Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: straatgeld en klappergeld ca 1692


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3986 Kohier betreffende de inkomsten aan straat- en klappergeld (datering: z.j omvang: 1 deel)

No. 44 Quohier Straet ende Clappergelt over Dordrecht.
Dit quohier kan slecht weinig in tijd verschillen met dat van 't lantaarngeld N: 43, daar mij gebleken is dat de huizen met eenige uitzonderingen dezelve bewoners hadden.
Dordr. Januari 1884 G.N. Itz.
NB. Uit verdere vergelijking is mij gebleken dat het waarschijnlijk begonnen is 1690 althans niet voor 1689 en niet na 1691. G.N. I.


NB.
- Het straatgeld was afhankelijk van de breedte van de gevel van het huis; dus hoe hoger het straatgeld, hoe breder het huis!
- in vergelijk met de kohiers van het lantarengeld (1685/1693) wordt in dit kohier wel de huizen in de straten vermeld waar geen lantarens staan, zoals Loverstraat, Walevest, Zakkendragersstraat;

E-mail transcriptiefouten!

(Online op: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859160&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=3&mistart=0)

Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1692)



Derde quartier


(folio 52)
Derde Quartier

Beginnen aende Beurs over de Kolffstraet aende Havenzijde

(folio 53)

Derde Quartier

t'huijs Johannes Bosch, Straetgelt f 1:17:- Clapgelt f 1:6:4 = f 3:3:4
t'huijs Rochus Jans van Groeningen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:3:4
t'huijs Dionijs van der Kesel, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:4
t'huijs Anna van(den) Sleutel, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:7:12
t'huijs Frans Hasterle, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:1:4
t'huijs de Erfgen. Dionijs Dupon, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:6:12
t'huijs Maria Blemke, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:4:12
t'huijs Michiel Laban, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:4
t'huijs Pr. Muijs, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:11:12

= f 13:18:4

(folio 53vs)

t'huijs de wed:e Adam van Thiel, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:-
t'huijs Jacob Lamberts van(de) Tack, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:3:4 = f 1:9:12
t'huijs Sander van Erffrenten, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:19:4 = f 1:6:-
t'huijs Wm: Grison, Straetgelt f 0:6:0 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:8:8
t'huijs Hendrick Tafelmaker, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:3:12 = f 1:10:8
t'huijs Segert Aelberts Blanckert, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:1:12 = f 1:8:8
t'huijs Reijnier van(der) Sluijs, Straetgelt f 1:12:4 Clapgelt f 1:11:8 = f 3:3:12
t'huijs Jouff:w Coenen, Straetgelt f 1:12:4 Clapgelt f 1:17:8 = f 3:9:12
t'huijs Jasper van der Velden, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:4:12 = f 1:12:8

= f 30:17:8

(folio 54)

t'huijs Dirck de Leeuw, Straetgelt f 2:1:12 Clapgelt f 1:11:8 = f 3:13:4
t'huijs Abraham Maes, Straetgelt f 2:6:- Clapgelt f 1:6:- = f 3:12:-
t'huijs de Erffgen. van Adriaen Clootwijck, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 1:11:8 = f 3:1:8
t'huijs Lambert van der Tack, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:12
t'huijs de Wed:e Hordijck, Straetgelt f 1:-:- Clapgelt f 1:7:12 = f 2:7:12
t'huijs de Wed:e Oosterom, Straetgelt f 1:18:- Clapgelt f 1:12:12 = f 3:10:12
t'huijs Gillis Claes, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 1:3:4 = f 1:14:8
t'huijs Pr: Quintin, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:14:8
t'huijs Maeijken Arnouts, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-

= f 52:8:8

(folio 54vs)

t'huijs de wed:e d'hr: Roelant de Carpentier, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:17:- = f 1:6:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 1:1:4 Clapgelt f 1:13:8 = f 2:14:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:16:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 2:6:4 Clapgelt f 1:4:- = f 3:10:4
t'huijs Balten Bol, Straetgelt f 2:9:8 Clapgelt f 1:10:- = f 3:19:8
t'huijs Thomas Wouterssen Olreij, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:2:0
t'huijs de Wed:e Jacob Stoop, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:7:- = f 1:15:8
t'huijs Ludolff van Hattum, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:12
t'huijs do: Henricus Francken, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 2:0:8 = f 2:12:-

