Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: straatgeld en klappergeld ca 1692


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3986 Kohier betreffende de inkomsten aan straat- en klappergeld (datering: z.j omvang: 1 deel)

No. 44 Quohier Straet ende Clappergelt over Dordrecht.
Dit quohier kan slecht weinig in tijd verschillen met dat van 't lantaarngeld N: 43, daar mij gebleken is dat de huizen met eenige uitzonderingen dezelve bewoners hadden.
Dordr. Januari 1884 G.N. Itz.
NB. Uit verdere vergelijking is mij gebleken dat het waarschijnlijk begonnen is 1690 althans niet voor 1689 en niet na 1691. G.N. I.


NB.
- Het straatgeld was afhankelijk van de breedte van de gevel van het huis; dus hoe hoger het straatgeld, hoe breder het huis!
- in vergelijk met de kohiers van het lantarengeld (1685/1693) wordt in dit kohier wel de huizen in de straten vermeld waar geen lantarens staan, zoals Loverstraat, Walevest, Zakkendragersstraat;

E-mail transcriptiefouten!

(Online op: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859160&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=3&mistart=0)

Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1692)Derde kwartier (verdere achterstraten)


(folio 99)
de Verdere Achterstraeten vant' derde Quartier
Beginnende met t Steechover Sloot

(folio 99vs)
leeg

(folio 100)

Beginnende in't Steeghoversloot

t'huijs de wed:e Carel Perreleu, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:12
t'huijs Jan van Gale, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Andries Gijsius, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:-
t'huijs Jan Jans Verboogh, Straetgelt f 0:1:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:16:-
t'huijs Cornelis Geltelder, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:17:-
t'huijs de Erffgen: dhr: Repelaer, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Jan Goverts Huijmans, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:17:8
t'huijs Corn. de Jongh, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:19:-
t'huijs d'hr. van Blocklant, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:19:-
t'huijs Daniel van Veen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:4:8

= f 10:14:12

(folio 100vs)

t'huijs Hendrick Deckers, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:0:12 = f 1:9:4
t'huijs Dirck van Wal, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:3:12 = f 1:12:-
t'huijs Stephanus van Esch, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 1:3:12 = f 1:14:8
t'huijs Pr: de Jongh, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:4:8 = f 1:12:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:-
t'huijs Maria en Catharina Hensboom, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:4:8 = f 1:13:-
t'huijs de wed:e do: Feij, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:9:4 = f 1:17:8
t'huijs Adriaen Cleijn, Straetgelt f 2:3:- Clapgelt f 0:13:8 = f 2:16:8
t'huijs en 2 wooninge Pr: Helmigh, Straetgelt f 1:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 2:3:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:0:-
t'huijs Casper van Beeck, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:-:-

= f 28:13:-

(folio 101)

t'huijs de wed:e dhr: Jacob van Hooghstraeten, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:-:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:16:2 Clapgelt f 1:7:- = f 2:3:-
t'huijs Hendrick Lamberts de Bruijn, Straetgelt f 0:1:12 Clapgelt f 0:1:6 = f 1:13:12
de St. Joris Doel, Straetgelt f 4:6:- Clapgelt f 1:11:8 = f 5:17:8
t'huijs d'hr. Borgemr. Nicolaes Stoop, Straetgelt f 2:2:4 Clapgelt f 8:8:12 = f 10:11:-
t'huijs de wed:e dhr. Hendrick Francken, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:12:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:17:- = f 1:5:4
t'huijs Cap:n Jan van Slingelandt, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:7:-
t'huijs d'hr. Johannes Melanen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:7:-
t'huijs Nicolaes Maes, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 1:6:4 = f 1:13:-
t'huijs Beatricx Sara ende Helena van Dijck, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:7:8

= f 48:10:-

(folio 101vs)

t'huijs Cap:n Jacob Holaert, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:8:-
t'huijs de kinderen van(de) hr. Hendrick Harincx, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:8:-
t'huijs de wed:e Claerhout, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:8 = f 0:12:-
t'huijs Hendrick van Beeck, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:10:8 = f 0:19:8
t'huijs Herman Erckelens, Straetgelt f 0:18:4 Clapgelt f 1:13:12 = f 2:12:-
t'huijs de wed:e Jan Damas Claptas, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:8
t'huijs Jan de Gier, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:-
t'huijs dhr. Franchois Dole, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:15:- = f 1:2:8
t'huijs Adriaen van(de) Schepper, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:18:8
t'huijs Jan Claes Boogaert, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:-

