Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: straatgeld en klappergeld ca 1692


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3986 Kohier betreffende de inkomsten aan straat- en klappergeld (datering: z.j omvang: 1 deel)

No. 44 Quohier Straet ende Clappergelt over Dordrecht.
Dit quohier kan slecht weinig in tijd verschillen met dat van 't lantaarngeld N: 43, daar mij gebleken is dat de huizen met eenige uitzonderingen dezelve bewoners hadden.
Dordr. Januari 1884 G.N. Itz.
NB. Uit verdere vergelijking is mij gebleken dat het waarschijnlijk begonnen is 1690 althans niet voor 1689 en niet na 1691. G.N. I.


NB.
- Het straatgeld was afhankelijk van de breedte van de gevel van het huis; dus hoe hoger het straatgeld, hoe breder het huis!
- in vergelijk met de kohiers van het lantarengeld (1685/1693) wordt in dit kohier wel de huizen in de straten vermeld waar geen lantarens staan, zoals Loverstraat, Walevest, Zakkendragersstraat;

E-mail transcriptiefouten!

(Online op: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859160&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=3&mistart=0)

Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1692)Derde kwartier (achterstraten)


(folio 73)
Achterstraeten vant' Derde Quartier
Beginnende opden nieuwen Dijck alias den Blijenhouck

(folio 73vs) [3_3986_00077.jpg]
leeg

(folio 74)
Achterstraeten vant' Derde Quartier
Beginnende opden nieuwen Dijck alias den Blijenhouck


t'huijs Salomon Lodewijcxs, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:9:12 = f 1:0:8
t'huijs Aert Pieterssen, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:12 = f 1:0:-
t'huijs Servaes Aernouts, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Salomon Lodewijcxs, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-
t'huijs Hendrick van Houwelingen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:-:-
t'huijs, Corn. Gaudriaen, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'huijs, Jan Lambertssen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs, Jacob Janssen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8

= f 7:4:-

(folio 74vs)

t'huijs de wed:e Jan Leenderts, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:5:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:2:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Adam Back, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs de wed:e Jan Leendert, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:-
t'huijs, Jan Lamberts, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs, Willem Janssen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
Een wooninge Joost Jans Krasbeeck, Straetgelt f 0:16:12

= f 15:17:-

(folio 75)

2 woooninge Jan Willems, Straetgelt f 1:6:-
2 huijsen Adam Back, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:7:- = f 0:19:-

Achter t kerckhoff den Houck om

t'huijs Rijck Dircxs, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:8
t'huijsken Joost Joosten van Kroesbeeck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Jan van Bockholt, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:8
t'huijs Jan Jans Bosch, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Hendrick Korthals, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:-
t'huijs Joris Roelants, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:-
t'huijs Leendert van(der) Krap, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:-
t'huijs Huijbert Hendricxs Bacx, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:-

= f 22:5:-

(folio 75vs)

t'huijs Pr: van de Lier, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:13:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:9:12
t'huijs Dirck Willemssen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:10:-
t'huijs Sijmon Cornelisse, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:10:-
t'huijs Segert Voorhorst, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:9:-
t'huijs Govert Dionis Varen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:8:8
t'huijs Claes van(der) Sluijs, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:9:8

In de Rietdijckstraet

t'huijs Maeijke Claes, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-
t'huijs Jan Jans Vlotter, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:-

= f 26:16:12

(folio 76)

t'huijs Huijbert Back, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:8
t'huijs Jacob Molier, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Dionijs Ariens, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-
t'huijs schipper Joris, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:-
t'huijs Maeijke Leenderts, Straetgelt f 0:7:3 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:8

Aende ander zijde

t'huijs schipper Joris, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:11:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:9:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:-
t'huijs de wed:e Isaack Prs. Wijtemans, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:-

= f 33:1:4

(folio 76vs)

t'huijs Schipper Joris, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:2:- = f 0:6:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:2:- = f 0:6:12
t'huijs Theunis Engelen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:-
t'huijs Corn. Gettelder, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:17:-
t'huijs Huijbert Back, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:16:8
t'huijs de wed:e Jan Ariens Buijrt, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:11:-
t'huijs Cap:n Corn:s de Hoijman, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:4
t'huijs Huijbert Back, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
2 huijskens Mattheeus van Nispen en(de) Jan van Eveling, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-
t'huijs Joost Joosten Kroesbeeck, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:11:-

