Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: series geschiedkundige artikelen in Dordtse kranten


- Weet U waar dit is? (serie in De Dordtenaar 1952)
- Geveltourisme (serie in De Dordtenaar 1953)
- Langs Dordtse Gevels/Langs Dordtse Interieurs (serie in De Dordtenaar 1953-1955)
- Verleden tijd (serie Dordrechtsch Nieuwsblad 1972)
- Dordtse gevels spreken (serie in De Dordtenaar 1969-1973)
- Kwartaal en Teken (tijdschrift gemeentelijke archiefdienst Dordrecht)
- Dordt Eigenaardig door Jaap Bouman (serie in De Dordtenaar sinds 1989)
- De Stem van Dordt duikt in het Stadsarchief (serie in De Stem van Dordt 2006-2007)
- DiEP: Cultuurhistorisch Magazine Dordrecht en regio (tijdschrift Erfgoedcentrum DiEP 2005-2012)
- Dordt Hartje Stad, door Douwe Flier (serie in De Stem van Dordt 2012 - mei 2014)
- Dordrecht zoals het was, door Piet de Meer (vanaf 24 sept. 2014)
- Dubbeldam van vroeger door Piet van der Heiden (serie in De Stem van Dordt sinds 2014)
- strip Schapekoppen door Ron van Maaren (wekelijks in AD/De Dordtenaar zaterdageditie, sinds 1991)

(afbeelding: Een dienstbode, 1911 (sign. T.C.(?)) (lijst: F.S. Lankhoorn, Vaartstraat 30, Amsterdam-Z.))


Kwartaal en Teken (gemeentelijke archiefdienst Dordrecht)


1975 no. 1 - Ary Scheffer en Pauline Viardot (1) - J. Eijkelboom
- Het Dordtse muziekleven in de vorige eeuw - Th.E. Jensma
- Eduard Erdelmann (1-3-1865, 27-12-1950) - D. Hendriks
- Opgravingen bij de Nieuwkerk - H. Sarfatij
- Veertig jaar socialisme in Dordrecht (1900-1940) - W. Veerman
1975 no. 2/3 [02] Ary Scheffer en Pauline Viardot (2 en slot) - J. Eijkelboom
[04] Menu-boek Hotel Restaurant Ponsen, een unieke aanwinst voor de Archiefbibliotheek - Jan Alleblas
[08] Hobby Club Dordrecht (1950-1975) ideaal en werkelijkheid - C.H. Snoek
[12] Het Gymnasium een moderne onderwijsvorm - C.P. Bos
[12] De Posterijen te Dordrecht - P.L. Penningnieuwland en W. Veerman
[16] Het gemeenteziekenhuis te Dordrecht - Th.E. Jensma
[23] Het monumentenjaar 1975, 75 jaar monumentenzorg in Dordrecht - J.G.G. Borst
[30] Het vriendelijk gezelschap Concordia, een herenclubje uit de 18e eeuw - W. Veerman
[33] Graven in de Grotekerk - D. Hendriks
[34] De Kaiyo Maru
[35] Wie kan ons helpen?
1975 no. 3 [01] Herinnering aan den strengen winter van 1890-91 - Jan Alleblas
[05] Ary Scheffer en Euterpe - Th.E. Jensma
[08] Dokter Stoop - F. Vriesendorp
[10] De Maagd van Dordrecht staat er weer gekleurd op - W. Veerman
[14] Herinneringen Top Naeff - H.W. Weinberg
[15] Saneren om monumenten kwijt te raken? - L. van Bohemen
[17] De triomftochten op de koorbanken der Grotekerk te Dordrecht - D. Hendriks
1977 nr. 1 [01] Het wapen van Dordrecht - Hendrik 't Jong
[05] Honderd jaar liefdewerk aan Grotekerksbuurt en Houttuinen - Th.W. Jensma
[11] De misericordes aan de koorbanken der Grote Kerk te Dordrecht - D. Hendriks
[14] Gedrukt in Dordrecht - Jan Alleblas
[15] Het Leprooshuis - A.J. Busch
[18] De nieuwbouw van de archiefdienst van de gemeente Dordrecht - Th.W. Jensma
1977 nr. 2 [01] archiefzorg in Dordrecht - Jan Alleblas
[09] De Overvoorde bank - Th.W. Jensma
[13] Het gezicht op Dordrecht van Adam Willaerts - Peter Horsman
[19] Gedrukt in Dordrecht - Th.W. Jensma
[20] De IJscoman - F. Vriesendorp
[21] Misericordes - D. Hendriks
1977 nr. 3/4 [01] Een traditie? (gebrandschilderde ramen Gerrit Cuyp) - W. Veerman
[06] Het Zuid-Afrikaansch Museum te Dordrecht - P.J. Horsman
[09] Van Non tot Non-sens (Agnietenklooster) - Jan Alleblas