= f 60:12:-

(folio 102)

t'huijs de wed:e Plucke, Straetgelt f 3:17:- Clapgelt f 1:8:4 = f 5:5:4
Vier woninge van zad:e dhr: Johan Denijs, arme dus m(emorie)
t'huijs de wed:e Jan Goossens Erckelens, Straetgelt f 3:18:- Clapgelt f 2:5:- = f 6:3:-

Aen de ander zijde [Steegoversloot]

t'huijs Samuel Houckwater, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:12:-
t'huijs d'hr. Cap:n Jacob van Slingelandt, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:12:-
t'huijs Evert Hartman, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:12:-
t'huijs Lodewijck van Aerssen, Straetgelt f 1:17:- Clapgelt f 0:14:12 = f 2:11:12

Opde Lindegraft

t'huijs Cap:n Adriaen Hoijman, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:1:-
t'huijs de wed:e Pijl, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:1:-
t'huijs Elisabeth de Kets, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:2:-

= f 82:10:-

(folio 102vs)

t'huijs den fabrick de Vos, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:3:-
t'huijs Franchois van Hooghstraeten, Straetgelt f 1:13:- Clapgelt f 0:9:8 = f 2:2:8
2 huijsen Reijnier Cornelis, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 0:14:- = f 1:11:8
t'huijs Wijnant Pelser, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:15:12 = f 1:9:12
t'huijs Jasper van Bergen, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:10:4 = f 1:4:4
t'huijs Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 0:10:4 = f 1:6:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:8:- = f 1:0:8
t'huijs Adriaentge Cornelis, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:3:-
t'huijs Jacob Meesters, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:7:-
t'huijs Gregorius Gips, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:7:-

= f 96:4:12

(folio 103)

t'huijs Aert Corstiaens, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
t'huijs Jacob van(der) Werff, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
3 huijse vant H: Geesthuijs, Straetgelt f 2:1:8 Clapgelt f 01:9:2 = f 3:11:-
t'huijs Johannes Parijn, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
t'huijs Johannes van Aerdenbrouck, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
t'huijs Job Danielssen, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
t'huijs Francina Toebast, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:9:12 = f 1:4:4
t'huijs Cornelis van(der) Klock, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
t'huijs Pr: van Nieuwkercke, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:9:- = f 1:3:8
t'huijs Aert Jaspers Visser, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:1:4

= f 110:19:4

(folio 103vs)

t'huijs Jan Prs. van(der) Linde, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:3:-
de poort vant H: Geesthuijs Straetgelt f 0:8:-
t'huijs Wouter Borrenwater, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:- = f 1:5:8
t'huijs Johannes van Aerdenbrouck, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
t'huijs Pr: van(der) Schom, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:10:4
t'huijs Gerrit Vermeulen, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:8:12 = f 1:3:4
t'huijs Robbert Deijer, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:5:12
t'huijs Thomas Keune, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:4:12
t'huijs Matthijs Paian, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:4:12
t'huijs Lambert Jacobs, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:9:12 = f 1:4:4

= f 124:0:4

(folio 104)

t'huijs de Erffgen. Servaes van Ingen, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:8:- = f 1:2:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 1:11:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:19:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-

den Houck om

t'huijs de wed:e Johannes van Staebrouck, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs de wed:e Theunis Boon, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs Jan Fredrixs, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs de wed:e Crijn Cruisselbergh, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs Wouter Danielssen Korff, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs Barent de Bruijn, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:16:-

= f 133:5:4

(folio 104vs)

t'huijs Jouff:w Hilligen van(der) Pijpen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:16:-
t'huijs Sijbert Thijssen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs Jan de Raedt, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8

Weder int Steechoversloot

t'huijs Dionijs van(der) Kesel, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:17:4 = f 1:6:8
t'huijs Hendrick Vos, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:12
t'huijs Jacob van(der) Hoeven, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:12
t'huijs Cornelis Sieren, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:8
t'huijs Dominicus Willems, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:2:-
t'huijs Roelant Mighiels, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:-:-

= f 142:3:12

(folio 105)

t'huijs Dirck Stoop, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:19:4 = f 1:7:8
t'huijs de wed:e Nuijsenborgh, Straetgelt f 1:19:- Clapgelt f 0:7:8 = f 2:6:8

