Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: straatgeld en klappergeld ca 1692


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3986 Kohier betreffende de inkomsten aan straat- en klappergeld (datering: z.j omvang: 1 deel)

No. 44 Quohier Straet ende Clappergelt over Dordrecht.
Dit quohier kan slecht weinig in tijd verschillen met dat van 't lantaarngeld N: 43, daar mij gebleken is dat de huizen met eenige uitzonderingen dezelve bewoners hadden.
Dordr. Januari 1884 G.N. Itz.
NB. Uit verdere vergelijking is mij gebleken dat het waarschijnlijk begonnen is 1690 althans niet voor 1689 en niet na 1691. G.N. I.


NB.
- Het straatgeld was afhankelijk van de breedte van de gevel van het huis; dus hoe hoger het straatgeld, hoe breder het huis!
- in vergelijk met de kohiers van het lantarengeld (1685/1693) wordt in dit kohier wel de huizen in de straten vermeld waar geen lantarens staan, zoals Loverstraat, Walevest, Zakkendragersstraat;

E-mail transcriptiefouten!

(Online op: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859160&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=3&mistart=0)

Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1692)Vierde quartier (achterstraten)


(folio 142)
Achterstraeten vier de Quartier.
Beginnende opde Gevolde Graft.

(folio 143)

Opde Gevolde Graft

t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:19:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:6:-
t'huijs Leendert Wiericks, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Jacob Francken, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs de wed.e Wm: Prs. van Bergen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:12
t'huijs Maerten de Vos, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:16:-
t'huijs Jan van Loon, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:4
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:12
t'huijs Wm: Zijberts, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs Gijsbert van(der) Meer, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Pieternella Jans, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'huijs Dirck Mutsert, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-

= f 8:10:4

(folio 143vs)

t'huijs Aernout de Wilde, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:1:-
t'huijs Johan Wijcken, Straetgelt f 1:0:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 1:4:-

Tollebrughstraet

t'huijs Egbert van Wageninge, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:14:-
t'huijs Thomas Kenne, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:-
t'huijs Cornelia van Veght, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:-:-
t'huijs de wed:e Jan Staebrouck, Straetgelt f 0:8:0 Clapgelt f 0:8:- = f 0:16:-
t'huijs de wed:e Jan Aerts Notemans, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Jouff.w Nuijssenburgh, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:-
t'huijs Wijntie Thijssen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Gillis Claessen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:4:4 = f 0:10:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:-:-

= f 18:17:8

(folio 144)

t'huijs Gillis Claessen, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:17:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:4:-
t'huijs Aert de Bruijn, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:4
t'huijs Michiel Jans, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:19:-
t'huijs Louijs Vantelon, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:-
t'huijs Johannes van(der) Hoff, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:10:4 = f 0:19:4

Vriesestraet

t'huijs Lijntgen Aernouts, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs Aelxander de Hoogh, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:-:-
t'huijs Cap:n Isaack van(den) Brande, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Hendrick Geerlingh, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Jan Jans Verloven, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:13:-
t'huijs Jacob Lamberts, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:0 = f 0:15:-

= f 30:16:-

(folio 144vs)

t'huijs Claes Hendricxs Rotmerdingh, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:18:-
t'huijs Corn. Ariens Bijkercke, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:-
t'huijs Gijsbert Willems van Hees, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Abraham Jacobs van(der) Bende, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:18:8
t'huijs Johannes van Esch, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:17:8
t'huijs de wed:e Johannes van Staebrouck, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:18:-
t'huijs van Lempkens, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Leendert van Steijn, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:8
t'huijs Johannes van der Lee, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:8
t'huijs Jan Steenwijck, Straetgelt f 1:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:18:-

= f 40:11:-

(folio 145)

t'huijs Johan van(der) Lee, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Matthijs van Beeck, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:-
t'huijs Dirck Mutsaert, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:8:-
t'huijs Matthijs van Eijsden, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:19:8 = f 1:0:8
t'huijs Philips Daelman, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'huijs Gerrit Michiels, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:3:-
t'huijs Salomon Franssen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs Hendrick van(den) Eijck, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:-
t'huijs Corn: Prs., Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:7:-
t'huijs de wed.:e Willem Prs. van Bergen, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:4:-

= f 51:10:-

(folio 145vs)

t'huijs Jacob Francken, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:0:-
t'huijs Govert Ruijters, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:8
t'huijs Pr: van(der) Werff, Straetgelt f 1:14:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 2:8:-