[21] Waarheid en Vrede (het gebouw)
[24] Tekeningen van Aelbert Cuyp in Dordts bezit - J.M. de Groot
[28-52] 135 jaar Dordrechts Museum - G.J. Schweitzer
1978 nr. 1 [01] Den Sodiack of hoe een reislustig avonturier zorgde dat het stadsbestuur bij de tijd bleef (Johan de Carpentier) - W. Veerman
[05] De Remonstrantse Gemeente in Dordrecht (G.J. Heering) - E.H. Cossee
[13] Een Dordtse oostindië-vaarder uit de 19e eeuw (de Dankbaarheid, kapt Hazewinkel) - Peter Horsman
1978 nr. 2 [01] De Calvinistische vreemdelingenkerk - Jan Alleblas
[03] Diversa Sed Una (het genootschap) - J. Nauta
[11] Hendrikus Neerings (geb. 6-6-1893, overl. 6-4-1977) - P.J. Bos
1978 nr. 3 125 jaar Boekhandel Revers 1853-1978 - Jan Alleblas
[06] De Dordtse kermis in 1892 - W.H.N. van Wel
[07[ Van dockenspul tot Poppenspelcentrum - M.S. Jansen
[08] De Vereeniging Oud-Dordrecht - A.J. Busch en W. Veerman
[12] Graven in de Grote Kerk - Th.W. Jensma
[13] Een afscheid (W. Veerman, streekarchivaris Tiel, Buren en Culomborg)
1978 nr. 4 [01] Iets over het gymnasium, de latijnse school en de groote-school te Dordrecht - W.H.N. van Wel
1981 nr . 1/2 [01] Zeden en gewoonten ten tijde van de Dordtse synode - E.H. Cossee;
[05] Louterbloemen - A. Blussé van Oud-Alblas;
[17] Een geheim schildersgenootschap - J. Erkelens;
[20] De hoge hoed van dokter de Graaf - H.A. Halbertsma;
[35] Gedrukt in Dordrecht - Peter Horsman;
[37] Wie kan ons helpen?
1981 nr. 3 [01] Een geschiedenis uit de Prinsenstraat - F.A.L. Franken;
[08] De handel van Dordrecht in de dertiende eeuw. Waardoor bevorderd? - drs P.M. Toebak;
[21] Wie kan ons helpen?
1981 nr. 4 Doelesteyn 1901-1981 // Dubbelsteyn 1971-1981
[01] Met passen en meten..80 jaar industrie- en huishoudschool te Dordrecht - dr Th.W. Jensma;
[25] Een blik in de toekomst - E.J. Dirksen-Burgers
1983 nr. 1 Technische School voor Dordrecht en omstreken 1883-1983
1987 nr. 1 (jaargang 13 [01] De hongersnood van 1557 door M.H. Benschop (Tielse kroniek;)
[05] Societeit de Vriendschap en de Korenbeurs door Wim van Wijk (Korenbeurs aan de Groenmarkt; schenker gedenkplaat C.A. van der Kaa, 82 jaar (14 mei 1847-14 mei 1947); Korenbeurs-gebouw aan de Bomkade, gesloten 1909; firma Overwater; pakhuis Stokholm aan de Wolwevershaven; foto Scheffersplein met Provinciale IJzerhandel en Societiet De Vriendschap;)
[08] Profiteurs en peilklossen; zorgen van het stadsbestuur in de 18e eeuw door Jelle Nauta (keur=gemeenteverordening 5-9-1703; wijkmeesters; (1) Hartloff van Schellebeek, bediende Matthijs Mentink 92) Adolff van der Linden (3) Ulrich Bongaard (4) Cornelis van Gijbeland (5) Johan van Haarlem (6) Johan van Slingeland (7) Pieter Kant (8) Jacob de Vos, (9) Arnoldus van Eijsden, bediende Pieter Karelsz, (10) Jan de Bets, bediende Matthijs Hensbergen, (11) Hendrik Taeij, bediende Jan Meesters, (12/13) buitenkwartier;)
[11] Vijftig jaar terug, door Pieter Breman (Dordrechtsche Courant jan/feb/mrt 1937: versiering heer Roos in de Nieuwstraat; honderdjarige Johan Michiel Littig, was kruidenier op de hoek van de Sint Jorisbrug/Kromhout (GPV M 2320); instorten walmuur Binnen Kalkhaven; noofbrug tusen Pottenkade en Dolhuissteiger;)
[15] Dordtse schilders, 1: Pieter Hofman (1755-1837) door J. Erkelens (buitenplaats Krispijn, Reinier Goudsbergen, Pieter Hofman, Willem van der Koogh, Abraham van Strij, tekengenootschap Pictura; Aart Schouman (1710-1792) naar Den Haag; Adriaan Hofman en Jacoba Schilting; Joris Ponse (1723-1783);)