= f 73:14:8

(folio 55)

t'huijs Paulus Marsel, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:4:8 = f 1:13:-
t'huijs de Wed:e Pr: Gonne, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:11:-
t'huijs Johannes Reus, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 1:10:- = f 2:1:4
t'huijs Ida Bordels, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 2:0:4 = f 2:11:12
t'huijs Adriaen Mortier, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:18:8
t'huijs Hendrick van Oort, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:19:4 = f 1:4:12
t'huijs Jan van der Heijden, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 0:19:4 = f 2:3:4
t'huijs Maerten van Leeuwen, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 1:2:8 = f 2:12:8
t'huijs de Erffgen. Aelbert Hoogeveen, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:8:4 = f 1:18:4

= f 91:8:12

(folio 55vs)

t'huijs Laurens Waelpot, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:0:12 = f 1:7:12
t'huijs Tomas Olrij, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:19:4 = f 1:4:12
t'huijs Jan Gijsberts, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:3:8
t'huijs d'hr: Borgemr. Muijs van Holij, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:2:8
t'huijs de wed:e mr. Jan Bol, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:9:4 = f 1:15:12
t'huijs Arent van Zevender, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:18:8
t'huijs de wed:e Wm. van Burick, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:1:- = f 1:7:8
t'huijs de wed:e Anthonij Terwe, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:11:4 = f 1:19:12
t'huijs Abraham Maes, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:15:-

= f 105:3:12

(folio 56)

t'huijs de wed:e de Ras, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:3:12 = f 1:11:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 1:6:- Clapgelt f 1:10:- = f 2:16:-

Op de Nieuwebrugh

t'huijs Jacobus vander Straeten, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:4:-
t'huijs Corn. Goris, Straetgelt f 1:10:4 Clapgelt f 1:6:4 = f 2:16:8
t'huijs Gooswinus de Bruijn, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:6:-
t'huijs Jan Gardenier, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 1:10:- = f 2:15:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 1:12:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:19:-
t'huijs Pr: Vervel, Straetgelt f 1:1:12 Clapgelt f 1:5:8 = f 2:7:4

= f 125:2:4

(folio 56vs)

t'huijs Jan van Orson, Straetgelt f 3:0:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 4:9:-
t'huijs Jacomina van Bergen, Straetgelt f 2:18:12 Clapgelt f 1:4:8 = f 4:3:4
t'huijs Joris Roelants, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 1:4:8 = f 2:2:-
t'huijs Govert van(der) Burgh, Straetgelt f 1:15:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 3:13:-
t'huijs Michiel Corstiaens, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:16:12
t'huijs Joris van(der) Graeff, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:7:-
t'huijs Wm: Coster, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:4
t'huijs Dirck van(der) Laen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:0:- = f 1:7:-
t'huijs Jan Ariens Schot, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:4

= f 146:19:12

(folio 57)

t'huijs Reijnier Rosmaer, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:15:8
t'huijs Jacob van der Straeten, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:8
t'huijs Philips Daelman, Straetgelt f 1:6:- Clapgelt f 1:8:4 = f 2:14:4
t'huijs Gerrit Jans van Ree, Straetgelt f 1:18:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 2:12:12
t'huijs Johannes Verhagen, Straetgelt f 1:10:4 Clapgelt f 1:6:12 = f 2:17:-
t'huijs Claes van Besoijen, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:3:12
t'huijs en Brouwerije d'hr. Adriaen van Hoogeveen, Straetgelt f 2:1:8 Clapgelt f 3:15:- = f 5:16:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:16:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:16:12