Dwarsganck

t'huijs Dirck Kemp, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Maerten de Vos, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Pieter Pieterssen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Arijen Smack, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs de wed:e Evelingen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8

Weder inde Vriesestraet

= f 60:9:-

(folio 146)

t'huijs Anna van(der) Sleutel, Straetgelt f 1:12:- Clapgelt f 0:15:- = f 2:7:-
t'huijs Dirck Stoop, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'huijs Adriaen Jans van(der) Sluijs, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:8
t'huijs Sr: Verhagen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:-
t'huijs Thomas Marchalck, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Anna Blijenburgh, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:1:-
t'huijs Thomas Marchalck, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8
t'huijs Anna Blijenburgh, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:12
t'huijs Hendrick Cornelis, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Cap.n van(der) Monde, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:8

= f 71:2:4

(folio 146vs)

t'huijs Jan Corn. Goudenaer, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:-:-
t'huijs Jacob van(der) Bende, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs d'hr. van(den) Brandelaer, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:10:8
t'huijsken Barent Hendricxs van Oort, Straetgelt f 0:3:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:6:-
t'huijsje Egbert Jans, Straetgelt f 0:3:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:6:-
t'huijsken Jacob van(den) Brandelaer, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:15:-
den Armen vrouwenhoff, m(emorie)
t'huijs Pieternella van Arlebrouck huijsvrouwe van Jacob van(den) Brande, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs do: Cocxius, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Gillis Gossij, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:4
t'huijs en 4 wooninge Leendert Schiften, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:12 = f 1:0:-

= f 78:9:8

(folio 147)

t'huijs Anna van(der) Sleutel, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Wm: Jans Kop, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:4
t'huijs Jacobus van(den) Brande, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:11:4 = f 1:1:4
Een wooningh van Thomas Sparrij, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:-
t'huijs Crijn Cooremans, Straetgelt f 1:7:12 Clapgelt f 0:12:12 = f 2:0:8
t'huijs Sijmon Eijcke, Straetgelt f 2:2:12 Clapgelt f 0:11:14 = f 2:14:-
t'huijs de Mennonite kerck Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs Anthonij Klover, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-
Vier wooningen Marcus @ van(der) Boot en(de) Job Manus Vrijbergen, Straetgelt f 0:1:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:10:-
Drie wooninge Mareijs en(de) Trijntgen Ariens vander Boot, Straetgelt f 0:1:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:7:-

= f 88:10:-

(folio 147vs) [3_3986_00151.jpg]

t'huijs Leendert Braets, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:8
t'huijs Michiel Deijlman, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:-
t'huijs Cap:n Dirck van Noij, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:11:12 = f 0:19:-
t'huijs Dirck van Evelingen, Straetgelt f 0:9:0 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:8
t'huijs Arijen Bouman, Straetgelt f 0:7:0 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Arijen Willems, Straetgelt f 0:11:0 Clapgelt f 0:9:- = f 1:0:-
t'huijs Dingman van Coijck, Straetgelt f 0:19:0 Clapgelt f 0:17:- = f 1:16:-
t'huijs Jan Thomas Beijs, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:13:-
t'huijs Laurens Hendricxs, Straetgelt f 1:3:12 Clapgelt f 0:8:- = f 1:11:12

Aende Vest

t'huijs Dingman van Coijck, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8

= f 99:15:4

(folio 148)

t'huijs Aert Jans Kop, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:-
2 woonincxkens ad idem, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:9:- = f 1:3:8
de stal de wed:e Anthonij de Putter, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:5:8 = f 0:13:-
de stal Segert Blanckert, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-

Aende anderzijde op Vest

t'huijs de erffgen: Gevenhuijse, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:17:4 = f 1:7:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:17:4 = f 1:7:8
t'huijs Krijn Kooremans, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:17:4 = f 1:7:8
t'huijs Hendrick Lisse, op houck, Straetgelt f 0:17:-
Leprooshuijs, m(emorie)

Bijde Vriesepoort

t'huijs Huijbert Kock, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:-

= f 108:10:4

(folio 148vs)

2 nieuwe huijskens de wed:e Aelbert van Evelingen, Straetgelt f 0:14:12 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:7:4
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:11:8
t'huijs Corn. Jans Muijde, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:12:- = f 1:1:-
t'huijs Thomas Sparri, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs en 3 wooninge ad idem, Straetgelt f 0:11:- Clapgelt f 0:9:8 = f 1:0:8