In den AugustijnenCamp

t'huijs Aert van Beijeren, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:12
t'huijs Dirck Stoop, Straetgelt f 0:11:4 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:0:12
t'huijs En 5 wooningen Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 1:5:4 = f 1:16:-
t'huijs de wed:e Jan Neeringh, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Jacob Ariens van(der) Werff, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Rochus Pluijm, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:12
t'huijs de Erffgen. Cornelis Crom, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8

= f 151:18:-

(folio 105vs)

t'huijs Hendrick van(der) Graeff, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Barent Janssen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
6 wooninge Cap:n Jeremias(der) van Monde, Straetgelt f 0:2:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:9:-
t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Marcelis de Raat, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:4
t'huijs Jacob Lamberts van(der) Tack, Straetgelt f 2:17:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 3:11:-
t'huijs Joost van(der) Mandele, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:3:8 = f 0:9:8
2 huijsen ad idem, Straetgelt f 2:9:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 3:-:-
t'huijs Hendrick Nagel, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs Lidia van Hees wed:e Johannes van Staebrouck, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-

= f 163:14:4

(folio 106)

t'huijs Pr: Helmich, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Crijn de Bruijn, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:12
t'huijs Theunis Jans, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:-
t'huijs Corn. Baelen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Jouff:w du Bois, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8
t'huijs Gerrit Vermeulen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:-
t'huijs Hendrick van Ringen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8
t'huijs Adriaen Heckenhouck, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:14:-
t'huijs Laurens van Evelingen, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:7:-
t'huijs Cap:n van(der) Monde, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:14:-

= f 172:13:12

(folio 106vs)

Aende Ander zijde [Augustijnenkamp]

t'huijs Hendrick van Noorden, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs Pr: Cornelis Mes, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs Geertruij van Bergen, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs Damas Everaerts, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs Hendrick van Ringen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:8
t'huijs Jouff:w Bosch, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Lijsbet Jans wed:e van Pouwels Jans, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Jan Bastiaens de Peuter, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:10:8
t'huijs Sara Hendricxs wed:e Pijl, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:10:8

= f 179:10:8

(folio 107)

t'huijs Pr: van Dijck, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Aelbert Jans, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:12
t'huijs Sacharias Leenderts, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs de wed:e Casper Joris, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:-
t'huijs d'hr. Johan van Boedonck, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:18:-
t'huijs Corstiaen van Ansorgh, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs de weeskinderen Roelant Pijl, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:4
t'huijs Wm: van(der) Linde, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:-

Wederom int Steeghoverslooth

2 huijsen Wm: van(der) Linde, Straetgelt f 1:13:4 Clapgelt f 1:-:- = f 2:13:4

= f 188:0:12

(folio 107vs)

t'huijs Adriana van Nuijsenb., Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f -:9:8 = f 0:16:8
d'hr. Dirck Spruijt, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:14:-; Noch over sijne huijsen achter ind..s:(?) camr. , f 3:2:8 = f 5:16:8
t'huijs d'hr. Johan van Boedonck, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:8:4 = f 1:17:4
t'huijs Adriaen op(de) Camp, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:17:-
t'huijs de kinderen Damas van Slingelant, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:17:-
t'huijs Jacob Bije, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:7:-
t'huijs de wed:e dhr: Michiel Pompe, Straetgelt f 0:19:12 Clapgelt f 2:11:- = f 3:10:12
t'huijs Lijsbeth de Bodt, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs de wed:e Jan Hendricxs, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:-

= f 206:18:12

(folio 108)

t'huijs do: Debetius, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 1:4:8 = f 1:16:12
t'huijs Arijen Baron, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:-
t'huijs de wed:e Aernoldus Eltermans, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:8
t'huijs Jacob van Dijck, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs de wed:e Dionijs Davits van Aerssen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs Ruth Onder de Wijng(aar)t, Straetgelt f 1:11:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 2:3:-
t'huijs d'hr. Corn. de Vries, Straetgelt f 2:3:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 2:11:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'huijs Adriaen Verhoeven, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:13:12 = f 1:4:8
t'huijs Hendrick Decker, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Jan van Leeuwen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-

= f 219:17:8

(folio 108vs)

t'huijs Steven van Esch, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Jouff:w Eelbo, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:10:-
t'huijs d'hr. Marcijn, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:15:-
t'huijs Aert van Beijeren, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:10:-
t'huijs Abraham Baenwijck, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:5:-
t'huijs Gerrit van Campen, Straetgelt f 0:16:4 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:10:8
t'huijs de wed:e Corn. Janssen Reijnsteijn, Straetgelt f 0:7:14 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:17:-
t'huijs Nicolaes Hechters, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:-