= f 167:2:8

(folio 57vs)

t'huijs de Erffgen: Aelbert Hoogeveen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:13:8 = f 0:19:8
t'huijs Adriaen Appeldoorn, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-
t'huijs de wed:e Zicxtus van Rijnen, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:12
t'huijs Jochum van Loon, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:12
t'huijs Jan van(der) Sluijs, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:-:-
t'huijs de wed:e Zicxtus van Rijnen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:2:4
t'huijs de Erffgen: d'hr. Sijmon Cornelisse de Vries, Straetgelt f 3:2:8 Clapgelt f 1:19:12 = f 5:2:4
t'huijs Andries 't Kint, Straetgelt f 2:17:4 Clapgelt f 1:19:- = f 4:16:4
t'huijs de Erffgen: d'hr. Matthijs van Cappel in(de) Steijgert, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:17:4

= f 184:10:8

(folio 58)

t'huijs de kinderen van Cornelis van Buerdenhoff, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:1:- = f 1:7:12
t'huijs Cap:n Johan de Heus, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:14:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:1:-
t'huijs Jacob Roscam, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:4:8
t'huijs de Erffgen. Wm. Pieters de Bruijn, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:14:12
den houttuijn van Capn. Johan Heus, Straetgelt f 0:6:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:18:- = f 1:6:4
t'huijs d'hr: Borgemr: Johan van(der) Mast, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:-:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 2:14:- = f 3:6:12

= f 198:12:-

(folio 58vs)

t'huijs Corn. Hendricxs, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:17:8
t'huijs Aert Corthals, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:1:8
t'huijs Bartholomeus van(der) Staar, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:1:-
t'huijs Pauwels van Hoven, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:12:-
t'huijs Hendrick Jacobs Corthals, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-
t'huijs C: Coelman, Straetgelt f 2:0:4 Clapgelt f 1:6:- = f 3:6:4

Opden Steijgert

t'huijs Jan Pauwels van(der) Grient, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:8
t'huijs Wessel de Ram, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:8

= f 210:6:4

(folio 59)

t'huijs Jan Persoon, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:8
t'huijs Claes Aertsen Mouthaen, Straetgelt f 1:4:4 Clapgelt f 0:5:4 = f 1:9:8
t'huijs Lijsbeth Maertens, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:12
t'huijs de wed:e Johannes van Wageningen, Straetgelt f 1:13:8 Clapgelt f 0:15:- = f 2:8:8
t'huijs de wed:e Anthonij Cornelis de Vos, Straetgelt f 1:5:12 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:4:8
t'huijs Gillis Beut, Straetgelt f 1:-:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:7:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 1:3:- Clapgelt f 0:18:12 = f 2:1:12
t'huijs L: van Beeck, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:13:14 = f 1:0:2
t'huijs den h: Geest ter Nieuwekerck, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:3:4 = f 1:10:-

= f 224:12:14

(folio 59vs)

t'huijs de wed.e Capn: Convent, Straetgelt f 4:15:12 Clapgelt f 2:17:- = f 7:12:12
t'huijs de wed.e Pr: Aerts de Jager, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:17:2 = f 1:14:2
t'huijs Elisabeth de Jager, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:14:- = f 1:11:-
t'huijs de wed.e Erckelens, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:9:8
t'huijs Jan Mes, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:0:8
t'huijs Jacob Souborgh, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:19:4 = f 1:6:-
t'huijs Jacob van Steenwijck, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:17:- = f 1:2:8
t'huijs de wed.e Jan Huijberts Baes, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:18:8 = f 1:2:8
t'huijs Cornelis Ouboter, Straetgelt f 2:4:- Clapgelt f 1:3:4 = f 3:7:4

= f 244:10:8

(folio 60)

Opden Boom

de kelder en Woonings van Capn: Anthonij Walbeeck, Straetgelt f 2:14:- Clapgelt f 1:8:4 = f 4:2:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 1:3:- Clapgelt f 0:13:4 = f 1:16:4
t'huijs de weduwe Jan Huijberts, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:7:4
t'huijs Jan Jacobs Snel, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:19:-
t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:18:12 Clapgelt f 0:9:- = f 1:7:12
t'huijs Huijbert Joosten van Cappel, Straetgelt f 0:18:12 Clapgelt f 0:9:- = f 1:7:12
t'huijs Crijn Cooremans, Straetgelt f 1:2:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:13:-
t'huijs Jan Janssen den Harder, Straetgelt f 1:2:12 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:17:-

