Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: straatgeld en klappergeld ca 1692


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3986 Kohier betreffende de inkomsten aan straat- en klappergeld (datering: z.j omvang: 1 deel)

No. 44 Quohier Straet ende Clappergelt over Dordrecht.
Dit quohier kan slecht weinig in tijd verschillen met dat van 't lantaarngeld N: 43, daar mij gebleken is dat de huizen met eenige uitzonderingen dezelve bewoners hadden.
Dordr. Januari 1884 G.N. Itz.
NB. Uit verdere vergelijking is mij gebleken dat het waarschijnlijk begonnen is 1690 althans niet voor 1689 en niet na 1691. G.N. I.


NB.
- Het straatgeld was afhankelijk van de breedte van de gevel van het huis; dus hoe hoger het straatgeld, hoe breder het huis!
- in vergelijk met de kohiers van het lantarengeld (1685/1693) wordt in dit kohier wel de huizen in de straten vermeld waar geen lantarens staan, zoals Loverstraat, Walevest, Zakkendragersstraat;

E-mail transcriptiefouten!

(Online op: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859160&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=3&mistart=0)

Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1692)Vierde quartier (vervolg achterstraten)


(folio 163)

de Resterende achterstraeten vant Vierde Quartier.
Beginnen inde Moorthouck

(folio 164)

Beginnen inde Moorthouck

t'huijs Coenraet Dircxs, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:8
t'huijs Carel Dircxs, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:8
t'huijs de Erffgen. Maerten Romeijn, Straetgelt f 1:11:12 Clapgelt f 0:19:4 = f 2:11:-

Oudebreestraet

t'huijs Hendrick Velt, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:-
t'huijs Mattheus Verelst, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:12
t'huijs Franchoijs van Hooghstraeten, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:8
t'huijs Gillis Reijniers, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:8
t'huijs Cornelis Mes, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:1:8
t'huijs Nicolaes Sacharias Monseur, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:1:-

= f 11:7:4

(folio 164vs)

t'huijs Gillis Diepenwech, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:0:-
t'huijs Pieter Jans Kop, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:12:12 = f 1:1:-
t'huijsken en kerck vande Mennonite, Straetgelt f 1:4:8 Clapgelt f 1:12:12 = f 2:17:4
t'huijs Franchois Terwen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:8
2 huijsen ad idem, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 1:10:8 = f 2:2:8
t'huijs Pr: van Bracht, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:2:12
t'huijs Sander van Drongelen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:11:- = f 0:17:8
t'huijs de wed:e Franchois Terwen, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:8
t'huijs Sr: Keur, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:10:4 = f 0:19:4
t'huijs Abraham Schrooten, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:4:-
t'huijs de wed:e Theunis van Evelingen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:8:12

= f 26:0:12

(folio 165)

t'huijs Hendrick van Ansorgh, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:8
t'huijs Corn: van(der) Kruijs, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:13:12
t'huijs Gijsbert Schoen, Straetgelt f 2:11:8 Clapgelt f 0:14:- = f 3:5:8
t'huijs ad idem, Straetgelt f 2:10:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 3:1:-
t'huijs Cornelis Rijcken, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:8
t'huijs Theunis van Hemert, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:0:-
t'huijs de wed:e Jan Joosten Pruk, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:4:-
t'huijs Gerrit van Berkon, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:11:8 = f 1:0:-
t'huijs Jacob Bijen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:11:8 = f 1:0:-
t'huijs de wed:e Wm. Isebrants, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:2:8
t'huijs Gerrit Ruwel, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:2:8
t'huijs de wed:e Pr: Dierten, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:3:8

= f 42:9:8

(folio 165vs)

t'huijs Aert van Hovorst, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:7:-
t'huijs Willem Kruijs, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:14:-

Aende ander zijde

t'huijs Jan Schot, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:4 = f 0:13:4
t'huijs Adriaen Hendricxs, Straetgelt f 1:3:12 Clapgelt f 0:7:4 = f 1:11:-

Haringhstraetie

t'huijs Michiel Deijlman, Straetgelt f 1:5:4 Clapgelt f 0:5:4 = f 1:10:8
t'huijs Philips Ronnen, Straetgelt f 0:16:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:19:-

