Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: G.G.G.D. brieven 1941 en 1943


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 237 (Dordrecht / Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (G.G.G.D.))
Inventarisnummer: 23 (brieven 1941), 26 (brieven 1943)

(door E. van Dooremalen)


1943 (RAD 237-26)


brieven 1943 (RAD 237-26)


 • (Gemeente Dordrecht, 28 Juni 1943) Onderwerp: Uitvoering voorschrift voor de luchtbescherming voor scholen; aan de directeuren en hoofden der gemeentelijke en bijzonderen onderwijsinrichtingen; aanvulling verbanddozen; laatste schooldag, groote vacantie, eersten schooldag;

 • (Comm. van Politie 6 Juli 1843) Leerkrachten met EHBO diploma;
  Gymnasium tydelijke Kasperspad 89; 2
  Gem. Handelschool Groenedijk 45a: 2
  Gem. school Nijverheidsonderwijs, Kromhout 150: 6
  Chr. H.B.S., Wijnstraat 133: 4
  M.T.S. Oranjelaan 12: 7
  Gem. School 2 Hofstraat 5: 3
  Gem. School 3 Singel 24 (tijd.): 3
  Gem. School 12 Vest 48: 3
  Gem. School 17 tijd. J. Marisstr. 47/48: 2
  Gem. School 20 tijd. J. Marisstr. 47/48: 2
  Gem. School 22 tijd. J. Marisstr. 47/48: 2
  R.K. Meisjessch. Vriesestr. 15: 4
  Byz. sch. v. U.L.O. Vrieseweg 22: 3
  Groen v. Prinstersch. Standhasenstraat 25: 3
  Gem. Bew. sch. 5 Krispijnseweg 145: 2
  R.K. bewaarschool Doelstraat 9: 1
  R.K. bewaarschool W. Marisstraat 94: 1
  R.K. bewaarschool Voorstraat 140: 2
  R.K. bewaarschool Heysterbachstraat 14; 1
  Dordtsche Ambachtsschool Reeweg 111: 5

 • (Distributiedienst der gemeente Dordrecht, kring 305, 9-6-1943 Wijnstraat 110) Rijwielbanden; aan G.G.en G.D. Johan de Wittstraat 17; bandenbonnen

 • (Dir.-Gen. van politie hoofdinsoecteur van het brandweerwezen, 's-Gravenhage 24 Mei 1943) Betreffende: Hulpverlening bij rampen; luchtaanvallen te Eindhoven, Maassluis en Rotterdam,;

 • (RYWIELBANDEN 28 mei 1943) Den Heer leider van het Distributie kantoor Dordrecht;
  EHBOers
  1. P.(doorgehaald: J.) v.d. Sijde, J. Israelsstr. 79
  2. A.(doorgehaald: J.) Scholiers, J. Israelsstr. 4
  3. A. Heystek, L. Apolstr. 48
  4. H. van Helden, Eemsteijstr. 1
  5. E.J. van Dongen, Breitnerstraat 48
  6. W. Klingens, A. Camerlingstr. 15
  7. E. Verzendaal, Vriesepoortshof 2
  8. A. Jurcka, Breitnerstraat 34
  9. D. v.d. Hoek, W. Marisstraat 118
  10. J. de Vree, Zeehavenlaan 51
  11. W. Hofstee, Houttuinen 42
  12. J. v.d. Gracht, Eemkerkstraat 19
  13. L. Kes, Bleekersdijk 49
  14. H.R. Nusteling, Giesenmondestraat 32
  15. C.H. Markesteijn, Noordendijk 54
  16. J. Busink, Heinsiusstraat 20
  17. B. Lam, Voorstraat 53
  18. D. de Bruin, Museumstraat 29
  19. (L.)J. Braat, Madeliefstraat 1;
  Reeds een 8 tal van deze personen meot zich loopend naar de post begeven, terwijl dit voor meerderen voor de deur staat.

 • (EHBO by luchtaanvallen e.d. 20 Mei 1943) Den heer directeur vh Gewestelijk Arbeidsbureau Dordrecht; eenheidsdiploma Eerste Hulp by Ongelukken;

 • (19 Mei 1943l kleedingl den heer Comm. van Pol. Hoofd v.d. L.B.D. Dordrecht)
  LIJST KLEEDINGSTUKKEN EHBO L.B.D. (overall, helm, tuniek, rijbroek, kwartier muts, beenkappen):
  J. Braat, D. de Bruin, J. Busink, E.J. van Dongen, J. v.d. Gracht, H. van Helden, A. Heijstek, D. v.d. Hoek, W. Hofstee, A. Jurcka, L. Kes, W. Klingens, B. Lam, C. Markesteijn, R. Nusteling, W. Roest, A. Scholiers, H. Simons, L. Smits, P. v.d. Sijde, E. Verzendaal, J. de Vree; (get.) Koopman)

 • (Commissariaat van politie, Dordrecht 15-5-1943); alphabetische lijst van de namen der personen aan wie uniformkleedingstukken zijn uitgereikt (get) B.C. Meijer, Comm. v. Politie, Hoofd Luchtbeschermingsdienst te Dordrecht;

 • (Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, 's-Gravenhage 11 Mei 1943) voorschriften;

 • (Gemeente Dordrecht 20 April 1943; onderwerp: invoering voorschrift voor de luchtbescherming voor scholen); leerkrachten eenheidsdiploma E.B.O.H., verbanddoozen, emmers, zandbakken enz;

 • (Dordrecht 19 April 1943; Zeer Geleerden heer Dokter P.J. Koopman, Directeur Gem. Geneesk. dienst, alhier) verbandmeteriaal in luchtbeschermingsposten;

 • (Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, 's-Gravenhage 16 April 1943) zelfbescherming; luchtbeschermingsvoorlichtingsgroep: een politieman, een brandweerman, een deskundige op medische gebied; max. 200 personen in een lokaal opgeroepen; (get.) A. van Batenburg;

 • (het Nederlandsche Roode Kruis afd. Dordrecht, 9 April 1943; Noodziekenhuis) aan de heer H. [Henri] v.d. HOUWEN te Dubbeldam, Burg. Jaslaan 41;
  dames beschikbaar verplegingsdiensten:
  Mej. M. Brand, Mart. Steijnstraat 18rood
  Mej. C.J. Bustraan, Th. de Bockstraat 3
  Mej. A.M. Giphart, Hiugensstraat 33
  Mej. P. Groeneveld, Kromhout 153
  Mej. G.H. v. Huuksloot, Werkenmondestraat 23
  Mej. A. Keesmaat, Giessenmondestraat 25
  Mej. L. v. Kuykhof, Zwijndrecht Burg. de Bruinelaan 18
  Mej. G.A.C. Schipper, Signel 325 II
  Mevr. B. Sigtermans-Visser, Javastraat 37
  verpleging als huishoudelijk werk beschikbaar:
  Mej. M. Brand, Mart. Steijnstraat 18rood
  Mevr. J.L.M. Jong-Vernimmen, Camphuyzenstraat 14rd
  Mej. C. Luyten, Mart. Steynstraat 6rd
  Niet beschikbaar:
  Mej. C. Alblas, Prinsenstraat 23rd
  Mej. S. Bosma Wolbrandstraat 23 (tijdelijk wegens rustkuur, daarna beschikbaar voor huish. werk)
  Mevr. E.A.A. de Bruyn-v.d. Velde, Singel 97
  Mej. J.E. Busink, Rijnstraat 15
  Mej. M. Vras, Singel 67
  Mej. E. van Trotsenburg, Bankastraat 47

 • (Dordrecht 10-3-1943l brief A. Jurcka, ploegcommandant ploeg II)
  (10-3-1943) Na ons onderhoud van 2 April(=Maart) j.l. ben ik in opdracht van U naar v. Helden gegaan omhem de order door te geven dat hij tijdens den duur dat hij niet op de post mocht werken, de boodschappen voor de dienst zou waarnemen. Deze boodschap heb ik aan z'n vrouw gegeven. 's Middags bemerkte ik dat hij aan deze verplichting niet had voldaan en ben om 6 uur naar hem toegegaan om te ..... etc
  +
  RAPPORT over hulpverlening na het bombardement op 29 mrt. '43 waarbij de scheepswerf de Biesbosch getroffen werd.
  Om +- 11 uur kreeg ik telef. order om uit te rukken met twee ziekenauto's naar de Maasstraat. Daar gekomen bleek dat de eerste hulp reeds verleend was door het luchtbeschermingspersoneel van de scheepswerf 'de Biesbosch'. Dr. Norren was reeds aanwezig.
  Ons restte alleen nog het vervoer hetgeen volgens bijgaande formulieren is geschied.
  Zr. Korporaal was bij het vervoer aanwezig. (get.) A. Jurcka
  +
  ONGEVALLEN-DIENST DORDRECHT: Rapport hulp aan: Duitsch militair naam onbekend, datum 29-3-1943 11 uur v.m. door Scholiers en Verzendaal, Maasstraat Scheepswerf de Biesbosch, wonden aan beiden beenen, naar lazaret Houttuinen Dordt;
  +
  ONGEVALLEN-DIENST DORDRECHT: Rapport hulp aan: A.D. VEKEN [Adriaan Dirk van der Veken] Wantijstraat 14, door Markesteijn en Smits, Scheepswerf de Biesbosch Maasstraat, scherfwond rechterdijbaan, vervoer per ziekenauto;
  +
  ONGEVALLEN-DIENST DORDRECHT: Rapport hulp aan: C. FAAS Oranjeboomstr. 75 Rotterdam oud 64 jaar, door Hofstee en Smits, Scheepswerf de Biesbosch Maasstraat, s beenfractuur en buikwond, vervoer per ziekenauto;
  +
  ONGEVALLEN-DIENST DORDRECHT: Rapport hulp aan: J.C. van Wijnen, 52 jaar, Visschersbuurt 25 Papendrecht, 29-3-1943 11 uur, door Smits en Markesteijn, Scheepswerf de Biesbosch, wond aan de rug;

 • (Comm. van politie, Dordrecht 8 April 1943) afd. brandweer, Opruimdienst en E.H.B.O. v.d. Gem. L.B.D. (get) B.G. Meijer;

 • (klad)(opbergen LBD) 3/4 met Hr Keuning besproken
  EHBO Lam Sluisweg pennetjes
  vest- blijft zoo
  helmen en gasmaskers a/d post laten
  onderzoek wie weg blijft? op post melden persoonlik
  bij verlof niet opkomen? v. Dongen? welke order is ..
  schoonmaakgereedschap op de posten mankeert
  gymnastiek (ordedienst);

 • (25 maart 1943, advies betreffende dienstregeling hulpbrandweerpersoneel, aan hoofd Luchtbeschermingsdienst Comm. van Politie) E.H.B.O. dienst 24 urige wachtdienst, personeel ordedienst, Luchtwachposten en post aan de groote kerk;