Weder inde Vriesestraet

t'huijs Wm: Jans Kop, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:- + f 0:15:4 = f 1:7:4
t'huijs Arijen van Spaen, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:-
t'huijs de wed:e Jan van Evelingen, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8
t'huijs Jan van(der) Elst, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-

= f 116:9:4

(folio 149)

t'huijs Cornelis Bras, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Barnardus Stam, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Aelxander van Erffrenten, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs Cornelis Cranendonck, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8
t'huijs Herman Geerits, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:13:-
t'huijs Jacobus Everaerts, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:18:12
t'huijs Jesias Segers, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:-
t'huijs Dirck Stoop, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs S: van(der) Sluijs, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:15:-
t'huijs Barent van Dooren, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:8
t'huijs Maeijken Coenen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8

= f 126:13:8

(folio 149vs)

t'huijs Jasper du Pre, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:19:-
t'huijs Janneken van Bracht, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:15:8
t'huijs Anthonij Flonck, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:19:-
t'huijs Anthonij de Vos, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:3:-
t'huijs Jacob van Angsten, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Servaes Coomans, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:0:-
t'huijs Jacob van Daelen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:16:-
t'huijs d'hr. Wm: van Blijenbergh, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:16:8
t'huijs Anna van Wijngertstraeten, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:17:-
t'huijs Augustijn van Eck, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:5:-

= f 135:17:8

(folio 150)

t'huijs Lucas Schuijn, Straetgelt f 1:7:- Clapgelt f 0:15:12 = f 2:2:12

Dwarsganck

2 wooninge Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:19:8

Vriesestraet

t'huijs de wed:e Jan Pauwels, Straetgelt f 1:10:8 Clapgelt f 0:15:- = f 2:10:8
t'huijs Anneken van(der) Sluijs, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:4
t'huijs Matthijs Paijan, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:-
t'huijs Corstiaen van Wageninge, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:8
t'huijs Abraham de Heer, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:8
t'huijs de wed:e Palmholst, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Anthonij Couwenhouven, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs Gillis Wilmart, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:19:-

= f 147:6:-

(folio 150vs)

t'huijs Adriaen van(der) Werff, Straetgelt f 2:2:- Clapgelt f 0:15:- = f 2:17:-
3 Arme wooninge vant Geslacht van OEmelinge (Amelinge), dus m(emorie)
t'huijs Adriaen Vermeulen, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-
t'huijs Jan Philips, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:4
t'Oudemannenhuijs, Straetgelt f 2:-:-
t'huijs d'hr. Wm: van Blijenbergh, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:3:-
t'huijs Jan van Coijck, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:8
t'huijs Jacob Gillis, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:8
t'huijs de wed:e Bastiaen van(der) Leeuw, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:2:-
t'huijs Cap:n Johan Boon, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:-

= f 158:14:4

(folio 151)

t'huijs Gerrit Houffnagel, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs Pr: van Boedonck, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:2:-

Vischstraet

t'huijs vant Gasthuijs, Straetgelt f 7:16:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 8:9:-

Nieuwebreestraet

t'huijs Johannes Schuttel, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:-
t'huijs Maerten Vermeulen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs Hendrik Schul, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:-
t'huijs Pr: Jans van(der) Klock, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'huijs Johannes vander Straeten, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'huijs Jan Schepens, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:2:-

= f 174:17:4

(folio 151vs)

t'huijs Gerrit Vingerhoet, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:14:8 = f 1:2:8
t'huijs Wouter Jordaens, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:8
t'huijs Adriaen Sparren, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:8

Anderzijde

t'huijs Hilgont Hendricxs de Haen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Reijnier Castendijck, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:18:-
t'huijs de erffgen: d'hr: Simon Corns. de Vries, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:2:-
t'huijs de wed:e Franchois van Breedenhoff, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:5:8
t'huijs Pr: Muijs, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:4
t'huijs Hendrick Scheij, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'huijs Herman van Cappel, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:8

= f 185:3:-

(folio 152)

t'huijs Jacobus Kellenaer, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs Pr: Gerrits, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs de wed:e Otto van Asperen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8

den Houck om en voort Bagijnhoff

t'huijs de wed:e Pr: van Hambeecq, Straetgelt f 2:0:12 Clapgelt f 0:15:12 = f 2:16:8
t'huijs de wed:e Corn. Staes, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:4:-
t'huijs Jan Wijcken, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:-
t'huijs Jacob de Gelder, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:4:-
t'huijs de wed:e Gerrits Castendijck, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 0:17:- = f 2:3:-
t'huijs Adriaen Heckenhouck, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:19:4
t'huijs Jacob de Gelder, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:19:-