= f 259:0:2

(folio 60vs)

t'huijs Wessel den Ram, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 1:6:-
t'huijs de wed:e Jan Huijberts, Straetgelt f 1:3:- Clapgelt f 0:10:8 = f 1:13:8
t'huijs Theunis Cornelissen, Straetgelt f 1:3:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:13:8
t'huijs Huijbert Joosten van Cappel, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:9:4
t'huijs Jan Jans den Harder, Straetgelt f 1:14:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 2:7:-
t'huijs de wed:e Sam, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:13:4
t'huijs de Erffgen: Servaes van Hoogeveen, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:10:-
t'huijs Roelant Joris Millaer, Straetgelt f 0:18:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:17:-

= f 274:11:12

(folio 61)

t'huijs Theunis Cornelissen Endeman, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:9:12
t'huijs Bartel van(der)Star, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:10:-
t'huijs Cap:n de Hoogh, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:14:12
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 2:7:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 3:10:-
t'huijs Wm: van(der) Lip, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:17:8
t'huijs Maria En Elisabeth Vingerhoet, Straetgelt f 0:18:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:19:-
t'huijs Cap:n Walbeeck, Straetgelt f 0:15:0 Clapgelt f 0:18:- = f 1:13:-
t'huijs Pr: Knogh, Straetgelt f 1:15:- Clapgelt f 1:10:- = f 3:5:-
t'huijs Cap:n Walbeeck, Straetgelt f 0:17:12 Clapgelt f 1:10:- = f 2:7:12
t'huijs Govert Lijniers, Straetgelt f 0:7:0 Clapgelt f 1:5:4 = f 1:12:4

= f 295:10:12

(folio 61vs)

t'huijs Jannetta Baen, Straetgelt f 1:13:- Clapgelt f 2:3:8 = f 3:16:8 Gaet aff voort achterhuijs f 1:17:8 = f 1:19:-
t'huijs Gijsbert van Leusden, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:12:- = f 2:1:8
t'huijs Joris Roelants, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:0:2 = f 1:7:4
t'huijs Gijsbert van Botlant, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:12:- = f 2:0:4
t'huijs, ad idem Joris Roelants, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:12:- = f 2:0:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-
t'huijs Jan Bos, Straetgelt f 0:15:4 Clapgelt f 1:12:12 = f 2:8:-
t'huijs Pr. Knogh, Straetgelt f 1:3:4 Clapgelt f 1:0:4 = f 2:3:8
t'huijs Cap:n den Hooijman, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:3:4 = f 1:9:12

= f 312:9:8

(folio 62)

t'huijs Hendrick Cornelis Hoijman, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:-
t'huijs Maes van Kaen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:5:4 = f 1:13:12
t'huijs Lambert van Bree, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:11:-
t'huijs Pr: Koster, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:12
t'huijs Joris Verlengh, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:1:12
t'huijs Coenraet Caspers, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:-
t'huijs Arent Cornelissen Grootswager, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:18:- = f 1:5:4
t'huijs Hendrick de Ruijter, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 1:1:8 = f 1:11:4
t'huijs Dirk van Dooren, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:9:4
t'huijs Herman Coomans, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:12:12

= f 326:13:4

(folio 62vs)

t'huijs Job Lacroij, Straetgelt f 1:16:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 2:17:-
t'huijs Hendrick Thomas Wittings, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:12:-
t'huijs Arijen Sterck, Straetgelt f 1:1:4 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:14:8
t'huijs Cornelis Willems Nieuveen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:-:- = f 1:7:-
t'huijs Steven Walterssen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:-:- = f 1:7:8
t'huijs Anneken van(der) Poel, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:17:- = f 1:4:8
t'huijs Jan Huijberts, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:16:8 = f 1:3:-
t'huijs Jan Jans Jonghbloet, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:2:4
t'huijs Matthijs van Wangh, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:2:4
t'huijs Herman Cooman, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:13:8 = f 0:19:8

