Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: straatgeld en klappergeld ca 1692


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3986 Kohier betreffende de inkomsten aan straat- en klappergeld (datering: z.j omvang: 1 deel)

No. 44 Quohier Straet ende Clappergelt over Dordrecht.
Dit quohier kan slecht weinig in tijd verschillen met dat van 't lantaarngeld N: 43, daar mij gebleken is dat de huizen met eenige uitzonderingen dezelve bewoners hadden.
Dordr. Januari 1884 G.N. Itz.
NB. Uit verdere vergelijking is mij gebleken dat het waarschijnlijk begonnen is 1690 althans niet voor 1689 en niet na 1691. G.N. I.


NB.
- Het straatgeld was afhankelijk van de breedte van de gevel van het huis; dus hoe hoger het straatgeld, hoe breder het huis!
- in vergelijk met de kohiers van het lantarengeld (1685/1693) wordt in dit kohier wel de huizen in de straten vermeld waar geen lantarens staan, zoals Loverstraat, Walevest, Zakkendragersstraat;

E-mail transcriptiefouten!

(Online op: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859160&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=3&mistart=0)

Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1692)Tweede quartier


(folio 33)
Tweede Quartier
Beginnende aende Beurs over de Waegh.

(folio 34)
Tweede Quartier
T'Huijs Reinier Raadts, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:-
t'Huijs Samuel de Kuijper, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:10:-
t'Huijs Sijmen Claes Braets, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:12:- = f 2:0:8
t'Huijs van Adriaen @ Suijfer, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:6:4 = f 1:14:4
t'Huijs Jan Joosten van Cappel, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-
t'Huijs Jan Arents Kock, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:18:- = f 1:3:12
t'Huijs Sr: van Bemmel, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:8
t'Huijs Cornelis Vogel, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:17:- = f 1:2:12

= f 12:14:12

(folio 34vs)
t'Huijs de wed:e Wm. Wacker, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:18:- = f 1:3:12
t'Huijs Jan Dier, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:15:-
t'Huijs de hr: Johan van Woensel, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:14:12
t'Huijs Casper Goris, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 1:11:8 = f 2:1:12
t'Huijs de Erfgen: Jouff:w van Beaumont, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 1:11:8 = f 2:1:12
t'Huijs de Erfgen: Simon Corns. de Vries, Straetgelt f 2:8:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 4:2:4
t'Huijs wed:e van(de) Nadorst, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:12:8 = f 1:7:8
t'Huijs Jacob Roscam, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:14:8
t'Huijs de Erfgen: van(de) hr: Justus Cocxius, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:13:12 = f 2:3:12

= f 30:19:12

(folio 35)
t'Huijs de Erfgen: van(de) Vrouwe van Hardincxvelt, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 2:1:4 = f 2:12:12
t'Huijs de Wed:e van(de) Nadorst, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:16:- = f 2:5:-
t'Huijs Isaack Hutten, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 2:1:4 = f 2:10:-
t'Huijs Adriaen Heckenhouck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:12:12
t'Huijs Aelbert Cuijp, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:4:4
t'Huijs mr: Faljaert, Straetgelt f 2:18:- Clapgelt f 1:11:8 = f 4:9:8
t'Huijs Johan van der Neth, Straetgelt f 2:13:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 4:7:-
t'Huijs d'hr. van Blocklt., Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 1:13:12 = f 2:4:12
t'Huijs Johan van der Neth, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 2:1:4 = f 2:17:4

= f 56:3:-

(folio 35vs)
t'Huijs Johan Gilles, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:13:12 = f 2:1:12
t'Huijs Jouff:w. Colvius, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 2:1:4 = f 2:10:4
t'Huijs Mattheeus Codeus, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 2:1:4 = f 2:9:8
t'Huijs Jacob Moliers, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:8:4 = f 1:17:4
t'Huijs Pr. van Consten, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:15:12
t'Huijs do: Cansius, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:17:- = f 2:6:-
t'Huijs de wed:e do: Nuijspister, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:17:- = f 2:6:-
t'Huijs Maria Ouzeel weduwe Jan van Berthel, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 1:17:- = f 2:8:8