= f 199:3:4

(folio 152vs)

t'huijs Herman(Geeman) van Cappel, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:8:- = f 1:2:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:9:- = f 1:3:8
t'huijs Jan Wijcke, Straetgelt f 2:1:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 2:14:-


Sarisganck

t'huijs Jan van(der) Beeck, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:6:- = f 0:1:8
t'huijs dhr: Wouter de Gelder, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:8
t'huijs Wouter van Rullen, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Herman van Homburgh, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs Sijmon Baesjouw, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:4 = f 0:12:-
t'huijs Abraham de Heer, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:-

= f 209:13:4

(folio 153)

t'huijs Abraham de Heer, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Theunis de Roover, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Jan Schot, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Corn. Wouter van(der) Grient, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8
t'huijs de wed:e Pr: Turijn, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs Hendrick Homburgh, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs Corn. Jans van Dongen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Wouter van Rullen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:-
t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 5:12:- Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:-
t'huijs Barent Willems Meuleman, Straetgelt f 5:12:- Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:-
t'huijs Joost van(den) Broucke, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8

= f 217:2:12

(folio 153vs)

Voor Bagijnhoff

t'huijs de wed:e Anthonij Lamberts Rijckenburgh, Straetgelt f 1:14:12 Clapgelt f 0:10:8 = f 2:5:8
t'huijs Isaack van(den) Bergh, Straetgelt f 6:14:- Clapgelt f 0:6:12 = f 1:0:12
t'huijs Corn. Jans, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:6:-
t'huijs Pr: van Standonck, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:8:4 = f 1:3:4
t'huijs de wed:e Adriaen Jans van Hemert, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:7:-
t'huijs de wed:e Do: Nicolaes Lijdius, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:12:12
t'huijs de wed:e Corn. Jaspers Outlandt, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:16:-
t'huijs d'hr. Cap:n van Cop, Straetgelt f 1:9:8 Clapgelt f 1:7:12 = f 2:17:4
t'huijs Johannes Wor, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:2:-
t'huijs Herman van Cappel, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:0:-

= f 233:13:4

(folio 154)

t'huijs d'hr. mr: Matthijs Snouck, Straetgelt f 1:19:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 3:2:-
3 wooninge vande geslachte vande Blijenburge, Straetgelt f 9:17:-
t'huijs d'hr. mr: Matthijs Snouck, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:10:8 = f 1:3:8
t'huijs de Erffgen: Borgemr: Wm. de Witt, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:10:4 = f 1:2:4
t'huijs de wed:e Clinckebijl, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 1:5:-
t'huijs d'hr. Wouter de Gelder, Straetgelt f 1:3:- Clapgelt f 0:17:- = f 2:0:-
t'huijs de kinderen Verdonck, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:1:-
t'huijs Geertruijt van Zeebergen, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:17:-
t'huijs Jouff:w van Meeninge, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:13:4
t'huijs Jouff:w Helena Repelaer, Straetgelt f 1:1:8 Clapgelt f 1:17:8 = f 2:19:-

= f 250:13:4

(folio 154vs)

t'huijs Maerten de Vos, Straetgelt f 0:11:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:18:4
t'huijs de wed:e Cornelis Staes, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:15:-
t'huijs de wed:e Jan Laurens, Straetgelt f 1:0:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:11:12
t'huijs Paulus Emont, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:1:-
t'huijs Herman Nijssen, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:1:-
t'huijs Gillis van der Oot, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:1:-
t'huijs Corn. van Vliedt, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:17:12

Over de Brugh

t'huijs Jan van(der) Wiel, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:3:-
t'huijs Anna van(der) Sleutel, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:9:8
t'huijs de wed:e Isaack van(der) Brande, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:12:-

= f 260:3:8

(folio 155)

t'huijs Hendrick van Ansorgh, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs, stal en Erff van Mevrouw van Halewijn, Straetgelt f 2:12:4 Clapgelt f 1:16:8 = f 4:8:12
t'huijs de Erffgen. Jacob Vos, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:3:-
t'huijs Dionijs van(ver) Kesel, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:7:-
den thuijn, ad idem, Straetgelt f 3:-:-
den Coornmolen van de weduwe Cornelis Sanders ende Aert Jans Cop, Straetgelt f 3:11:- Clapgelt f 1:5:8 = f 4:16:8
t'huijs Jan Geerits van(der) Wiel op de Vest, Clapgelt f 0:9:8
t'huijs de Erffgen. Herrij Solij, Straetgelt f 0:13:-
t'erff off Loots Otto de Bruijn, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 1:5:- = f 1:14:-

