Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1174

DOSSIER 27697
N.V. Metaalveredelingsbedrijf "Ampère"
(in liq.), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
 • A 04-01-1965 eerste opgaaf
 • B 14-04-1965 statuten gepubliceerd (Ned. Staatscrt. 21-1-1965 no. 14)
 • C 21-11-1965 uittreding directeur
 • D 21-11-1965 opgave betr. procuratiehouder
 • E 14-02-1969 uittreding commissaris
 • F 28-03-1968 uittreding directeur
 • G 28-03-1968 nieuwe directeur
 • H 20-04-1970 diverse wijzigingen
 • I 20-04-1970 opgave beh. Directeuren en Commiss.
 • J 20-04-1970 opgave betr. procuratiehouder
 • K 21-03-1972 uittr. Directeur enz
 • L 21-03-1972 nieuwe Directeur
 • M 30-03-1972 uittreding Commissaris
 • N 11-04-1971 sedert medio 1971 wordt geen bedrijf meer uitgeoefend
 • O 20-06-1973 N.V. in liq. getreden
 • P 20-06-1973 plan van uitkeering
 • Q 28-08-1973 beeindiging liquidatie

O. (25-6-1973)


Opgaaf van N.V. Metaalveredelingsbedrijf Ampère, gevestigd te Dordrecht.

De naamloze vennootschap is met ingang van 19 juni 1973 ontbonden ingevolge het besluit van de vergadering van aandeelhouders dd 19 juni 1973.
De onderneming is met ingang van 19 juni 1973 in liquidatie getreden.

Vereffenaar.
Joseph Arthur de Crau, per 19 juni 1973, Prins Bernhardlaan 10 Voorburg, geb. Voorburg 23-3-1930.

(naam aangever: J.A. de Crau, Prins Bernhardlaan 10 Voorburg, direkteur, 20-6-1973)

Laatst gewijzigd: maart 2011