= f 39:16:8

(folio 77)

Inde Toorenstraet

t'huijs Willem Cornelis, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:9:-
t'huijs Cap:n den Hoijman, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:8
t'huijs Huijbert Back, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:12:-
t'huijs Jurien Rijngelt, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Jacob Molier, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:-
t'huijs Jacob van Dalen, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:8:12
t'huijs Jacob van(der) Burgh, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:8
t'huijs Pieter Aerts Mouthaen, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-

= f 45:3:4

(folio 77vs)

t'huijs Jan Janssen, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:9:-
t'huijs Jacob van Daelen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:-
t'huijs Cornelis Mes, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:16:8 = f 1:6:4
t'huijs Theunis Engelen, Straetgelt f 1:5:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:12:12
t'huijs Dirck Mutsaert, Straetgelt f 1:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:11:-
t'huijs Wm: Dircxs Stoop, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:14:-
t'huijs Daniel Rijcke, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:4
t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:1:-
t'huijs Pr. Cop, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:-
t'huijs Arijen Corn. Coopman, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8

= f 55:1:-

(folio 78)

t'huijs vant H: Geesthuijs ter Nieuwerkerck, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:4
t'huijs Cornelis Mes, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Govert Denijsse, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs C. Dura, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8
t'huijs Jacob Roscam, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:18:-
t'huijs Jacob van(der) Burgh, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:4

Aende ander zijde [Torenstraat]

t'huijs de wed:e Gleijn Prs. Cool, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:5:-
t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:-
t'huijs Cornelis van Ansorgh, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:4

= f 62:12:12

(folio 78vs)

t'huijs de wed:e Casper Jacobs, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:15:8
t'huijs Corn(elis) van Bergen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:-
t'huijs de kinderen van Fransie Aelberts, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:13:-
t'huijs Daniel Cornelissen Rijcken, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 1:9:-
t'huijs Jan Bastiaens van Houwelingen, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 1:10:-
t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:8
t'huijs Pr: van Schom, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:11:-
t'huijs Wm: Stoop, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:8
t'huijs de wed:e Pr: Gonne, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 1:9:-

= f 70:16:4

(folio 79)

t'huijs Johannes van Wageningen, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:19:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:14:4 = f 0:8:12
t'huijs de wed:e Pr: Corns, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:18:12
t'huijs Wm: Sterck, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:8:12 = f 1:3:4
t'huijs Arijen van(der) Giesen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs de wed:e Frans Thielemans, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 0:5:5 = f 0:18:-
t'huijs Corn. Notemans, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:6:- = f 1:-:-
t'huijs de wed:e Hendrick van Sittert, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:19:18
t'huijs Hendrick Cock, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:6:- = f 1:-:-
t'huijs Cap:n Walbeeck, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:17:-

= f 80:6:4

(folio 79vs)

t'huijs Maeijken van Dijck, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 0:2:- = f 0:18:-
t'huijs van Huijbertie Corn.s wed:e Salomon Cool, Straetgelt f 1:12:- Clapgelt f 0:3:- = f 1:15:-

Inde Wijngertstraet [Wijngaardstraat]

t'huijs Pr: Kop, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:2:4 = f 0:9:4
t'huijs de wed:e Castendijck, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:18:8
t'huijs Jan Hendricxssen Schuijrmans, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:12:4
t'huijs de wed:e Pr. Prs. de Bruijn, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:12:8
t'huijs d'hr. Borgemr. Johan van(der) Mast, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs Arijen Hendricxs, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:15:-

= f 87:2:12

(folio 80)

Aende ander zijde [Wijngaardstraat]

t'huijs Jacob Ariens Turck, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Herman de Cool, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Aert Frans, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Pr: Hendricxs, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:-:-
t'huijs Dirck Mutsert, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:0:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:14:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:-:-
t'huijs Abraham van(der) Kip, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:2:-
t'huijs Frans van(der) Schaar, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:3:-
t'huijs de wed:e Florus de Rouw, Straetgelt f 0:11:12 Clapgelt f 0:5:- = f 0:16:12
t'huijs Magdaleentje Claes, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:19:-