 • (Comm. van politie, 19 maart 1943) 2 opgaven motorvoertuigen (B.G. Meijer);
  +
  J.B. Overwijn, Voorstraat 282, Opel H-12632, standplaats van Twist, B. de Raadtsingel 19, bestuurder L. Kampshof, Repelaerstraat 20rd;
  Ozon wasscherij Weeskinderendijk 77, Chrevrolet HZ-66943, standplaats v.d. Berg, Bleekersdijk bestuurder J. v.d. Adel, 's-Gravendeelschedijk 26;
  Ozon wasscherij Weeskinderendijk 77, Chrevrolet HZ-47631, standplaats v.d. Berg, Bleekersdijk bestuurder J.T. de Bondt, J. Catsstr. 115;
  Ozon wasscherij Weeskinderendijk 77, Chrevrolet HZ-63759, standplaats v.d. Berg, Bleekersdijk bestuurder M.P. Schelter [Schilten], Kotterstraat 171;
  Ozon wasscherij Weeskinderendijk 77, Chrevrolet HZ-57658, standplaats v.d. Berg, Bleekersdijk bestuurder P. de Boer, Weeskinderendijk 7 of A. Vrolijk, Huygensstraat 17;
  N.V. W. van Twist, Open HZ-8027, standplaats Varkenmarkt 4, bestuurder W. in 't Veld, Brouwersdijk 182rd;
  N.V. W. van Twist, Open H-25412, standplaats Varkenmarkt 4, bestuurder A. Monster, Varkenmarkt 52rd of J. Borsje, Hof Welgelegen 11;
  N.V. W. van Twist, Studebakker H-45069, standplaats Varkenmarkt 4, bestuurder J. Kaijen, Tulpstraat 3;
  Vroom en Dreesmann Voorstraat 220, Chevrolet HZ-10538, standplaats v.d. Berg, Bleekersdijk bestuurder J.Th. Kunkeler, Kromhout 27rd;
  Vroom en Dreesmann Voorstraat 220, Chevrolet HZ-64716, standplaats v.d. Berg, Bleekersdijk bestuurder H. v. Eden, Vossiusstr. 14zw;
  Kofa Linders, Raamstr. 1 Diamond H-70501, standplaats van Twist, B. de Raadtsingel 19, bestuurder A. Dubbelman, Madeliefstraat 8,
  J. Hendriks, Groenmarkt 55, Ford HZ-19326, standplaats Pieterman, Kasperspad 49C, bestuurder J. Hendriks, Groenmarkt 55;
  J. Smit, Singel 182, Opel H-11826, standplaats van Twist, B. de Raadtsingel 19, bestuurder J.G. Smit, Singel 182, tel. 3993;
  van Duren, Singel 293, D.K.W. HZ-19529, standplaats Papeterspad 5, bestuurder P.K. Aerts, Singel 294;
  Fa. P. Overwater, Wieldrecht, Opel H-47895, standplaats Wieldrecht, bestuurder A. Overwater, Wieldrecht, te. 5536;
  van Dijk & Co, Lijnbaandwarsstraat, Opel H-86966, standplaats Zwijndrecht, Rotterdamscheweg 106, bestuurder wonende te Zwijndrecht, Rotterdamscheweg 106 E.G. van Dongen, Aert de Gelderstraat 5, Ford H-29697, standplaats Kleine Spuistraat; bestuurder E.G. van Dongen, Aert de Gelderstraat 5, of H.C. van Gennep, Kleine Spuistraat 17;

 • (Comm. van politie, 21-12-1942) auto's met chauffeur, lijst 17 dec. 1942 no. 275/11 (B.G. Meijer);

 • (24 Maart 1943) auto HZ-19529 vergunningen D HZ-19528;

 • (Commissaris van Politie; 23 maart 1943; melding arten) Daar gebleken is dat de melding der artsen niet vlot kan verloopen in verband met het gering aantal beschikbare telefoonlijnen, verzoek ik U ... verlaten der woning noodig zijn voor het tijdens luchtalarm bezoeken van een dringend ziektegeval, dan dienst melding te geschieden;

 • (Commissaris van Politie; 23 Maart 1943; luchtalarm) dr. H.C. Sauer, tevens pl.v. blokhoofd (get.) Koopman;

 • (22 Maart 1943; Mej. Zuster, Dordrecht) tijdelijke verpleegsters-werkzaamheden in een noodziekenhuis (get.) Koopman;

 • (9 maart 1943, luchtalarm; de heer dir. v.d. gemeente-reinigingsdienst) .. teneinde de 2de ziekenauto's en de bestelwagen zooveel mogelijk door de beroeps-chauffeurs te doen besturen, moge ik U verzoeken de chauffeurs opdracht te geven zich bij elk luchtalarm naar de Bankastraat te begeven .... (get.) Koopman;

 • (Commissaris van Politie; 9 maart 1943) In verband met de aanwyzing van hoger hand, dat de directeur GGGD, of, by zyn ontstentenis de wnd directeur, de algemeene leiding van de geneeskundige hulpverleening vanuit den commandopost a.d. Groenmarkt alhier verrichten, zyn er enkele wyzigingen in den tot nu toe gevolgden gang van zaken noodzakelijk .... (get.) directeur v.d. geneeskundige dienst, Koopman;

 • (luchtbeschermingsdienst) reorganisatie geneeskundig deel van den luchtbeschermingsdienst; aantal artsen; commandopost Groenmarkt

 • (Commissaris van Politie; Dordrecht 9 Maart 1943) vrijdag 12 maart 14.00 uur commandopost Gem. Luchtbeschermingsdienst alhier, kaartoefening;

 • (klad) 1 archief
  2. voor ploegcommandant Bankastraat
  4. voor elk der posten: Vest, J. Maris(straat), Sluisweg, Frederikstr.
  1. Dr. Gilhuijs
  1 Hoofd Luchtbeschermingsdienst
  1 voor post Bankastr.;

 • reorganisatie geneeskundig deel van den luchtbeschermingsdienst; (B.G. Meijer)

 • 22-1-1942 Vordering art. 8 hoofdstuk II luchtbeschermingsverordening 22 Jnauari 1942 no. 13

 • 16-3-1943 Ik heb de eer UEA Geleerde te berichten dat aan de door U aan mij opgegeven geneesheeren een stel geschriften als in de bijlage aangegven is verzonden. De C.v.P.

 • (9-3-1943) DIENSTORDER No. 5. De algemeene gang van zaken bij luchtaanval welke hulp van den geneeskundige dienst vereisch is vervallen .... Alle E.H.B.O.ers van de vaste kern zijn er persoonlijk verantwoordelijk voor, dat omtrent elke patient die zij geholpen hebben (met of zonder dokter) een ongevalsrapportformulier nauwkeurig ingevuld wordt. De ploegcommandanten verzmelen deze rapporten, ook van de hulpposten, en zorgen, dat deze uiterlijk 10.00 den volgende dag op het bureau van den G.G.G.D. zijn ... (P.J. Koopman)

 • (16-2-1943 luchtalarm, H.G. Gilhuys, waarn. dir. v.d. GGDD)

 • (15-1-1943 onderwerp: hulpverleening gewonden (batteryen)) zaklantaarnbatteryen voor luchtbeschermingspersoneel, vaste kern en de vrijwllige EHBOers, als ook mejufrrouw VAN DYK by de Rijksinspectie ... (P.J. Koopman)

 • (2-2-1943 Onderwerp: onderricht aan personeel vaste kern van den luchtbeschermingsdienst) ... (Bleeker, burgemeester van Dordrecht / K.J. Poll, secretaris)

 • (1-5-1943, E.H.B.O., Gem. Luchtbeschermingsdienst Dordrecht) nieuw schoeisel, klompen aan te schaffen, maat;

 • ('s-Gravenhage, 7-1-1943, Onderscheidingsteeken Eerste Hulp by ongelukken) Duitsche Bestuur, uniform een band van witte stof, voorzien van de woorden 'EERSTE HULP BY ONGELUKKEN', arm; (get. Frederiks)

 • Korte samenvatting der besprekingen (Kunstmin; concierge C. Verweij 1e Reedwarsstraat 9; M. Swaneveld, concierge gemeentewerken, Singel 60; Dr. Moltzer; feestzaak, schouwburgzaal; (get. van Buuren, Bouw en Woningtoezicht))

 • (Dep. van Binnenlandsche Zaken, Werktijd, 31-5-1943) middagpauze niet voor 1 uur, ochtenddienst om 12.30 eindigen, 48-urige werkweek; (get. Secr-Gen., Frederiks)

 • (afschrift Branbergen)(8 juni 1943, Heer Bouma, apotheker; schurft) monster P.3-Tasil schurftbehandeling ... (P.J. Koopman)

 • (4-6-1943) electr. aansluiting perceel 's-Gravendeelschedijk 163 ... (P.J. Koopman)

 • (Gasfabriek Hoogdrukwaterleiding 24 Mei 1943) electrische aansluiting perceel 's-Gravendeelschedijk 163 (bewoner P. Mol), ziekte een der gezinsleden, huisarts Hertstein, Rijkskolenbureau;

 • (4 Mei 1943, personeel, Burgemeester van Dordrecht) Pieter Johannes Koopman, geb. 2-5-1904, dir. GGGD, hoofd Geneeskundige dienst LWBWD, dienstjaren 5, reserve officier van gezondheid 1e klasse, in mei 1940 werkelijken mil. dienst was, niet 'krijgsgevangene';
  +
  Staatstoezicht op volksgezondheid. vrijstelling krijgsgevangenschap of tewerkstelling in Duitschland

 • (20 Mei 1943, inlevering gebruikt papier)

 • (18 Mei 1943 adresseering dienststukken) Jaarsveld -> Lopik; Willige Langerak -> Lopik; Ooststellingwerf -> Oosterwolde (Fr)

 • (ver. voor vreemdelingenverkeer, 14 mei 1943) Gids voor watersport; tabel geluidseinen

 • (7 mei 1943) Opgave van stakende ambtenaren en werklieden (1 mei 1943 om 13.00)

 • (4-1-1943) Benoemt 1 jan t/m 31 dec 1843 tot bediende bij den tandheelkundige dienst Mej. Maatje Janke Schillemans, geb. Dordrecht 31-8-1905, f 650;

 • (3-5-1943 Personeel) personeel gemeente, in Mei 1940 in werkelijk dienst van de Nederl. Weermacht (Koopman (ja), Gilhuijs, Munck, v. Bruggen, Klomp, v. Spengler, Voogt);

 • (29 April 1943, Advocaat der gemeente) Mr. J. van Drooge Sr, Stadhuispein 4, van 1 Mei af, als rechtskundig adviseur der gemeente;

 • (2 April 1943 arbeidsdienstplicht) geen zoodanige personen (P.J. Koopman)

 • (Departement van binnenlandsche zaken, Dienstneming bij de Landwacht Nederland, 22/27 April 1943

 • (Gemeente Dordrecht, 20 April 1943; Onderwerpen: Goede Vrijdag) feestdag, personeel verlof (burgemeester Bleeker)

 • (16 April 1943 dir. v.h. Gem. Electriciteitsbedrijf) vergadering vereeniging voor zuigelingenzorg, conultatiebureau (gebouw Singel) wegens het grooter wordend aantal kinderen dat gebruik maakt a) van de hoogtezoninstallatie / b) van de voeding uit de melkkeuken in moeilijkheden komt met de electriciteits- en gasrantsoeneering ... inkomsten
  hoogtezon / melkkeuken 1940: f 724,92, 369,41
  1941: f 491,50, f 586,87
  1942: f 1159,70, f 1372,72 .....

