Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: straatgeld en klappergeld ca 1692


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3986 Kohier betreffende de inkomsten aan straat- en klappergeld (datering: z.j omvang: 1 deel)

No. 44 Quohier Straet ende Clappergelt over Dordrecht.
Dit quohier kan slecht weinig in tijd verschillen met dat van 't lantaarngeld N: 43, daar mij gebleken is dat de huizen met eenige uitzonderingen dezelve bewoners hadden.
Dordr. Januari 1884 G.N. Itz.
NB. Uit verdere vergelijking is mij gebleken dat het waarschijnlijk begonnen is 1690 althans niet voor 1689 en niet na 1691. G.N. I.


NB.
- Het straatgeld was afhankelijk van de breedte van de gevel van het huis; dus hoe hoger het straatgeld, hoe breder het huis!
- in vergelijk met de kohiers van het lantarengeld (1685/1693) wordt in dit kohier wel de huizen in de straten vermeld waar geen lantarens staan, zoals Loverstraat, Walevest, Zakkendragersstraat;

E-mail transcriptiefouten!

(Online op: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859160&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=3&mistart=0)

Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1692)Eerste quartier


Beginnende aende Grootekerck

(folio 1)
Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht.

Beginnende vande Grootekerck.
T'huijs, vande weduwe Rochus Rees, Straetgelt f 3:19:8 Clapgelt f 2:1:4 = f 6:0:12
T'huijs, d'hr: mr: Adriaen Besemer, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:3:10 = f 1:10:14
T'huijs, d'hr: mr: van Blijenbergh, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 2:5:0 = f 2:18:4
T'huijs, wed:w Cornelis Wor, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:4 achter f 0:13:0 = f 2:2:4

= f 14:12:12

(folio 1vs)
T'huijs, wed:e Jan Jacob Hen, Schoenm:r, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
T'huijs, de kinderen van Hendrick 't Jongh, Straetgelt f 1:11:8 Clapgelt f 0:13:- = f 2:4:8
T'huijs, Jan Pluijm timmerman, Straetgelt f 2:2:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 3:5:4
T'huijs, Pr: van Slingelandt, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:11:-
T'huijs, Cap:n Jeremias van der Monde, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:0:8 = f 1:8:-
T'huijs, d'hr: d:o Aernout Duircant, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:17:8 = f 1:3:-
T'huijs, d'hr: Wm: van Blijenbergh, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:15:4 = f 1:1:4
T'huijs, ad idem, Straetgelt f 3:1:8 Clapgelt f 1:7:- = f 4:8:8

= f 30:17:4

(folio 2)
T'huijs, Michiel Jacobssen coperslager, Straetgelt f 1:16:8 Clapgelt f 1:8:8 = f 3:5:-
T'huijs, Jacob Kalft, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 1:9:4 = f 1:19:8
T'huijs, Mevrouw Vivieen, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 3:7:8 = f 4:3:8
T'huijs, Cornelis van Bijwaert, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:5:12
T'huijs, d'hr: mr: Nicolaes van der Dussen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-
T'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:7:- = f 0:14:12
T'huijs, ad idem, Straetgelt f 1:3:- Clapgelt f 2:10:8 = f 3:13:8
T'huijs, van de heer Borgemr. Johan Hallincg, Straetgelt f 0:14:12 Clapgelt f 2:18:8 = f 3:13:4

= f 50:7:8 (51:7:8)

(folio 2vs)
t'huijs, Dirck Stoop, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:15:- = f 1:2:12
t'huijs, kinderen vande heer van Meervoort [Meerdervoort] za:r, Straetgelt f 1:5:4 Clapgelt f 3:15:- claptgelt achter f 1:8:4 = f 6:8:8
t'huijs, wed:e d'hr: Franchois de Roovere, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 3:9:6 = f 4:13:6
t'huijs, wed:e Franchois Boucquet, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:18:- = f 1:6:12
t'huijs, wed:e dhr: Adriaen van Dorsten, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:8:-
t'huijs, Simon de Vries, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 5:6:8 = f 6:11:8
t'huijs, Anthonij de Vos, Straetgelt f -:9:4 Clapgelt f 1:1:- = f 1:10:4
t'huijs, dhr: Abraham Stoop, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 2:7:- = f 3:0:8

= f 77:9:2

(folio 3)
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:5:8 = f 1:13:-
t'huijs, Jacob Hartman, Straetgelt f 0:8:0 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:5:8
t'huijs, Anthonij de Vos en Gijsbert van IJsenbrouck, Straetgelt f -:2:12 Clapgelt f 0:8:4 (achter) f 1:10:- = f 2:1:-
t'huijs, Pr: Muijs, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:6:12
t'huijs, wed:e Jan Seelis, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:8:12
de huijsen vande Heer Johan van Boedonck, Straetgelt f 2:14:4 Clapgelt f 1:19:4 = f 4:13:8
t'huijs, Dirck Wouterssen bleijcker, Straetgelt f 2:4:- Clapgelt f 1:2:8 = f 3:6:8
t'huijs, Barent Vonck, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 0:18:12

= f 95:2:14

(folio 3vs)
t'huijs van Jacob vande Brande, Straetgelt f 0:17:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:0:4
t'huijs, de kinderen van Bartholomeus Toulemond, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:12:0
t'huijs van Jouff:w van Eijssel, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:18:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:8:12 achter f 0:11:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:14:-
t'huijs, Jacob van Tricht, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 1:4:- = f 1:9:-
t'huijs van hr: Borgemr. Jacob van Meeuwe, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 2:8:- = f 3:1:4
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 1:13:12 = f 1:18:12
t'huijs van en brouwerije van Jouff:w Rijckers, Straetgelt f 1:10:8 Clapgelt f 4:13:- = f 6:3:8
t'huijs van Reijnier Duijsert, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:11:4 = f 1:19:-