= f 73:18:-

(folio 36)
t'Huijs Fredrick Segers, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:18:8

Op de Nieuwbrugh

t'Huijs de Erfgen. Adriaen Moerbeeck, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:18:- = f 2:2:8
t'Huijs Lijntie van Loon, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 0:19:-
t'Huijs Jan van Orson, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 0:19:-
t'Huijs Johannes Buijs, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:17:8
t'Huijs Lijsbeth Houbraecke, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:14:4 = f 0:19:4
t'Huijs Dirck Mutsert, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:9:8
t'Huijs Jan Coster, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:16:8 = f 1:4:-

= f 85:7:4

(folio 36vs)
t'Huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:17:- = f 1:3:8
t'Huijs Johannes Buijs, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:12
t'Huijs Hendrick Vos, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:17:- = f 1:2:12
t'Huijs Macheltie Jans, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:16:4
t'Huijs Maria van Osen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:17:- = f 1:2:12
t'Huijs Thomas van(de) Blieck, Straetgelt f 1:0:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:3:-
t'Huijs de kinderen Adam en Cornelis van Kuijckhoven, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 2:5:- = f 3:0:8
t'Huijs d'hr. Borgemr: Everwijn, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:11:8 = f 2:0:8
t'Huijs Huijbert Roosboom, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 2:5:- = f 2:14:12

= f 100:6:-

(folio 37)
t'Huijs Adriaen Meijnaert, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:11:8 = f 1:19:-
t'Huijs Maria van Osen, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 1:7:- = f 1:16:4
t'Huijs Jan Verschuer, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:2:8
t'Huijs de wed:e Jan van Eijsden, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:13:12 = f 2:2:12
t'Huijs Barent van Ona, Straetgelt f 0:4:4 Clapgelt f 0:15:- = f 0:19:4
t'Huijs Lambert van Bree, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:3:8
t'Huijs Corn. de Veer, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:17:12 = f 2:3:12
t'Huijs Goodefridus Schalcken, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:6:8
t'Huijs de wed:e van(de) Cemp, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:6:-

= f 116:5:8

(folio 37vs)
t'Huijs de Erfgen: Jouff:w vande Corput, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:7:- = f 1:15:-
t'Huijs Joost Hendricxs, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 1:7:- = f 2:8:-
t'Huijs de wed:e Jan Sarde, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:12:- = f 1:1:12
t'Huijs Jacob Roscam, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:5:8 = f 1:12:8
t'Huijs Wm. Burgers, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:1:-
t'Huijs dr. Arlebout, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:19:- = f 2:9:-
t'Huijs Jerevis Francken, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:8:4 = f 1:17:4
t'Huijs Gerrit Walen, Straetgelt f 3:4:4 Clapgelt f 1:8:4 = f 4:12:8
t'Huijs d'hr:'Adriaen Meijn(aer)t, Straetgelt f 3:7:12 Clapgelt f 2:8:12 = f 5:16:8
t'Huijs de vrouw van Naeltwijck, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 2:8:12 = f 3:16:12

= f 143:6:4

(folio 38)
t'Huijs de vrouw van Naeltwijck, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:8:12 = f 1:4:12
t'Huijs Mevrouw van Moleschot, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:15:- = f 1:0:12
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 2:4:12 = f 2:18:12
t'Huijs Mevrouw van Halewijn, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:1:4
t'Huijs de wed:e van Wessem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:4:8 = f 1:12:-
t'Huijs Jacob Jacobs, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:3:8
t'Huijs de wed:e Claes Pauwesteijn, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 1:2:8 = f 2:10:8

Inde Mattesteijgert [Mattensteiger]

t'Huijs Maeijcke Huijberts, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:14:12

= f 157:12:8

(folio 38vs)
t'Huijs Elisabeth Keij, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:4:- = f 0:17:8
t'Huijs dhr: mr: Matthijs Snouck, Straetgelt f 1:19:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 2:10:12
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 1:2:4 Clapgelt f 2:8:12 = f 3:11:-
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 0:14:4 Clapgelt f 2:3:4 = f 2:17:8
t'Huijs Corn. Spijckers, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:0:12 = f 1:7:4
t'Huijs d'hr: Adriaen Meijn(aer)t:, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:4
t'Huijs de wed:e Johannes van Diemen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-
t'Huijs Jan Claes Schatlijn, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:12
t'Huijs de wed:e Johan van Diemen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:8:4