= f 278:8:12

(folio 155vs)

t'Erff off Loots van Maerten de Vos, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 1:0:- = f 1:4:8
t'Erff, off koetshuijs van hrn: Wouter de Gelder, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:1:8 = f 0:13:8
Asijnplaets en Loots Dirck Kemp, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 3:10:- = f 3:4:8
t'Erff van Corstiaen van ter Weij, Straetgelt & Clgl. f 0:12:-
t'Erff Louijs van Telon, Straetgelt & Clapgeld f 0:12:-
t'huijs Sr: Erckelens, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:-:-
t'huijs Jan Cornelissen Vijgenboom, Straetgelt f 3:15:- Clapgelt f 1:2:8 = f 4:17:8

Raemstraet
t'huijs en 4 wooningen Jan van Hemert, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:9:-
t'huijs Adriaen van Beuren, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-

= f 293:6:12

(folio 156)

t'huijs Pr: Reij, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Lieven Pieter van Es, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs Trijntjen Ariens van(der) Boot, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Jacob Lamberts, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Cap:n Govert Segers, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-
t'huijs Jochum Jochums, Straetgelt f 0:4:4 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:8:8
t'huijs Maximiliaen Andries, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:12
t'huijs Cap:n Thomas Rijckers, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:4:-
2 huijsen ad idem, Straetgelt f 1:11:8 Clapgelt f 0:14:- = f 2:5:8

= f 303:8:-

(folio 156vs)

't Vethuijs en wooninge Cap:n Thomas Rijckers, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs van Spande, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:19:-
t'huijs Arijen van Hees, Straetgelt f 1:8:4 Clapgelt f 0:6:- = f 1:14:4

Cousken

t'huijs Fredrick Geene, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:-
t'huijs d'hr. Bressij, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:-
t'huijsken Cornelia van Veght, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:2:- = f 0:7:8
t'huijsken Cap:n van(der) Monde, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:2:- = f 0:7:8
t'huijsken Arijen van Hees, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:0
t'huijsken ad idem, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:-

= f 310:3:4

(folio 157)

t'huijs Lijsbeth Tijcken, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:11:0
t'huijs Jacob Lamberts van(der) Tack, Straetgelt f 1:2:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:8:-
4 huijskens Capn: van der Monde, Straetgelt f 1:10:- Clapgelt f 0:7:8 = f 1:17:8

Weder inde Raemstraet

t'huijs Capn: Jeremis van(der) Monde, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 0:6:- = f 1:10:8
t'huijs Jacob Muts, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:8:8 = f 0:14:-
t'huijs Gerrit Pauwesteijn, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:14:-
t'huijs Boudewijn Erckelens, Straetgelt f 0:15:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:12:-
t'huijs Matthijs Paijan, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs Marcus Ariens van(der) Boot, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:12:8

Opden Hil

t'huijs Steven Hendricxs, Straetgelt f 1:5:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:15:-

= f 321:8:12

(folio 157vs)

t'huijs hr: Adriaen Wilmart, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:5:8 = f 0:15:-
t'huijs Steven Michiels, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:17:-
t'huijs Arnout Vervooren, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:-
t'huijs Jan Tomas, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs Jacob Jans Schuttel, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:8
t'huijs Jacobus van(der) Schilt, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:15:-
t'huijs En 4 wooninge dhr: Wm: van Blijenbergh, Straetgelt f 1:4:12 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:19:8
t'huijs Corn. Spijckers, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Johannes Verlair, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-

= f 329:10:1

(folio 158)

t'huijs Andries van Scheren, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs Jan van Evelinge, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:-
t'huijs Anna Maria van Bergen, Straetgelt f 0:11:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:3:-
Een Wooningh Leendert Schiften, Clapgelt f 0:4:8
Een Wooningh ad idem, Clapgelt f 0:4:8
t'huijs, Corn. Nijssen, Straetgelt f 1:11:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:19:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:4:8 = f 0:11:8
t'huijs, Corn. Leenman, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:12:8
t'huijs, Corn. van Nispen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:8
t'huijs, de wed:e Maerten Thonis, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:0 = f 0:10:8
t'huijs, Gijsbert @ Pot, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:5:0 = f 0:12:8
t'huijs, Leendert Roos, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:5:0 = f 0:11:-