Inde Nieuwstraet

t'huijs Jacob van Daelen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:-:-
t'huijs Johannes van der Straeten, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:8
3 huijsen, en wooningen de kinderen van hr: van Goodtschalxoort, Straetgelt f 7:2:12 Clapgelt f 2:18:4 = f 10:1:-

= f 241:14:8

(folio 109)
Inde Hoffstraet

t'huijs dhr: Johan van(der) Burgh, Straetgelt f 2:18:12 Clapgelt f 0:18:12 = f 3:17:8
t'huijsken, do: van(der) Hatert, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:16:4
t'huijs Gijsbert van Wel, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:-
t'huijs Maeijken Wijcken, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:-
t'huijs Seger Voorhoff, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:-
t'huijs Balten Abrahams, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:-
t'huijs Pr: Geerits, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:-
t'huijs Jurriaen Fackel, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:12
t'huijs de kinderen Hendrick vander Pijpen, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 1:-:-

Weder inde Nieuwstraet

2 huijsen Roelant Rijckenburgh, Straetgelt f 1:9:12 Clapgelt f 1:1:- = f 1:10:12

= f 254:6:12

(folio 109vs)

t'huijs Drust Andriessen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:3:-
t'huijs Sr: Targier, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:8
t'huijs Joost Jacobs, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:2:8 = f 1:10:8
t'huijs Abraham Smack, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:4 = f 0:17:4
t'huijs Claes Hendricxssen Rootmerdurgh, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:8
t'huijs de wed:e do: Lanoij, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:10:-
t'huijs de Erffgen: Pr: Hulsthout, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:3:-
t'huijs Wouter Jans, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:12
t'huijs do: Leonardus, Straetgelt f 1:9:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 2:8:-
t'huijs Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 1:7:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 1:16:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:14:8

= f 268:12:8

(folio 110)

de wed:e Aert Everts Troost, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Corn. Crom, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Jacob @ Turck, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:-
t'huijs do: Straetenus, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:8
2 wooninge ad idem, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:13:8 = f 0:18:8
T Vrouwenhuijs, ofte wel den Arijen Maertens Hofft, Straetgelt f 20:-:- [= Arend Maertenshof, Nieuwstraat]

Inde Nieuwstraet aende ander zijde

8 wooninge van Cornelis vander Meer, Clapgelt f 1:5:4
t'huijs en 5 wooninge Teunis de Roover, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 0:10:8 = f 1:2:12
t'huijs Cornelis Rietvelt, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:8

= f 297:4:-

(folio 110vs)

t'huijs de wed:e Aert Everts, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs en 2 wooninge Isaack van(der) Brande, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:4:4
t'huijs Grietie en(de) Maeijken Crom, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:11:-
t'huijs Pr: van Son, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:17:8
t'huijs Denijs de Laat, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:17:8
t'huijs Pr: Sijckers, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:1:-
t'huijs de t'huijs kinderen Hendrick van(der) Pijpen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:8 = f 0:19:8
t'huijs Hendrick Rechters, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:15:- = f 1:2:12
t'huijs Govert van(der)Burgh, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs de wed:e Niersaer, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:12 = f 1:3:-
t'huijs Maeijken Koenen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8

= f 307:11:8

(folio 111)

t'huijs Barent de Bruijn, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:5:8
t'huijs de wed:e Claes Jans, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Pr: Sijckers, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:8
t'huijs Maria van Braght wed:e Erckelens, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:17:-
t'huijs Sr: Hechters, Straetgelt f 1:9:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 2:1:-

Inden dwarsganck

t'huijs Dionijs Hendricxs, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs Gabriel van Loon, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs Jouff:w van(der) Pijpen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs de wed:e Wm. Pieters van Bergen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:12
t'huijs Leendert Leenderts, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:4:-

= f 317:18:12

(folio 111vs)

t'huijs Sr: Segwaert, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:16:-

Weder inde Nieuwstraet

t'huijs Cornelis Verlengh, Straetgelt f 3:2:8 Clapgelt f 0:18:- = f 4:0:8
t'huijs Jouff:w Carman, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Nicolaes de Vries, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:-:-
t'huijs Simon Germain, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:8 = f 0:19:8
t'huijs de wed:e van hr: Adriaen Evenen, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:4:-
t'huijs de wed:e Carel Thijssen, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:-:-
t'huijs Johannes Cloot, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:8:-
t'huijs van(de) Romeijnen, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:12:- = f 1:2:-
t'huijs Louijs Conincx, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:18:-