= f 174:12:12

(folio 39)
t'Huijs Evert Raets, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:8:8
t'Huijs Arnout van Dollen, Straetgelt f 1:7:12 Clapgelt f 3:9:8 = f 4:17:4
t'Huijs Barent Hopman, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:15:12
t'Huijs Jacob Roscam, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:8:8
t'Huijs Jan Daniels, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:8
t'Huijs Jan Coenen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:5:4
t'Huijs Frans Sneeuw, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:12
t'Huijs Barent Hopman, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 1:8:4 = f 2:0:12

= f 190:3:-

(folio 39vs)
t'Huijs Imant Prins, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:12
t'Huijs Herman Selis, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 1:8:4 = f 2:12:4

Op den Boom

t'Huijs Wessel Sacharias, Straetgelt f 1:1:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:19:-
t'Huijs Faster de Ram, Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 1:1:- = f 2:3:-
t'Huijs Arijen Gerrits, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:11:- = f 1:0:12
t'Huijs Claes Aerts Mouthaen, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:9:8 = f 1:3:8
t'Huijs de wed:e Evert Raets, Straetgelt f 3:2:- Clapgelt f 1:14:8 = f 4:16:8
t'Huijs Arijen Claes Borst, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 1:12:- = f 2:15:8

= f 207:18:4

(folio 40)
t'Huijs Vaster de Ram, Straetgelt f 0:17:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:0:4
t'Huijs Corn. Monseur, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 1:9:- = f 2:7:8
t'Huijs Elisabeth Hoppers wed:e Wijnant Musgen, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:5:-
t'Huijs Corn. Ouboter, Straetgelt f 0:17:12 Clapgelt f 1:5:4 = f 2:3:-
t'Huijs vant Schippers Gilt, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:19:8 = f 1:7:-
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 1:-:- Clapgelt f 1:2:8 = f 2:2:8
t'Huijs Corn. Willems Graeff, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 1:7:- = f 2:0:8
t'Huijs de wed:e Wijnant Hooghstraeten, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:14:8
t'Huijs mr. Gijsbert Douw, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 1:10:- = f 2:2:8

= f 225:11:-

(folio 40vs)
t'Huijs Jan van(der) Schaar, Straetgelt f 0:14:12 Clapgelt f 1:-:- = f 1:14:12
t'Huijs d'hr: Borgemr: Muijs, Straetgelt f 0:14:12 Clapgelt f 2:8:12 = f 3:3:4
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 2:12:- = f 3:4:- (straetgelt geeft geen verpond.)
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 0:4:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:3:-
t'Huijs Govert Denijs, Straetgelt f 0:17:12 Clapgelt f 1:4:8 = f 2:2:4
t'Huijs Hend. Penninck, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:0:8
t'Huijs Gerrit Vingerhoet, Straetgelt f 1:14:8 Clapgelt f 3:9:4; van achteren voor 3 nieuwe camerties f 2:16:- = f 7:19:12
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 2:9:- Clapgelt f 1:10:- = f 3:19:-
t'Huijs Maria van Wijngaerden, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:15:8

= f 251:13:-

(folio 41)
t'Huijs Abel Ouboter, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:15:- = f 1:2:4
t'Huijs Vaster de Ram, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:11:12 = f 1:19:4
t'Huijs Herman Vingerhoet, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 2:8:12 = f 2:18:8
t'Huijs Anna en Clara Sam, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 1:4:8 = f 1:15:-
t'Huijs d'hr: Adriaen Meij(naer)t, Straetgelt f 1:8:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 3:6:-
t'Huijs Catharina vande Plas, en Catharina Vingerhoet, Straetgelt f 3:18:- Clapgelt f 2:15:4 = f 5:13:4
t'Huijs de wed:e P. Calraet, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:1:4
T'Westindienshuijs, de stadt, m(emorie) (in potlood gekocht door Joh. de Vries 30 April 1686)
t'Huijs Louijs van Putten, Straetgelt f 1:19:- Clapgelt f 3:0:8 = f 4:9:8