 • (Gem. Electriciteitsbedrijf 20 april 1043) vereeniging voor zuigelingenzorg

 • (Gemeente Dordrecht, 20 april 1943) Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied ... besluit 137/40 ... tenminste 48 uur (burgemeester Dordrecht, vrije zaterdagmiddag behouden; ma t/m vrij 8 - 17 3/4 uur en zaterdag 8 - 12 1/4)

 • (27 Maart 1943) rondschrijven v.d. Wnd. Commandant van den N.A.D., vervullen Arbeidsdienstplicht (burgemeester van Dordrecht);
  +
  ('s-Hertogenbosch 13 Maart 1943) Arbeidsdienstplicht, geboren van 2 April 1922 tot en met 31 Maart 1924;

 • (28 mei 1943; zieken- en gewondenvervoer; aan den heer directeur v.h gewestelijk arbeidsbureau) physieke onbekwaamheid van den ontsmetter-chauffeur G. van 't Hof voor dezen arbeid;

 • (25 Mei 1943 electr. aansluiting op doktersverklaring; aan dir. v.d. gem. gas en Hoogdrukwaterleiding) perceel Veth Kromhout 131r, algeheele toestand van het gezin m.i. zoodanig dat dat thans niet tot het verstrekken van electriciteit behoeft te worden overgegaan.

 • (25 Mei 1943 N.V. v/h Kortman en Schulte, Rotterdam) toezijging 50 kg zachte zeep ((get.) dir. geneesk. dienst P.J. Koopman).

 • (18 mei 1943 gids voor watersport; aan secr. Ver. voor Vreemdelingenverkeer Dordrecht) in goede ontvangst van het keurige watersportgidsje van Dordrecht en omgeving ((get.) dir. geneesk. dienst P.J. Koopman)

 • (10 Mei 1943; Opgave van stakende ambtenaren en werklieden, aan burgemeester Dordrecht) uw schrijven d.d. 7 mei 1943 No. 1081 geen zoodanige personen ((get.) dir. geneesk. dienst P.J. Koopman)

 • ((afschrift voor den heer Wethouder Sanders) 6 mei 1943; rattenplaag; aan dir. v.d. Centrale Keuken alhier)
  Bij mijn bezoek a.d. centrale keuken op 5 Mei j.l. constateerde ik uitgebreide faecalien verontreiniging (ratten) in de bergplaats van de voorraden. Het zeer groote gevaar van besmetting door deze dieren noopt mij er by u op aan te dringen dat de voorraden in een betere lokaliteit welke ratproof is, worden opgeslagen. Indien .... afvalbak voortdurend gesloten wordt gehouden, teneinde het gevaar van een vliegenplaag te vermijden. ((get.) dir. geneesk. dienst P.J. Koopman);

 • ((90/2) 15 april 1943; ziekenvervoer; aan Rijksverkeersinpsecteur Zuid Holland, 's Gravenhage)
  Bij mij zijn 2 verzoeken binnegekomen om vevoer van ernstige patienten
  a. J. Dubbeldam van Dordrecht naar Sanatorium Oranje Nassauoord te Renkum
  b. Mej. de Ronde van stads- en acad. ziekenhuis Utrecht naar Dordrecht.
  Beide patientien kunnen alleen liggende in ziekenauto vervoerd worden.
  De directeur v.d. Gem. Reinigingsdienst en Ontsmettingsdienst welke het ziekenvervoer voor den GGGD alhier exploiteert, bericht mij dat hij van gasstation tot gasstation rijden alleen over Rotterdam tot Zeist kan komen en dus voor de laatste maal gas kan halen tot Renkum, doch daarna de weg Renkum tot Zeist niet mer terug afleggen kan om de 2e patient in Utrecht te halen .... ((get.) dir. geneesk. dienst P.J. Koopman);

 • ((4070W) 14 April 1943; Onderwerp: schoonhouden lokalen; aan Dir. der Gemeentewerken, Singel 62)
  Ondergeteekenden deelen U hierbij mede, dat het schoonhouden der bureau-ruimten in het pand Johan de Wittstraat 17 veel te weschen overlaat.
  Indertijd ontvingen zij van Uw dienst een afschrift van de lijst der door de Cemsto te verrichten schoonmaak-werkzaamheden. Een oppervlakkige beschouwing van den toestand der ... (get.) Het hoofd van den Gemeente-Accountantdienst / dir. geneesk. dienst P.J. Koopman;

 • (28 mei 1943; verlofl aan burgemeester van Dordrecht) ... uw schrijven d.d. 27-3-43 No. 1292 laatste alinea verzoek ik U mij verlof te verlennen van Zaterdag 12 Juni te 15.00 uur tot Woensdag 16 Juni 13.00 uur. De waarnemend directeur zal den dienst geduende die dagen waarnemen. (get.) dir. geneesk. dienst P.J. Koopman);

 • (GEMEENTE DORDRECHT 27 Mei 1943; aan dir. geneeskundige- en gezondheidsdienst)
  .. verlof 12 tot 23 juni .. bezwaar ... (burgemeester van Dordrecht (get.) J. Sanders gem. secr.);

 • (11 Mei 1943; krijgsgevangenschap, aan burgemeester van Dordrecht)
  In antwoord op uw schrijven ..... de volgende personen tot de 3e categorie behoort:
  Koopman, Pieter Johannes, 2 Mei 1904 Utrecht, Chef Mil. geneesk. Dienst Groningen (vroeger beroep), dir. gem. geneeskundige- en gezondheidsdienst by de Luchtbescherming (tegenwoordig beroep), Dordrecht, Singel 314,
  Gemeente Dordrecht geneeskundige- en gezondheidsdienst en L.B.D.
  D 29 / 021698,
  Res. off. van gezondheid 1e klasse
  Lid N.S.B.: Neen
  Pol.partij: A.E.

 • (11 Mei 1943; krijgsgevangenschap, aan hoofden van dienst) geboren tussen 1 Jan 1912 en 31 Dec. 1918; geboren 1 jan. 1907 en 31 Dec. 1911, ongehuwd; geboren 1 jan 1907 en 31 Dec. 1911 en gehuwd, ontheffing;

 • (23 Maart; aan dir. geneesk. en gez. Breda)
  Onder toezending van een door mij ontvangen schrijven van MEJ. CETON ten uwent deel ik U mede dat NARY CETON geb. 11-12-1936 de enting met ANARO heeft doorgemaakt op 12 Mei, 2 Juni en 16 Juni 1942. (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (16 maart 1943; aan burgemeester van Dordrecht; hoofdonrein)
  In antwoord op het mij onder apost. No. 474 afd. O. om bericht en raad gezonden schrijven van dhr. L.J. Brantenaar, bericht ik U dat hij een onderzoek op school 21 ingesteld slechts een enkel geval werd aangetroffen dat voorziening vereischte, zoodat geen reden tot ongerustheid aanwezig is ..... Hoewel in het algemeen toenemend, is het euvel van de pediculosis thans niet zoo, dat .... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (26 feb. 1943; scabiesbehandeling e.d.; aan de heer Secr. v.h. Alg. ZIEKENFONDS Dordrecht en Omstreken)
  ... scabiespatienten, zooals wij die verrichten. Waar bovendien het behandelen van patienten en er blijkens mijn ervaring in het afgelopen haar slechts een beperkt aantal artsen is dat de menschen naar den GGGD zond, concludeerde ik dat behandeling ook ambulant door de artsen kan geschieden .... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (26 feb. 1943; aan hoofd van dienst; Onderwerp: tijdelijk verhoging Kinderbijslag)
  Bij besluit van de Secretarissen-Generaal van de departemement van sociale Zaken en van financien dd 30 November 1942 .... ambtenaren met een loon van f 6 of minder f 0,10 / ambtenaren met een loon per dag van meer dan f 6 en minder dan f 8 f 0,05 .... 1 okt 1942 tot en met 31 dec. 1943 ..... (get. Burgemeester van Dordrecht)

 • ('s-Gravenhage 24-2-1943; Departement van binnenlandsche zaken; nr. 900/R uitkeering bezoldiging bij afwezigheid)

 • (24-2-1943, aan den Weledel heer Dr. C. den Hartog, Voorlichtingsbureau v.d. Voedingsraad, 's-Gravenhage; diabetes voorlichting)
  ... betr. voorlichting van diabetici bericht ik U dat ik deze zaak met de wethoudster mevr. Smit Pieters tevens presidente v.d. Dordrechtsche commisse inzake huishoudelijke voorlichting besproken heb ..... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Gezondheidsraad, Voorlichtigsbureau v.d. Voedingsraad, 4-2-1943; Betreffende: toezending leidraad voorl. curs. diabetici)
  ... Dr. J.J.C.P.A. Roovers, internist bij den Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Amsterdam .... suikerpatienten te leeren, hoe zij datgene wat zij volgens hun dieet mogen gebruiken, doelmatig kunnen toebereiden ...

 • (Bouw en Woningdienst, 4 feb. 1943; verbandtrommel; aan Dr. P.J. Koopman, Joh. de Wittstraat 17)
  Aangezien de verbandtrommel bij het HUIS TE MERWEDE bij inbraak gestolen is, verzoek ik U beleefd mij een nieuwe vulling te willen doen toekomen, waarvoor ik U gaarne bij voorbaat dank.

 • (Dordrecht 6 Februari 1943, Adresseering dienststukken)
  Loenen -> Loenen aan de Vecht; Oudendijk -> Avenhorn; Sloten -> Sloten (Fr); Valkenburg ZH -> Katwijk a/d Rijn;

 • (GEMEENTE DORDRECHT 1-2-1943; Plaatsing van publicaties in plaatselijk bladen) ... directies Dordrechtsch Nieuwsblad, Dordrechtsche Courant en Dagblad Voorwaarts voor het jaar 1943 een nieuwe overeenkomst is gesloten, .... (get. burgemeester van Dordrecht);

 • (5 Febr. 1943; Scabies behandeling; aan den heer secr. v/g Algem,. Afd. Ziekenfonds, Dr. Branbergen(Brandbergen), Voorstraat 130).... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (ALGEMEEN AFDEELINGS ZIEKENFONDS DORDRECHT EN OMSTREKEN, secr. Voorstraat 130; 1 Februari 1943, aan directeur geneeskundige Dienst)
  ... uwen dienst wegens materiaalgebrek de scabiesbehandeling zou zijn stopgezet. juist in dezen tijd door dezen maatregel .... (get.) Branbergen

 • (GEMEENTE DORDRECHT 26-2-1943; vervolg op circualire dd 27 Oktober 184 No. 3097; verschuiving van werktijden voor het gemeentepersoneel) .... lagere arbeidstijd in te stellen, dan in ... dat de namiddagwerktijden, van morgen 27 Jan. af tot en met 7 Febr. a.s. zullen zijn van 13 uur tot 17 uur ... (get. burgemeester van Dordrecht);

 • (GEMEENTE DORDRECHT 25-1-1943, Onderwerp: Plaatsing van overheidspersoneel in Duitschland, aan hoofden van dienst) ... (get. burgemeester van Dordrecht);
  +
  (Dep. Binnenl. zaken, 's-Gravenhage 16-1-1943; Plaatsing van overheidspersoneel in Duitschland) .. (get. Frederiks)

 • (GEMEENTE DORDRECHT 18 Januari 1943; gebruik papier-clips, aan hoofden van dienst) De gemeente-archivaris vestigt er mijn aandacht op, dat het niet wenschelijk is zgn. paper-clips te bezigen voor het anders dan tijdelijk bijeenhouden van documenten ... roestvorming .... (get. burgemeester van Dordrecht);

 • (GEMEENTE DORDRECHT 18 Januari 1943; Ziekte- en ongevallenuitkeering, aan hoofden van dienst) ... (get. burgemeester van Dordrecht)

 • (Departement van Binnenlandsche Zaken, Afd. Ambtenarenzaken, betreffende Ontslag van ambtenaren die zich op strafrechtelijk gebied misdragen hebben, 16-1-1943) .... (get. Frederiks)