= f 331:5:12

(folio 112)

2 huijse Arent Cuijter, Straetgelt f 1:13:8 Clapgelt f 0:14:4 = f 2:7:12

Inde Steenstraet

t'huijs de wed:e Anthonij Loukens, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Catharina Hendricxs, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Lodewijck van Loon, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:11:- = f 0:17:8
t'huijs Joff.w van(der) Pijpen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:11:- = f 0:17:8
t'huijs Johannes van Limburgh, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:-
t'huijs Sr: van Cleefft, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs Cap:n Maes, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:17:-
t'huijs d'hr. Johan vanden Steen, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:3:-

= f 341:8:8

(folio 112vs)

t'huijs Sr: van(der) Tack, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:8
t'huijs Maria Cools, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:8
t'huijs de wed:e Johannes Borge, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:12:8 = f 0:18:12
t'huijs Andries Fredricxs, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:9:12 = f 1:3:-
t'huijs Jouff:w van(der) Pijpen, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:9:-

Weder inde Nieuwstraet

t'huijs Davidt Dullekens, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'huijs Andries van Gravesteijn, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:17:- = f 1:8:8
t'huijs Barent de Vries, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:0:8
t'huijs Jan de Gier, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 1:1:12 = f 1:10:-
t'huijs de Erffgen: Jouff:w Berbera van Beaumont, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 1:3:- = f 1:11:-

= f 352:17:4

(folio 113)

t'huijs Crijn Pieters, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Jacomina van Bergen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:12:12 = f 0:19:8
t'huijs de heer Beijers, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:8
t'huijs Corn. van(der) Meer, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:2:-
t'huijs Arijen Jans de Melij, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:8
t'huijs Arijen Aston, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs de wed:e Corn. Hendricxs, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:-

Inde Kolffstraet

t'huijs Jacob van Daelen, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 1:10:- = f 2:18:-
t'huijs Dirck Stoop, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:14:-
t'huijs Wm: van(der) Linden, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:17:-
t'huijs de wed:e Verhagen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:-

= f 364:6:4

(folio 113vs)

t'huijs de wed:e Jacob van(der) Mandele, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Franchois Francken, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:-
t'huijs Dionijs van(der) Kesel, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:-
t'huijs Franchois Mol, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:16:-
t'huijs Abraham Vermeulen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs de Erffgen: van Aelsem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:17:8
d'Armhuijskens vant Geslachten van(den)Brouck, m(emorie)
t'huijs Capn: Abraham Maes, Straetgelt f 3:4:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 3:15:12
t'huijs Maria Cools, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:10:8
t'huijs Damas Hooghlander, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:16:4 = f 1:4:8

= f 375:7:8

(folio 114)

t'huijs Cornelis Spijckers, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:17:- = f 1:3:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs Matthijs Berghs, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:16:-
t'huijs Johannes Marchal, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:14:- = f 1:3:-
t'huijs Govert van(der) Burgh, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:14:- = f 1:2:-
t'huijs de Erffgen. Mels Jans, Straetgelt f 1:19:12 Clapgelt f 0:14:4 = f 2:14:-
t'huijs Johannes van Loon, Straetgelt f 1:12:12 Clapgelt f 0:15:12 = f 2:8:8
t'huijs Wouter Spruijt, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:11:- = f 1:-:-
t'huijs Hendrick Horns, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:11:12 = f 0:19:12
t'huijs Wijntie Alewijns, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:12 = f 1:-:-

= f 389:6:-

(folio 114vs)

t'huijs Corn. van(der) Mandel, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:12 = f 1:-:-
t'huijs Bartel Jacobs vande Mandele, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:12 = f 1:-:-
t'huijs Jan Dier, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:11:12 = f 1:5:-
t'huijs Wijnant van(der) Meer, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Dirck Prs. Binck, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs Johannes van Loon, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Govert van Herberge, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:13:12 = f 1:7:-
t'huijs de wed:e de Meijer, Straetgelt f 0:3:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:12:8
t'huijs Jacob Coenen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:14:- = f 1:0:8
t'huijs Johannes van Aerdenbrouck, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:-