Weder inde Oudebreestraet

t'huijs Herman Sant, Straetgelt f 2:1:- Clapgelt f 0:11:4 = f 2:12:-
t'huijs Jan Kruijs, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:16:-
t'huijs Abraham Schooten, Straetgelt f 2:8:- Clapgelt f 1:1:- = f 3:9:-

Lombertstraet [Lombardstraat]

t'huijs Barent Smits, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:2:-

= f 57:5:4

(folio 166)

t'huijs Jouff:w Melsert in den Ancker, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:6:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:16:4 = f 1:6:8
t'huijs Leendert Barents, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:14:4 = f 1:4:-
t'huijs Sijmon onder de Linde, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:3:-
t'huijs Jacob van(de) Graeff, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:15:4 = f 1:4:-

Aen de ander zijde

t'huijs d'hr. Onderwater, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:15:- = f 1:3:-
t'huijs Cornelis Louwer, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:3:4
t'huijs Dionijs van(der) Kesel, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:8
t'huijs d'hr. Johan Aerts de Gelder, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:16:4 = f 1:3:8
t'huijs Jan Dircxs, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:16:8 = f 1:6:8
t'huijs de wed:e Sander van Drongelen, Straetgelt f 1:14:- Clapgelt f 0:17:- = f 2:11:-

= f 71:18:8

(folio 166vs)

Weder inde Oudebreestraet

t'huijs, de wed:e Franchois Terwen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:0:8
t'huijs, Michiel Deijlman, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:6:8 = f 1:4:8
t'huijs, Trijntgen van(der) Boot, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 1:4:-
2 huijsen Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:11:8 = f 1:3:8
t'huijs, de wed:e Abraham van Wijngertstraeten, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:1:-
t'huijs, Jan Danckerts, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'huijs, Sr: Wens, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:6:-
t'huijs, Corstiaen vanter Neij (Terneij), Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:4
t'huijs, de Erffgen. de heer Geerit van Duijnen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:19:-

= f 82:10:12

(folio 167)

t'huijs, Cap:n Braets, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:8
t'huijs, Pr: Gerrits, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:-:-
t'huijs, de weeskinderen Mattheeus van Schoonhoven, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:11:4 = f 1:1:4
t'huijs, Gillis Reiniers, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:0:12

Inde Vischstraet

t'huijs, d'hr: Johan Aerts de Gelder, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 0:11:4 = f 1:19:4
t'huijs, de Mennonite Gemeente, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:17:- = f 1:6:-
t'huijs, Rombout van Hees, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:-
t'huijs, de wed.e Jan Isaacxs van Flonck, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:12:- = f 0:19:8
t'huijs, Jacob van(der) Werff, Straetgelt f 2:13:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:3:5

= f 95:16:-

(folio 167vs)

Int Looverstraetie

t'huijs, Hendrick Scheij, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:12:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:15:-
t'huijsken de Erffgen: d'hr. Gerard van Duijnen, Straetgelt f 0:13:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:16:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:13:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:16:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:8
2 huijskens Sr: Wens, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:7:8 = f 1:0:8
t'packhuijs Willem van Terneij, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 0:3:- = f 1:1:8
t'huijsken Reijnier Castendijck En(de) Johannes Asmaer, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:3:- = f 0:9:8
t'huijs, Trijntgen van(der) Boot, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:8:-
t'huijsken d'hr: Hendrick van(den) Santheuvel, Straetgelt f 0:12:12 Clapgelt f 0:2:4 = f 0:15:-

= f 103:0:-

(folio 168)

t'huijsken Arent Coenen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:3:0 = f 0:10:8
t'huijsken Michiel Deijlman, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:0 = f 0:10:-

Aende ander zijde [Loverstraat]

2 huijskens Sander van Drongelen, Straetgelt f 0:14:- Clapgelt f 0:6:0 = f 1:0:-
3 huijskens Adriaen van(der) Werff, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:0 = f 0:10:-
t'huijsken ad idem, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:0 = f 0:10:-
t'huijsken Jacob Reinier, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:0 = f 0:10:-
t'huijsken Sander van Drongelen, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:2:8 = f 0:11:8

Weder inde Vischstraet

t'huijs de wed:e Jan Isaacxs van Flonck, Straetgelt f 1:19:- Clapgelt f 0:9:- = f 2:8:-
t'huijs Michiel Deijlman, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 1:2:8 = f 1:8:-
t'huijs Jan van Helmont, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:8