= f 274:18:-

(folio 41vs)
t'Huijs Johan Theodati, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 2:8:12 = f 3:16:12
t'Huijs d'hr: Simon de Vries, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 2:1:4 = f 2:14:8
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 3:0:- = f 3:12:8
t'Huijs en Brouwerije, ad idem, Straetgelt f 4:2:- Clapgelt f 4:5:8 = f 8:7:8
t'Huijs de wed:e Adriaen den Raven, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:4:8 = f 1:13:-
t'Huijs Arent Schuller, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 1:12:- = f 2:3:8
t'Huijs de wed:e d'hr. Arnout Duircant, Straetgelt f 1:7:4 Clapgelt f 3:7:8 = f 4:14:12
t'Huijs d'hr: Adriaen van de Graeff, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:17:8 = f 1:6:8
t'Huijs Maria Ende Elisabeth Vingerhoet, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 2:12:8 = f 3:3:-
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:17:8

= f 309:7:8

(folio 42)
t'Huijs Leendert Schiff, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:2:-
t'Huijs de wed:e d'hr. Borgemr. Belaert, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 4:4:- = f 5:0:-
t'Huijs dr: Johan van Eijsden, Straetgelt f 3:12:8 Clapgelt f 1:10:- = f 5:2:8
t'Huijs d'hr. Wm. van Blijenbergh, Straetgelt f 2:4:- Clapgelt f 1:3:4 = f 3:7:4
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 1:16:8 f 2:15:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 4:7:12
t'Huijs wed:e Steven Schul, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 3:3:- = f 3:19:-
t'Huijs de Erffgen. van de hr: van Barendregt, Straetgelt f 1:2:4 Clapgelt f 5:3:8 = f 6:5:12
t'Huijs de wed:e Huttenus, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:5:8
2 huijsen de hr: Borgemr. Everwijn, Straetgelt f 1:15:4 Clapgelt f 5:9:8 = f 7:4:12

= f 348:12:-

(folio 42vs)
t'Huijs de wed:e Jan Teller, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:5:8 = f 1:11:8
t'Huijs de Erffgen. dhr. Pr. de Carpentier, Straetgelt f 0:13:12 Clapgelt f 2:18:4 = f 3:12:-
t'Huijs Jan Appels, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 2:14:- = f 3:3:8
t'Huijs d'hr. Borgemr. van Meeuwen, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 2:5:- = f 2:14:8
t'Huijs Isaack d'Coninck, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 4:13:12 = f 5:16:4
t'Huijs d'hr. Hend: Onderwater, Straetgelt f 4:5:8 Clapgelt f 5:17:8 = f 10:3:-
t'Huijs Ps. Regel, Straetgelt f 1:5:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:7:12
t'Huijs Thomas Rijckers, Straetgelt f 2:10:4 Clapgelt f 3:8:12 = f 5:19:-
t'Huijs Jan de Ridder, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 3:15:- = f 4:12:8
t'Huijs d'hr. Wessel de Ruijter, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:11:8

= f 390:3:8

(folio 43)
t'Huijs d'hr. Mattheeus van(den) Brouck, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:11:4
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 2:2:8 = f 3:-:-
t'Huijs de Erffgen. de heer Borgermr: Ruijter, Straetgelt f 3:6:- Clapgelt f 2:7:- = f 5:13:-
t'Huijs Johan Staelsmith, Straetgelt f 0:4:4 Clapgelt f 1:-:- = f 1:4:4
t'Huijs Jacob Rendels, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 1:-:- = f 2:3:8
t'Huijs Johan op(de) Beeck, Straetgelt f 4:19:4 Clapgelt f 3:7:8 = f 8:6:12
t'Huijs de Erffgen. Sijbert Roerom, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:13:12
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 1:1:- = f 1:9:12
t'Huijs do. Jacobus Cocxius, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:12
t'Huijs en Stal d'hr. van Hardincxvelt, Straetgelt f 2:7:- Clapgelt f 4:1:4 = f 6:8:4