 • (GEMEENTE DORDRECHT 7 jan. 1943 aan mej. M.J. Schillemans, Adr. van Bleijenburgstraat 10; Benoeming)
  Hierbij heb ik de eer U mede te delen dat ik uwe tijdelijke benoeming tot bediende bij den tandheelkundige dienst voor het tijdvak van 1 dezer tot en met 31 dec. a.s. heb verlengd .... (get. burgemeester van Dordrecht);

 • (DISTRICTS-CONSULTATIE-BUREAU Dordrecht, van de Prov. Zuid Holl. Vereen. tot bestrijding der Tuberculose, Houttuinen 10)
  (24-5-1943) C.B. No. 10490 patient B. [Bartholomeus] J. HAM, geb. 15-11-1897, Havenstraat 10rd, gew. 68.6, klachten: kn... en pijn in den dij(?) links; Bij doorlichting: g.a.; bezinking: 5 mnd; von Pirquet: weg; Diagnose: tbc ga; (Dr. Koopman)

 • (Rijks Instituut voor de Volksgezondheid, Utrecht 16 Juni 1943) No. 19366. Rapport betreffende lijder B.J.H. (HAM), 48 jr. (dir. P.J. Koopman)
  +
  (Dr. G.J.M. Verbeeten, arts, Joh. de Wittstraat 21) Bij B. Ham ...;

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; Advies; 24 juni 1943)
  Bij een gehouden controle is gebleken dat J. [Johannes] v.d. Pol [1905-1964, tr. Allegonda M. van Kuijk], Vechtstraat 17 alhier, karweitjes heeft verricht, zonder daarvan opgave te doen bij mijn dienst. De man werd ca 2 jaar geleden uit het sanatorium ontslagen, doch staat nog steeds onder controle van het Consultatie-bureau voor T.B.C. Hij verklaart thans bereid te zijn lichte werkzaamheden te verrichten, mits .... (get. B.J. Oosterheert)

 • (24 Juni 1943; K. de Vries, dir. v.d. Dienst voor soc. zaken Dordrecht) ... betr. K. [Klaas] de Vries bericht ik U dat thans om gezondheidsredenen van betrokkene geen vrijstelling van stempelen noodzakelijk is. Wel heeft betrokkenen somtijds plotseling aanvallen .... (get. burgemeester van Dordrecht);

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; K. de Vries; 11 juni 1943 no. 6546)
  Bij mijn dienst is reeds enige tijd in ondersteuning K. [Klaas] de Vries, wonende Brouwersdijk 173rd alhier. Reeds meermalen is door midddel van zijn organisatie verzocht hem vrijstelling van stempelen te verleenen ..... De directeur J.F. Hartman

 • (24 Juni 1943; aan dir. v.d. Dienst voor soc. zaken Dordrecht) ... betr. W. Hinten bericht ik u dat betrokkene thans by de Nederl. Spoorwegen blijkt te werken. (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; W. Hinten; 18 juni 1943 no. 2960)
  Reeds meerdere malen is aan de ondersteunde van mijn dienst W. [Wilhelm] Hinten wonende Hellingen 96 alhier, werk aangeboden, doch bij aanmelding heeft hij zoveel klachten, dat ....

 • (24 Juni 1943; aan dir. v.d. Dienst voor soc. zaken Dordrecht; Adriana v.d. Hoek) in antwoord op uw schrijven d.d. 7-6-1943 No. 910 afd. MH betr. Adriana v.d. Hoek, bericht ik U dat zij pas na herhaalde oproepen op 220-6-43 is verschenen. Hierbij doe ik het gevraagde medische rapport voor den arts der Centrale P.H. toekomen. (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; Wed. A. v.d. Hoek; 7 juni 1943 no. 910)
  Reeds gedurende enige jaren is bij mij dienst in ondersteuning de Wed. A. v.d. Hoek [Adriana Hofman wed. Arie van den Hoek], wonende Wijnstraat 29, alhier. De inwonende dochter Adriana lijdt aan toevallen en is tevens geestelijk niet normaal, tengevolge warvan zij niet langer in gezinsverband kan blijven en in een inrichting zal moeten worden ondergebracht. De Centrale P.H. te Groesbeek is bereid ..... huisarts Dr. v.d. Broek doch deze achtte zich niet ..... (Dr. Kippersluijs Molenweg 16 te Groesbeek);

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; Opname C. Snaayer; 17 juni 1943 no. 1063; Aan Geneesheer-Directeur van het Wilhelmina-Gasthuis Amsterdam)
  ter bevestiging van het telefonisch onderhoud, deel ik U mede, dat mijn dienst de kosten van opname van C. [Cornelis] Snaayer, wonende Jac. Marisstraat 35 alhier in uw inrichting, gedurende 21 dagen na de 16 dagen ziekenfonds, voor haar rekening zal nemen ..... (get. B.J. Oosterheert)

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; Opname; 18 juni 1943 no. 9807; Aan Moeder Overste van het St. Anna Gesticht, HEEL)
  Bij mijn dienst is een verzoek ingekomen om de kosten van verpleging van Elly Kruisheer, geb. 22-5-1938, wonende J.J.A. de Gouverneurstraat 74 alhier, voor rekening van de dienst voor Sociale Zaken te nemen. bedoeld patientje is lijdende aan toevallen en de Directeur van de .... (get. B.J. Oosterheert)

 • (Dr. A.C. Drogendijk, arts, Bosb. Toussaintstraat, 11-6-1943) Pat. C. Snaaijer, J. Marisstr. 35, moet opgenomen worden in het W.G. te A'dam wegens op.. breuk tusschen wervelschijf ....; (naar aanleiding van de aanvraag van C. Snaaijer, J. Marisstr. 35 alhier die ik U voor uw medewerking te willen tot zijn opname in Amsterdam (Prof. Brouwer) voorlopig voor 21 dagen na de 16 dagen ziekenfonds....)

 • (11-6-1943, opname Amsterdam Snaayer, aan dir. v.d. dienst voor soc. zaken) Naar aanleiding van de aanvraag van C. Snaaijer, J. Marisstraat 35 alhier, voor opname in het W.G. te Amsterdam, stel ik U voor Uw medewerking te verleenen tot zijn opname ... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dordrechtsche polikliniek, Stationsweg 1) Geachte collega. De schoen voor Chris TIJSSEN is niet goed. Ge kunt dit zelf zien. Hoewel ik reeds eenige malen met M.H. heb getelefoneerd over toewijzing de schoenenbons overled te plegen achten ze dit niet noodig en ... J.F. Hagen;

 • (11-6-1943, orh. schoenwerk; aan directeur v.d. dienst soc. zaken)
  Naar aanleiding van een door mij ontvangen schrijven van den chirurg HAGEN betreffende verkeerd gemaakt orthop. schoenwerk van CHRIS TYSSEN, moge ik U verzoeken bij het aanwijzen van een firma die dit schoeisel meot maken, den eisch te stellen dat deze zich voor .... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (11-6-1943, geevac. C.J. Witte, 11 juni 1943, aan directeur v.d. dienst soc. zaken)
  In antwoord op uw schryven d.d. 2 Juni 1943 .... dat betrokkene wegens zijn gezondheidstoestand niet noodzakelijk naar M. behoeft terug te keeren. Verplaatsing van oude menschen geeft begrijpelijk steeds klachten, zodat de wensch tot terugkeer door hem sterk gevoeld wordt. Ook de verzorging is in dit geval geen aanleiding tot terugkeer te adviseren. (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • <(Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; geëvacueerde C.J. Witte; 2 juni 1943 no. 12121
  Door den Heer C.J. [Cornelis Jacobus, 1868-1943] Witte, geb. 2-3-1868, die in Augustus 1942 met zijn vrouw evacueerde van Middelburg naar Dordrecht en sindsdien vertoeft bij H. Kandel, Heysterbachstraat 25 te Dordrecht, werd bij miijn dienst een verzoek .... (get. B.J. Oosterheert)

 • (11-6-1943, Mej. Jongkind, aan den heer directeur v.d. Dienst voor sociale zaken, Dordrecht)
  In antwoord op uw schrijven d.d. 28 Mei 43 No. 11316 afd. MH betr. MEJ. JONGKIND, bericht ik U dat Mej. J. by onderzoek inderdaad flink onder het ongedierte zat. Dit is thans verwyderd. Toch betwyfel ik ernstig of de bron van deze onaangenaamheid wel by de kostjuffrouw gezocht moet worden daar in het gezin verder geen noemenswaarig onrein gevonden werd. Patiente, dier inderdaad geestelijke afwijkingen vertoont, heb ik onder eht toezicht v.d. psych. voor en nazorgdienst geplaatst. Indien gestichtsopname noodig zou blijken, zal ik deze bevorderen. Verandering van verzorging is thans niet noodig.
  (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; Plaatsing; 28 Mei 1943 no. 11316)
  Mej. A.C. [Anna Catharina] JONGKINDT is reeds geruime tijd in huis bij Mej. v. Hulst, wonende Suikerstraat 3rd alhier. Ondanks de beweringen van Mej. v. Hulst, dat zij Mej. Jongkindt uitstekend verzorgt, zat deze laatste eenige maanden geleden geheel onder het ongedierte ... (get. B.J. Oosterheert)

 • (Stichting voor Kinderverzoring te Dordrecht (voormalig vereenigd armen wees en nieuw armhuis), gemeentegebouw Beverwijcksplein; Aan de Moeder Overste van Huize Immaculata Conceptio Schinnen; Onderwerp: Opname; Dordrecht 9 Juni 1943 no. 71)
  Bij mijn dienst is een verzoek ingekomen om finantiele hulp voor de opname van CORNELIS DILTHIJN, geb. 19-2-1939, wonende Vossiusstraat 23rd alhier. Opname in een inrichting is dringend noodzakelijk en de behandelend geneeskundigen achtten Huize "Immaculata Conceptio" hiervoor de meeste aangewezen inrichting .... (get. B.J. Oosterheert)

 • (Stichting voor Kinderverzoring te Dordrecht (voormalig vereenigd armen wees en nieuw armhuis), gemeentegebouw Beverwijcksplein; Aan de Broeder Overste van Huize PROVINDENTIA STERKSEL; Onderwerp: Opname; Dordrecht 9 Juni 1943 no. 71)
  Bij mijn dienst is een verzoek ingekomen om finantiele hulp voor de opname van CORNELIS DILTHIJN, geb. 19-2-1939, wonende Vossiusstraat 23rd alhier. opname in een inrichting is dringend noodzakelijk en de behandelend geneeskundigen achtten Huize PROVINDENTIA hiervoor de meeste aangewezen inrichting .... (get. B.J. Oosterheert)

 • (4 juni 1943, aan dir. dienst voor soc. zaken) In antwoord... opname kind Dilthijn in het St. Annagesticht te Heel, bericht ik U dat dit gesticht blijkens de beschrijving in de gids voor W.H. in Nederland wel een afdeeling voor jongens tot 14 jaar heeft .... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; C.Dilthijn; 2 Juni 1943)
  ... St. Annagesticht te Heel, ... (get. B.J. Oosterheert)

 • (St. Annagesticht Heel bij Roermond, 29 Mei 1943, aan Dir. Sociale Zaken)
  Wij kwamen in het bezit van uw schrijven .... opname van Cornelis Dilthijn, geb. 19-2-1939. Wij moesten U echter beleefd mededeelen dat onze inrichting aleen is ingericht voor het opnemen van onmaatschappelijke vrouwelijke patienten. Wij kunnen U dus tot ... Z.M. Carolina, overste;