= f 117:19:10

(folio 4)
t'huijs van Jouff:w Rijckers, Straetgelt f 0:7:0 Clapgelt f 1:5:8 = f 1:12:8
t'huijs, kinderen Pieter Condees, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:15:4 = f 2:3:-
t'huijs en Brouwerije van(de) hrn. Burgemr: Repelaer en(de) Adt: van(der) Hoop, Straetgelt f 2:0:4 Clapgelt f 4:10:- = f 6:10:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 1:10:- = f 2:6:-
t'huijs, wed:e mr: van(der) Spoor, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:13:8 = f 0:19:4
t'huijs van Schout Leendert Vinck, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:15:- = f 1:1:4
t'huijs van(de) hr: mr: Huijbrecht van(der) Hoop, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 3:6:8 = f 2:14:-
t'huijs Erffgen. d'hr: Diedrich 't Houfft, Straetgelt f 0:19:8 Clapgelt f 3:6:- = f 4:5:8

= f 139:11:6

(folio 4vs)
t'huijs, d'hr. Sebastiaen van(der) Graeff, Straetgelt f 1:4:4 Clapgelt f 2:5:- = f 3:9:4
t'huijs, wed:e Jerenimus Terwen, Straetgelt f 0:11:12 Clapgelt f 2:5:- = f 2:16:12
t'huijs, wed:e d'hr: mr: Gerard Brantwijck, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 2:14:12 = f 3:12:12
t'huijs, wed:e d'hr: W:m Oudeman, Straetgelt f 1:6:- Clapgelt f 2:5:- = f 3:11:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 2:14:- = f 3:7:-
t'huijs, Johan van(der) Hoop, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:5:-
t'huijs, Arent van Hagen, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 3:7:8 = f 3:16:4
t'huijs, Mevrouw van de Lindt, Straetgelt f 1:19:- Clapgelt f 3:7:8 = f 5:6:8
t'huijs, wed:e de hr: Borgemr. de Vries, Straetgelt f 1:9:- Clapgelt f 3:8:12 = f 5:7:12

= f 173:3:10

(folio 5)
t'huijs Wm: Gortsenius, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:14:12
t'huijs van Do: Henricus Francken, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:15:- (achter) f 2:12:8 = f 3:19:8; Gaet aff voort Erff in Tollebrugstraet f 2:-:- = f 2:19:-
t'huijs dhr: Dutleij Iris, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 2:12:8 = f 3:4:-
t'huijs Adriaen de Bruijn, Straetgelt f 3:2:4 Clapgelt f 1:12:8 = f 4:4:12

Beginnende op de Tollebrugh.

t'huijs wed:e Lowijs Bourgonjen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:12:12 = f 0:19:4
t'huijs, Jan Saverij, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:-
t'huijs, Johannes van der Hoff, Straetgelt f 1:4:4 Clapgelt f 1:9:4 = f 2:13:8
t'huijs, Herman van Cappel, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:3:-

= f 192:10:14

(folio 5vs)
t'huijs, Gillis Claessen, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:10:- = f 1:18:4
t'huijs, Erffgen. Jan Otten van Asperen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:10:- = f 1:18:-
t'huijs, wed:e Jacob van Wel, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:17:-
t'huijs, Dirck Hendricxssen Mutsert, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 1:4:12 = f 1:11:-
t'huijs, Adriaan van Beuren, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:4:12 = f 1:12:-
t'huijs, Sebastiaen vander Lisse, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:7:6 = f 1:14:10
t'huijs van hr: mr: vander Thuijnen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:11:12
t'huijs, Pr: Cornelis Mes, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:15:8 = f 0:18:0
t'huijs, wed:e Reijnier van Sevenom, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 1:3:4 = f 1:8:12

= f 207:6:12

(folio 6)
t'huijs, Pieter Muijs, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:1:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:17:4 = f 1:3:4
t'huijs, Jacobus Muijs, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:8
t'huijs, Sr: Oudeman, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:18:8
t'huijs, Cornelia van Vecht, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:-
t'huijs, Jouffr:w van Meeningen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:6:4 = f 1:13:4
t'huijs, Erffgen. Bartholomeus van Bergen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-
t'huijs, wed:e Abraham de Radt, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:8:12
t'huijs, wed:e Wijngaertstraeten, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:12

= f 220:5:4

(folio 6vs)
t'huijs, Cornelis van Wessem, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:-
t'huijs, Hendrick van Ansorgh, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:7:12
t'huijs, wed:e Hendrick van(der) Krab, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 1:12:- = f 2:3:8
t'huijs, Erffgen: Johan Meijers, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:16:8
t'huijs, Adriaen Jacobs:e Morre, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:13:12
t'huijs, Theunis de Roover wieldraijer, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:1:4
t'huijs, Barent Vonck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:0:4
t'huijs, Jacob Damas:e Baen, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 1:10:- = f 2:14:-
t'huijs, wed:e Matthijs van Baelen, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:19:8

= f 237:5:12

(folio 7)
t'huijs, Adriaen van Gravesteijn, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 1:12:8 = f 2:3:-
t'huijs, Arent Coenen, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 2:5:- = f 3:10:-
t'huijs, de wed:e Jan Segers Beenhacker, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:1:-
t'huijs, de wed:e Franchois Mol, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:2:8
t'huijs, de wed:e Adriaen Statenus, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:2:4
t'huijs, Carel Blanckert, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:8:8 = f 1:15:-
t'huijs, Cornelis Mes, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:2:-
t'huijs, Jacob Willems Goudriaen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:0:4 = f 1:7:4
t'huijs, de wed:e Cornelis Havershouck, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 2:5:- = f 2:17:4

= f 250:6:-

(folio 7vs)
t'huijs, Hendrick van Rijn, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:6:8
t'huijs, de wed:e Johan de Haen, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 2:8:8 = f 3:1:-
t'huijs, Erfgen: Crijn van Diemen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:6:-
t'huijs, de wed:e Gerrit Dous, Straetgelt f 0:9:0 Clapgelt f 1:10:- = f 1:19:-
t'huijs, de hr: Adriaen Wilmart, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 1:10:- = f 2:0:12
Stadtshuijs - [memorie]
t'huijs, Jan Ariens. Tas, molenaer, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:19:-
t'huijs, de wed:e Huijbert de Groen, Straetgelt f 1:5:4 Clapgelt f 1:6:4 = f 2:11:8
t'huijs, Pleun Prs. van Dura, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:2:-
t'huijs, Jan Isaacxs van Veen, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:14:- = f 0:19:8