= f 398:5:-

(folio 115)

t'huijs de wed:e Jan Claessen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Gerrit Vermeulen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Cap:n Limburgh, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:8
t'huijs Johannes van Aerdenbrouck, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:10:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:4
t'huijs de wed:e Jan Damas, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:3:12
t'huijs Johannes van Loon, Straetgelt f 0:12:8

Beginnende opde Vest aende ander zijde

3 wooninge van Pr: Buijs, Straetgelt f 1:13:8 Clapgelt f 0:17:- = f 2:10:8
t'huijs Arijen Laurens, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:15:-
Een wooningh Pr. Gront, Straetgelt f 0:7:2 Clapgelt f 0:6:4 = f 0:13:8
Een wooningh Jan Thomas, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:4 = f 0:13:8

= f 407:18:8

(folio 115vs)

Een wooningh Jan Gront, Straetgelt f 0:12:14 Clapgelt f 0:16:10 = f 1:9:8
Een wooningh Jan Pieters van(der) Switz, Straetgelt f 0:12:14 Clapgelt f 0:16:10 = f 1:9:8
t'huijs Adriaen Costerus, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 0:17:12 = f 1:10:8
t'huijs Lodewijck Joosten, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:-
t'huijs Gerrit Vermeulen, Straetgelt f 1:4:- Clapgelt f 0:5:8 = f 1:6:8

Begint inde Stooffstraet

3 huijsen Gerrit Vermeulen, Straetgelt f 0:17:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 1:1:-
t'huijs en wooninge Jan Jans Verboogh, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:2:-
t'huijs Herman van Cappel, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Abraham van Rattinge, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:8

= f 417:18:-

(folio 116)

t'huijs Jacobus Bijen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:4
t'huijs Dirck Coenen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs Jan Thomassen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:15:-
t'huijs Maeijcken Gerrits, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Corn. Adriaens, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Aelbert Aelberts, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Gerrit Pieterssen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Elisabeth Schuijten, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8

= f 425:7:4

(folio 116vs)

t'huijs Crijn Cooremans, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:12:8
t'huijs Lambert Lamberts, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Andries Kant, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Cap:n Johan Boon, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:4
t'huijs Hendrick Pietersse Planckers, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Cap:n Johan Boon, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Pieter Cornelissen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Claes Hendricxs, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Eduwaert Thomas, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:8:8
t'huijs Wm: de Santman, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:8:8

= f 430:16:8

(folio 117)

Een wooningh Aert Jans Cop, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:1:8 = f 0:8:8
t'huijs Jeremias van der Monde, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:6:-
t'huijs Jan Verboogh, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:-
t'huijs Jeremias van der Monde, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:11:8
t'huijs Jan Jacobssen, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:11:-
t'huijs Sara Hendricxs van(der) Raade, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Dingman Coijck, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:12
t'huijsken Pr: van(der) Schom, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:12
t'huijsken ad idem, samen f 0:8:0
t'huijsken Hendrick Signé, samen f 0:18:4

= f 437:8:12

(folio 117vs)

t'huijs Dirck Voger, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:14:12
t'huijs Catharina Worm, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:14:12

Weder inde Kolffstraet

t'huijs Pr: van Eck, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:16:8 = f 1:6:-
t'huijs de wed:e Isaack de Meijer, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:8:8
t'huijs de Erffgen: Lijsbeth Lamberts, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:-
t'huijs Johannes van Loon, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:8
t'huijs Frans Hasterlee, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs Corn. Spruijt, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs van Duijnen, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:12:8

= f 444:9:8

(folio 118)

t'huijs Jacomijntge Prs, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:18:-
t'huijs Cap:n van Duijnen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:-
t'huijs Hendrick van Ansorgh, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs de wed:e Corn. Helmigh, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Jacob Beeckman, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:12
t'huijs Jacobus de Bruijn, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:4:4 = f 0:10:4
t'huijs Hendrick Horns, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs Leendert Joosten, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:13:8
t'huijs Aelbert Prs. Hoogers, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:12
t'huijs Willem Willems, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:9:8

= f 451:11:12

(folio 118vs)

t'huijs Cornelis Rijckers, Straetgelt f 0:4:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:9:-
t'huijs Govert Pieterssen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs Grietie Willems, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Abraham Baenwijck, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:8
t'huijs Corn. Prs., Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:13:-
t'huijs de wed:e Theunis Boon, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:-
t'huijs Jan Wouterssen, Straetgelt f 1:2:12 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:15:4
t'huijs Laurens Jans, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:15:8
t'huijs Jacob van den Brandelaer, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:18:-