[17-19] (volksuniversiteit;)
[19] Tentoonstelling stadsvernieuwing in de gaten (Philip de Bres;)
[20] Wie kan kan ons helpen ? Rectificatie (werkman Barends; artikel H.C. Arbouw over orgel Nieuwkerk;)
1989 nr. 1 (jaargang 15) [01] inleiding en inhoud (Henk 't Jong; Jan Alleblas (redactie); Pieter Breman, Mieke Jansen, Ad Molendijk; Gemeentelijk Archiefdienst/Gemeentearchief. na 94 jaar, op 1 maart 1989 opgegaan in dienst Kunsten, samen met Dordrechts Museum, Museum mr. Simon van Gijn, schouwburg Kunstmin en Artoteek; drs. P. Schotel, waarnemend archivars; dr. Th.W. Jensma, archivaris (stopt);)
[02] Opsluiting op verzoek in Dordrecht, door J. Geesink (opgesloten (geconfineerd) in het Leprooshuis, vanaf 1761 in het Stads Krankzinnig- en Beterhuis (Lindegracht); request bij de Kamer Judicieel, opgetekent in het Requesteboeken van Confinement 1734-1812 (RAD 9-405 t/m 411) (zie grafiek); 1e of 2e klase; Maria Blommers; ouders van Elizabeth Arends;)
[07] In gesprek met J.G. Buunk, door Wim van Wijk (Elektro Motorenfabroek (EMF), 1978 uit Dordrecht, Korte Parallelweg-Wilgenbos; directeur W.A. Bogaardt; Koos Buunk, amateurfotograaf;)
[10] William Langley en zijn onderzoekingen betreffende het generatieprobleem, door dr. H.L. Houtzager (medicus William Langley, jaar 1614 en 1668; geneskunde in Leiden 7 maart 1664; trouwt 21 juni 1639 met dochter van Johan Veeckeman; Nicolaas Steno (1638-1686), Reinier de Graaf (1641-1673); 1989 het jaar dat Langley 375 jaar geleden werd geboren in Dordrecht;)
[16] Schakel tussen noord en zuid; geschiedenis van de spoorwegen op het eiland van Dordrecht (20 september 1989, 150 jaar geleden eerste trein door Nederland; 1867 begonnen bouw Moerdijkspoorbrug, zondagmiddag 21 december 1871 om half 3, eerste trein uit Breda; 16 juli 1885 Betuwe express (Dordrecht-Gorinchem-Elst);)
[19] Vijftig jaar terug, door Pieter Breman (Dordrechtsche Courant feb/mrt 1939: Schiller, mr. K.J. Poll 25 jaar jubileum; Hans Thoman debuut; J.A. Delhez; Ellsworth; 17/1 windhoos in Dordrecht; 20/1 verduisteringsoefening; 27/1 Torenstraat gesloopt; 31/1 Hitler in den Rijksdag;)
[23] Weet u het nog .... (foto Torenstraat richting Voorstraat, nabij Pompstraat, met werklui;)
1989 nr. 2 (jaargang 15) [02] van de redactie
[02] S.J. Mak van Waay; of het reilen en zeilen van een der oudste veilingbedrijven van Nederland, door F. Barends
(Hollandse Revue 25 december 1917, 18 pagina's artikel over het bedrijf S.J. Mak van Waay; firma A. Mak; Simon Jacobus Mak, geboren 8-6-1804, zoon van Anthonij Mak en Maria van Waaij; Hester Elisabeh ten Hagen (tuberculeus); 16 april 1839 eerste publieke veiling; Visstraat 17;)
[09] In gesprek mevrouw Muller-van de Breevaart, door Wim van Wijk (villa mw. Lebret-Giltaij, hoek Singel-Sint Jorisweg, in 1936 gesloopt; Betsie/Elisabeth van de Breevaart, 20 jaar in 1923, kamermeisje bij mw. Lebret-Giltaij; ark de Elco in de binnenhaven van Puttershoek; tuinman Jaap Braneker, keukenmeisje Maaike van de Breevaart;)
[12] 1300 Volkstuinders. Enkele aspecten van de voedselvoorziening in Dordrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, door Geert Renting ( rijkslandbouwconculent D. Kes Hzn 30 mei 1940; bruine bonen telen, achter het Sportfondsenbad, in het Land van Valk;;)
[17] Vijftig jaar terug, door Pieter Breman (Dordrechtsche Courant mei/juni 1939: Floris Flapuit; 29/4 orgel Grote Kerk; 1/5 bewoners Stooplaan en Van Slingelandtlaan; foto majoor Mussert luchtbeschermingstentoonstelling Lubento, achter M.T.S. (schuilkelder Schokbeton Zwijndrecht); 7/6 Max de Haas; brugmars 24 juni 1939 (polygoon auto; G.W. Itz grossier Hooikade);)