= f 271:1:4

(folio 8)
t'huijs, Pieter van Son, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 1:7:12 = f 2:1:4
t'huijs, de wed:e Anthonij van Tricht, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:16:8 = f 1:2:8
t'huijs, Gerrit van Renssom, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:15:- = f 0:19:12
t'huijs, Cornelis van den Brouck, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:11:- = f 2:-:-
t'huijs, d'hr: Dirck van Noij, Straetgelt f 0:15:12 Clapgelt f 2:6:4 = f 3:2:-
t'huijs, Jouffr:w van Cappel, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:12
t'huijs, Jacob van Batenburgh, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:19:4 = f 1:5:4
t'huijs, d'hr: mr: Nicolaes van Dussen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:8:4 = f 1:14:4
t'huijs, Mennoniten Gemeente, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:8:-
t'huijs, Rochus Jans. van Groeningen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:6:12

= f 288:0:12

(folio 8vs)
t'huijs, de weduwe van der Geest, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 1:16:- = f 2:10:-
t'huijs, de weduwe van Hendrick Kilmans, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:5:12
t'huijs, Pieter van Bracht, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 1:2:9 = f 1:8:-
t'huijs, Hermanus van Wessem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:13:4 = f 0:18:12
t'huijs, de wed:e Hendrick Kilmans, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:11:-
t'huijs, Isack Hutten, Straetgelt f 2:0:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:19:-
t'huijs, Jan Spaan, Straetgelt f 2:0:- Clapgelt f 0:18:12 = f 2:18:12
t'huijs, de wed:e Hendrick Kilmans, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:5:4
t'huijs, Jacob Jans van de Hespel, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:12
t'huijs, Jacob de Blom, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:10:- = f 1:19:-

= f 307:1:-

(folio 9)
t'huijs, de wed:e de heer Isaack van de Biesheuvel, Straetgelt f 0:18:12 Clapgelt f 1:16:- = f 2:14:12
t'huijs, de weduwe Hendrick Kilmans, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:-:- = f 1:7:4
t'huijs, Jan Dircssen Bosman, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:4:8
t'huijs, de weduwe Arijen Pleunen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:3:4 = f 1:9:4
t'huijs, Maria Bacx, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:2:8
t'huijs, de heer Blijenburgh, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:5:8
t'huijs, de weduwe Pieter Buijs, backer, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 1:2:8 = f 2:7:8
t'huijs, de weduwe Pieter Jansse van(der) Graeff, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:9:-
t'huijs, de weduwe de heer Jacob van Hooghstraeten, Straetgelt f 1:15:- Clapgelt f 1:6:- = f 3:1:-

= f 323:2:4

(folio 9vs)
t'huijs, de Erffgen: Bartholomeus Roonaer, Straetgelt f 0:8:0 Clapgelt f 1:4:12 = f 1:12:12
t'huijs, de Erffgen: Jan Jans Pluijm, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:6:12
t'huijs, Pieter van Coeverde, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:13:-
t'huijs, toecomende aen Grootekerck, bewoont bijde weduwe Franchois Mol opden houck vant kerkhoff, Straetgelt f 1:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 1:13:-
t'huijs, de wed:e Willem Wens, Straetgelt f 4:3:8 Clapgelt f 1:16:- = f 5:19:8
t'huijs, de weduwe Anthonij van Meeningen, Straetgelt f 2:1:- Clapgelt f 1:7:- = f 3:8:-
Twee ammonitie [ammunitie] huijsen vant gemeenelant aende Tooren, Straetgelt f 14:8:-
t'huijs de wed:e Wm: Wens, Straetgelt f 1:6:- Clapgelt f 1:13:12 = f 2:19:12

= f 356:3:-

(folio 10)
Twee artelaerij [artillerie] huijsen comen(de) aent gemeentelant, Straetgelt f 5:17:4
t'huijs Balten van Horick, Straetgelt f 4:16:12 Clapgelt f 1:6:4 = f 6:3:-

Houtthuijnen

t'huijs, Jan Bachus, Straetgelt f 3:17:- Clapgelt f 2:1:- = f 5:18:-
t'huijs, de weduwe Rochus Rees, Straetgelt f 3:13:8 Clapgelt f 2:1:- = f 5:14:8
t'huijs, Gillis Rees, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 1:9:4 = f 2:14:-
t'huijs, Johan Hermans Ooms, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 0:18:8 = f 1:2:8
t'huijs, de weduwe Hend: Wens, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 2:0:8 = f 3:2:-
t'huijs, wed:e Anthonij van Meeningen, Straetgelt f 2:16:8 Clapgelt f 2:1:- = f 4:17:8

= f 392:10:4

(folio 10vs)
Schuijtemaeckerstraet

t'huijs, de wed:e Gerrit Baen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:12
t'huijs, d'hr. van(der) Werff, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs, Laurens Waelpot, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:10:8 = f 0:17:8
t'huijs, Capn: Jeremias van der Monde, Straetgelt f 1:9:4 Clapgelt f 1:6:4 = f 2:15:8
t'huijs, Jacob Cornelissen Mouthaen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs, Barent Wouters, sackedrager, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:8
t'huijs, Capn: Braets, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
den wijnkelder van Barent van der Nete, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:18:12
t'huijs, Gerrit Lamberts van(der) Weert, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:12:4
t'huijs, Pr. Jans van(der) Klock, metselaer, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:12

= f 401:14:4

(folio 11)
t'huijs, Pieter Jans van(der) Klock, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs, Jannighie Crijnen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:4:12 = f 0:12:12
t'huijs, Cap:n Jeremias van der Monde, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:4:12 = f 0:12:12
t'huijs, Willem de Ridder, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:-
t'huijs, de hr: van Blijenbergh, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:17:-