= f 459:1:8

(folio 119)

t'huijs Anna Hovorst, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:16:-
t'huijs de wed:e Hendrick Jans Bommelaer, Straetgelt f 1:8:12 Clapgelt f 0:14:4 = f 2:3:-
t'huijs de wed:e Bastiaen van(der) Meer, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:8
t'huijs de wed:e Jan Melis, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:-
t'huijs Hendrick Willems, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:4:-
t'huijs Catharina van Swaurone wed:e van Jan Starmme, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Johannes Bijen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:4
t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Jacobus van Sevenom, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:-

= f 468:4:12

(folio 119vs)

t'huijs Johannes van Aerdenbrouck, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs Arent Cuijter, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:-
t'huijs Dirck Joosten van Cappel, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:-:-
t'huijs de Erffgen. Jan Danckers van Drongelen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:-
t'huijs Corn: Vos, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:11:8
t'huijs de Erffgen. Arent Barents, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:9:-
t'huijs d'hr. Wm: van Blijenbergh, Straetgelt f 0:15:12 Clapgelt f 0:18:- = f 1:13:12
2 huijsen metten ganck ad idem, Straetgelt f 1:2:4 Clapgelt f 0:19:4 = f 2:1:8
t'huijs Roelant van den Brandelaer, Straetgelt f 0:3:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:10:-

= f 477:3:8

(folio 120)

t'huijs Jouff:w van Brandelaer, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:-
t'huijs Roelant van den Brandelaer, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs Mr: Veermans, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:4:-
t'huijs Jan van(der) Heijden, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:8
t'huijs Anthonij de Twijnder, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:14:-
t'huijs Adriaen Hechters, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:4
t'huijs Capn: Limburgh, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:4

Tollebrughstraet

t'huijs Abraham de Heer, Straetgelt f 1:3:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:13:12
t'huijs Bartel van der Mandelen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:14:8

= f 485:5:4

(folio 120vs)

t'huijs Gerrit Immerzeel, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:12:8
t'huijs Catharintie Hendricxs, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:-
t'huijs Simon van Driel, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:4
t'huijs de wed:e den ambassad: de Witt, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'huijs d'hr. Borgemr. Arent Muijs van Holij, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:11:-
t'huijs Maeijke Sickse, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:1:8
t'huijs Philip van Ree, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:4
t'huijs Jacob Jacobs, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs Jacobina van Berge, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:11:8
t'huijs Wijntie Aelwijns, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:11:8
t'huijs Wm: Kamerlingh, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-

= f 493:14:4

(folio 121)

t'huijs Wm: Jans Kop, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:9:- = f 1:13:8
t'huijs Frans Boon, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:8
t'huijs Aert de Heer, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:8
t'huijs Johannes van(der) Hoff, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Hendrick Gijbels, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-

Crommenelleboogh [Kromme Elleboog]

t'huijs de wed:e van(der) Grient, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:4:4 = f 0:10:4
t'huijs de wed:e Bartel Claes, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:4:4 = f 0:11:4
t'huijs Dirck van Cappel, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:14:8
t'huijs de wed:e Bartel Claes, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:4
t'huijs Maerten van Heijcoop, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs Claesie Trisson wed:e Jan Vernis, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:12

= f 502:1:4

(folio 121vs)

t'huijs Pr: Jans van(der) Klock, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:8
t'huijs Herman Coomans, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:10:12
t'huijs Pr: Jans van(der) Klock, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:12
t'huijs Martinus Cats, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:8
t'huijs Jan Jans Crulbol, Straetgelt f 1:13:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 2:3:8

Inden dwarsganck

t'huijs Marijken Jans, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:-
t'huijs de wed:e Andries Fredricxs, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:10:4
t'huijs de wed:e Pr: Gonne, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:8
t'huijs Jouff:w T'Hooft, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:6:-

= f 511:3:12

(folio 122)

Weder inde Crommenelleboogh

t'huijs de Erffgen. Dirck van Herwijnen, Straetgelt f 0:18:4 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:5:12
t'huijs Aeijken Jans, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs Barent Raeckmans, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:11:- = f 1:1:-
t'huijs Michiel Corstiaens, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Jan Galeijn, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs Pr: van Boedonck, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs Pr: van(der) Klock, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:12
t'huijs Corn: Cranendonck, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:7:10 = f 0:15:2
t'huijs Michiel Hermans, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:12:8
t'huijs Grietken en Maeijken Crom, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:14:-
t'huijs Jan Hermans, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:12:8