 • (5 Juni 1943; aan dir. dienst voor sociale zaken) In antwoord op uw schrijven d.d. 1 Juni .... betr. PLAISIER, bericht ik U dat ik Plaisier al lang ken. Hij is inderdaad wel geschikt voor licht werk, doch, gezien zijn geestelijke toestand, lijkt mij te werkstelling in een kelder, waar hij vrijwel niet uitkomt minder gewenscht ... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; advies; 1-6-1943)
  Door bemiddeling van een der aan mijn dienst verbonden huisbezoekers is P. Plaisier, wonende Rozenstraat 17 alhier, als flessenspoeler te werk gesteld bij de Merwede-apotheek alhier. Maandag 24 Mei ... (get. B.J. Oosterheert)

 • (5 Juni 1943; Wed. Horsten, Den heer Directeur v.d. Dienst voor sociale zaken, Dordrecht)
  In antwoord op uw schrijven d.d. 31 Mei 1943 No. 5777, betr. Wed. Horsten, bericht ik U dat zij zeer in staat geacht kan worden lichte werkzamheden (geen werk waarbij veel gebukt of trappenloopen noodig is) te kunnen verrichten.
  (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; advies; 31-5-1943)
  De Wed. Horsten [Aartje Prins wed. Hubertus Horsten], wonende Pelserbrug 1 alhier, ontvangt reeds sedert jaren ondersteuning van mijn dienst. Genoemde vrouw was sedert enige tijd lijdende aan rheumatiek en daardoor niet in staat om arbeid te verrichten. Zoals zij zelf mededeelde, is zij thans dank zij regelmatige bestraling weer geheel hersteld. Toen haar echter in de afgelopen week enig licht werk werd aangeboden, verklaarde zij hiertoe nog niet in staat te zijn ... (get. B.J. Oosterheert)

 • (4 juni 1943, overplaatsing gezin K. Schouten) ... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; overplaatsing gezin K. Schouten; 29-5-1943)
  In December 1942 evacueerde van Velsen naar Dordrecht K. [Krijn] Schouten, geb. 5 September 1871 en zijn vrouw Kl. de Graaff, geb. 24 Sept. 1871. Het gezin nam zijn vertrek bij J. van Elzelingen, Krommedijk 28 alhier. De vrouw is hulpbehoevend en kwam destijds per auto van Velsen. Mevr. van Elzelingen, bij wie het echtpaar Schouten thuis is, werd enkele dagen geleden in het ziekenhuis opgenomen. De toestand .... (get. B.J. Oosterheert)

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; verpleging S. Fontein; 13-5-1943, aan den heer dir. van de Gem. Geneesk. en gezondsheidsdienst Amsterdam)
  Van den Directeur van de Gemeentelijke ..... in een ziekenhuis is opgenomen Siebe Fontein. In verband daarmede verzocht U aan genoemde functionaris om te bevorderen, dat de kosten van verpleging en de vervoerkosten ... zijn ouders S. Fontein, wonende alhier Weeskinderendijk 51H, aan welke woning hij zijn waladres heeft, bleek mij dat de patient eigenaar is van de Klipper 'De Hoop'. Het schip is hypothecair belast doch Fontein Sr. kon niet opgeven ... (get. B.J. Oosterheert)

 • (Amsterdam 3 Mei 1943) Hiermede bericht ik U dat op 1 dezer spoedeischend in het Binnen-Gasthuis alhier is opgenomen Siebe FONTEYN, geboren 18 September 1913, wonende Weeskinderendijk 51 thuis te Dordrecht. De patient is door op het Damrak t.o No. 32 op een rijdende tram te springen, gevallen. Met en bloeding uit het linker oor is hij per ziekenauto van mijn Dienst, naar bovengenoemd ziekenhuis vervoerd. gaarne zal ik van ...

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; H. Dubbeldam; aan Geneesheer Dir. van Stads en Academische Ziekenhuis, Leiden; 28 April 1943)
  Hiermede bericht ik u dat de opname van Henny Dubbeldam, geb. 30-1-1933 gedurende 1 week voor rekening van zijn dienst kan geschieden. is na deze periode verlenging noodzakelijk, dan verzoek ik U, deze aan te vragen onder overlegging van een gemotiveerd schrijven van .... (get. B.J. Oosterheert);

 • (2 April 1943, Mej. Kelder) Zooals ik U reeds telefonisch berichtte kan Mej. Kelder genoemd in uw schrijven d.d. 30-4-43 .... het ziekenhuis verlaten. Zij is op, kan zichzelf kleeden volgens .... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; Ongeval C.A. Kelder; 20 April 1943)
  Op Maandag 8 Maart j.l. werd Mej. Kelder [Friederica Maria Josephine Caroline Simon wed. Cornelis Adrianus Kelder], wonende St. Jorisweg 39 alhier op straat aangereden en binnen gebracht bij Dr. Verbeeten, die in overleg met haar huisarts Dr. Wepster, opname in een ziekenhuisinrichting noodzakelijk achtte .... (get. B.J. Oosterheert);

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; verpleging Dekker, 15-4-1943; aan den heer J.J.J. Dekker, Billitonstraat 39. Hiermede bericht ik U dat u voor rekening van mijn dienst gedurende 14 dagen kunt worden opgenomen in de neurologische kliniek van het Stads en Academisch Ziekenhuis te Utrecht .... (get. B.J. Oosterheert);

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; Mej. v.d. Hoek, 16-4-1943) Bij Uw schrijven d.d. 7 September ... Mej. v.d. Hoek, wonende Wijnstraat 21 alhier. Tot op heden mocht ik hieromtrent niets meer vernemen .... (get. B.J. Oosterheert);

 • (7 April 1943, opname Utrecht J.J.J. Dekker) ... J.J.J. Dekker, Billitonstraat 39, alhier, duur voorloopig 14 dagen ... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (16 April 1943; verlenging verpl. Mej. Pennock; De Administratie v.h. St. Antoniusziekenhuis, Utrecht) Hiermede verzoek ik U de aanvragen om verlenging van den verpleegduur van Mej. Pennock niet aan den dienst voor socile zaken, doch aan my te zenden. (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (16 April 1943) verlenging van den verpleegduur in het St. Ant. ziekenhuis te Utrecht met 3 weken van Mej. Pennock ... (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (Dordrechtsche Polikliniek Stationsweg 1, 18-3-1943, Billitonstraat 39) Geachte Collega
  De heer J. Dekker heeft een .. waarom ik hem gaarne naar Utrecht zou sturen, naar ... geen resultaat werd ... Munk;

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 6 mei 1943; verpleging Mej. M.J. Pennock).. met 3 weken is verlengd ... (get. B.J. Oosterheert)

 • (St. Antonius Ziekenhuis, Prins Hendriklaan 40, Utrecht, 13 April 1943) ... verlenging toe voor de verpleging van Mejffrouw Pennock tot en met 18 April a.s. Patiente mag het ziekenhuis echter nog niet verlaten ...

 • (30 April 1943, den heer directeur v.d. Dienst voor sociale zaken) .. A. [Aart] Rijsdijk, Musishof 4 (30-3-43) M.H. N. 10525, bericht ik U dat ik patient herhaaldelijk heb opgeroepen. Deze blijkt inmiddels overleden. (get.) dir. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 30 Maart 1943; A. Rijsdijk)
  Terugkomend op uw schrijven dd. 10 September j.l. betreffende A. Rijsdijk, wonende Musishof 4zw alhier, verzoek ik U mij nader over dit geval te adviseren ... (get. B.J. Oosterheert)

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 26 Augustus 1942; A. Rijsdijk)
  Bij mijn dienst heeft zich om ondersteuning gemeld Aart Rijsdijk wonende Musishof 3 zwart alhier. Rijsdijk is koopman in lompen en metalen en hij vraagt thans ondersteuning omdat hij wegens ziekte (hartkwaal) zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten ... (get. B.J. Oosterheert)

 • (A. Rijsdijk, 10 September 1942) ... betreffende A. Rijsdijk, Musishof No. 3 zw bericht ik U dat betrokkene aan een ernstige afwijking lijdende is waardoor hij thans zeker op ondersteuning aangewezen is .... (get) dir. v.d. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (afschrift dhr. dir. v.d. Dienst v. S.Z.)(4 Juni 1943, den heer burgemeester van Dordrecht) Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 24-4-43 ... opname zwakz. Geertruida van Dijl, bericht ik dat de psychiater van Zantbergen mij meldde dat zoodanig verbetering is opgetreden dat voorloopig de overplaatsing naar de Dr. W. v.d. Berghstichting uitgesteld kan worden. (get) dir. v.d. geneesk. en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (Gemeente Dordrecht 8 Juni 1943; Zwakzinnige Geertruida van Dijl; AAn den geneesheer-directeur van de Dr. Mr. Willem van den Berghstichting) .. psychiater van de stichting Zandbergen in den toestand van Geertruida van Dijl een .... (de Burgemeester Dordrecht, get. J. Sanders l.b.)

 • (Gemeente Dordrecht 24 April 1943, Opneming zwakzinnige Geertruida van Dijl) De wnd. geneesheer-directeur van de Dr. Mr. Willem van den Berghstichting te Ermelo bericht mij dat thans alle opnamen geregels worden dor den Commissaris der provincie Zuid-Holland, zoodat de aanvrage voor Geertruida van Dijl daarheen gericht .... (de Burgemeester Dordrecht)

 • (27 Maart 1943; Geertruida van Dyl) Naar aanleiding van een door mij ontvangen schrijven van den Dienst voor Sociale zaken betreffende Geertruida van Dijl, pupil va de stichting Kinderverzorging te Dordrecht, verzoek ik, teneinde advies te kunnen uitbrengen, mij enkele ..... (get) directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (7 April 1943; pupil Geertruida van Dyl) De pupil van de stichting voor kinderverzorging Geertruida van Dyl, geb. 30-10-1937, thans verblyvende in de stichting 'Zandbergen' te Amersfoort, blykt aldaar niet op haar plaats te zyn. ten gevolge op my uitgebrachte rapporten adviseer ik U betrokkene te doen overbrengen naar de Dr. W. v.d. Berghstichting te Ermelo. (get) directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (7 April 1943; Geertruida van Dyl; den heer dir. v.d. Maatschappelijk. Zandbergen, Amersfoort) Het vriendelijken dank voor de inzage van uw rapport betreffende Geertruida van Dijl, bericht ik U ... (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (30 April 1943; de heer dir. v.d. Maatschappelijk. Zandbergen, Amersfoort) Ten gevolge op onze correspondentie betr. Geertrui van Dyl bericht ik U ... (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (GEMEENTE DORDRECHT 15 April 1943; opneming zwakzinnige) met toezending van een afschrift van het terzake door .... worden opgenomen Geertruida van Dijl, geboren 30 October 1937, thans verblijvende in de stichting Zandbergen te Amersdoort. De burgem. van Dordrecht (get. Bleeker.

 • (Stichting voor Kinderverzorging te Dordrecht (voormalig vereenigd armen wees en nieuw armhuis), gemeentegebouw Beverwijcksplein; Geertruida van Dijl; 23 Maart 1943 no. 49) Op 11 December 1942 is in de opvoedingsinstelling Zandbergen te Amersfoort opgenomen Geertruida VAN DIJL, geboren 30 October 1937 over welke pupil de Stiching voor Kinderverzorging te Dordrecht bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank d.d. 3 Februari met de voogdij werd belast. Na enige maanden observatie is gebleken, dat Geertruida in deze .... naar de J.P. Heijestichting te Oosterbeek .... (get.) J.F. Hartman.