= f 111:13:8

(folio 168vs)

t'huijs Cap:n Sijmon onder Linde, Straetgelt f 0:14:12 Clapgelt f 1:11:4 = f 2:6:-
t'huijs Jan Joosten Reijers, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:3:8
t'huijs Jan Isaacxs van Flonck, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:12:- = f 1:1:8
t'huijs Hendrick Scheij, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:16:-
t'huijs Margarit Libert, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:14:12 Clapgelt f 1:0:4 = f 1:15:-

Groote Spuijstraet

t'huijs Jan van Son, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:15:-
t'huijs Jeremias van(der) Monde, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:10:8 = f 0:16:8
t'huijs Ambrosius Wiggers, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:15:12 = f 1:5:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:11:8 = f 1:0:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:17:- = f 1:5:8

= f 124:18:8

(folio 169)

t'huijs Jan van Eeckeren, Straetgelt f 1:7:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:17:-
t'huijs Jochum Timmen, Straetgelt f 0:17:4 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:10:8
t'huijs Jacob van Dongen, Straetgelt f 0:19:8 Clapgelt f 0:13:6 = f 1:13:-
t'huijs Jan Jans den Harder, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:16:8 = f 1:8:8
t'huijs Jan Fredricxs, Straetgelt f 0:15:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:7:-
t'huijs Hendrick Jorissen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:2:-
de Spuij Cappel, m(emorie)
t'huijs Leendert Leenders, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:14:- = f 1:1:8
de Mouterije Cap:n Thomas Rijckers, Straetgelt f 2:0:- Clapgelt f 0:17:- = f 2:17:-
t'huijs Johannes Perriens, Straetgelt f 1:8:- Clapgelt f 0:17:- = f 2:5:-
t'huijs Jacobus Braem, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 1:2:8

= f 141:2:-

(folio 169vs)

Aende anderzijde [Grote Spuistraat]

t'huijs Gerrit Jaspers Visser, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:16:4 = f 1:5:-
t'huijs Joost Dircxs Fuijck, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:9:-
t'huijs Adriaen van Ardenne, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 1:9:- = f 1:13:-
t'huijs Johannes van den Brouck, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:2:-
t'huijs Herman Theunis, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:15:8 = f 1:2:-
t'huijs Corn: de Soeten, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:1:-
t'huijs Jochum Timmen, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:4 = f 1:1:4
t'huijs Hendrick Jorissen, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:15:8 = f 1:4:8
t'huijs Pieter Cornelissen, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:8
t'huijs Aert Hovorst, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:8(-)

= f 152:8:4

(folio 170)

t'huijs Joost van(den) Brouck, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs Steven Cornelissen, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:18:-
t'huijs Goossen de Bruijn, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:1:8
t'huijs Johannes Kramer, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs de wed: Jan Jan Claerbout, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:8
t'huijs Susanna Conincx, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:-
t'huijs de wed: Jan Maertens, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:17:-
t'huijs Corn. van Cleeff, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:8
t'huijs Jouff.w Kilmans, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:14:8
t'huijs Aelxander de Hoogh, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:-
t'huijs de Erfgen: Andries Saeijer, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:13:- = f 1:1:-

= f 162:11:4

(folio 170vs)

t'huijs de kinderen Jaecqus Verdonck, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 0:19:-

Kleijne Spuistraet

t'huijs Hendrick Terwe, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:-
t'huijs Jan Jans, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:13:-
t'huijs Gerrit Jans van Ree, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:8
t'huijsken de wed:e Jan Ooghst, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:8
t'huijsken Jacob Willem Storm, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:8
t'huijsken Sr: van Bavel, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:2:- = f 0:8:8
t'huijsken, de Erffgen: Andries Saeijer, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:10:8
t'huijsken, ad idem, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-
t'huijs Trijntgen Ariens vander Boot, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8