= f 337:18:4

(folio 158vs)

t'huijs, Joost Prediker, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:-
t'huijs Barent Smits, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:12
t'huijs, de wed:e Jan Willems, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:8 = f 0:17:8
t'huijs Jacobus Kellenaer, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:12:- = f 1:1:8
t'huijs Cap:n. Thomas Rijckers, Straetgelt f 1:3:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 1:12:-
t'huijs Hendrick van(der) Banck, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:3:8 = f 0:13:8

Opde Elffhuisen

t'huijs Pr: Toulemonde, Straetgelt f 2:11:8 Clapgelt f 1:6:4 = f 3:17:12
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:3:-
t'huijs Job Pieters van(der) Veer, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:18:12
t'huijs Dingna Beeck, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:0:4

= f 350:16:4

(folio 159)

t'huijs Andries Pieterssen, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:0:4
t'huijs Laurens Waelpoth, Straetgelt f 1:0:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:16:-
t'huijs Jacob Damassen, Straetgelt f 0:13:8 Clapgelt f 0:9:0 = f 1:2:8
t'huijs Lijsbeth Jans, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:8:0 = f 1:1:-
t'huijs Jacob van(der) Hoeven, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:7:-
t'huijs Dirck van(der) Merck, Straetgelt f 1:4:12 Clapgelt f 0:16:- = f 2:0:12
t'huijs Joost Willems, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:0:-
t'huijs de Mennonite Gemeente, Straetgelt f 0:12:8 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:19:4

Bijde Spuipoort

t'huijs En annexse wooninge d'hr: Wouter van Oorschot, Straetgelt f 5:13:- Clapgelt f 1:2:8 = f 6:15:8
t'huijs En 3 wooninge Johannes Cleverskercken, Straetgelt f 2:12:- Clapgelt f 1:2:8 = f 3:14:8

= f 371:13:-

(folio 159vs)

Opde Vest

Een wooningh, Geerit Lamberts van der Waert, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:16:-
Een wooningh, de weduwe Gerrit Goverts, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:17:8
de Lijnba(a)n, Staes van Hooghstraten, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:2:-
t'huijs Johannes van Gewas, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 1:8:- = f 0:15:8

Bij St: Laurens Cappel

t'huijs Lucas Pieters, Straetgelt f 0:16:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 1:1:-
t'huijs Gillis Frans, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:-
t'huijs Hendrick Schul, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-

Weder opden Hil

t'huijs van Marcus Ariens vander Boot, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-

= f 378:11:-

(folio 160)

t'huijs, Govert Janssen van Barendrecht, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:14:8
t'huijs, Abraham de Heus, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:8:-
t'huijs, Matthijs Paijan, Straetgelt f 0:4:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:9:-
t'huijs, Jouff:w van Bergen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs, Adriaentge Ariens van der Boot, Straetgelt f 0:17:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 1:1:-

Weder inde Raemstraet

t'huijs, Trijntgen Ariens van(der) Boot, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:16:-
t'huijs, Jacob Schuttel, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs, Jan Jorissen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs, Boudewijn Erckelens, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 1:8:4 = f 1:19:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:4:4 = f 0:11:8

= f 387:6:-

(folio 160vs)

t'huijs, Gerrit Willems, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs, van Sevenom, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:8
t'huijs, Lijsbeth Tijcken, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs, de wed:e Jan Jans, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs, Jan den Blanckert, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs, Pieter Pauwels, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:-
t'huijs, Hendrick de Vos, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs, Lijsbeth Tijcken, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 2:1:-
t'huijs, Latour, Straetgelt f 0:2:8 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:6:4
t'huijs, de wed:e Gerrit Crena, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:-

= f 394:14:4

(folio 161)

t'huijs Sr: Scheij, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:-
t'huijs, Latour, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:-
t'huijs, Jacob Schuttel, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:12
t'huijs, Hendrick Janssen, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:12
t'huijs, Johannes Wor, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:11:8
t'huijs, de wed:e Bosman, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 0:19:-
t'huijs, Jordaen van der Stappen, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:-
t'huijs, Sr: de Bruijn, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:-
t'huijs, Maria van Cappel, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:16:8

= f 402:1:4

(folio 161vs)

t'huijs, Jan Jans van Hemert, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:8
t'huijs, Sr: Drappentier, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs, Wm: Peijs, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:12
t'huijs, Jan Jans van Hemert, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8

Inden Moorthouck

t'huijs, Thonis Jans, Straetgelt f 1:10:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 1:19:-

= f 407:2:-

(folio 162 en 162vs)
leeg

Laatst gewijzigd: februari 2015. (transcriptie: E. van Dooremalen)