Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1174

DOSSIER 27697
N.V. Metaalveredelingsbedrijf "Ampère"
(in liq.), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
 • A 04-01-1965 eerste opgaaf
 • B 14-04-1965 statuten gepubliceerd (Ned. Staatscrt. 21-1-1965 no. 14)
 • C 21-11-1965 uittreding directeur
 • D 21-11-1965 opgave betr. procuratiehouder
 • E 14-02-1969 uittreding commissaris
 • F 28-03-1968 uittreding directeur
 • G 28-03-1968 nieuwe directeur
 • H 20-04-1970 diverse wijzigingen
 • I 20-04-1970 opgave beh. Directeuren en Commiss.
 • J 20-04-1970 opgave betr. procuratiehouder
 • K 21-03-1972 uittr. Directeur enz
 • L 21-03-1972 nieuwe Directeur
 • M 30-03-1972 uittreding Commissaris
 • N 11-04-1971 sedert medio 1971 wordt geen bedrijf meer uitgeoefend
 • O 20-06-1973 N.V. in liq. getreden
 • P 20-06-1973 plan van uitkeering
 • Q 28-08-1973 beeindiging liquidatie

H. (20-4-1970)


Opgaaf van N.V. Ampère, gevestigd te Dordrecht.

Ingaande 1 Januari 1970, vervalt hiermede tekenbevoegdheid van de heer P.A.J. Waals, omdat de heer Waals als commissaris is afgetreden. Met ingang van 1 Januari 1970 zijn de heren B. Wolff en E.J. Brinck tot direkteur benoemd.
Tekenbevoegdheid verleend aan: Hr. J.G.C. van Thiel en Hr. A. Florusse, waarbij één van beide heren samen met één van de direktieleden zal tekenen. De heren van Thiel en Florusse zullen niet tezamen tekenen.

De heer J.P.A. Waals verhuist naar Den Haag, Therese Schwartzstraat 72.

(naam aangever: J.P.A. Waals, Therese Schwartzstraat 72 Den Haag, algemeen direkteur, 17-4-1970)

Laatst gewijzigd: maart 2011