Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 669

DOSSIER 14486
Metaalhandel Jos Cohen & Zn(Zonen), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 23-01-1948 eerste opgaaf. (zie ook de dossiers 530, 9456, 12639)
 • B. 28-03-1958 overlijden eigenaar.
 • C. 28-03-1958 nieuwe eigenaar.
 • D. 28-03-1958 kapitaalsopgave.
 • E. 21-04-1958 opgave procuratiehouder
 • F. 24-11-1959 adreswijzigingen
 • G. 15-10-1968 uittreding procuratiehouder
 • H. 03-01-1969 opgave voor surseance van betaling
 • I. 30-09-1969 Definitieve surseance van betaling
 • J. 14-12-1970 verlenging surseance van betaling
 • K. 03-07-1971 verlenging surseance van betaling
 • L. 07-02-1972 opgave opheffing der zaak

J. (14-12-1970)


VERZAMELFORMULIER

Arrondissementsrechtbank te Dordrecht
Dordrecht, 11 december 1970.
Onderwerp: verzoek verlenging surseance van betaling.
hierbij deel ik u mede dat op 11 november 1970 door J.J. Cohen bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht een verzoekschrifte is ingediend, strekkende tot verlenging met anderhalf jaar van de aan hem dd. 29 september 1969 door voornoemde rechtbank verleende definitieve surséance van betaling.
De Griffier.

Laatst gewijzigd: juni 2011