= f 424:4:12

(folio 43vs)
t'Huijs Willem Raelhorst, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 1:12:4 = f 2:5:4
t'Huijs Jacobus de Vos, Straetgelt f 1:12:8 Clapgelt f 2:5:- = f 3:17:8
t'Huijs d'hr. Baltasar Walen, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 1:13:- = f 2:4:-
t'Huijs d'hr. Johan Melanen, Straetgelt f 0:13:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:16:4
t'Huijs, ad idem, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:4:-
t'Huijs Willem Saelen, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:16:8
t'Huijs Jouff:w de Man, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:18:- = f 1:5:4
t'Huijs Johannes Bijen, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 2:14:- = f 3:9:8
2 huijsen en kelders van(de) Erffgen. van. hr. Pelgrim, Straetgelt f 1:2:4 Clapgelt f 4:7:12 = f 5:10:-

= f 448:13:-

(folio 44)
t'Huijs Gerrit van Ven, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:7:- = f 1:16:8
t'Huijs d'hr. van(de) Santheuvel, Straetgelt f 0:14:12 Clapgelt f 1:10:12 = f 2:5:4
t'Huijs, en Brouwerije ad idem, Straetgelt f 2:2:4 Clapgelt f 4:2:8 = f 6:4:12
t'Huijs d'hr. Bressij, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 2:2:- = f 3:1:-
t'Huijs Aert Teggers, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 1:11:0 = f 3:1:8
t'Huijs d'hr. Hend: van(den) Banck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:11:8 = f 1:18:-
t'Huijs Aert Teggers, Straetgelt f 2:17:8 Clapgelt f 1:12:0 = f 4:9:8

In de Tollebrugstraet

t'Huijs Pieter Heckman tot Amsterdam, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:12:12

= f 472:6:4

(folio 44vs)
t'Huijs Pr. Corns. Mes, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:19:-
t'Huijs Jan van Galen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:4:4 = f 0:10:4
2 huijsen Lambert Bovij, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:16:8 = f 1:11:8
t'Huijs Aert Teggers, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:9:4 = f 0:18:8
t'Huijs Johannes Hooghstraeten, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:9:4(12) = f 0:18:8
t'Huijs Abraham Lamberts, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:8:- = f 0:16:12
t'Huijs Gerrit van Duijnen, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:5:- = f 0:14:12
t'Huijs Michiel Pieters, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:13:-
t'Huijs Pr. Michiels van Aloff, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:4
t'Huijs Servaes Coomans, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:4

= f 480:12:-

(folio 45)
t'Huijs Servaes Coomans, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:12
t'Huijs Thomas van Eijsden, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:8
t'Huijs Pr: Hendrics Kempen(aar), Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:8
t'Huijs Jacob Warnier, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:16:-

Over de Tollebrughstr. opde Verckemarct

t'Huijs Jouff:w van(der) Neth, Straetgelt f 1:11:- Clapgelt f 0:12:- = f 2:3:-
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 1:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 2:3:-
t'Huijs de wed:e Hend: Labeen, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:16:-
t'Huijs Lambert Bovij, Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 0:12:- = f 1:14:-
t'Huijs Jan Lamberts, Straetgelt f 2:0:8 Clapgelt f 0:14:4 = f 2:14:12

= f 494:1:8

(folio 45vs)
t'Huijs de kinderen Theunis Aertsen de Bie, Straetgelt f 1:16:4 Clapgelt f 0:9:- = f 2:5:4
t'Huijs Jan Lamberts de Bruijn, Straetgelt f 1:3:4 Clapgelt f 0:5:4 = f 1:8:8
t'Huijs Lambert Boon, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:18:8
t'Huijs Bartholomeus Labeen, Straetgelt f 1:1:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:16:-
t'Huijs Herman Croes ende Gillis Huiberts, Straetgelt f 0:19:12 Clapgelt f 0:9:- = f 1:8:12
t'Huijs Laurens Heijnen, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 0:18:12 = f 2:8:12
t'Huijs Pr: Loukens smith, Straetgelt f 1:11:- Clapgelt f 0:7:8 = f 1:18:8
t'Huijs Stoffel vander Heijden, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:5:4 = f 1:9:12
t'Huijs Dionijs Smack, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 1:1:- = f 2:9:-