= f 168:6:4

(folio 171)

t'huijs Cornelis Rijcken, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:16:-
t'huijs Sr: van Bavel, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:12
t'huijs Marcus Ariens van(der) Boot, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:12
t'huijs Adriaen Willems, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:8
t'huijs Jacques Terwen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:8
t'huijs Jan Keijmiser, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:11:4 = f 1:0:4
t'huijs Thomas Sparrij, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:12:-
t'huijs Jouff:w Mels, inden Ancker, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:13:-
t'huijs Cap:n Dirck van Nooij, Straetgelt f 1:11:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 2:2:-
t'huijs d'hr. Bernart, Straetgelt f 1:11:- Clapgelt f 0:15:- = f 2:6:-

= f 178:17:-

(folio 171vs)

2 huijsen Jacques Terwe, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:11:8 = f 1:7:-
2 huijsen en olijmolen d'hr. Gerard Hoogeveen, Straetgelt f 1:15:12 Clapgelt f 1:11:12 = f 3:7:8
t'huijs d'hr. Jacob van(der) Graeff, Straetgelt f 1:16:8 Clapgelt f 1:4:- = f 3:0:8

Botkenstraet

t'huijs Dirck Jacobs, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs Pr: Corns., Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Jan Lamberts de Bruijn, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:-
t'huijs Jan van Evelingen, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:18:-
t'huijs Adriaen Hermans Naerthuijs, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:16:-
t'huijs Herman de Bruijn, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:15:-
t'huijs de wed:e Cornelis de Vlught, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:17:-

= f 192:4:8

(folio 172)

Overde Brugh

t'huijs d'hr. Onderwater, Straetgelt f 2:19:- Clapgelt f 1:1:- = f 4:0:-

Aende anderzijde

t'huijs de wed:e Daniel de Heer, Straetgelt f 1:12:12 Clapgelt f 0:9:8 = f 2:2:4
t'huijs Cap:n van(der) Monde, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:12

Overde Brugh

t'huijs Davidt van Dulleken, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:17:8
t'huijs Gijsbert Douw, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:-
t'huijs de Erfgen: Jacob Le blom, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs Aelbert Musers, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs Pr: Pauwels, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Abram van(der) Kip, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:10:12 = f 0:17:-
t'huijs Jacob de Wal, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:12:-

= f 204:0:8

(folio 172vs)

t'huijs van Kleeff, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs de wed:e Pr: Jans van Beest, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:16:8
t'huijs Hendrick Blanckers, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:8
t'huijs Hendrick Taerlingh, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Cap:n Jacob vander Velde, Straetgelt f 0:14:4 Clapgelt f 0:8:- = f 1:2:4
2 huijskens Anthonij de Vos En Gijsbert van Eijssenbrouck, Straetgelt f 0:14:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:0:-

Pelsestraet

t'huijs Reijnier van Sevenom, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:8
t'huijs Claertie Jaspers, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:14:12
t'huijs Willem Leenderts, Straetgelt f 0:10:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:15:-

= f 211:2:8

(folio 173)

t'huijs Sr: Neeringh, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:12:-

Begint wederom voor

t'huijs Steven Roos, Straetgelt f 1:1:- Clapgelt f 0:9:- = f 1:10:-
de mouterije Martinus Paradijs, Straetgelt f 1:1:- Clapgelt f 0:18:- = f 1:19:-
t'huijsken Jan Kelderman, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:11:-
t'huijs de wed:e Lambert Abels, Straetgelt f 0:6:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:13:8
t'huijs de wed:e Hendrick van Zittert, Straetgelt f 0:5:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:11:8
t'huijs Sr: Wm: van Blijenb(urgh), Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:10:7 = f 0:17:-
t'huijs Jan Rochus, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:-
t'huijs Johannes Verlaer, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:18:-

= f 219:17:12

(folio 173vs)

t'huijs Joost den Coorenverschieter, Straetgelt f 0:12:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:-:-
t'huijs Jan Andries van Straetsburgh, Straetgelt f 1:5:- Clapgelt f 0:8:- = f 1:13:-

Vlaminghstraet [Ruitenstraat]

de Stallingh van Sr: Hugo Repelaer, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:5:12 = f 0:13:12
t'huijs Corn. Terwe, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:14:-
2 woonincxkens Matthijs Vos, Straetgelt f 0:9:8 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:17:12
t'huijsken Jan Ariens van der Kreeck, Straetgelt f 0:3:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:7:-
t'huijs de wed.e Wm: Prs. van Bergen, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:12:-
t'huijs Johannes Verlaar, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:9:-
t'huijs Jan Gerrits, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:12:-
den olijmolen en 4 wooninge Anthonij de Vos, en Gijsbert van Eijsenbrouck, Straetgelt f 1:15:4 Clapgelt f 1:0:12 = f 2:16:-