Outmanhuijstratie [Manhuisstraat]

t'huijs, de heer van Blijenburgh, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:12
t'huijs, Frans Arijenssen Schuijtevoerder, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 0:3:12 = f 0:19:12
t'huijs, de h:r van Blijenburgh, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:2:4 = f 0:10:4
de mouterij de wed:e d'hr. Isaack van Biesheuvel, Straetgelt f 1:18:- Clapgelt f 0:9:8 = f 2:7:8

= f 410:8:-

(folio 11vs)
den thuijn van Joufr:w van der Geest, Straetgelt f 0:19:8 Clapgelt f 0:6:- = f 1:5:8
t'huijs, Cap:n van(der) Werff, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:10:-
t'huijs, Adriana Nuijssenborg, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:10:4
t'huijs, Gerrit Vermeer, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:8
t'huijs, Frans Nijsten Schuijtevoerder, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:12
t'huijs, Wm: Adriaens Keuningh, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:12
t'huijs, de Erffgen: Jan Pluijm, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:4:8
t'huijs, Waster Mol, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8

= f 418:1:12

Houtthuijnen

(folio 12)
t'packhuijs de weduwe Rochus Rees, Straetgelt f 3:11:8 Clapgelt f 2:1:- = f 5:12:8
t'huijs, Jan Dirxs Schipper, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:12:-
t'huijs, Mattheeus Rees, Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:19:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 1:9:- Clapgelt f 2:1:- = f 3:10:-
t'huijs, Gerrit Baen, Straetgelt f 1:7:- Clapgelt f 1:10:- = f 2:10:-
t'huijs, de wed:e de heer Vivieen, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:1:12 = f 1:11:12
t'huijs, de wed:e de h:r Rochus van Wesel, Straetgelt f 1:11:8 Clapgelt f 3:7:8 = f 4:19:-
t'huijs, de wed:e Hendrik van Wessem, Straetgelt f 1:11:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:18:-
t'huijs, de Erffgen. Govert van(der) Velde, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:8:-
t'huijs, de wed:e van(de) hr. Rokus van Wesel, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 1:8:4 = f 2:5:4

= f 447:6:10

(folio 12vs)
Twee huijsen Nicolaes Kaen, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 1:13:- = f 3:1:-
t'huijs, Henrica Carnakel, Straetgelt f 2:18:- Clapgelt f 1:13:- = f 4:11:-
t'huijs, de wed:e Anthonij de Hoogh, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 0:2:- = f 1:3:8

Vleeshouderstraet [Vleeshouwersstraat]

t'huijs, Boudewijn Volgraeff, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:19:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:12
t'huijs, Jan Schot, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:13:12 = f 1:4:4
t'huijs, Henrica Karnakel, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:12:12 = f 0:19:8
t'huijs, de weduwe Frans Mol, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs, Wm. Everaerts, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:-

= f 461:16:10

(folio 13)
t'huijs, Boudewijn Volgraeff, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs, de wed:e Franchois Mol, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:0:-
t'huijs, Lijsbeth Dominicus, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:10:4
t'huijs, Gillis Huijberts, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:12:12 = f 0:19:4
t'huijs, Jacomina van Bergen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:12
t'huijs, de Erffgen. Jouf:w van Beaumont, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:8
t'huijs, Jan Michiels, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:-
t'huijs, Jan Rutten, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-
t'huijs, Servaes Gregoor, Straetgelt f 0:15:4 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:19:12

= f 469:3:2

(folio 13vs)
t'huijs, de wed:e Hessel Ariens, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:1:4
t'huijs, Lijsbeth Dominicus, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:12
t'huijs, de wed:e Jacob van Daelen, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:-
t'huijs, Anna Muijs wede: Hendrick van(der) Snouck, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:14:- = f 1:-:-

Aende ander Sijde

t'huijs, de wed:e Andries Andries, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:4
t'huijs, Adriaentge Adriaens van(der) Boot, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:12
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:12
t'huijs, van Lodewijk Vrunts, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:4
t'huijs, Anna van Braght huijsvr. Pr: van(der) Sluijs, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:4

= f 476:2:6

(folio 14)
t'huijs, Anna van Braght, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:4
t'huijs, Wierik Selderbeeck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:13:4 = f 0:19:12
t'huijs, Dionijs Willems Schipper, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs, de Erffgen: Corn: Sijmons de Vries, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:12
t'huijs, Nanningh Haringh, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:15:- = f 1:5:4
t'huijs, Hermanus van Mourick, Straetgelt f 1:4:-
t'huijs, Seger Anthonis van Drongelen, Straetgelt f 0:18:8
t'huijs, Jan Jans Schot, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:0:8
t'huijs, Anthonij de Hoogh, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:8
t'huijs, Jacob van Eijck, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:4

= f 485:7:2

(folio 14vs)
t'huijs, Franchois de Bruijn, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:17:- = f 1:3:8
t'huijs, Gerrit Cornelis cleerm:r, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:12
t'huijs, Laurens Heijnen, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:6:-
t'huijs, Cap:n Thomas Rijckers, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:2:-
t'huijs, Jan Schot, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:16:8 = f 1:5:8
t'huijs, Gerrit van Duijnen, Straetgelt f 0:9:18 Clapgelt f 0:6:- = f 0:15:8

Op de Verckemart [Varkenmarkt]

t'huijs, Hendrick Verlou, Straetgelt f 1:2:12 Clapgelt f 0:17:4 = f 2:-:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f f 0:6:8 Clapgelt f 0:14:- = f 1:0:8
t'huijs, Daniel Kilsdonck, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:16:12 = f 1:10:4
t'huijs, den Ed. Wm.: Oudema, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:18:- = f 1:6:12