 • (7 April 1943; tewerkstelling van ondersteunden) Naar aanleiding van uw schryven d.d. 23 Maart 1943 ondersteunden, adviseer ik U dit [-] voor A. van der HAM 6 weken .... (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman;

 • (MAATSCHAPPIJ ZANDBERGEN opvoedingsgesticht te Amersfoort, 29 maart 1943 Betr: Geertruida van Dijl) Hierbij ingesloten hebben wij de eer U een rapportje omtrent het meisje van Dijl te doen toekomen.

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 23 Maart 1943)
  De ondersteuning van mijn dienst t.w. A. v.(d.) Ham (maag... 6 jr geleden, v. Spengler, 8 weken geleden), wonende Stek 41,
  Mej. E. Rackwitz (Delhez, 8 jaar, concentratie kamp, zwak, hoofdpijn), wonende Oudelandstraat 31 en
  J. Pluimert (mob. slachtoffer, Meursing, ziet er zeer slecht uit en hoest ...), wonende Torenstraat 64rd,
  beweren, gezien hun gezondheidstoestand, niet in staat te zijn enig werk te verrichten .... J.P. Hartman.

 • 28 Mei 1943; opname inrichting Elly Kruisheer) Hiermede verzoek ik Uwe medewerking voor plaatsing van Elly Kruisheer, geb. 22-3-1938 wonende Goeverneurstraat 74, in het St. Annagesticht te Heel (L.). Gaarne bericht aan betrokkene Dr. van Nooren en my.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (25 Mei 1943; opname L. des Heils) Hiermede bericht ik U dat van de thans langdurig in het gemeente-ziekenhuis voor Uwe rekening verpleegde persoen ten hoogste 3-6 in aanmerking komen voor overplaatsing naar het Leger des Heils, geheel afhankelijk van den aard der verzorging die zy daar kunnen krygen.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman

 • (25 Mei 1943; gezondheidstoestand ondersteunden)
  Hiermede bericht ik U dat A. [Antonie] v.d. Ham, Stek 41, over wien ik U 7-4-43 berichtte, thans in staat kan worden geacht lichte werkzaamheden te aanvaarden.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (25 Mei 1943; tewerkstelling ondersteunden)
  Ten vervolge op myn schryven d.d. 7-4-43 No. 86/6 o.a. betr. Mej. Rachwitz bericht ik U dat betrokkene thans in staat moet worden geacht een deel v.d. dag licht huishoudelyk werk te kunnen doen.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (18 Mei 1943 ziekenhuisverpleging)
  Ik verzoek U uwe medewerking te verleenen tot verlenging van veprleging van Benjamin Grootenboer, geb. 22-10-1888, wonende Heerh.suisstraat 66, in de psych. neur. kliniek te Utrecht, voor den tyd van zes weken ... (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Psychiatrisch Neurologische kliniek stichting Stads en academisch ziekenhuis, Utrecht 14 Mei 1943) Benjamin Grootenboer, geb. 22-10-1888 [overl. 12-6-1943], wonende H.H.suisstraat 66 (6 weken) / Pat. Bengamin Grotenboer is bij ons opgenomen wegens klachten die wijzen op een bloeding of tumor in celebro. gezien 't trauma is 'n bloeding 't meest waarschijnlijk ....

 • (18 Mei 1943; Mej. v.d. Hoek, aan dir. v.d. Dienst voor sociale zaken)
  In antwoord op schryven d.d. No. 910 afd. MH betr. Mej. v.d. Hoek, bericht ik U dat Mej. v.d. Hoek, Wijnstraat 21 thans niet in een psychiatrische inrichting gehoeft te worden opgenomen, .... (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (18 Mei 1943; J. Pluimert)
  Ten vervolge op myn schryven No. 85/6 d.d. 7-4-43 betreffende J. Pluimert, bericht ik U dat deze reeds thans in zooverre hersteld is, dat hem licht werk (niet stoffig) kan worden opgedragen.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (18 Mei 1943; gezin v.d. Salm gezinsverpleging)
  Ingesloten gelieve U de door my onderteekende verklaring betreffende het gezin v.d. Salm aan te treffen.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (22 April 1943; opname Leiden Henni Dubbeldam)
  Ik verzoek u uwe medewerking te verleenen tot een opname in het stads en academ. ziekenhuis te Leiden van Henni DUBBELDAM, geb. 30-1-1933, W. Marisstraat 96r, voor den duur van hoogstens een week.
  Ik verzoek u betrokkene en Dr. Meursing daarvan in kennis te stellen, onder bericht dat indien verlenging noodig is, deze onder overlegging van een gemotiveerd schryven van den behandeld arts by myn bureau aangevraagd kan worden. Gaarne afschrift aan my.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 25 Mei 1943; Aan den heer Directeur van de Gem. Geneesk. en Gezondheids Dienst, Joh. de Wittstraat; opgave)
  Naar aanleiding van uw verzoek een opgaaf te ontvangen van de personen welke vanwege mij deinst zijn uitbesteed, doe ik U hierbij bedoelde opgave toekomen. B.J. Oosterheert.

 • (Stichting voor Kinderverzorging te Dordrecht (voormalig vereenigd armen wees en nieuw armhuis), gemeentegebouw Beverwijcksplein; 12 Mei 1943; Keuring;) ten vervolge op het telefonisch onderhoud, dat ik hedenmorgen met U mocht hebben deel ik U het volgende mede. In het gezin [Frederik W.M.] van der Salm, wonende Genemanstraat 23 alhier, is een pleegkind van dde Stichting voor Kinderverzorging, Arie van der Ploeg, ondergebracht. oor deze pupillen wordt van Rijkswege een subsidie in de verpleegkosten verstrekt, die echter aan bepaalde voorwaarden is verbonden. Een hiervan is dat door de Stichting en verklaring moet worden ingezonden ... B.J. Oosterheert.

 • (6 Mei 1943; schryven 1316 GGGD, den heer directeur v.d. GGD Amsterdam)
  G.C., In antwoord op Uw schrijven d.d. 3 Mei 1943 betreffende Siebe FONTEIN bericht ik U dat ik aan den directeur v.d. dienst v. Sociale Zaken alhier gunstig geadviseerd heb en hem verzocht .... Koopman;

 • (6 Mei 1943; den heer directeur v.d. dienst voor sociale zaken Dordrecht)
  De directeur v.d. GGD te Amsterdam berichtte my dat Siebe Fontein, geb. 18-3-1913 Weesk.dijk 51 alhier te Amsterdam door op den rydende tram te springen, gevallen is en ernstig gewond naar het binnengasthuis aldaar is vervoerd op 1 Mei j.l. .....
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (22-3-43 Mej. Verby-Bos, den heer dir. v.d. dienst soc. zaken)
  Ten vervolge op myn schryven d.d. 5/3 '43 No. 47/6 bericht ik U dat by de familie Verby-Bos [Nicolaas Laurentius Verbij, tr. Wilhelmina Bos] het besmettingsgevaar thans is geweken.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (5 Mei 1943; Mej. Verby-Bos) In antwoord op Uw schrijven d.d. 4-3-43 No. 6429 afd. M.H. betreffende het gezin Verbij-Bos bericht ik U dat het besmettingsgevaar in het perceel Kotterstraat 151 nog viet geweken is. Zoodra dit het geval is, stel ik mij voor U daarvan bericht te zenden.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 4 Mei 1943; Mej. Verbij-Bos)
  Mijn dienst heeft reeds geruimen tijd bemoeienis met het gezin van Mej. Verbij-Bos, tijdelijk inwonend bij haar gehuwde broer Bos, Kotterstraat 151 alhier. Het lag in de bedoeling Mej. Verbij Bos met haar kinderen onder te brengen in en tehuis van de Vereniging Hulp voor Onbehuisden te Amsterdam. Het jongste kind Jantje geb. 21-6-1941 is nu voor een besmettelijke ziekte opgenomen in het Gemeente Ziekenhuis alhier. Mej. Verbij Bos beweert nu, dat zij en de andere kinderen eveneens besmet zijn en dus niet opgenomen kunnen .... De wnd directeur J.P. Hartman

 • (23 Maart 1943; Mej. Luysterberg ziekenhuisopname) Hier bij doe ik U een door my ontvangen schryven van het adviesbureau voor geslachtsziektebestrijding Breda ter afhandeling toekomen. Indien door U gemeend wordt dat er reden is patient te Dordrecht te doen verplegen, verzoek ik U my darvan in kennis te stellen.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (22 Maart 1943; Mej. Gooshouwer-Stam, den heer directeur v.d. dienst voor sociale Zaken, Dordrecht)
  Voor opname in en verzorgingshuis van Mej. Gooshouwer-Stam [Willemina Johanna Stam, tr. Pieter Gooshouwer], wonende J. Marisstraat 3 roep ik Uwe medewerking in. Zy heeft erg en bevuilt zich periodiek, een gevolg van haar afwykingen. Dr. Broekmeyer welke geen plaats voor haar heeft, kon haar ook niet tydelijk opnemen.

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 17 Maart 1954; Opname Antonia de Bondt, Anna Kliniek; Aan den Heer A. de Bondt, Grote Spuistraat 12, DORDRECHT)
  In verband met de opname van Uw dochter in de Anna kliniek te Leiden, deel ik U mede dat u zich voor de financiele zijde van deze aangelegenheid moet wenden tot het Algemeen Ziekenfonds. Aangezien U verplicht verzekerd bent, worden deze kosten door het ziekenfonds gedragen. B.J. Oosterheert.

 • (Dordrechtsche Polikliniek, Stationsweg 1) meisje de Bondt zou ik ... J.F. Hagen

 • (Anna Kliniek voor orthopaedie, Leiden 1 Maart 1943) In antwoord op de vragen in uw brief nr. 41/6 van 24 Febr. l.l. omtrent Anthonia de Bondt, kan ik U het volgende berichten:
  1e. De bedoeling is de contacturen van de rechter arm door middel van neurotomieen, tentomieen en arthrodese op te heffen
  2e. Over de noodzakelijkheid van eend ergelijke orthopaedische operatie kan men vavn meening verhscillen. Persoonlijk meen ik, dat patient er functieel op vooruit zal gaan......
  3e.

 • (24 Februari 1943; patiente de bondt met bijlage, aan den heer geneesheer-directeur v.d. Anna-Kliniek van Orthopaedie Leiden)
  G.C., My bereikte eenige malen verzoeken van de ouders van het kind Anthonia de Bondt, dat destyds (Juli '41) door U behandeld is, weer te laten opnemen. In mijn bezit is een rapport van collega Stekete van dr Dr. W. v.d. Berghstichting, die het kind destyds naar U toe stuurde waarin op oefening en school voor B.L.O. wordt aangedronken.
  Het lukt ten eenmale niet om de moeder ondanks alle aansporingen v.d. psych. voor- en nazorgdienst tot medewerking te brengen. U begrijpt dat ik er dus weinig voor voel om het kind weer op kosten v.d. gemeente te laten ....
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (4 Maart 1943; Anthonia de Bondt, den heer directeur v.d. dienst voor sociale zaken, Dordrecht) Hiermede verzoek ik U Uwe medewerking te verleenen voor opname in de Anna kliniek Meezenstraat 2 te Leiden, voor Anthonia de Bondt, Groote Spuistraat 12, gedurende 14 dagen. De verpleegprys bedraagt voor armlastige patienten f 2,50 per dag alles inbegrepen, anders .....
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (22 Maart 1943; verpleging Utrecht Mej. Pennock) ik stel U voor de verpleging van Mej. Pennock in het St. Antonius-ziekenhuis te Utrecht met 4 weken te verlengen.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS, Prins Hendriklaan 40, Utrecht 15 Maart 1943)
  In Uw schrijven dd. 9 Februari j.l. no. 261, stelde U zich garant voor de verpleegkosten van Mejuffrouw M.J. Pennock tot en met 21 Maart. Beleefd verzoek ik U deze termijn te willen verlengen met 4 weken. Reden .....

