Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1174

DOSSIER 27697
N.V. Metaalveredelingsbedrijf "Ampère"
(in liq.), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
 • A 04-01-1965 eerste opgaaf
 • B 14-04-1965 statuten gepubliceerd (Ned. Staatscrt. 21-1-1965 no. 14)
 • C 21-11-1965 uittreding directeur
 • D 21-11-1965 opgave betr. procuratiehouder
 • E 14-02-1969 uittreding commissaris
 • F 28-03-1968 uittreding directeur
 • G 28-03-1968 nieuwe directeur
 • H 20-04-1970 diverse wijzigingen
 • I 20-04-1970 opgave beh. Directeuren en Commiss.
 • J 20-04-1970 opgave betr. procuratiehouder
 • K 21-03-1972 uittr. Directeur enz
 • L 21-03-1972 nieuwe Directeur
 • M 30-03-1972 uittreding Commissaris
 • N 11-04-1971 sedert medio 1971 wordt geen bedrijf meer uitgeoefend
 • O 20-06-1973 N.V. in liq. getreden
 • P 20-06-1973 plan van uitkeering
 • Q 28-08-1973 beeindiging liquidatie

B. (14-04-1965)


Opgaaf van N.V. Metaalveredelingsbedrijf Ampère, gevestigd te Dordrecht.

Wijziging van de akte van oprichting:
Statuten gepubliceerd (Ned. Staatscourant van 21 Januari 1965 No. 14 Volgno. 168).

(naam aangever: J.J. van Mierlobensteyn, Weedeweg 13 te Dordrecht, directeur, 14-4-1965)
+
(Ned. Staatscourant van 21 Januari 1965 No. 14 Volgno. 168)
…………………………..
…………………………..
…………………………..
[=identiek met notariele akte E.W. Sprey dd 3-12-1964]

Laatst gewijzigd: maart 2011