Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: series geschiedkundige artikelen in Dordtse kranten


- Weet U waar dit is? (serie in De Dordtenaar 1952)
- Geveltourisme (serie in De Dordtenaar 1953)
- Langs Dordtse Gevels/Langs Dordtse Interieurs (serie in De Dordtenaar 1953-1955)
- Verleden tijd (serie Dordrechtsch Nieuwsblad 1972)
- Dordtse gevels spreken (serie in De Dordtenaar 1969-1973)
- Kwartaal en Teken (tijdschrift gemeentelijke archiefdienst Dordrecht)
- Dordt Eigenaardig door Jaap Bouman (serie in De Dordtenaar sinds 1989)
- De Stem van Dordt duikt in het Stadsarchief (serie in De Stem van Dordt 2006-2007)
- DiEP: Cultuurhistorisch Magazine Dordrecht en regio (tijdschrift Erfgoedcentrum DiEP 2005-2012)
- Dordt Hartje Stad, door Douwe Flier (serie in De Stem van Dordt 2012 - mei 2014)
- Dordrecht zoals het was, door Piet de Meer (vanaf 24 sept. 2014)
- Dubbeldam van vroeger door Piet van der Heiden (serie in De Stem van Dordt sinds 2014)
- strip Schapekoppen door Ron van Maaren (wekelijks in AD/De Dordtenaar zaterdageditie, sinds 1991)

(afbeelding: Een dienstbode, 1911 (sign. T.C.(?)) (lijst: F.S. Lankhoorn, Vaartstraat 30, Amsterdam-Z.))


Dordtse gevels spreken (opgezocht door mevr. Balm)


De Dordtenaar  
1 april 1969 (SAD 569-1599) Jacques Perk, Lange Breestraat
5 april 1969 (SAD 569-1599) Heel-haaks Doel [Hof]
9 april 1969 (SAD 569-1599) Het pakhuis op de hoek van de Kolfstraat en de Steenstraat is als slachtoffer van de sanering gevallen.
Het is omstreeks 1400 gebouwd door de instelling De Heilige Geest van de Grote Kerk en deed
aanvankelijk dienst als bewaarplaats van de turf, die 's winters in kleine porties aan de bedeelden werd
uitgereikt. Er heeft een gevelsteen gezeten, die het volgende inschrift in gothische letters vertoont:  
  ALLE-PLANINGHE-BUITEN-GOD
  SIT-GEDACHTICH-SULLEN-UIT
  GHEROEIT-WORDEN-INT
  UITTAERSTE-WAERACHTIGH-MAT XV 13.

Lips vermoedt dat de maker van de wereldberoemde koorbanken van de Grote kerk, Jan Aerts Terwen,
of Jeannin de Terouanne zoals Balen schrijft, dezelfde is als "Jenning den beeldsnijder" die in de
Kolfstraat heeft gewoond. Jeannin zou dan van Jenning zijn afgeleid.
Het frontispies van de steen, waarin waarschijnlijk een voorstelling gestaan heeft, is ernstig
beschadigd en niet meer te reconstrueren.
26 maart 1973 (SAD 569 inv. 1646) bovenlicht Steegoversloot 75
30 maart 1973 (SAD 569 inv. 1646) Groenmarkt 15 - bovenlicht Kamer van Koophandel
6 april 1973 (SAD 569 inv. 1647) zakkertje in het Zakkedragerstraatje
7 april 1973 (SAD 569 inv. 1647) Groenmarkt 11 -13 van der Vorm wil panden slopen
12 april 1973 (SAD 569 inv. 1647) bovenlicht huis de onbeschaamden in de Wijnstraat 123- 125
26 april 1973 (SAD 569 inv. 1647) Nieuwstaat; plein uit de verf
28 april 1973 (SAD 569 inv. 1647) Lange Breestraat 48
12 mei 1973 (SAD 569 inv. 1648) bovenlicht in het 17e eeuwse gebouw Riedijk 8
17 mei 1973 (SAD 569 inv. 1648 ) bovenlicht; de levensboom Wijnstraat 100
22 mei 1973 (SAD 569 inv. 1648 ) bierbrouwerij de Sleutel


Laatst gewijzigd: juli 2005-2021.