Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1174

DOSSIER 27697
N.V. Metaalveredelingsbedrijf "Ampère"
(in liq.), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
 • A 04-01-1965 eerste opgaaf
 • B 14-04-1965 statuten gepubliceerd (Ned. Staatscrt. 21-1-1965 no. 14)
 • C 21-11-1965 uittreding directeur
 • D 21-11-1965 opgave betr. procuratiehouder
 • E 14-02-1969 uittreding commissaris
 • F 28-03-1968 uittreding directeur
 • G 28-03-1968 nieuwe directeur
 • H 20-04-1970 diverse wijzigingen
 • I 20-04-1970 opgave beh. Directeuren en Commiss.
 • J 20-04-1970 opgave betr. procuratiehouder
 • K 21-03-1972 uittr. Directeur enz
 • L 21-03-1972 nieuwe Directeur
 • M 30-03-1972 uittreding Commissaris
 • N 11-04-1971 sedert medio 1971 wordt geen bedrijf meer uitgeoefend
 • O 20-06-1973 N.V. in liq. getreden
 • P 20-06-1973 plan van uitkeering
 • Q 28-08-1973 beeindiging liquidatie

P. (25-6-1973)


Opgaaf van N.V. Metaalveredelingsbedrijf Ampère in liquidatie, TOMADOHUIS Dordrecht.

PLAN VAN UITKERING. 20 juni 1973.
Handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht e.o., Postbus 51, DORDRECHT.
Mijne heren,
Betr.: Dossiernummer 27697
Hierdoor deel ik U mede dat, in verband met de liquidatie van onze vennootschap geen enkele uitkering zal plaatsvinden gezien het ontbreken van enig actief.
Inmiddels verblijf ik, (get) J.A. de Crau, vereffenaar.

Laatst gewijzigd: maart 2011