= f 96:8:4

(folio 80vs)

t'huijs Cap:n Arnout van Wessem, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:9:8 = f 1:4:8
t'huijs Pr: Kop, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:-

Inde Nieuwkerckstraet

t'huijs Jan van Wageninge, Straetgelt f 1:1:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 1:8:8
t'huijs Herman van Dorsten, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:8
t'huijs Gerrit van Allen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs Laurus Bartholomeus, Straetgelt f 1:12:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 1:19:-
t'huijs Johannes van Wageninge, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 0:3:12 = f 0:19:12
t'huijs den H: Geest ter Nieuwerkerck, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Cornelis Janssen Prouffbier, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:8

= f 105:11:8

(folio 81)

t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:-
t'huijs Marijken Ariens, Straetgelt f 0:4:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:12:-
t'huijs de wed:e Aert Gerrits van der Beeck, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:6:-

Op het kerckhoff

t'huijs Huijbert Sprissen, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:14:-
t'huijs Joost van Kroesbeeck, Straetgelt f 0:14:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:0:-
t'huijs Claes Dircxssen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:11:-
t'huijs Abraham Lucassen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:11:-
t'huijs Sebastiaen van der Lisse, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:-
t'huijs Pr. Roemaer, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:13:-

= f 113:7:8

(folio 81vs) [3_3986_00085.jpg]

2 wooninge van hr: van(der) Mijl, Straetgelt f 0:13:-
t'huijs Pieter Volmaer, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:15:-
2 wooninge en t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:13:-
2 wooningen van H: Geesthuijs, Straetgelt f 0:8:-
t'vethuijs Gijsbert Botlant, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-
t'huijs Wm: Janssen Kop, Straetgelt f 0:11:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:3:-
den olijmolen van(de) weduwe Buert, Straetgelt f 0:11:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:3:-
den olijmolen en 7 wooninge van(de) wed:e Johannes van Wageninge, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:7:-
t'huijs Dirck van(der) Haeck, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:16:-

= f 120:17:8

(folio 82)

t'huijs Hendrick Jans, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:-
t'huijs de wed:e Hendrick Claes de With, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:-
t'huijs, behoorende aende Nieuwkerck, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:12:-

In den dwarsganck bijden Oijevaer

t'huijs Huijbert Jacobs Keijser, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:9:-
t'huijs Corn. Prouffbier, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:-
t'huijs de Boode Staebrouck, Straetgelt f 0:19:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:5:-
t'huijs Abraham van Duren, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 0:9:- = f 1:1:12
t'huijs Maerten van(der) Burgh, Straetgelt f 0:14:4 Clapgelt f 0:12:- = f 1:6:4
t'huijs Pr: Broeder, Straetgelt f 0:15:12 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:8:4

= f 129:1:1

(folio 82vs)

t'huijs Arijen Jordaens, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 1:0:8
2 wooninge de wed:e Jan Ariens Notemans, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:8:4 = f 1:1:4
t'huijs Jan Willemssen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:8
t'huijs Frans Invelde, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:15:12
t'huijs Adriaen Herwijnen, Straetgelt f 0:11:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:2:-

Inde Hermansuijst: [Heer Heymansuisstraat]

t'huijs de wed:e Maerten Maertens, Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:11:-
t'huijs Jan van Wageninge, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs de Erffgen: Adriaen Moerbeeck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Pierijntie Pieters, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-

= f 137:5:12

(folio 83)

t'huijs Jan Cornelissen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs Dionij Hendricxs, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 0:19:-
t'huijs Pr: van Beaumont, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:-
t'huijs Maerte de Vos, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:-
t'huijs Claes Hechters, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs Jouff:w Nuijssenburg, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Hugo Knoop, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Arent Kuijter, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Stoffel Kemp, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:12
t'huijs Nicolaes Bel, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:4

= f 144:18:12

(folio 83vs)

t'huijs Louijs Verlengh, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:-
t'huijs Adriana van Nuijsenburgh, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:12
t'huijs Cornelis Pleunen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Pr: Poortermans, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs Jan Vermeer, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:0:-

Overde Eerste Brugh

t'huijs Jan Vermeer, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Jan Kemp, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:8
t'huijs Pr: Volmaer, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:8
t'huijs Pr: van(der) Klock, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-