 • (11 Maart 1943, Johanna v. Tilborg) in antwoord op uw schrijven d.d. 5/3 '43 No. 3580 ads. MH, bericht ik U dat Johanna van Tilborg, in verband met den gezondheidstoestand van de moeder, niet den geheelen dag van huis kan. Toch is het wel mogelyk dat zy een deel van den dag elders haar brood verdient, totdat zy in verband met de bepalingen van de ziektewet betreffende haar zwangerschap van arbeid moet worden vrygesteld. Wat betreft de moeilykheden in verband met de bevalling, onderhoudsplicht e.d. heb ik de moeder geadviseerd zich tot U om advies te wenden.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 5 Maart 1943)
  Bij mij dienst is reeds jaren in ondersteuning het gezin v. Tilborg, wonende Grote Kerksbuurt 40 alhier.
  De inwonende dochter Johanna, geb. 5-6-1925, is niet in staat om te werken, omdat zij het gehele huishouden moet doen in verband met de gezondheidstoestand der moeder. gaarna zou ik Uw advies hieromtrent vernoemen. De wnd. Directeur J.P. Hartman.

 • (18 Maart 1943, D. van Verk)
  In antwoord op Uw schryven d.d. 5 Maart 1943 No. 6969 afd. M.H. bericht ik U dat D. van Verk hersteld is en in staat tot werken
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman..

 • (M.A.F.H. van den Broek, 8-3-1943, Maartensgat 1) ... J. van Tilborg is 4 mnd gra... Haar moeder (Gr. K.buurt 40) is invalide en kan niet zonder hulp);

 • Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 5 Maart 1943)
  De ondersteunde van mijn dienst D. [Dirk] v. Verk, wonende Kasperspad 84 alhier, kan volgens zjn mening niet ingeschreven worden bij het Gewestelijk Arbeids Bureau, omdat hij dermate last van uitslag heeft, dat hij ongeschikt is tot werken. Hij is in het bezit .... De wnd. Directeur J.P. Hartman.

 • (9 Maart 1943, Goverdina van Delden)
  In antwoord op uw schryven d.d. 27/2 43 No. 12343, betr. Goverdina van Delden, bericht ik U dat opname in de vrouwenafdeeling van het Leger des Heils, Engelburgerkade, de aangewezen weg is. betrokkene is door mij onder toezicht van den psych. voor- en nazorgdienst gesteld, zoodat kan worde ....
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 27 Febr. 1943)
  Bij mijn dienst heeft zuch om opname in een inrichting gemeld Goverdina van Delden, wonende Voorstraat 177rd alhier. het liefst zou zij opgenomen worden in het Leger des Heils alhier. Aangezien zij echter zwakzinnig is, zou deze opname slechts een noodmaatregel kunnne zijn in afwachting van een plaatsing in een inrichting voor zwakzinningen .... B.J. Oosterheert.

 • (16 Februari 1843, ziekenhuisopname kind Damme)
  In verband met ontvangen rapporten verzoek ik U verdere verpleging van kind Damme, in het ooglydersgesticht te Utrecht toe te staan tot 15-4-43.
  Wilt U bericht zenden aan de betrokkene en den geneesheer directeur, met afschrift aan my.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Prof. Dr. H.J.M. Weve, Utrecht, F.C. Donderstraat 65, 12-2-1943) ... wederom verlenging der verpelgingsduur van 2 maanden te willen verleenen aan Mientje Damme wonende Weeskinderendijk 45A te Dordrecht. Zij komt waarschijnlijk binnenkort in aanmerking om diathermische .....

 • (5 Februari 1943, Mientje Damme) Ik stel U voor de verpelging van Mientje Damme in het Nederl. gasthuis voor ooglyders te Utrecht met een maand te verlengen .....
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Prof. Dr. H.J.M. Weve, Utrecht, F.C. Donderstraat 65, 2-2-1943) ... zoudt U Mientje Damme hier opgenomen wegens glioom nog en maand verlenging der verplegingsduur willen verlenen? Zij is monocule en heeft .. reeds door glioom verloren .. is bestraald, doch er is nog een flinke tumor, die Prof. Weve onder voortdurende controle wil houden, ... op de mogelijkheid van een eventueel diathermische behandeling ....

 • (GEMEENTE DORDRECHT 12-1-1943 Onderwerp: Bacillendrager, aan dir. Gem. geneesk. en gezondheidsdienst)
  Uw schrijven van 18 December 1942 nr. 278/6 gericht tot den Directeur van Gemeentewerken, zond deze Hoofdambtenaar aan mij door, omdat hij zich niet competent achtte om zonder meer aan Uw verzoek, om op een terrein aan het einde van de Zeehavenlaan een met een slot af te sluiten huisje te doen plaatsen, te voldoen.
  Aangezien de kosten van dit huisje dat op gemetselden voet zou moeten rusten, niet onaanzienlijk zijn .... burgemeester van Dordrecht;

 • (G.A. Stenger, arts, 12-1-1943) L.S. Opname van Henny Dubbeldam in de Anna Kliniek te Leiden is noodzakelijk

 • Reden der aanvrage: ... Ziekenhuis te Leiden (Klementschnitsch) / Avad. Leiden, Henny Dubbeldam, W. Marisstraat 96rd, A.Z. No. 43909

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 14 Januari 1943, ziekenhuisopname Henny Dubbeldam; AAN dienst soc. zaken) Volgende week moet Henny Dubbeldam W. Marisstraat 96rd voor enkele dagen opgenomen worden inhet Academisch ziekenhuis te Leiden. Ik verzoek U uwe medewerking daartoe voor een week te verleenen, onder bericht aan betrokkene dat indien verlenging noodzakelyk is, daar tydig op attest v.d. behandelend arts by my aan gevraagd meot worden. Gaarne afschrift van uw schryven aan Dr. Meursing en my.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Prof. Dr. H.J.M. Weve, Utrecht, F.C. Donderstraat 65, 11-1-1943) ... Zoudt U W. Damme in 't ooglijdersgsthuis opgenomen wegens glioom een verlenging der verplegingsduur van 14 dagen willen toestaan ?

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 14 Januari 1943, verpl. kind Damme; AAN dienst soc. zaken) Ten vervolge op myn schryven d.d. 15/12 '42 No. 286/6 betreffende kind Damme, stel ik U voor de verpleging van bovengenoemd kind in het ooglydersgesticht te Utecht nog met 14 dagen te verlengen.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Prof. Dr. H.J.M. Weve, Utrecht, F.C. Donderstraat 65, 16-1-1943) Geachte collega, gaarne zou ik voor Mientje Damme - Weeskinderendijk 45a te Dordrecht nof 24 weken verlenging der verplegingsduur ....... Haar linkeroogje is 3 j. geleden wegens glioom ge... en voor 't rechteroogje wordt zij thans wegens glioom behandeld met r. bestraling. Er zijn eeenige weken noodig en het resultaat van der bestraling te kunnen beoordeelen, waarna zij misschien nog in aanmerking komt ....

 • (6 Januari 1943, Jacob Prook, aan den heer directeur v.d. dienst voor sociale zaken, Dordrecht)
  op uw verzoek liet ik een onderzoek door de zuster v.d. Voor-en Nazorgdienst instellen by Jacob Prook [Amsterdam 2-1-1905], 2e Noordergang 2, terwijl ik hem daarna lichamelijk onderzocht.
  Van zijn 14e tot zijn 37e jaar heeft deze vriend 1001 baantjes gehad. Hij is lichamelijk tot werken geschikt doch is van een zoodanige geestelijke constitutie dat hy streng toezicht noodig heeft.
  Het komt my in het belang van den man en van de Maatschappij voor dat deze zoo spoedig mogelyk geregelden arbeid krygt en uit het 'stal' milieu komt waar hij thans in verkeert, zich geregeld wascht enz. Een baantje als waker, loopknecht, handlanger bij een of ander ambachtsman e.d. flinke controle is de oplossing.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (DISTRICTS-CONSULTATIE-BUREAU Dordrecht, van de Prov. Zuid Holl. Vereen. tot bestrijding der Tuberculose, Houttuinen 10)
  Dordrecht 4-1-1943; C.B. No. 9781, Bij patient J. PROOK, geb. 2-1-1905, adres 2e Noordergang 2, gew. 71, Klachten geen uts. kuchen; tbc; Dr. Koopman;

 • <17-12-1942 RAPPORT BETREFFENDE JACOB PROOK, wonende Noordendijkgang(!) 2.
  Jacob Prook is een eenigszins bleek uit ziende goedgebouwde jongeman van 37 j. Hij ziet er onverzorgd uit, zjn kleeren zijn vuil en vies. Hij is geboren 2 Jan. 1905 te Amsterdam, woont nu +- 20 jr in Dordrecht. De ouders zijn overleden, het gezin bestaat uit 4 kinderen, zijn oudste broer woont Looierstr. 18 te Dordrecht.
  Jacob is dooplid van de Ned. Herv. kerk. Hij heeft gewoon l.o. gehad, wat volgens hem behoorlijk ging. Kwam daarna in eht timmervak, veranderde oneindige keren van baas, totdat hij na 3 j. iets anders zocht.
  Dit bestond meestal uit leeglopen handlangersdiensten etc.
  .Hij kwam bij de werkverschaffing waar hij in Aug. 1942 't laatst heeft gewerkt in Raamsdonk welk werk bestond uit spitten. Volgens Jacob zou hij daar niet sterk genoeg voor zijn, hij zou altijd ... straatmuzikant willen wroden, omdat hij in het bezit is van een viool, het val daardoor meent te kennen dit laatste alleen met ondersteuning van M.H. ... afgekeurd was voor Duitschland wat een bewijs zou zijn van een zwak gestel .....

 • (5 Februari 1943, Mej. Pennock) Naar aanleiding van een by my ingekomen rapport betreffende Mej. M.J. Pennock stel ik U voor haar verpleegtermyn in het St. Antoniusziekenhuis te Utrecht met 6 weken te verlengen....

 • ?(Ant. Antonius Ziekenhuis, Utrecht 2-2-1943) ... verpleegkosten van Mej. M.J. Pennock, geb. 16-3-1915 en wonend te Dordrecht, Hoge Bakstraat 22, voor de tijd van twwe maanden ....