= f 497:13:14

(folio 15)
t'huijs, Jacob de Latour, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:9:8
t'huijs, Jouff:w Straetma, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 2:9:8 = f 3:6:-
t'huijs, en wooningh de hr. Hoeufft, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:-:-
t'huijs, Pieter Hooghstraete, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:19:4
t'huijs, de wed:e de heer Franchois de Roovere, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs, de Erffgen: van(de) hr. Pr: Brantwijck van Blocklt:, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:4:- = f 1:14:-
t'huijs, Jouff:w Oudeman, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 1:5:4 = f 1:15:8
t'huijs, Margarita Libert, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:-
t'huijs, Hendrick Weijers, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:- = f 0:19:12

= f 511:16:14

(folio 15vs)
t'huijs, Do. Henricus Francken, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:-:-
t'huijs, Jan Lamberts de Bruijn, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs, Jan Thijsz, Straetgelt f 1:7:8 Clapgelt f 0:14:- = f 2:1:8

Aende Houtebrugh

t'huijs, Do. Johannes Cantius, Straetgelt f 3:2:- Clapgelt f 1:7:- = f 4:9:-
t'huijs, Jacob Jacobs Herstal, Straetgelt f 1:4:4 Clapgelt f 0:12:- = f 1:16:4
t'huijs, Philip van Rouw, Straetgelt f 1:3:4 Clapgelt f 0:12:- = f 1:15:12
t'huijs, d'hr. Borgemr. Meeuwen, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:12:-
t'huijs, Nicolaes Fleron, Straetgelt f 2:3:12 Clapgelt f 1:4:- = f 3:7:12
t'huijs, Theodorus Boon, Straetgelt f 1:17:- Clapgelt f 0:15:- = f 2:12:-

= f 531:7:2

(folio 16)
t'huijs, Jacob Jacobssen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:4
t'huijs, Jacob Latour, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:4
t'huijs, Arijen Dircxs van Driel, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:14:-
t'huijs, Laurens Verop, Straetgelt f 1:15:- Clapgelt f 0:13:8 = f 2:8:8
t'huijs, de wed:e de hr: Rochus van Wesel, Straetgelt f 2:16:- Clapgelt f 1:6:4 = f 4:2:4
t'huijs, Johannes Bijen, Straetgelt f 2:0:12 Clapgelt f 0:15:- = f 2:15:12
t'huijs, de wed:e Hendrick Visser, Straetgelt f 2:5:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 3:4:4
t'huijs, do: Petrus Hamerus, Straetgelt f 2:1:4 Clapgelt f 0:12:- = f 2:13:4
t'huijs, de wed:e Pr: Rochus, Straetgelt f 1:4:12 Clapgelt f 0:12:- = f 1:16:12
t'huijs, Corn. van der Clock, Straetgelt f 1:1:- Clapgelt f 0:12:12 = f 1:14:12

= f 552:7:2

(folio 16vs)
t'huijs, de Erffgen: d'hr. Anthonij Oem, Straetgelt f 2:8:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 4:2:-
twee huijsen, Hendrick Weijers, Straetgelt f 3:4:12 Clapgelt f 1:18:- = f 5:2:12
t'huijs, Johannes Weijers, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:8
t'huijs, Melchior Dircxs, Straetgelt f 3:14:- Clapgelt f 0:12:- = f 4:6:-
t'huijs, de wed:e Leendert Heijmans, Straetgelt f 2:8:- Clapgelt f 0:16:- = f 3:4:-
de Loijhal vande Laeckenen, m(emorie)
t'huijsken Vaster den Ram, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 0:0:- = f 1:6:8
Een Stadts Huijsken, m(emorie)
t'huijsken, Laurens Franssen, Straetgelt f 1:6:- = f 1:6:-
t'huijs Matthijs Corn. Paradijs, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:16:4

= f 573:10:8

(folio 17)
t'huijs, Jacob Jacobssen, Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:11:-
t'huijs, Ambrosius Wiggers, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:17:8

Inde Tollebrughstraet [Tolbrugstraat]

t'huijs, Jan Hendricxs Schipper, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:18:-
t'huijs, Steven Outlant, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:-
t'huijs, Lambert Bovij, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:15:8
t'huijs, Servaes Coomans, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
2 huijsen van Leendert van Dijel getimmert opt ledigh Erf van do: Francken, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:14:-
t'huijs, Hendrick Visser, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:14:-
t'huijs, Corn. de Graeff, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:- = f 0:14:4

= f 581:15:6

(folio 17vs)
t'huijs, Leendert van Deijl, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:16:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:6:- = f 0:15:12
t'huijs, Johannes Plucke, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:-:-
t'huijs, Jan Lambertssen Smith, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:7:4 = f 0:19:4
t'huijs, Laurens Verop, Straetgelt f 0:11:12 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:19:-
2 huijsen de heer Fris, Straetgelt f 1:2:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:16:-
t'huijs, de wed:e Hendrick Hendricxs, huijrvaerder, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:8
t'huijs, Cornelis Janssen Cnop van Eijsden, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:14:12
t'huijs, Jacobus Warnier, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:11:-

= f 589:18:10

(folio 18)
Op de Drappiers kaaij

t'huijs, Jan van Gale, Straetgelt f 2:13:- Clapgelt f 0:18:12 = f 3:11:12
t'huijs, Jouff:w Margarita van Neurenbergh, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:12:- = f 1:5:-
t'huijs, de heer Johan Reepmaker, Straetgelt f 4:14:8 Clapgelt f 2:16:4 = f 7:10:12
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 2:3:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 3:6:-
t'huijs, Geerit Huijberts, Straetgelt f 1:14:- Clapgelt f 1:6:- = f 3:-:-
t'huijs, Renson Martijn, Straetgelt f 0:19:8 Clapgelt f 1:10:- = f 2:9:8
t'huijs, Bartholomeus Roonaer, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 1:-:4 = f 2:2:12
t'huijs, Gerrit Herret, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 1:0:4 = f 2:1:12
t'huijs, Renson Martijn, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 1:1:8 = f 2:3:-