= f 152:2:-

(folio 84)

t'huijs Gerrit Olinckhoff, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
2 wooninge off huijs ad idem Klapgelt f 0:8:12
2 wooninge Thomas Gerrits Klapgelt f 0:11:4
t'huijs ad idem Straetgelt f 0:7:-
t'huijs Johannes Wor, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:4
de arme wooningen van Cornelis Vernie ende Hr: van der Mijl, m(emorie)
t'huijs Jan Vermeer, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Hendrick Huijberts van der Vlack, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Dirck Maertens, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:16:-

Over de tweede Brugh [Heer Heymansuisstraat]

t'huijs Jouff:w van(der) Pijpen, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:-

= f 157:16:12

(folio 84vs)

t'huijs Jan Lucassen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Claes Heghters, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:-
t'huijs Corstiaen Cornelis, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs Pr: Spruijt, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Herman de Bruijn, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:14:-
t'huijs Jan Bueckelaer, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:13:-
t'huijs Jacob [-], Straetgelt f 2:4:- Clapgelt f 0:5:- = f 2:9:-

Opde Vest

t'huijs Geertruijt wed:e Pijl, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:19:8

= f 166:7:12

(folio 85)

t'huijs Matthijs Janssen van Stockum, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:-
t'huijs Daniel Janssen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:-
2 huijsen Nicolaes Hechters, Straetgelt f 1:19:12 Clapgelt f 0:17:4 = f 2:17:-

Weder inde Hermanssuijsstraet

t'huijsken van(de) H: Geest ter Nieuwerkerck, Straetgelt f 5:7:- Clapgelt f 0:6:8 = f 5:13:8
t'huijs Aelxander Janssen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:8
t'huijs de wed:e Boudewijn Herkeles, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:16:8
den thuijn en(de) 2 huijskens van Otto de Bruijn, Straetgelt f 0:2:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:12:-

= f 179:1:4

(folio 85vs)

t'huijs d'hr: Borgemr: de Vries, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Pr: van Bree, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs Otto de Bruijn, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:8
t'huijs en 4 wooninge Herman de Bruijn, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:13:12 = f 1:4:-
t'huijs de wed:e Jan Jans de Val, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Corn: Claes van der Sluijs, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:16:-
t'huijs Jan Jorisz, Straetgelt f 1:-:- Clapgelt f 0:5:5 = f 1:5:4

Inde Franckestraet [Vrankenstraat]

t'huijs Jouffr:w Sam, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:-

= f 186:19:4

(folio 86)

t'huijs Adriaen Wijnen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10(11):12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:4
t'huijs de wed:e Jan Jans Verval, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:8
t'huijs Pr. Volmaer, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:4
t'huijs Hendrick van(der) Vlack, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs de wed:e van(der) Grient), Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:4
t'huijs Pr. de Waij, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:4
t'huijs Jan Willems Brere, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:4
t'huijs Jan Ghijsberts Cuijp, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:8

Aende ander Sijde [Vrankenstraat]

= f 192:10:12

(folio 86vs)

t'huijs Theunis Cornelissen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
2 huijsen Arijen Prs. Blom, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:12 = f 0:18:-
t'huijs Cors Corns., Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Gerrit Grens, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Jan Thomas, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Jacob Maertenssen, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:14:-
t'huijs Wm: Jacobs, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:-
t'huijs Jacob Roscam, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:-
t'huijs Pr: Volmaer, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 1:11:-

Weder inde Hermanshuijstraet [Heer Heymansuisstraat]

t'huijs Cap:n Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:5:4 = f 1:3:4

= f 200:11:9

(folio 87)

t'huijs Corstiaen Claessen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Catharina Worm, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:9:-
de wooninge van(de) wed:e Jan Jans Verval inde ganck, Straetgelt f 0:2:8 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:12:4

Over de Brugh [Heer Heymansuisstraat]

t'huijs Jan Jans Verval, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Arnout Renson, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:17:-
t'huijs Thomas Gerrits, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:10:8 = f 0:18:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:16:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs Govert Denijs, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:18:-

= f 207:11:12

(folio 87vs)

t'huijs de wed:e Lamb. Aelberts, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs de wed:e Corstiaen van Dalen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:14:-
t'huijs Pr: Michiels, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:-
t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'huijs Nicolaes Proone, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Adriaen Wijnen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Cap:n Wiers, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Johannes Mortier, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8
t'huijs Cornelis Verlengh, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs Tanneken Muijshout, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 0:7:8 = f 1:17:8