[21] Literatuuroverzicht (Was getekend Dordecht; En wijd was de Polder, R. Allewijn; Uithangborden en uitsteektekens, M. Barnhoorn; De stadszegels van Dordrecht, M. Boeijinga; J. Geessink, Confinement op verzoek in Dordrecht 1734-1809, scriptie Erasmusuniversiteit; E.J.v an Ginkel, Nederland onderste boven;)
[23] Weet u het nog .... (foto H.J. Tollens, Toulonselaan/Kluizenaarspad/Hoevenaarslaan/Padje van de Heer; bakker Kool, spekslager Van der Sijde, cafehouder Bas Naaktgeboren, J.H. Vlemminghs (uitspanning Zomerlust op de plaats van het latere Paviljoen); weduwe Jas de Heer;)
1989 nr. 3 (jaargang 15) [02] van de redactie
[03] Huygens en Dordrecht door dr. L. Strengholt (Constantijn Huygens; van Den Haag naar Parijs, begin oktober 1661, vaart voorbij Dordrecht; arts Johan van Beverwijck (1594-1647); schilderij Adriaen Hanneman in 1639/40; lezing november 1987, wethouder N.L.P. Lammers, J. Eijkelboom;)
[11] In gesprek met H. Tempelaar, de timmerman van Wieldrecht, door Wim van Wijk (vorig jaar A. Visser, bewoners van de boerderij op het landgoed Amstelwijck; huis Tempelaar aan de Amstelwijckweg; kantoor firma Gebroeders Broere; 12 mei 1940 verbrande huizen Wieldrecht; bakkerij van Aardoom en woning Leen Fluit; 1785 gevel ouderlijk huis; De Roo van Westmaas; 1977 veer naar 's Gravendeel opgeheven; Wielhovenstraat (na 1953); taal van Wieldrechtenaren; archiefkamer familie Tempelaar verbrand in mei 1940; 1828 445 zielen in Wieldrecht; schaapherder Hein Vervelde, Ant Brand (alias Ant den Duvel);)
[14] Vijftig jaar terug, door Pieter Breman (Dordrechtsche Courant juli-aug-sept 1939: 11/7 van Pelt op het Veerplein; 25/7 vluchtelingekamp bij Westerbork; 2/8 zuster de Dreu, 35 Leger des Heils; Robert G. Elliott; foto Dordtse Vrouwen Club;)
[20] Dordrecht Weer-Zien door drs. G.R. van Rijsoord (J.J.B. Jansen Manenschijn; Marco de Nood;)
[21] Literatuuroverzicht
[23] Weet u het nog .... (foto villa Olmhof, J.F. van Oldenborgh, Collectie Meijers;)
1989 nr. 4 (jaargang 15) [02] van de redactie
[03] Beperkt licht: Fotohistorie van Dordecht, door Mieke Jansen (150-jarige geschiedenis van de fotografie; L.J.M. Daguerre; foto heer Smits van Nieuwerkerk en De Voogd-Bouvy ca 1865; goudsmid Hendrik Giltay aan de Lombardbrug, 21 maart 1850 Dordr. Courant; C. Bonneau; Fracnois Carlebur; Leonard de Koningh (1810-1887); leden Pictura; H. van Houwelingen, Breestraat; J.G. Hameter; H. Boonstoppel; H.J. Tollens;)
[11] In gesprek met de oud-onderwijzeres mevrouw M. Fritse, door Wim van Wijk (Vakantie Kinder Feesten, voor het eerste in 1922; mevrouw M. Frits, 93 jaar; foto Anna Pool; A. Binken, W. Barendregt en P. Polak; 1 febr. 1917 aanstelling openbare lagere school te Dubbeldam;)
[14] Herinneringen aan Jacob Nathans en Clasina Ridderhof, door H. Ponsen (Jacob Nathans, geb. Arnhem 1879, overl. Dordrecht 1962, kermisreiziger, foto Karel le Grand in 1903; trouwt 21-11-1907 met Clasina Ridderhof; Matena'spad 7d; Jacob Catsstraat 21, foto winkel ca 1935; heer Benner;)
[16] Vijftig jaar terug, door Pieter Breman (Dordrechtsche Courant okt-nov-dec 1939: P.G. Ritterhaus 25 jaar M.T.S.; C. de Heer; bok Heracles;)
[22] Literatuuroverzicht
[23] Weet u het nog .... (foto tenniswedstrijd 29 mei 1930 door ir. Reinders;)


Laatst gewijzigd: juli 2005-2021.