= f 519:17:6

(folio 122vs)

t'huijs Lambert Vogels, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:8
t'huijs de wed:e Lambert Boon, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Isaack Jans en(de) Jan Hermans, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:-
t'huijs Corn. Jacobs van(der) Elst, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:4
t'huijs Leendert Pieters, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Johan van Esch, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:8
t'huijs Sr: Drappentier, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:5:- = f 0:13:12
t'huijs Ruth onder de Wijngert, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:2:-
t'vethuijs en 2 wooninge Gerrit Olinckhoff ende Simon Gregoor, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:-:-
6 wooninge Capn: Jeremias van der Monde, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:1:-

= f 528:1:14

(folio 123)

t'huijs Corn. Jans Rapenburgh, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:-
t'huijs Jan Verboogh, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:19:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:6:-

Inden dwarsganck

t'huijs Claes Prs., Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:13:-
t'huijs Pr: van Braght, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:9:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:18:8

Over de brugh

t'huijs Arijen Mattheeus, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:9:8 = f 1:2:8
t'huijs met 2 wooningen Marcus @ van(der) Boot Ende Job Manus Vrijberge, Straetgelt f 0:16:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:4:-
Een wooninge Ruth onder den Wijngert, Clapgelt f 0:9:-
drije wooninge Jan Gerrits Kock, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-

= f 536:6:6

(folio 123vs)

t'huijs Jan Claessen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:10:-
t'huijs Roelant Taerlingh Hendricxs, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:9:8
t'huijs Cornelis Mes, Straetgelt f 1:0:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:14:-
t'huijs Wm: Jacobs, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:13:-
de huijskens ad idem, Straetgelt f 1:-:- Clapgelt f 1:10:- = f 2:10:-
t'huijs Nielken Stoffels, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:11:-
t'huijs, de Erffgen. Jacob Le Blom, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:2:12 = f 0:10:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:2:12 = f 0:8:8
t'huijs Leendert Daniels, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:8
t'huijs Adriaen Saijers, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:8

= f 545:3:-

(folio 124)

t'huijs Hendrick Jacobssen Schuijr, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs Frans Jans Remsdijck, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:16:8
t'huijs d'hr. Bressij, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Pr: Hechters, Straetgelt f 1:9:4 Clapgelt f 0:13:8 = f 2:2:12
t'huijs de wed:e Henrick Timmerman, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:15:-
t'huijs Jan van Loon, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijsken Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:-
t'huijs Pr: van(der) Klock, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:3:8 = f 0:9:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:15:12 Clapgelt f 0:6:- = f 1:1:12
t'huijs Egbert Egberts, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:12:-
t'huijs Sr: Raskin, Straetgelt f 1:10:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 2:1:8

= f 555:8:-

(folio 124vs)

t'huijs Sr: Raskin, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:11:-
t'huijs Jan Jans metselaer, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Davidt Dullekens, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:12:8
t'huijs Florus de Rouw, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8
t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8
t'huijs de wed:e Florus de Rouw, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:11:-
t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-
t'huijs Pr: van(der) Klock, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Gijsbert Ariens Pot, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs Aert Cornelis de Heer, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-

= f 561:11:8

(folio 125)

t'huijs Augustijn Garleijn, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:-
t'huijs Pr: van(der) Klock, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:-
t'huijs Pauwels Wareijn, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:-
t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:8 = f 0:10:-
t'huijs Jacob Raskin, Straetgelt f 1:3:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 1:8:-
t'huijs de wed:e Mr: van(der) Spoor, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:3:8 = f 0:11:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:7:4 = f 0:17:4
t'huijs Joris Pieters, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:11:4
t'huijs Coenraet Verneij, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:12:- = f 1:5:-

Gevoldegraft [Gevulde Gracht]

t'huijs Pieternel Jans, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:14:8
t'huijs Wm: Egberts, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:17:-

= f 571:2:-

(folio 125vs)

t'huijs Gijsbert Ariens Pot, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:-
t'huijs de wed:e Anthonij Terwe, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Gijbert van der Meer, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Leendert Schiften, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Jasper van(der) Velden, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:-
t'huijs Jacob Servaersen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:4
t'huijs Capn: Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Gerrit Rutten, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8

= f 576:6:12

(folio 126)
leeg

(folio 126vs)
leeg

Laatst gewijzigd: februari 2015. (transcriptie: E. van Dooremalen)