= f 617:9:2

(folio 18vs)
t'huijs, Renson Martijn, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:5:-
t'huijs, Arent Roomers, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:5:-
t'huijs, de wed:e Pauwels de Bruijn, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:4:-
t'huijs, Wijnant Pelser, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:4:-
t'huijs, Abraham van Rattingen, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:4:-
t'huijs, Johan op de Beeck, Straetgelt f 1:9:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:12:-
t'huijs, de wed:e dhr: mr: Gerard Brantwijck, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 0:18:12 = f 2:2:12
t'huijs, Capn. Johan van Dooren, Straetgelt f 2:5:- Clapgelt f 1:8:- = f 3:13:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:18:8

= f 638:17:6

(folio 19)
t'huijs, d'hr. Dirck Terhel ende Daniel Willet, Straetgelt f 2:-:- Clapgelt f 2:16:4 = f 4:16:4
t'huijs, de kinderen van Bartholomeus Schijvelbergh, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:13:-
t'huijs, d'hr. Isaack Ouwerbus, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:1:4
t'huijs, de wed:e dhr. mr. Johan de Witt, Straetgelt f 1:19:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 3:17:-
t'huijs, de hr: Borgemr. Muijs van Holij, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:16:-
t'huijs, Mevrouw van der Meer, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:3:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:11:- = f 1:5:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:11:-
Een packhuijs, ad idem, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:4:8
t'huijs, Jan Sam, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:17:-

= f 663:1:6

(folio 19vs)
t'packhuijs Jan Sam, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:12:-
t'packhuijs Dirck Aelderts de Veer, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:3:4
t'huijs, de hr: Wm: van Neurenbergh, Straetgelt f 2:1:8 Clapgelt f 2:4:- = f 4:5:8
3 huijsen van hr. Mattheus van(den) Brouck, Straetgelt f 7:-:- Clapgelt f 3:7:8 = f 10:7:8

Op de Walevest geen st:(straatgeld)

Een woonincxken Gerrit Lares, Clapgelt f 0:3:-
Een woonincxken Hendrick van der Beeck, Clapgelt f 0:3:-
Een woonincxken Blommendael, Clapgelt f 0:4:8
Een woonincxken Renson Martijn, Clapgelt f 0:4:8
Een huijsken Gerrit Lares, Clapgelt f 0:3:-
Een huijsken de wed:e Du Zair, Clapgelt f 0:3:12

= f 682:11:6

(folio 20)
Een huijsken de wed:e Du Zair, Clapgelt f 0:3:12
Een huijsken Gerrit Lares, Clapgelt f 0:3:-
Een huijsken Jan Jans coperslager, Clapgelt f 0:4:8
2 huijskens Lambert Lambinon, Clapgelt f 0:9:-
Een huijsken Joris Gregoor, Clapgelt f 0:3:-
Een ad idem, Clapgelt f 0:3:-
Een huijsken Hendrick van Sittert, Clapgelt f 0:6:12
Een huijsken Isaack Thomas, Clapgelt f 0:3:8
Een ad idem, Clapgelt f 0:3:8
Een huijsken Hendrick van Sittert, Clapgelt f 0:4:8
Een huijsken Matthijs Sonnemaens, Clapgelt f 0:4:8
Een huijsken Leendert Gerrits Coomen, Clapgelt f 0:4:8
Een huijsken Jan Barton planckdrager, Clapgelt f 0:3:-

= f 685:7:14

(folio 20vs)
Een huijsken Arijen Hoochstraeten, Clapgelt f 0:3:-
Een huijsken de Erffgen: de wed:e Crina, Clapgelt f 0:3:8
Drie woonincxkens de Erffgen: Matthijs Lares, Clapgelt f 0:10:4
Een huijsken de wed.e Herman Toulijwaerdt, Clapgelt f 0:5:-

Op de dwarsCaaij bij het Coperhuijs

t'huijs de wed:e dhr: mr: Johan de Witt, Straetgelt f 1:1:4 Clapgelt f 0:9:- = f 1:10:4
t'huijs Adriaen van Wageningen, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:1:-
t'huijs Jan Pluijm, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:3:12
t'huijs Thomas de Bie, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:8:-
t'huijs Nicolas Cool, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:8:-

= f 693:0:10

(folio 21)
t'huijs Pr. Glijns Cool, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:7:-
t'huijs Cap:n Allevrunden, Straetgelt f 3:17:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 4:11:-; Gaet aff par abuijs f 1:10:- = f 3:11:-
t'huijs Pr. Cloens, Straetgelt f 3:15:- Clapgelt f 0:17:12 = f 4:12:12
t'huijs de kinderen de Want, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:11:4 = f 1:9:4
t'huijs Adriaen Adriaens Kijck in den Korff, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:10:4
t'huijs Hendrick Willems van Venlo, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 0:16:8 = f 1:15:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:11:4

Op de Hoogenieustraet [Hoge Nieuwstraat]

t'huijs Pr: van Beaumont, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:8

= f 709:8:2

(folio 21vs)
t'packhuijs mevrouw van(der) Meer, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:13:12 = f 1:1:-
t'huijs Tielman Hagens, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:12
t'huijs Mels van(der) Grient, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:-
t'huijs Pr. Wierick Helle, baerbier, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:-
t'huijs Ewment van Vliet, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:4
t'huijs Johannes van der Linde, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:4
t'huijs Maerten Abraham Romeijn, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:15:4
t'huijs Saertgen Adriaens, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:-

= f 716:5:10

(folio 22)
de Stal, de hr. Anthonij de Sont, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:12:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:8:- = f 0:13:4
t'huijs Bartel Willem Mosselman, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs de vrouw vande Lindt, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:18:8
t'huijs Hendrick Meusel, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:8
2 huijsen Geerit Crina, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:2:-
t'huijs Abraham van Rattinge, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs Jouff:w Duzair, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:11:4

= f 723:5:14

(folio 22vs)
t'huijs d'wed:e Duzair, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:-:-
t'huijs Geerit Crina, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:17:8 = f 1:6:-
t'huijs Cornelis Tollenaer, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs de wed:e Claes Coenraets, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs Hendrick van Zittert, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Willem van de Lindt metselaer, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:12
t'huijs de Erffgen: d'hr. Diedrich Hoeufft, Straetgelt f 1:8:8 Clapgelt f 1:11:8 = f 3:-:-
t'huijs Herman van der Lijck, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:12

