Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: series geschiedkundige artikelen in Dordtse kranten


- Weet U waar dit is? (serie in De Dordtenaar 1952)
- Geveltourisme (serie in De Dordtenaar 1953)
- Langs Dordtse Gevels/Langs Dordtse Interieurs (serie in De Dordtenaar 1953-1955)
- Verleden tijd (serie Dordrechtsch Nieuwsblad 1972)
- Dordtse gevels spreken (serie in De Dordtenaar 1969-1973)
- Kwartaal en Teken (tijdschrift gemeentelijke archiefdienst Dordrecht)
- Dordt Eigenaardig door Jaap Bouman (serie in De Dordtenaar sinds 1989)
- De Stem van Dordt duikt in het Stadsarchief (serie in De Stem van Dordt 2006-2007)
- DiEP: Cultuurhistorisch Magazine Dordrecht en regio (tijdschrift Erfgoedcentrum DiEP 2005-2012)
- Dordt Hartje Stad, door Douwe Flier (serie in De Stem van Dordt 2012 - mei 2014)
- Dordrecht zoals het was, door Piet de Meer (vanaf 24 sept. 2014)
- Dubbeldam van vroeger door Piet van der Heiden (serie in De Stem van Dordt sinds 2014)
- strip Schapekoppen door Ron van Maaren (wekelijks in AD/De Dordtenaar zaterdageditie, sinds 1991)

(afbeelding: Een dienstbode, 1911 (sign. T.C.(?)) (lijst: F.S. Lankhoorn, Vaartstraat 30, Amsterdam-Z.))


Dubbeldam van vroeger (door Piet van der Heiden)


De Stem van Dordt Titel
woensdag 18 juni 2014 gebouw Helpt Elkander aan de Oudendijk, ca 1950 op www.facebook.com/dubbeldaminvroegertijden; 18 september 1886 Dubbeldamsche Werkliedenvereeniging helpt Elkander opgericht; vergaderlokaal op Oud-Eikendonck; 10 mei 1913 gebouw Hept Elkander aan de Oudendijk geopend; Emmanuelkerk; rooms katholieke parochie;
woensdag 25 juni 2014 gemeentehuis Dubbeldam, ca 1900 gemeentehuis 2 augustus 1890 geopend; het Oude Regthuis aan de huidige Dordwijklaan; voorkamer vlasboer in 't Veld aan de huidige Dubbelsteynlaan (peuterspeelzaal Dikkie Dik); Wilhelminaklok (1899); weduwe Repelaer van Spijkenisse;
woensdag 9 juli 2014 Huis te Dubbeldam Roelant Roghman 1647 (RAD); huis Blaucamer, 1603 Oud Dubbeldamsepolder ingedijkt; Adriaen van der Mijle, Nicolaes Stoop (1684); Markettenweg/Mariastraat;
woensdag 16 juli 2014 Huis te Dubbeldam buitenplaats Huis te Dubbeldam (aquarel J. van Lexmond, 1808); Abraham Tersier, 51 schapen, schout Qualier Boon, ambachtsvrouwe Elisabeth de Raadt-Fagel;
woensdag 6 augustus 2014 A.G. Degenaar A.G. Degenaar, gemeentegeneesheer april 1886-1907, na overlijden K.E. Giltayt; D. Volker, A. van der Linden; Wietse de Jong, Tije de Jong, A.G. Gündel; Emmalaan 2 (Drakensteynlaan);
woensdag 3 september 2014 boerderij Merwezigt, einde Kromme Zandweg (bij de watertoren) bouw 1770; familie Molendijk tot 1877; Adrianus Herweijer, neef van Adrianus Molendijk, Merwezicht B130; juli 1990 brand; 1992 fam. Van der Linden;
woensdag 8 oktober 2014 ambtswoning burgemeester, Dubbeldamseweg (Dubbelsteynlaan 11) 7 febr. 1948, burg. J.P.M. Beelaerts van Emmichoven; woning wed. J. Spoor-de Kievit A631;
woensdag 25 november 2014 Thee- en speeltuin Klein Zwitserland, Zeedijk (Buitendijk) 5 Klein Zwitserland van de familie Hein Brand; mevr. Brand-de Pee; 10 mei 1940 einde;
woensdag 17 december 2014 N.K. Kerk aan de Dubbelsteynlaan 1630 Joh. Boccardus; 1790 bevel verjaardag Stadhouder Prins WIllem V kerkklokken driemaal een uur luiden, schoolmeester aanschaffen van vlaggenstok; naastgelegen kerkgebouw De Wijnstok; oude kerk 1965 gesloopt;
woensdag 21 januari 2015 Dubbelhoeve familie Valk, Dubbelsteynlaan 76 Dubbelhoeve gebouwd in 1852 op de plaats van zijn voorganger; vanaf 1814 boerderij in bezit van de familie Valk; 26 juli 1928 brand in de schuur (Dordrechtsche Courant);

Laatst gewijzigd: juli 2005-2021.