= f 511:4:8

(folio 46)
t'Huijs de wed:e Stoffel Baltens, Straetgelt f 1:16:4 Clapgelt f 0:12:8 = f 2:8:12

Op den Houck vande Tollebrughstraet

t'Huijs Pr: van(der) Werff, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:16:4
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:-
t'Huijs Corns. de Vlught, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:0:4 = f 1:7:4
t'Huijs Wm. Faessen, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 1:0:12 = f 1:13:-
t'Huijs Jouff.w van(der) Neth, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:7:- = f 1:15:8
t'Huijs de wed:e van(der) Linde, Straetgelt f 0:3:- Clapgelt f 1:6:4 = f 1:9:4
t'Huijs Dirck Damas Claptas, Straetgelt f 3:0:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 3:10:-
t'Huijs Crijn Segers Blanckert, Straetgelt f 0:11:0(8) Clapgelt f 0:1:8 = f 0:12:8

= f 526:14:-

(folio 46vs)
t'Huijs Lambert Labeen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:1:8 = f 0:10:-
t'Huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:1:8 = f 0:7:8
t'Huijs de wed:e Wm. Prs. van Bergen, Straetgelt f 1:13:- Clapgelt f 0:9:- = f 2:2:-
t'Huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 1:5:8 = f 2:13:8
t'Huijs Samuel t'Hooft, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'Huijs Dionijs Smack, Straetgelt f 1:10:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:17:12
t'Huijs de Erfgen. Lambert Corne, Straetgelt f 1:12:- Clapgelt f 1:8:4 = f 3:0:4

Inde Gravestraet

t'Huijs Jan Hendricxs Schul, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:10:8 = f 0:16:8
t'Huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:11:12 = f 1:3:4

= f 539:19:4

(folio 47)
t'Huijs Willem Sanderts, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:7:8
t'Huijs Franchois de Bruijn, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:8:8
t'Huijs Simon Braet, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'Huijs Jacomina van Bergen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:2:8
t'Huijs Jan de Ridder, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:10:8 = f 0:19:8
t'Huijs Jan Rigel, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:4
t'Huijs Hendrick van Troijen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:12
t'Huijs Martinus van Stockum, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:14:-
t'Huijs Sander de Bont, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:17:- = f 1:4:8
t'Huijs de wed:e Huttenus, Straetgelt f 0:16:12 Clapgelt f 1:3:4 = f 2:-:-

= f 550:10:12

(folio 47vs)
t'Huijs d'hr. Hend. Onderwater, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:14:- = f 1:4:12
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:14:- = f 1:4:12
t'koetshuijs ad idem, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:9:12 = f 1:2:4
t'Huijs Jan Schul, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:12:12 = f 0:19:4
t'Huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:14:14 = f 1:3:12
t'Huijs de wed:e Staebrouck, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'Huijs de wed:e Adolff van(der) Linde, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:8 = f 0:19:8
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 1:14:4 = f 2:4:8
t'Huijs Jouff.w Gelsdorp, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:12:8
t'Huijs de wed:e Franchois van Zittert, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:9:4

= f 564:3:4

(folio 48)
t'Huijs Sr: Rijckenburgh, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:1:8
t'Huijs Sr: Bordels, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:17:- = f 1:4:8
t'Huijs Leendert van Deijl, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:12:-
t'Huijs Johannes Tromp, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:16:-
t'Huijs Jan Gront, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:12:8 = f 0:19:4
t'Huijs de wed.e Pieter Gelsdorp, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:12:4 = f 1:19:4
2 huijsen Lambert Lamberts, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 1:0:12 = f 1:13:12
t'Huijs Maerten van Leeuwen, Straetgelt f 1:-:- Clapgelt f 1:6:4 = f 2:6:4
t'Huijs Herman Appels, Straetgelt f 0:19:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:2:-
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:19:-

= f 579:16:12

(folio 48vs)
t'Huijs Arent Pieters van Beaumont, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:11:-
t'Huijs Hendrick Kilsdonck, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:11:- = f 1:3:-
t'Huijs de Erfgen. Jan Prs. Grondt, Straetgelt f 3:7:8 Clapgelt f 1:1:8 = f 4:9:-

