Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1403

DOSSIER 34833
Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V., gevestigd te Dordrecht (stat.)

INHOUD.
  • A. 10-01-1973 eerste opgaaf
  • B. 07-04-1977 gen. bedrijf statuaire vestiging
  • C. 28-12-1977 adreswijziging
  • D. 01-07-1981 wijziging corr.adres
  • E. 15-03-1985 uitg. dir.
  • F. 15-03-1985 nwe. dir.
  • G. 15-03-1985 stat. gew.

D. (01-07-1981)


(LOEFF & VAN DER PLOEF, advocaten en notarissen, Blaak 333 Rotterdam)
AAN: Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken, Postbus 51.
Betreft: inschrijving nr 34833 Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V.
Rotterdam, 29 Juni 1981.
Mijne Heren,
N.a.v. uw schrijven d.d. 2 junii 1981 deel ik i hierbij mede dat het correspondentie-adres van bovenvermelde B.V. is gewijzigd.
De adressering moet luiden
p/a Loeff & van der Ploeg, Blaak 333, 3011 GB Rotterdam
De jaarlijkse bijdrage voor de inschrijving heb ik heden aan u laten overmaken.
Voor het niet tijdig doorgeven van deze wijziging bieden wij onze excuses aan.
Hoogachtend, (M.L. Schlingmann)

Laatst gewijzigd: maart 2011