= f 216:0:12

(folio 88)

Bijden Houthaeck

t'huijs Gerrit Borrenputh, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Hendrick Koemans, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 1:4:-
t'huijs Jan Maes, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:18:4
t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:3:-
t'huijs d'hr. Johan Aerts de Gelder, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:8
t'huijs Pr: Gillis, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:8

Inde Marienbornstraet

t'huijs Pr: Gillis, Straetgelt f 0:17:12 Clapgelt f 0:7:4 = f 1:5:-
t'huijs Frans Mol, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:16:-
t'huijs Dirck Stoop, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:8
t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:8

= f 224:17:-

(folio 88vs)

B t'huijs Capn. van Noij, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:4
A t'huijs Jacob Jans, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Sr: van(der) Kesel, Straetgelt f 0:3:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:11:8
t'huijs Jan Aerts de Lengh, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:8
t'huijs Grietie Jacobs, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:12:8
t'huijs Jasper van(der) Velden, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:15:-
t'huijs Jaecqus Abrahams, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs Thomas Gerrits, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs Jannetie Gerrits, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:-
t'huijs en 5 wooninge Tomas Gerrits, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 1:1:4 = f 1:8:4

= f 232:7:8

(folio 89)

t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs Thomas Gerrits, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:-
2 wooninge off huijs Aeltie Jans, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:18:-
2 utsupra t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:17:8
Vier wooninge ad idem, Straetgelt f 0:2:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:14:8
Een woonincxken Gerrit Bornputte, Clapgelt f 0:5:-

Over de Brugge [Marienbornstraat]

t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 1:9:-
t'huijs Michiel van Ansorgh, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:5:4 = f 1:3:4
t'huijs d'hr: Johan Melanen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:13:-
t'huijs de wed:e van(der) Pijpen, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:-

= f 240:3:12

(folio 89vs)

t'huijs Jan den Sackedager, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-
t'huijs Jacob Willems, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Jacobus van Tricht, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Johan van Bergen, Straetgelt f 2:1:-

Over de Brugge [Marienbornstraat]

t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:8
t'huijs Daniel de Meij, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:-
t'huijs Dominicus Lacock, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:19:-
t'huijs Maeijke Cornelis, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs de wed:e Staebrouck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8

= f 248:5:4

(folio 90)

t'huijs Maeijke Sanders, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs de wed.e Staebrouck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Corn. Adriaens Crom, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:4
t'huijs de wed.e David Elias, Straetgelt f 0:6:6 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Cornelis Couwater, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8

Aende Vest den Houck om

3 huijskens dhr: Cap:n Dirck van Nooij, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 0:12:8 = f 2:0:8
t'huijsken Corn. Couwater, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:10:8
den thuijn en wooninge van Dominicus Lacock, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:5:- = f 1:2:-

= f 255:7:-

(folio 90vs)

2 wooninge Dirck Mutsert, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:19:-
2 wooninge vant Cleijn Pesthuijs, Clapgelt f 0:9:-
t'huijs Lucas Hooghlander, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 1:-:-
t'huijs Pleun Hermans, Straetgelt f 0:16:8
t'huijs Jan Theuniss, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:17:-
t'huijs Maerten Maertens, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
2 huijsen Aert Pel, Straetgelt f 1:4:4 Clapgelt f 0:17:- = f 2:1:4

Weder inde Marienbornstraet

t'huijs Maijken Claes wed:e van Salomon Lodewijcxs, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:12:-
t'huijs Willem Jans Cop, Straetgelt f 0:14:-

= f 263:10:4

(folio 91)

t'huijs Jaques Thonis, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:14:-
t'huijs Bastiaen Maertens, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs de Erffgen: Crom, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-
t'huijs fabricq [Samuel] Nachenius, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:12
t'huijs Gijsbert Potter, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-
t'huijs Daniel de Meij, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:8
t'huijs Thomas Kanne, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Jan van Aerdenbrouck, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-