= f 341:2:12

(folio 63)

t'huijs Anneken van(der) Poel, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:1:- = f 1:8:8
t'huijs Maeijke Claes, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:8
t'huijs Hendrick Janssen Hosmaer, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:7:-
t'huijs Engelbert Wouters, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:17:- = f 1:4:4
t'huijs wed.e Jonas Philips, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:7:-
t'huijs Jacob Lamberts cuijper, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:8
t'huijs Frans van der Schaar, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:1:- = f 1:9:-
t'huijs Jan Adriaens Buijrt, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8
t'huijs Cap:n Sijmon Onder de Linde, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:13:8

= f 352:19:8

(folio 63vs)

t'huijs de wed:e Leendert Maertens, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:4:-
t'huijs d'hr: mr: Matthijs Snouck, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 2:14:- = f 3:6:8
t'huijs de wed:e Casper Jacobs, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:4:- = f 1:12:-
t'huijs Engel Hermans, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 1:1:- = f 1:11:4
t'huijs Johan Notemans, Straetgelt f 2:4:- Clapgelt f 2:16:12 = f 5:0:12
t'huijs Jacob Mouthaen, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:4:- = f 0:17:8
t'huijs Arijen Prs., Straetgelt f 0:4:8
t'huijs Jacob Engelen, Straetgelt f 2:3:- Clapgelt f 1:2:8 = f 3:5:8
t'huijsken inde Rietdijcxpoort aen de Stadt dus m(emorie)
t'huijs Corn. Frans vander Scheij(?), Straetgelt f 2:8:- Clapgelt f 2:11:- = f 4:19:-

= f 375:0:8

(folio 64)

t'huijs Johannes Bijen, Straetgelt f 2:6:- Clapgelt f 1:7:- = f 3:13:-
t'huijs Hendrick Rechters, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:7:- = f 1:16:8
t'huijs Corn: Dircxs van Dooren, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:8
t'huijs Pr: Lamberts, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:18:- = f 1:6:4
t'huijs Grietie Maetens, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:5:8 = f 1:13:-
t'huijs Jonas Lamberts, Straetgelt f 0:3:4 Clapgelt f 0:17:- = f 1:0:4
negen wooningen in de Ganck Arijen Dura, Ende Claes Joosten van Thienen, Straetgelt f 0:2:8 Clapgelt f 1:13:8 = f 1:16:-
t'huijs Hendrick Daniel, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:19:4 = f 1:4:4
t'huijs Maerten Abrams, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:13:-

= f 390:13:4

(folio 64vs)

t'huijs Claes Hendricxssen Jonghste, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:3:4 = f 1:11:4
t'huijs Cap:n Walbeeck, Straetgelt f 1:16:- Clapgelt f 1:2:8 = f 2:18:8
t'huijs Ps: Snellen, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 1:13:-
t'huijs Joris Roelants, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:10:- = f 2:-:-
t'huijs Jan Theunis ende Jan Prs. van(der) Lindt, Straetgelt f 0:15:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:4:-
t'huijs Frans Theunissen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:13:4 = f 0:9:12
t'huijs d'hr. Corstiaen Ghijsen, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 1:16:- = f 2:9:8
t'huijs Grietie Maertens, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:12:8 = f 0:17:8
t'huijs Anneken van(der) Poel, Straetgelt f 1:16:8 Clapgelt f 0:10:- = f 2:6:8

= f 407:16:4

(folio 65)

t'huijs Hendrick Koebergen, Straetgelt f 0:19:- Clapgelt f 1:5:8 = f 2:4:8
t'huijs Abraham van Ratingen, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:13:- = f 2:2:8
t'huijs Johannes Halman, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:3:-
t'huijs de wed:e Matthijs Leenderts, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:1:12 = f 1:10:4
t'huijs Joris Roelants, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:1:12 = f 1:9:4
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:1:12 = f 1:9:4
t'huijs Herman Brouwers, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:5:4
t'huijs Luijter Haster, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:18:- = f 1:4:4
t'huijs de t'huijs weduwe Casper Jacobs, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:5:4