= f 229:12:4

(folio 174)

Cellebroerstraet [Dolhuisstraat]

t'huijs d'hr. Corn. van Helmont, Straetgelt f 0:8:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:14:-
t'huijs Anthonij Jacobs, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:8
t'huijs Berber du Pre, Straetgelt f 0:9:12 Clapgelt f 0:13:4 = f 1:3:-
t'huijs Lambert Waersman, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:8
t'huijs Laurens van(der) Linde, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:6:8 = f 0:14:8
t'huijs Pr: van Lier, Straetgelt f 0:10:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:19:-
t'huijs Gerrit van Eijsden, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:8
t'huijs Sr: Notemans, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:12
t'huijs van Claerbout, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:12:8
t'huijs Pr: Corns:, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-
t'huijs Adriaen Herbers, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-

= f 238:0:8

(folio 174vs)

t'huijs de wed:e Theunis Dircxs. van Bommel, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-
t'huijs de wed:e Wm: Rosiers, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:5:4 = f 0:11:-
den Grutmolen Franchois Boon, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 0:12:- = f 1:9:8
t'huijs Jan Aerts van der Creeck, Straetgelt f 0:18:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:4:-
het Taerhuijs van(der) Buijsen, Straetgelt f 4:3:-
Krancksinnigh off Dolhuijs, Straetgelt f 2:14:-
Noch een huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:14:-
t'huijs Claes Hechters, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Isaack van(den) Berg, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:8
t'huijsken de wed:e Johannes van Ravesteijn, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:3:12 = f 0:10:-

= f 251:1:-

(folio 175)

t'huijsken de wed:e Johannes van Ravesteijn, Straetgelt f 0:10:12 Clapgelt f 0:3:- = f 0:13:12
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:7:4 = f 0:15:-
t'huijs ad idem, Straetgelt f 0:12:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:19:-

Suijkerstraet

d'huijsinge en Zeepsiederije van Arnoldus van den Sande ende Abraham Maes, Straetgelt f 5:7:4 Clapgelt f 1:1:12 = f 6:9:-

t Molestraetie

t'huijsken Justus van Putten, Straetgelt f 0:15:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 1:2:-
t'packhuijs dhr: Cap:n Dirck van Noij, Straetgelt f 0:17:8 Clapgelt f 0:14:- = f 1:11:8
t'huijsken de wed:e Justus van Putten, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:7:- = f 0:15:12
t'huijsken de wed:e Hendrick Buijtendijck, Straetgelt f 0:9:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:16:-
t'huijsken den fabricq Naghenius [Nachenius], Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:4

= f 264:18:4

(folio 175vs)

t'huijs de wed:e Corn. Booms, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:6:12 = f 0:15:12

Voor inde Suijckerstraet aende zijde vande Vuijlpoort

t'huijs d'hr. Wm: Bosschaert, Straetgelt f 0:9:- Clapgelt f 0:7:8 = f 0:16:8
t'huijs Jan Claes, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:18:-
t'huijs Jacob van Haerlem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:-
t'huijs de wed:e Corn. van(der) Putte, Straetgelt f 0:8:12 Clapgelt f 0:9:8 = f 0:18:4
de Mouterije, ad idem, Straetgelt f 0:14:8 Clapgelt f 1:8:4 = f 2:2:12
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:18:8
t'huijs Jan Crns. van Coijck, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs Gerrit Jans, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:8 = f 0:16:4
t'huijs d'hr. Paulus van Esch, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:8:12 = f 0:16:12

= f 274:12:12

(folio 176)

t'huijs Maria Bacx, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs van Cool, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:8
t'huijs Maria Bacx, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:12:-
t'huijs Herman van(der) Beeck, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Danckert Verbrouck, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:17:-
t'huijs Jan Corns. van Coijck, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:11:8 = f 1:0:-
t'huijs Johannes Pieters van(der) Wercken, Straetgelt f 2:15:8 Clapgelt f 0:11:8 = f 3:7:-