= f 271:0:8

(folio 91vs)

t'huijs Jacob Ariens Viser, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-
t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:-
t'huijs Pr: Volmaer, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs de Erffgen: dhr. Coene, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:12 = f 0:19:8
t'huijs Jacobus van Nieuwervaert, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-
t'huijs de wed:e Adriaen Mes, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:17:-
t'huijs Hendrick van(der) Beeck, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:10:-
t'huijs Tomas Gerrits, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:14:-
t'huijs ad idem Klapgelt f 0:5:12
t'huijs Jan Vermeer, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:-

= f 277:12:12

(folio 92)

drie wooningen Jan Vermeer, Clapgelt f 0:5:12
t'huijs de Erffgen. Aert Beaumont, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:8
t'huijs Maerten Abrahams Romeijn, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:8:0 = f 0:16:-
t'huijs de Erffgen. Gillis Sanders, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:14:0 = f 1:1:-
t'huijs Gerrit Vermeulen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Cornelis Vermeer, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Cornelis Adriaens Crom, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:15:-

Over de Brugge [Marienbornstraat]

t'huijs Aeltie Jans, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:0:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs Theuntgen Jordaens, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-

= f 285:2:-

(folio 92vs) [3_3986_00096.jpg]

t'huijs Theuntgen Jordaens, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:12:-
t'huijs Jacob Hendricxs Lelivelt, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8
t'huijs Jannetie de Uijtdaegster, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8
t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-
t'huijs Pr: Boedonck, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:17:4 = f 1:5:-
t'huijs Jan Hardeman, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:4
t'huijs Johannes Temmickhoff, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:18:-
t'huijs Thomas Janssen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-

= f 291:10:4

(folio 93)

t'huijs Cornelis Gillis Mattijs, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:18:-
2 wooninge Jan Pieters, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:5:- = f 1:-:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:4
t'huijs Johannes van Wageninge, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:0:-
t'huijs Adriaen Wijnen, Straetgelt f 1:9:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 2:1:-

Achter t'Weeshuijs

t'huijs Jan Pouwels, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:17:-

In de Doelstraet

t'huijs Barent van Radesteijn, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:19:-
t'huijs Sr: Temmickhoff, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:12
t'huijs Jacob Moulier, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:18:-

= f 300:4:4

(folio 93vs)

t'huijs Paulus Emont, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs Jan van(der) Mandel, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:8
t'huijs Steven Janssen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Do: Dibbits, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:8
t'huijs de wed:e Dijdert Jans, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:3:-
t'huijs de wed:e Corn. Maertens, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:3:-
de Cloeveniers Doele, Straetgelt f 6:11:- Clapgelt f 1:11:8 = f 8:2:8
t'huijs Pr: Helmich, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:-
t'huijs van der Mast, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:6:8

= f 316:7:12

(folio 94)

t'huijs de wed:e dhr: Jacob van Hooghstraeten, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:8
t'huijs Johan Cloens, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:8:- = f 1:1:8
t'huijs Jan Jans Schot, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:8:- = f 1:1:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
Een wooningh Geertruijt Pijl, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Pr: Helmich, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:9:8
t'huijsken Sr: van Beeck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:9:8

Aen de ander zijde [Doelstraat]

t'huijs Hendrick van Ansorgh, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:16:-

= f 323:5:4

(folio 94vs)

t'huijs Cornelia van Hoogeveen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:-
t'huijs Jacob van Botlant, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:10:8
3 huijsen d'hr. Borgemr: Eelbo, Straetgelt f 1:2:- Clapgelt f 1:4:- = f 2:6:-

Int Maselaersstraetie

t'packhuijs van(de) hr: Borgemr. Eelbo, Straetgelt f 5:3:- Clapgelt f 0:16:- = f 5:19:-
t'Gilthuijs van(de) maeselaers, m(emorie) [= het zakkendragersgildehuis]
3 wooninge de wed:e Jasper t'Hooft, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:7:8 = f 1:5:-
Een huijsken Michiel van Ansorgh, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:-
Een huijsken Sr: Hooghstraeten, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:9:4
t'huijs de Erffgen: Maeijken Roomers, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:8:-

= f 336:4:-

(folio 95)

t'huijsken Cap:n van(der) Monde, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-
t'huijs Sr: Hooghstraeten, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:8:- = f 0:13:4
t'huijs de wed:e Cornelis Maertens, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:8
t'huijsken Jeremias van der Monde, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-
t'huijsken Jacob van de Es, Straetgelt f 1:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:16:-
t'huijs Adriaen Wijnen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs Fop Vergilius, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:-