= f 421:9:12

(folio 65vs)

t'huijs Jan Bellaert, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:1:8
de Rietdijcx Cappel, m(emorie)
t'huijs Claes Hegsters, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:4:8
t'huijs Cornelis Dura, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:2:4
t'huijs Dirck Mutsaert, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:8:12 = f 0:14:12
t'huijs Cornelis Coenen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 0:19:-
t'huijs Adriaen Moets, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:15:-
t'huijs Lijsbeth Cornelis, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:4
t'huijs Cornelis Jacobsse, Straetgelt f 0:17:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:9:-

= f 429:12:-

(folio 66)

t'huijs Maes van Kaen, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 1:3:4 = f 1:13:-
t'huijs Pr: van Wijngerde, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:1:- = f 1:8:4
t'huijs Job Lacroij, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 1:13:8 = f 2:7:-
t'huijs Staes van Hooghstraeten, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:6:8
t'huijs Jan Notemans, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:7:8
t'huijs de wed:e Corn. Notemans, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:16:8 = f 1:3:-
t'huijs de wed:e d'hr: mr: Gerard Brantwijck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:19:4 = f 1:5:12
t'huijs Govert Staelsmith, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:1:- = f 1:9:-
t'huijs Jan Bosch, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:3:4 = f 1:11:4

= f 443:3:4

(folio 66vs)

t'huijs Dirk Smith, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:1:- = f 1:7:-
t'huijs Hendrick Verlouen, Straetgelt f 1:11:- Clapgelt f 1:7:- = f 2:18:-
t'huijs Philip Boogen, Straetgelt f 1:2:4 Clapgelt f 0:6:- = f 1:8:4
t'huijs Adriaen van Wageningen, Straetgelt f 1:1:4 Clapgelt f 1:3:12 = f 2:5:-
t'huijs Laurens Mutsaert, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 1:17:8 = f 2:10:8
t'huijs Capn. Gerard Castendijck, Straetgelt f 1:4:4 Clapgelt f 1:16:12 = f 3:1:-
t'huijs Claes de Haen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 1:1:12 = f 1:8:-
t'huijs Capn. Corn. van Wessem, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 1:16:- = f 2:7:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 1:11:8 = f 2:3:-

= f 462:11:8

(folio 67)

t'huijs Jouff:w Catharina van(der) Steen, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 2:1:4 van achteren f 1:8:8 = f 4:2:8
t'huijs d'hr. Damas van Slingelant, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 1:12:- = f 2:3:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 6:10:- Clapgelt f 2:4:4 = f 8:14:4
t'huijs Jan Frans Beudt, Straetgelt f 2:2:- Clapgelt f 0:15:- = f 2:17:-
t'huijs Cornelis Huijsman, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 1:11:4 = f 3:1:4
t'huijs Abraham Tergier, Straetgelt f 1:15:8 Clapgelt f 1:19:8 = f 3:15:-
t'huijs Jan Grondt, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:5:4
t'huijs Huijbert Joosten van Cappel, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 0:19:12
t'huijs Crijn Marinus, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:9:-

= f 490:18:12

(folio 67vs)

t'huijs Wm: van Housen, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 2:0:8 = f 2:10:-
t'huijs Anthonij Smits, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:5:-
t'huijs de Erfgen: Wm: de Keijser, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:5:4
t'huijs Jacobus van(der) Weijden, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:5:-
t'huijs de Erfgen: Abraham Tagier, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:3:-
t'huijs d'hr: Canijn, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:10:4
t'huijs d'hr: Damas van Slingelant, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:11:8 = f 1:19:8
t'huijs Isaack van Belle, Straetgelt f 1:6:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 3:4:-
t'huijs Gillis Gossijc, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 2:0:8 = f 2:16:8
t'huijs Hendrick Hacken, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:4