Beginnende op de Kaeij

t'Huijs Jan Constant, Straetgelt f 1:-:- Clapgelt f 0:14:4 = f 1:14:4
t'Huijs Herman Appels, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 1:4:- = f 2:9:-
t'Huijs Adriaen t'Hooft ta...rs(?), Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 1:12:4 = f 2:14:4
t'Huijs ad idem, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 0:9:12 = f 1:11:4
t'Erff en wooningh vande Erfgen. van(de) hr. Carpentier, Straetgelt f 1:19:8 Clapgelt f 0:15:- = f 2:14:8

= f 598:3:-

(folio 49)
t'Huijs de wed.e Caris, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:10:8
t'packhuijs ad idem, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 1:3:- = f 2:8:8
t'Huijs Jouff.w van Tricht, Straetgelt f 1:9:8 Clapgelt f 0:9:- = f 1:18:8
den kelder Vaster den Ram, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:14:-
den kelder ad idem, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:16:-
den stal van(de) Vrouw van Barendrecht, Straetgelt f 2:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 2:13:-
t'Huijs de wed:e Steven Schul, Straetgelt f 1:7:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:10:-
t'Huijs de Erffgen. van der wed.e Johannes van(der) Linde, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:6:-
t'packhuijs ad idem, Straetgelt f 3:13:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 4:1:-

= f 618:0:8

(folio 49vs)
Inde Schrijverstraat

t'Huijs van Erffgen. van Johannes van der Linde, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-
t'Huijs Arijen Jasperssen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'Huijs Jacob Maertens, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-
t'Huijs Arijen Huijgen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:1
2 packhuijsen de Erffgen. mr. Jan Teller, Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 0:18:- = f 2:-:-
t'Huijs en packhuijs Warnt. van(de) Brande, Straetgelt f 1:6:12 Clapgelt f 1:15:8 = f 3:2:4
de mouterije van(de) Hrn: Pr. Onderwater, Straetgelt f 2:3:4 Clapgelt f 0:15:- = f 2:18:4
7 huijskens ende kelders van(de) hr: Borgermr. Belaert, Straetgelt f 2:14:- Clapgelt f 1:7:- = f 4:1:-

= f 632:15:4

(folio 50)
de Nieuwe packhuijsen d'hr: Borgermr. Belaerts, Straetgelt f 4:1:- Clapgelt f 1:7:- = f 5:8:-
Een packhuijs van outsgenamt de Hoorn Maria Ende Elisabeth Vingerhoet, Straetgelt f 2:4:- Clapgelt f 0:18:- = f 3:2:-
t'Huijs Herman Borret, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 1:4:- = f 2:5:6
t'Huijs d'hr. Anthonij Leijsten, Straetgelt f 1:6:8 Clapgelt f 1:6:4 = f 2:12:12
het Westindienshuijs aencomende de Stadt dus M(emorie)
t'packhuijs Anna Ende Sara Sam, Straetgelt f 1:6:- Clapgelt f 1:4:- = f 2:10:-
t'Huijs Herman Vingerhoet, Straetgelt f 1:8:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 2:4:4
t'Huijs Adriaen Sijmons, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 0:9:- = f 1:6:8

= f 652:4:4

(folio 50vs)
t'Erff Jan van Gale, Straetgelt f 1:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 1:13:8
t'Huijs Jan Jans van der Schaar, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'Huijs Jan den Blockm:r, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:15:-

Beginnende aende ander zijde alwaer jegenwoordigh den Tol gehouden wert

Een nieuw huijsken d'hr: Borgemr. Arent Muijs van Holij, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 0:1:8 = f 1:7:-
t'Huijs Barthout Thijs, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:5:- = f 0:18:4
t'Huijs Arijen Cool, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:5:- = f 0:18:4
t'Huijs Govert Denijs Ende Jan van(der)Schaar, Straetgelt f 0:17:4 Clapgelt f 0:5:- = f 1:2:4
t'Huijs Evert Hermans Raets, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 0:6:- = f 1:5:-

= f 661:2:8

(folio 51)
leeg

Laatst gewijzigd: februari 2015. (transcriptie: E. van Dooremalen)