Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: series geschiedkundige artikelen in Dordtse krantenDordrecht in Historisch Perspektief (uitgave archeologie en Monumentenzorg 1996-2001)


publicatie Titel
Dordrecht in Historisch Perspektief, archeologie en Monumentenzorg, nr. 1, mei 1996
[Gemeentedrukkerij Dordrecht 2500 exemplaren]
pag. 1 - Van de redactie.
pag. 2 - 'Werk-in-uitvoering'.
pag. 6 - De Berckepoort, een gebouw met verrassingen.
pag. 7 - Huis Scharlaken; het eerste stenen huis te Dordrecht.
pag. 8 - De oude haven van Dordrecht.
pag. 10 - Kleur van Dordrecht.
pag. 12 - Kennismaking met de Dordtse monumentenzorg.
Dordrecht in Historisch Perspektief, archeologie en Monumentenzorg, nr. 2, dec. 1996
[Gemeentedrukkerij Dordrecht 2500 exemplaren]
pag. 1 - Van de redactie.
pag. 2 - Een buitengebied van landelijke betekenis.
pag. 5 - Verborgen geschiedenis: bouwhistorisch onderzoek in Dordrecht.
pag. 6 - 'De Coninck van Engelant'; bouwhistorische opname/documentatie.
pag. 8 - Een nieuwe brug in een oude brug.
pag. 9 - Dordts monument ?!
pag. 10 - Kleurgebruik in de Dordtse binnenstad.
pag. 12 - Wijziging restauratiesubsidies.
Dordrecht in Historisch Perspektief, archeologie en Monumentenzorg, nr. 3, dec 1997 pag. 1 - Van de redactie.
pag. 2 - Nog meer monumenten voor Dordrecht.
pag. 4 - 'Het Sakkertje'. [=gildehuis Zakkendragers]
pag. 6 - Graven ... in 't hart van Dordt (1).
pag. 8 - Straatman aan de Kuipershaven.
pag. 11 - Onbeschaamde restauratie.
pag. 12 - Restauratiessubsidies.
Dordrecht in Historisch Perspektief, archeologie en Monumentenzorg, nr. 4, juli 1998 pag. 1 - Van de redactie.
pag. 2 - Werk in uitvoering aan de Wijnstraat.
pag. 5 - Dordtse huizen.
pag. 6 - Graven ... in 't hart van Dordt (2).
pag. 8 - Dubbeldam nu aan de beurt.
pag. 10 - Kop en munt.
pag. 12 - Gemeente zoekt oplossingen voor geldtekort bij restauraties.
Dordrecht in Historisch Perspektief, archeologie en Monumentenzorg, nr. 5, juli 1999 pag. 1 - Van de redactie.
pag. 2 - Opening Dordrechts Archeologisch Centrum.
pag. 4 - Vis met vijgen.
pag. 6 - Van een leien dakje ?
pag. 8 - Draken in Dordt.
pag. 10 - De stad in de steigers ?
pag. 12 - Opgravingsbevoegdheid.
Dordrecht in Historisch Perspektief, archeologie en Monumentenzorg, nr. 6, jan. 2000 pag. 1 - Van de redactie.
pag. 2 - 3311BC.
pag. 4 - De heren Van der Merwede.
pag. 8 - Het Huis te Merwede.
pag. 11 - Dakkapellen.
pag. 12 - Subsidiebudget door het Rijk verhoogd.
Dordrecht in Historisch Perspektief, archeologie en Monumentenzorg, nr. 7, dec. 2000 pag. 1 - Van de redactie.
pag. 2 - Graven bij de broeders.
pag. 5 - De stedelijke ontwikkeling van 't Hofkwartier in Dordrecht.
pag. 6 - De kloosters in het Hofkwartier.
pag. 9 - Van Augustijnenklooster tot centenschool.
pag. 11 - Van Clarissenklooster tot Centrum Nieuwstraat.
pag. 12 - Van Agnietenklooster tot Dordrechts Museum.
pag. 14 - Rondom de Hofstraat.
pag. 16 - Sanering, restauratie en herstel.
pag. 18 - Cultuurhistorische waarden van het Hofkwartier.
pag. 20 - Van GOD via DAC naar ABCD ?
Dordrecht in Historisch Perspektief, archeologie en Monumentenzorg, nr. 8, mei 2001
[Stadsdrukkerij Dordrecht 1600 exemplaren]
pag. 1 - Van de redactie.
pag. 2 - De stadsmuur van Dordrecht, (1) Het onderzoek aan de Spuiboulevard in 1998.
pag. 5 - De stadsmuur van Dordrecht, (2) Het Kleine Kaerskorff of Beultoren.
pag. 8 - Uitbreiding van het monumentenbestand van Dordrecht.
pag. 11 - Monumentale Dordtse Herenhuizen met praktijk-aan-huis.
pag. 15 - Kleurbeleid binnen beschermd stadsgezicht, subsidie voor 'Dordtse kleuren'.
pag. 16 - Enquete.


Laatst gewijzigd: juli 2005-2009-2011-januari 2013.