= f 511:0:8

(folio 68)

t'huijs Gerard Baen, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 2:5:- = f 2:14:12
t'huijs Jacob van Botlant, Straetgelt f 2:16:4 Clapgelt f 1:18:- = f 4:14:4
t'huijs Jacob Molier, Straetgelt f 1:19:8 Clapgelt f 0:19:8 = f 2:19:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 0:18:-
t'huijs Johannes van Es, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:19:4 = f 1:4:4
t'huijs de Erffgen: d'hr: Matthijs van Cappel, Straetgelt f 2:19:8 Clapgelt f 5:7:4 = f 8:6:12
t'huijs d'hr: Corn. Hallingh, Straetgelt f 0:19:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:17:-
t'huijs de wed:e Wm. Pr. van Bergen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 2:12:8 = f 3:11:-
t'huijs Corn. van Someren, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 2:12:8 = f 3:11:-
t'huijs do: Salomon van Til, Straetgelt f 2:4:8 Clapgelt f 2:8:12 = f 3:13:4

= f 545:9:12

(folio 68vs)

t'huijs Arnoldus van Houwelingen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:10:- = f 1:17:8
t'huijs de Erffgen: d'hr: Aelbert van Hoogeveen, Straetgelt f 2:19:8 Clapgelt f 1:4:12 = f 4:4:4
t'huijs Geerit Jans van Ree, Straetgelt f 1:11:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:10:4
t'huijs Pr: Braem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:12:8 = f 0:18:8
t'huijs Philips Daelman, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:13:- = f 2:1:4
t'huijs do: Roelandus, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 1:6:4 = f 2:10:4
3 huijsen d'hr: Mattheeus van(den) Brouck, Straetgelt f 1:7:4 Clapgelt f 5:1:12 = f 6:9:-; daernaest Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:- = f 7:19:-
t'huijs de wed:e Nicolaes Sam, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:8:-
t'huijs Johannes Kluijt, Straetgelt f 1:8:0 Clapgelt f 1:13:12 = f 3:1:12

= f 573:0:8

(folio 69)

t'huijs Michiel van Ansorgh, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:5:8
t'huijs Nicolaes Legier, Straetgelt f 1:19:8 Clapgelt f 1:11:4 = f 3:10:12
t'huijs Matthijs Engelbrecht, Straetgelt f 1:19:4 Clapgelt f 0:17:- = f 2:16:4
t'huijs Govert van(der) Burgh, Straetgelt f 1:4:4 Clapgelt f 1:7:- = f 2:11:4
t'huijs Johannes Verhagen, Straetgelt f 1:10:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 3:4:-
t'huijs Gooswinus de Bruijn, Straetgelt f 1:17:4 Clapgelt f 1:10:- = f 3:7:4
t'huijs Jacob de Rooij, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:3:8
t'huijs Gijsbert van Diepenbeeck, Straetgelt f 2:19:8 Clapgelt f 1:10:- = f 4:9:8
t'huijs Abel Ouboter, Straetgelt f 3:10:8 Clapgelt f 1:4:8 = f 4:15:-

= f 600:3:8

(folio 69vs)

t'huijs Leendert de Vooght, Straetgelt f 1:15:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 3:4:-
t'huijs d'hr: Borgermr: mr. Roeloff Eelbo, Straetgelt f 0:13:12 Clapgelt f 3:4:- = f 3:17:12
t'huijs d'hr: Borgermr: Johan van Neurenburgh, Straetgelt f 1:6:- Clapgelt f 2:18:4 = f 4:4:4
t'huijs Wm: van Oort, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:17:-
t'huijs En Werckhuijs van(de) hr. Pr. Regenmorter, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 3:7:8 = f 4:12:8
t'huijs Johannes Plucke, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 2:0:12 = f 2:11:-
t'huijs d'hr: Jacob van(de) Brandelaer, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 3:0:12 = f 3:17:4
t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:12:-
t'huijs Wm: van(der) Lisse, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 2:3:4 = f 2:11:8

