-1969 Definitieve surseance van betaling
 • J. 14-12-1970 verlenging surseance van betaling
 • K. 03-07-1971 verlenging surseance van betaling
 • L. 07-02-1972 opgave opheffing der zaak

I. (30-09-1969)


VERZAMELFORMULIER

Arrondissementsrechtbank te Dordrecht
Dordrecht, 29 September 1969
Onderwerp: Definitief surseance van betaling inz. J.J. Cohen.
Onder verwijzing naar mijn schrijven d.d. 2 juni 1969 deel ik U hierbij mede, dat bij beschikking dezer Rechtbank van 29 september 1969 definitief surséance van betaling is verleend aan JOZEPH JACOB COHEN, wonende te Dordrecht, Frederikstraat 62, voor de tijd van één jaar en zes maanden, ingaande 28 mei 1969, op welke dag de surseance voorlopig werd verleend.
De Griffier.

Laatst gewijzigd: juni 2011