In de Willem Oskenstraet alias Weeshuijsstraet

t'huijs Corelis Vogel, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 1:1:-
t'huijs Corstiaen Verbrouck, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:9:8

= f 343:9:12

(folio 95vs)

t'huijs d'hr. Buijs, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:10:8
t'huijs Maeijken Romers, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:4
t'huijs Jouff:w Vogel, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:17:8
t'huijs Philips Hooghstraeten, Straetgelt f 0:18:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:5:-
t'huijs Wm: Frans Dermoijen, Straetgelt f 1:4:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:11:-
t'huijs Matthijs Paijan, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs Zegert Verhoft, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:-
t'huijs de wed:e Jacob van Daelen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs Sr: Hooghstraeten, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:10:4 = f 1:5:4
t'huijs Michiel van Ansorgh, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:-

= f 352:1:12

(folio 96)

t'huijs Michiel van Ansorgh, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:4
t'huijsken Wm. Frans Dermoije, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:13:4
t'huijsken ad idem, Straetgelt f 0:11:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:14:-
t'huijs en Erff Hans Verhagen, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:12:8
t'huijsken Govert van der Burgh, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
T'Weeshuijs en Engelse kerk, m(emorie)

Inde Marienbornstraet

t'huijs Herman van(der) Cloet, Straetgelt f 1:16:- Clapgelt f 0:15:- = f 2:11:-
de stallingh van(de) hr: Mattheus van den Brouck, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:11:-
t'huijs Philips Daelman, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:2:-

Aende ander zijde

= f 361:2:8

(folio 96vs)

t'huijs Elias Eliassen, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:18:8
Een kelder van Louijs van Putten, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:12:-
de kelder van Govert van(der) Burgh, Straetgelt f 1:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:11:-
t'huijs de wed:e Salomon Frans, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:4
t'huijs Gooswinus de Bruijn, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:10:-
t'huijsken van Johannes Santifoort, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:8

Bij den Houthaeck

t'huijs Isaack Houbraecken, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:15:12
t'huijs Adriaen Wijnen, Straetgelt f 0:3:8 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:5:12
t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:-

= f 368:12:4

(folio 97)

t'huijs Corn. van Someren, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:15:- = f 1:0:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:15:-
t'huijsken de wed:e Wm: Prs. van Bergen, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:17:-
2 woonincxken Cornelis Spruijt, Straetgelt f 0:4:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:10:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8
t'huijs Michiel van Ansorgh, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-

Inde Hermanhuijsstraet

t'huijs Hendrick van der Krab, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:13:-
t'huijs van Cornelia van Hoogeveen, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:13:8

= f 377:6:-

(folio 97vs)

t'huijs van Cornelia van Hoogeveen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs de wed:e Dirck Prs., Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:4
t'huijs Jacob van Botlant, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 0:4:8 = f 1:8:8

Aende ander sijde [Heer Heymansuisstraat]

2 huijskens met een packhuijs van Geerit Baen, Straetgelt f 1:14:4 Clapgelt f 0:18:8 = f 2:12:12
t'huijs Jan Schuijn, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:8
t'huijs Pr: van(de) Honert, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:2 = f 0:14:8
t'huijs Adriaen Moreels, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs Jacob van Botlant, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:12
t'huijs Jacob Haringh, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-

= f 387:2:4

(folio 98)

t'huijs Lambert Bovij, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-

Inden dwarsganck bijde Oijevaer

t'huijs Dirck Prs., Straetgelt f 2:0:12 Clapgelt f 0:9:8 = f 2:10:4
t'huijsken Jouff:w van Slingelant, Straetgelt f 0:11:-
t'huijs Abraham Tergier, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:14:8
t'huijs Leendert van Orten, Straetgelt f 1:1:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 1:9:8
t'huijs Jan Cornelissen, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:4
t'huijs de wed:e Gerrit Gerrits van Breemen, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:-

Inde Nieuwkerckstraet

t'huijs Johannes Warijn, Straetgelt f 1:7:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:17:12
t'packhuijs Leendert van Dorten, Straetgelt f 0:16:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:8:-

= f 398:13:8

(folio 98vs)
leeg

Laatst gewijzigd: februari 2015. (transcriptie: E. van Dooremalen)