= f 628:10:12

(folio 70)

de Graeffelijckheijts Munt, m(emorie) [= de Munt, Voorstraat]
t'huijs d'hr: Johan Cloens, Straetgelt f 1:14:- Clapgelt f 3:2:8 = f 4:16:8
t'huijs d'hr: Johan Becius, Straetgelt f 0:1:4 Clapgelt f 1:10:- = f 1:17:4
B, t'huijs Roelant Taerlingh, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 1:4:8 = f 1:10:-
A, t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:10:- = f 1:17:4
t'huijs d'hr: Paul Eelbo, Straetgelt f 0:13:12 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:11:4
t'huijs de wed:e Gijbelant, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:6:12
t'huijs Geerit Harders, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:13:4 = f 0:17:12
t'huijs Abel van(der) Thuijne, Straetgelt f 1:0:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:3:-
t'huijs Arijen Aerts, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:9:-

= f 646:19:8

(folio 70vs)

t'huijs Jacob de Blom, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 1:0:4 = f 1:14:4
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 1:1:- = f 2:5:8
t'huijs, den Vlaems Doel ofte 't Hooff, Straetgelt f 7:0:8 Clapgelt f 1:11:8 = f 8:12:- [='t Hof]
2 cleijne en 't Groothuijs van(de) hr. van Goodtschalcxoort, Straetgelt f 1:6:- Clapgelt f 4:3:4 = f 5:9:4 [=de Berckenpoort]
t'huijs Johannes van Sevenom, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:4:12 = f 1:11:4
t'huijs Laurens Michiels, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:5:4 = f 1:11:12
t'huijs dhr: Wm: van Blijenbergh, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:17:- = f 1:4:4
t'huijs Johannes Santifoort, Straetgelt f 1:12:- Clapgelt f 2:-:- = f 3:12:-
t'huijs de wed:e Philips Hardra, Straetgelt f 1:6:8 Clapgelt f 1:3:4 = f 2:9:12

= f 675:9:8

(folio 71)

t'huijs Cap:n van Limburgh, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:18:-
t'huijs dhr: Pr: van Outgaerde, Straetgelt f 0:17:12 Clapgelt f 2:1:4 = f 2:19:-
t'huijs d'hrn: van St: Jan alias cleerma:r, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:19:- [=kleermakersgildehuis/St. Jansgilde, Voorstraat]
t'huijs Pr: Arent, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:7:12 = f 1:14:4
t'huijs de wed:e Wm: Aerts, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:13:8 = f 0:18:8
t'huijs Jasper van(der) Velden, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 1:1:8 = f 1:10:4
t'huijs Pr: Muijs, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 2:3:8 = f 2:16:8
t'huijs de Erffgen: vander Steen, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 2:9:4 = f 2:18:8
t'huijs Herman Moelaert, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:1:- = f 1:7:8
t'huijs Abraham Maes, Straetgelt f 1:14:- Clapgelt f 1:6:12 = f 3:0:12

= f 697:13:12

(folio 71vs)

t'huijs Abram Maes, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:7:- = f 1:14:4
t'huijs Dionijs van(der) Kesel, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:14:- = f 2:1:12
t'huijs Maria van Dijck, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:17:- = f 1:4:12
t'huijs Jasper van(der) Velden, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:3:-
t'huijs Damas Hooglander, Straetgelt f 1:15:8 Clapgelt f 1:9:4 = f 3:4:12
t'huijs de wed:e Helmont, Straetgelt f 3:10:8 Clapgelt f 1:17:12 = f 5:8:4
t'huijs, d'hr. mr: Johan van(den) Brandelaer, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:18:4 = f 2:6:8
t'huijs de kinderen van Capn: Jan Huijgen van(der) Endt, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 2:5:- = f 2:15:-

= f 721:11:4

(folio 72)

t'huijs Pr: van Zeebergen, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:2:-
t'huijs, d'hr. Borgemr. Belaert, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 1:5:8 = f 1:10:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 1:8:4 Clapgelt f 2:8:- = f 3:16:4
t'huijs de wed:e Jan Barents Smient, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:13:- = f 2:-:-
t'huijs Capn: van(der) Endt de jongen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 1:8:4 = f 1:14:4
t'huijs Cornelis van Deijl, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 1:16:- = f 2:2:8
t'huijs Adriaen Groen, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 1:8:4 = f 2:13:4

= f 739:10:-

(folio 72vs)
leeg

Laatst gewijzigd: februari 2015. (transcriptie: E. van Dooremalen)