Opt Slijckvelt naest de Sluijspoort

t'huijs Staes van Hooghstraeten, Straetgelt f 0:18:- Clapgelt f 0:12:- = f 1:10:-
t'huijs Jouff:w Carpentier, Straetgelt f 0:18:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:12:-
de Loots dhr: Corn. van Eijssel, Straetgelt f 0:17:- Clapgelt f 0:12:- = f 1:9:-

= f 286:19:12

(folio 176vs)

de Loots van d'hr. Hugo Repelaer, Straetgelt f 0:13:- Clapgelt f 0:12:- = f 1:5:-
t'huijs Claes Hechters, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 0:12:- = f 1:14:8
t'huijs d'hr. van Hardincxvelt, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:9:12 = f 0:9:8
t'huijs de wed.e d'hr. Philip van Meeuwen, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-

Aende Vest bij de Lotgens [stadsmuur Suikerstraat] tot aende Spuijpoort

t'huijs Maeijcken Andries, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:10:-
t'huijs Hendrick Taaij, Straetgelt f 0:10:4 Clapgelt f 0:8:4 = f 0:18:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:9:- = f 0:15:8
t'huijs Cap:n Johan Boon, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:3:- = f 0:10:-
t'huijs Pr: van Lier, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8

= f 294:6:4

(folio 177)

t'huijs Wm: Corns. Braets, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:8
t'huijs de wed:e Kilmans, Straetgelt f 1:0:- Clapgelt f 0:5:- = f 1:5:-
t'huijs Leendert Roos, Straetgelt f 1:8:8 Clapgelt f 0:9:8 = f 1:18:-
t'huijs Jan Rochus, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:11:8
t'huijs Corn. Terwen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:-
t'Erff Corn. Corns., Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:6:8 = f 0:13:-
t'huijs Hendrick Terwen, Straetgelt f 0:13:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:19:-
t'huijs Claes Monseur, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs Pr: van Lier, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:12:8
t'huijs d'hr. Jacob van(der) Graeff, Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:8
t'huijs d'hr. Thomas Rijckers, Straetgelt f 0:5:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 0:11:-

= f 303:6:12

(folio 177vs)

t'huijs d'hr. Thomas Rijckers, Straetgelt f 0:8:8 Clapgelt f 0:4:8 = f 0:13:-
t'huijs de wed:e Aert Stevens Roos, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:9:- = f 0:16:-
t'huijs Johannes van Druijnen, Straetgelt f 0:14:12 Clapgelt f 0:11:4 = f 1:6:-
t'huijs Adam van Thiel, Straetgelt f 0:8:- Clapgelt f 0:6:- = f 0:14:-
den Olijmolen en huijs Capn. de Blom, Straetgelt f 1:2:8 Clapgelt f 1:0:8 = f 2:3:-
t'huijs Gerrit de Heer, Straetgelt f 0:7:12 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:18:-
t'huijs Pr: Pauwels, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs Jan Rochus de Jager, Straetgelt f 0:5:12 Clapgelt f 0:8:12 = f 0:14:8
t'huijs en Grutmolen Melis van Blesgraeff, Straetgelt f 0:3:4 Clapgelt f 0:18:12 = f 1:2:-
2 huijsen Hendrick van Beeck, Straetgelt f 0:15:8 Clapgelt f 0:12:8 = f 1:8:-

= f 313:18:12

(folio 178)

t'koetshuijs de heer Isaack Barnaerts, Straetgelt f 0:18:4 Clapgelt f 0:5:12 = f 1:4:-
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:8:- = f 0:15:-
t'huijs Johan de Haen, Straetgelt f 0:6:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 0:14:-
t'huijs Pauwels van(der) Linde, Straetgelt f 1:16:8 Clapgelt f 0:7:8 = f 1:14:-
t'huijs Ambrosius Wiggers, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:8
t'huijs, ad idem, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:8
t'huijs Dirck Damas Claptas, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:8
t'huijs de Mennonite Gemeente, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:8
t'huijs de wed:e Arijen Jans Vinck, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:8
t'huijs Adriaen van Buren, Straetgelt f 0:5:8 Clapgelt f 0:5:- = f 0:10:8

= f 321:8:12

- - - - - - -

Laatst gewijzigd: februari 2015. (transcriptie: E. van Dooremalen)