= f 733:0:14

(folio 23)
t'huijs Johannes van(der) Strenge, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:13:-
t'huijs Jacob Jacobs, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:11:4 = f 0:8:-
t'huijs d'hr. Hallingh, Straetgelt f 0:15:12 Clapgelt f 1:14:4 = f 2:10:-
t'huijs 't kind van de heer Neurenbergh, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 9:17:4 = f 1:6:-
t'huijs Goodtschalck van(der) Hulst, Straetgelt f 3:5:8 Clapgelt f 1:4:- = f 4:9:8
t'huijs de Goudemolen toebehorende de Stadt dus m(emorie)
t'huijs Marinus Coelenhoet, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:16:-

= f 745:7:6

(folio 23vs)
t'huijs de hr. Borgemr: Stoop, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-
t'huijs Gerrit Crina, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:12:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs Willem Dircxs vande Graeff, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:11:- = f 0:17:-
t'huijs de wed:e dhr: mr: Roelant de Carpentier, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-
t'huijs Hendrick van Zittert, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:9:-
t'huijs de hr: Wessel de Ruijter, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:-:-
t'huijs Arijen Arijens van Cappel, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:8:-
t'huijs d'hr. Johan Melanen, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:6:-
t'huijs d'hr. Wessel de Ruijter, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:17:4 = f 1:7:-

= f 757:8:2

(folio 24)
t'huijs en kelder Jan Staes Hooghstraeten, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:17:-
t'huijs Jan Boenders, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:11:- = f 0:17:8
t'huijs Engel Evertse, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:11:- = f 0:17:8
t'huijs de wed:e van(de) hr. Franchois van(der) Graeff, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 1:1:12 = f 2:7:4 daernaest f 0:15:- = f 3:2:4
t'huijs Pieter Franssen, molesteenhouwer, Straetgelt f 2:6:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 2:16:-

Bijde Blaupoort

t'huijs, En koetshuijs van(de) weduwe van(de) hr. Borgemr. Francken, Straetgelt f 5:14:8 Clapgelt f 2:16:4 = f 8:10:12
t'huijs Hartloff van Schelbeeck te samen f 2:13:6
t'huijs de wed:e de Wacker samen f 3:19:10

= f 781:2:2

(folio 24vs)
t'huijs Jan Ariens Backer, Straetgelt f 1:17:8 Clapgelt f 0:8:- = f 2:5:8
t'huijs Cornelis de Keunink, Straetgelt f 0:10:8 f 1:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 2:5:-

Opde Hoogenieustraet

t'huijs Pieter Franssen, molesteenhouwer, Straetgelt f 1:3:- Clapgelt f 0:18:- = f 2:1:-
t'huijs Hendrick van Sittert, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:16:- = f 2:0:8
t'huijs Arijen van Hooghstraeten, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-
t'huijs Nicolaes Maes, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-
t'huijs Pr: van Beaumont, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:4:8
t'huijs van(de) Mennonite gemeente, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-

= f 792:17:10

(folio 25)
t'huijs Helena Sente, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:8:- = f 0:16:12
t'huijs d'hr. Borgemr. Stoop, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:15:8
t'huijs de wed:e Jirvis Francken, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Jouff: van(de) Graeff, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:16:8 gaet aff f 0:8:4 = f 0:8:4
t'huijs Reijnier van Nieuwerkerck, smith, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:4:-
t'huijs de de hr. Borgemr: Stoop, Straetgelt f 1:11:4 Clapgelt f 0:17:- = f 2:8:4
t'huijs Jacob Rogiers, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:18:-
t'huijs Johannes van(der) Linde, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:3:-
t'huijs d'hr. Capn. Dirck van Noeij damen f 1:14:-

= f 804:1:6

(folio 25vs)
t'huijs de wed:e do Heijnsius, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:8 = f 0:15:-
t'huijs Johannes van der Linde, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:4
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:4
t'huijs Jouff:w Margarita van Neurenburgh, Straetgelt f 1:15:8 Clapgelt f 0:9:- = f 2:4:8
t'huijs Perpeet Lares, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:8
t'huijs Pieter Lares, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:-
t'huijs Jan Gera, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:8
t'huijs Geurt Pijlders, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:4
t'huijs Catharina Lefort Laetst weduwe Renson Martijn, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-

= f 811:15:10

(folio 26)
t'huijs Pieter Regel, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Jan Staessen Hooghstraeten, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
2 wooninge Baltesar de Latour, Straetgelt f 1:7:12 Clapgelt f 0:16:- = f 2:3:12
t'huijs Frans de Want, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:16:-

Opde kaaij Bij de Blaupoort

t'huijs Laurens Paradijs, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 0:19:8 = f 1:18:8
t'huijs Arijen Jacobssen van Hooghstraeten, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:17:-
t'huijs de wed:e Jan Bocx, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:6:-
t'huijs Jan van Leeuwen, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 0:11:4 = f 1:10:4

= f 822:9:2

(folio 26vs)
t'huijs Jan van Leeuwen, Straetgelt f 4:1:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 4:17:4
t'huijs Gooswinus de Bruijn, Straetgelt f 1:11:- Clapgelt f 0:6:8 = f 1:17:8
t'huijs Matthijs Bacx, Straetgelt f 1:10:8 Clapgelt f 0:5:8 = f 1:16:-
t'huijs Jacob Cleijkluijt, Straetgelt f 1:9:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:15:4
t'huijs de Erffgen: Wm: de Keijser, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:14:12 = f 1:11:12
t'huijs Geerbrant Rauck (Ranck), Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:14:12 = f 1:11:12
t'huijs de Kinderen Jervis Francken, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:15:8
t'huijs Samuel Cente, Straetgelt f 1:5:12 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:15:4
t'huijs Johan Cloens, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:15:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 2:16:- Clapgelt f 1:4:- = f 4:-:-