 • (9 Februari 1943, antw. schr. Mej. Schneiders-Langbein) Reeds in myn schryven d.d. 16/6 42 No. 116/6 betr. Mej. Schneiders[Snijders]-Langbein, berichtte ik U dat indien gezinsonderbrenging op moeilykheden zou stuiten, opname in een inrichting voor ogneneeslyke patieten noodig is. Ik moge U dan ook naar de laatste alinea van dat schrijven verwijzen.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (9 Februari 1943, Dienst Sociale Zaken) verpleegtermijn Mej. M.J. Pennock;

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 30-1-1943)
  Sedert enige tijd is bij mij dienst in ondersteuning Mej. J.P. Snijders-Langbein, wonende Singel 97 alhier. Genoemde vrouw is lijdende aan een langzaam verergerende zenuwziekte. Haar kinderen zjn in verband met haar gesteldheid, voor rekening van de Stichting voor Kinderverzorging alhier, ondergebracht in een inrichting. De vrouw zelf, verbleef enige tijd ten huize van haar moeder te Rotterdam, doch vond daar niet de voor haar nodige rust .....

 • (Dr. A.C. Drogendijk arts Bosb. Toussaintstraat 28-1-1943) Mej. J.P. Snijders-Langbein, opname ...

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 18-1-1943, Henny Dubbeldam)
  Hiermede bericht ik U dat de kosten voor verpleging van Henny Dubbeldam in het Academisch Ziekenhuis te Leiden gedurende 1 week voor rekening van mijn dienst ...

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 14-1-1943, uitzending kinderen)
  Bij mijn dienst is reeds geruimte tijd in ondersteuning het gezin P.J. Horsten, wonende Kleine Spuistraat 20 alhier. De twee oudste meisjes uit ditg ezin t.w. Carlina, geb. 13-10-1929 en Huberta, geb. 15-2-1934 genieten een zwakke gezondheid en de behandelende geneesheer Dr. v.d. Broek heeft reeds enkele malen getracht deze meisjes in een vacantiekolonie te doen opnemen, doch tot op heden zonder gunstig ....

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; 12-1-1943, G. ten Btrake)
  Reeds geruime tijd is bij mijn dienst in ondersteuning het gezin ten Brake, wonende Gravenstraat 8 alhier. De man heeft enige tijd gelegen een attaque van eenberoerte gehad en is thans vrijwel hulpbehoevend. Momenteel wordt getracht hem te plaatsen in het Ned. herv. Bestedelingenhuis. Voor de inwonende achterlijke dochter Jannetje, geb. 13-3-1908 moet dan ook een plaats gezocht worden war zij kan worden ondergebracht. Gaarne ...

 • (GGGD 19-1-1943, onderwerp: Jannetje ten Brake) In antwoord op Uw schryven d.d. 12/1 '43 No. 9281b afd. MH, betreffende Jannetje ten Brake, bericht ik U dat deze patient wel licht huishoudelijk werk kan doen onder verstandige leiding ....

 • (14-1-1943 bacillendrager) Nar aanleiding van uw schryven d.d. 13/1 '43 No. 66, betreffende een te plaatsen huisje, bericht ik U dat een vorziening als in Uw schrijven bedoeld ad F.150.- zeker ook myn bedoeling verre te boven ging. Indien slechts de urineton van gemeentewegen aan den patient Bakker verstrekt, op dit terrein achter slot geborgen kan wroden, is aan mijn noodzakelijk te stellen voorwaarde voldaan .....
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Districts-Consultatie-Bureau Dordrecht, 7-1-1943) ... bij patient J. v. Gils te Dordrecht Groote Kerksbuurt 29, geb. 15-7-1921, C.B. No. 8899, vond ik:
  Dubbelzijdige afwijking met linke duidelijk 2 cavernes. Het sputum was positief. De bloedbezinking 70 mm. ena 1 uur. De reactie van von Pirquet negatief!!!
  Uit inlichtingen van het huisbezoek blijkt, dat de behuizing slechts is (2 vochtige kamers in het huis, waar de ouders met hun gezin wonen) Ik heb sanatoriumopname voor hem aangevraagd en wel Oranje Nassau's Oord. De kwestie wordt nu of het Ziekenfonds de kosten voor het vervoer darheen op zich wil nemen....... distr. t.b.c.-arts. D.P. van Kammen;

 • (22 April 1943, Mej. v.d. Hoek; AAN distr. psychiater v.d. voor en nazorgdienst Zuid Holland, Bergen op Zoom, stichting Vrederust)
  Teneinde myn nader beloofd advies betreffende Mej. v.d. Hoek, wonende Wynstraat 21 alhier te kunnen geven aan den directeur ....

 • (distr. psychiater v.d. voor en nazorgdienst Zuid Holland, Bergen op Zoom, stichting Vrederust; Mej. v.d. Hoek)
  Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 2-4 bevestig ik U hiermede mijn reeds aan Zr. Nauta spoedshalve medegegeven mededeeling dat Mej. v.d. Hoek m.i. niet meer te Dordrecht bij de familie thuisbehoort. Daarenboven zijn volgens Zr. N. de zaken nu al meer mis, daar zy niet, zoals U ......

 • (GEMEENTE DORDRECHT 24-4-1942, ONDERWERP: inbewaringstelling krankzinnige; AAN den heer Inspecteur van het Staatstoezicht op Krankzinnigen Bilderdijkstraat 23 's Gravenhage) ter voldoening aan het bepaalde .... in Het St. Joris Gasthuis te Delft heb gelast van Pieter Visser, geboren 15 September 1896, wonende te Dordrecht, Eigenhaard 25, zulks op grond vanhet feit, dat de heer P.J. Koopman, arts, directeur van den geneeskundigen- en gezondheiddienst dezer gemeente .....

 • (GEMEENTE DORDRECHT 7-4-1942 Opneming Jacobus Hoevenaar; AAn het bestuur der Rijksverzekeringsbank) .. Jacobus Hoevenaar, gepensioneerd rangeerder bij de Nederlandsche Spoorwegen, geboren 14 Maart 1898, en wonende te Dordrecht aan den Krommedijk 48, op grond van een door den heer G.N. Munk, zenuwarts alhier, afgegeven geneeskundige verklaring, op 3 April j.l. met spoed is opgenomen in 'Het St. Joris gasthuis' te Delft ....

 • (Stichting Vrederust, Bergen op Zoom 10-4-1943) .. met het verblijf houden van Mej. v.d. Hoek bij haar dochter, is het zeer zeker noodzakelijk ...

 • (Stichting Vrederust, Bergen op Zoom 2-4-1943) Amice, Ik zend zelf maar even het verslag over 1942. Gisteren vergat ik nog te zeggen dat de vrouw van v.d. Hoek door de familie (dochter - die in de Dwarsgang woont) stiekum is meegenomen. Ik deelde het wel mee aan zuster Nauta, zoodat je het waarschijnlijk al weet. Mogelijk is ze bij haar zuster v.d. Beemt - Noordendijk 19zwart ...

 • (19 Maart 1943; verpleging Valeriuskliniek; Den heer M. van der Leer, Reeweg 45, Dordrecht) Onder terugzending vand e my ter iznage gegeven verklaring bericht ik u dat opname voor rekening van de gemeente in de Valeriuskliniek te Amsterdam niet kan geschieden, terwijl ook de provinciale regeling daarvoor niet te hulp geroepen kan worden ....
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (26 Februari 1943; A. in 't Veld, den heer burgemeester van Dordrecht) In antwoord op het my onder apostille No. 1 om bericht en raad gezonden schryven van A. in 't Veld, voor- en nazorgarts, die my over den patient een rapport uitbracht, niet voor ontslag in aanmerking komt, daar hij direct veel moeilijkheden zou geven.
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (Stichting Vrederust, Bergen op Zoom 9-4-1943) In verband met het schrijven van A. In 't Veld om van Vrederust overgebracht te worden naar Beekberegn, deel ik U mede dat dit weer op een nieuwe teleurstelling zou uitloopen. Het is hier al buitengewoon moeielijk om patient wegens zijn onmaatschappelijke neigingen met beperkte ....

 • (GEMEENTE DORDRECHT 23 Febr. 1943, verzoek om overplaatsing; aan A. in 't Veld, p/n geneesheer-di. der stichting Vrederust te Begren op Zoom) Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde brieven bericht ik U ... de burgemeester van Dordrecht (Bleeker)

 • (GEMEENTE DORDRECHT 9 Maart 1943, krankzinnige A. Schoor) Aan den heer Commisaris der provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat de patient A. Schoor voorlopig niet in het gesticht Vrederust te Bergen op Zoom zal worden opgenomen .... de burgemeester van Dordrecht (Bleeker)

 • (GEMEENTE DORDRECHT 19 Februari 1943, overplaatsing krankzinnige W.L. Hoogland, Aan den heer Comm. der prov. Zuid-Holland te 's-Gravenhage)
  Van 4 Februari 1941 af wordt in de Willem Artszstichting te Utrecht verpleegd Wilhelmina Lucie HOOGLAND, geboren 10 mei 1912 te Amsterdam, echtgenote van Dirk van Lunteren, wonende alhier aan de Maastraat 132. De echtgenoot van deze patiente zou het, emde ter besparing van reiskosten enz op rpijs stellen indien zij naar een dichter bij Dordrecht gelegen gesticht zou kunnen .... de burgemeester van Dordrecht (Bleeker)

 • (GGGD 15 Jan. 1943, onderwerp: L. Boer, aan den heer Gem. dir. v.d. psych. inrichting "Wolfheze", Wolfheze) Door onzen psychiatrischen voor- en nazorgdienst is een onderzoek gedaan naar de familie van L. BOER, welke thans te Breda, Spadestraat 12 woont. De vader was niet erg genegen den jongen weer thuis te hebben, daar hy moeilykheden vreesde. De ....
  (get) directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst P.J. Koopman.

 • (psych. inrichting "Wolfheze", Wolfheze 18-1-1943) Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 15 Jan. 1943, No. 12/15 Onderwerp: L. BOER, heb ik de eer U mede te deelen, dat het, voor zoover ik kan nagaan, nooit onze bedoeling is geweest dat patient L. Boer ontslagen kon worden, en weer naar huis kon gaan. Wel heeft Dr. Keulemans, indertijd zijn ....

 • (psych. inrichting "Wolfheze", Wolfheze 28-12-1942) .... Mej. v.d. GRIEND een propfhebepheen is, soms zeer onstemd en prikkelbaar en vol van allerlei waandenkbeelden. Zij zou in gezinsverpelging moeilijkheden geven. Daarentegen ware het met L.B. BOER te proberen. Hij is een man met een epileptisch karakter, die slechts weinig toevallen krijgt ....

 • <(Stichting 's Heeren Loo-Lozenoord te ERMELOl Ermelo 16-1-1943) In antwoord op uw schrijven d.d. 5 December l.l. No. 158/15 betreffende J. Landsmeer, D. Roskam en J. Versendaal heb ik de eer U het volgende te berichten:
  J. LANDMEER is lijdende aan Idiotie. Wegens zijn buien van motorische onrust is patient ogneschikt om in gezinsverpelging te worden opgenomen....
  J. VERSENDAAL lijdt aan Imbecillitas met epilepsie. Wegens deze epolepsie kan deze patient niet in staat geacht worden ...
  D. ROSKAM lijdt aan Congenitale lues. Daar patient alle oordeel en critiek mist en daardoor ook, indien hij de kans ...;

 • (Voor- en Nazorgdienst Dordrecht, 29-1-1943, aan WelEd. Zeergel. Heer Dr. W. Heijermans te DELFT) Hierby deel ik U mede dat patient A. Jansen-Kort (Godsdienst R.K.) het St. Joris Gasthuis te Delft met proefverlof heeft verlaten op 10 Januari 1943. Zij heeft zich gevestigd Palamederstraat No. 27 te Delft, en valt dus onder het district Delft en omstreken ... T. Nauta, Maatschappelijk werkster

 • Laatst gewijzigd: juli 2019.