= f 845:4:6

(folio 27)
t'huijs d'hr: Ontfanger Pr: de Bruijn, Straetgelt f 5:3:8 Clapgelt f 1:12:12 = f 6:16:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:18:18 Clapgelt f 0:6:8 = f 1:5:-
t'huijs Johannes van der Linde, Straetgelt f 2:0:- Clapgelt f 1:12:12 = f 3:12:12
t'huijs Pr: Cloens, Straetgelt f 1:1:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:19:-
t'huijs d'hr. Capn. Dirck van Nooij, Straetgelt f 1:12:8 Clapgelt f 0:19:4 = f 2:11:12
t'huijs de Erffgen. d'hr. Borgemr. van Neurenburgh, Straetgelt f 1:10:8 Clapgelt f 1:12:- = f 3:2:8
de hr. Anthonij de Sonts huijs, Straetgelt f 2:4:8 Clapgelt f 1:3:8 = f 3:8:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 2:8:8 Clapgelt f 1:5:8 = f 3:14:-
t'huijs en packhuijs Corstiaen Bachus, Straetgelt f 4:6:8 Clapgelt f 1:6:4 achter noch f 1:2:- = f 6:14:12

= f 878:8:6

(folio 27vs)
t'huijs en packhuijs Johannes van der Linde, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 1:5:8 = f 2:11:-
t'huijs Aert Melsert, Straetgelt f 2:13:- Clapgelt f 0:13:8 = f 3:6:8
t'huijs Lambert Bovi, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:6:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:14:12 = f 1:7:12
t'huijs Hendrick Houtkam, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:13:- = f 1:6:-
t'huijs Pieter de Jager, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:3:-
t'huijs Jacob de Vall, Straetgelt f 1:-:- Clapgelt f 0:9:8 = f 1:9:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:19:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:9:-
t'huijs Barent Backers, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:0:4

= f 893:7:14

(folio 28)
t'huijs Franchois Francken, Straetgelt f 1:3:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:10:-
vier huijsken ad idem inde ganck Clapgelt f 0:9:-
2 packhuijsen Jan Prts. Grondt, Straetgelt f 2:5:8 Clapgelt f 1:7:8 = f 4:3:-
t'huijs de Erffgen. Joris van Hovorst, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:14:-
t'packhuijs Anthonij en Pieter de Bruijn, Straetgelt f 1:16:- Clapgelt f 0:11:- = f 2:7:-
t'huijs de kinderen Matthijs Paradijs, Straetgelt f 0:16:2 Clapgelt f 0:4:2 = f 1:0:4
t'huijs Mattheeus van Dijck, Straetgelt f 0:16:2 Clapgelt f 0:4:2 = f 1:0:4
t'huijs Johannes Weijers, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:17:-
t'huijs Johannes de Val, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:16:-

= f 910:3:12

(folio 28vs)
t'huijs de Erffgen: Frankot, Straetgelt f 3:0:- Clapgelt f 0:3:8 = f 3:3:8

Beginnende aenden Thooren van Engelenburgh toekomende de Stadt, dus memorie

t'huijs d'hr: Wessel de Ruijter, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 1:2:8 = f 2:12:8
t'huijs Jouff:w Condees, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:10:8
t'huijs de wed:e de Veer, Straetgelt f 1:13:- Clapgelt f 1:7:- = f 3:-:-
t'huijs de hr: Huijbert vande Graeff, Straetgelt f 1:1:- Clapgelt f 2:16:4 = f 3:17:4
t'huijs hr: Borgemr. Commersteijn, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:18:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:18:8
t'huijs Jouff:w Margarita van Neurenburgh, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:6:-

= f 929:10:8

(folio 29)
t'packhuijs Jouff:w Margarita van Neurenburgh, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:11:- = f 1:1:8
t'huijs Adriaen Theunis, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:4:-
t'packhuijs ende Erff van(de) hr: Rees, Straetgelt f 0:5:9 Clapgelt f 1:17:8 = f 7:6:8
t'huijs de kinderen Hend. van(der) Pijpen, Straetgelt f 2:2:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 3:1:4
t'huijs Abraham de Heus, Straetgelt f 2:2:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 3:1:4
t'huijs Arnout Walraven, Straetgelt f 2:4:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 3:7:-
t'huijs Cornelis Vogel, Straetgelt f 3:3:8 Clapgelt f 1:16:- = f 4:19:8
t'huijs Claes Cleijkluijt, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 0:11:- = f 1:13:8
t'huijs Claes van Thienen, Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 0:11:4 = f 1:13:4

= f 956:18:-

(folio 29vs)
t'huijs en Erff Abraham de Rath, Straetgelt f 3:3:8 Clapgelt f 1:10:- = f 4:13:8
t'huijs en Loot van Corn. Abrahams de Rath, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 0:12:- = f 1:15:8
t'huijs Gerrit van Eijsde, Straetgelt f 2:15:- Clapgelt f 1:2:8 = f 3:17:8
t'huijs van Leendert @ Roos, Straetgelt f 3:4:8 Clapgelt f 0:15:8 = f 4:-:- gaet aff f 2:-:-: = f 2:-:-
t'packhuijs van(de) Erffgen. van(de) hr: Hend: Neurenburgh, Straetgelt f 3:15:8 Clapgelt f 1:3:8 = f 4:19:-
T'Sackedragers Huijske, m(emorie)
t'huijs Jan Heijligers, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 0:6:- = f 1:11:8
t'huijs en packhuijs van(de) hr. Corn. van Eijssel, Straetgelt f 1:19:8 Clapgelt f 1:16:12 = f 3:16:4

= f 979:11:4

(folio 30)
t'huijs Samuel de Meij, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:11:4
t'huijs van Anthonij ... [Kosterus] backer, Straetgelt f 2:6:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 3:5:4
t'huijs de Erffgen. van Gijsbert van Asperen, Straetgelt f 1:17:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:16:4

= f 987:4:-

(folio 30vs)
leeg

(folio 31-32)
leeg

Laatst gewijzigd: februari 2015. (transcriptie: E. van Dooremalen)