Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: series geschiedkundige artikelen in Dordtse krantenDordtse huizen (uitgave archeologie en Monumentenzorg 1998-2001))


(redactie: Albert van Engelenhoven (bouwhistoricus)

publicatie Titel
Dordrecht, Dordtse Huizen. In Bouwhistorisch Perspektief aflevering 1, maart 1998 Het gotisch huis 'Den Witte Ancker', Voorstraat 324. (bij Lombardstraat, Stadhuisplein)(J.M. Peels)
Dordrecht, Dordtse Huizen. In Bouwhistorisch Perspektief aflevering 2 - juni 1998, De gebouwde
geschiedenis van Dordrecht
De huizen aan de Mattensteiger (Wijnstraat 58/60, 62/66 (Mattensteiger 5))
Dordrecht, Dordtse Huizen. In Bouwhistorisch Perspektief aflevering 3 - december 1998, De gebouwde
geschiedenis van Dordrecht
Sine Labore Nihil, De Dordtse architect Hendrik Adrianus Reus (1872-1935)
pag.   3 - 1. Voorstraat 251/253 C.M. van Diemen
pag.   6 - 2. notariskantoor W.H. van Bilderbeek, Groenmarkt 8 (ni 10)
pag.   7 - 3.  Verzekeringsmij. Holland, Wijnstraat (nu 168)
pag.   9 - 4. Toulonselaan (nu 89-107)
pag.   9 - 5. Voorstraat 350 (nu 380), A. Dronkert
pag. 10 - 6. Voorstraat 215 (nu 273)
pag. 11 - 7. Remonstr. Kerk, Corn de Wittstraat
pag. 12 - 8. venduhuis A. Mak, Visstraat (nu 25)
pag. 13 - 9. Stoop en Zoon, Wijnstraat 229 (nu 239)
pag. 14 - 10. Merwehoeve, Vriesestraat 90
pag. 15 - 11. stadsvilla Lotsij, Wijnstraat 93 (oud nr.)
Dordrecht, Dordtse Huizen. In Bouwhistorisch Perspektief aflevering 4 - juli 1999, De gebouwde geschiedenis van Dordrecht Het steenen archief der monumenten.
Dordrecht, Dordtse Huizen. In Bouwhistorisch Perspektief aflevering 5 - november 1999, De gebouwde
geschiedenis van Dordrecht
Het Noorderkwartier, een stad op zich.
Dordrecht, Dordtse Huizen. In Bouwhistorisch Perspektief aflevering 6 - april 2000, De gebouwde
geschiedenis van Dordrecht
Een groot en deftig Heerenhuis aan de Wijnstraat (Wijnstraat 45, nu 87 (West-Indisch Huis))
Dordrecht, Dordtse Huizen.aflevering 7 - december 2000 pag. 1 - De vele gezichten van het Hof in Dordrecht; Deel 1 Van Augustijnenklooster tot Prinsenhof 1283-1600.
pag. 2 - Hoofdstuk 1: Het Augustijnenklooster.
pag. 11 - Hoofdstuk 2: Het Prinsenhof.
pag. 17 - Graven in de Augustijnenkerk.
Dordrecht, Dordtse Huizen aflevering 8 - mei 2001, De gebouwde
geschiedenis van Dordrecht, monumentenzorg
[Stadsdrukkerij Dordrecht 1600 exemplaren]
pag. 1 - De vele gezichten van het Hof in Dordrecht; Deel 2 Over het
Prinsenhof, de centenschool en de toekomst 1600-2000.
pag. 2 - Hoofdstuk 1 Het Hof en de Augustijnenkerk in de zeventiende eeuw.
pag. 5 - Hoofdstuk 2 De Augustijnenkerk en het Hof in de achttiende eeuw.
pag. 8 - Hoofdstuk 3 De Augustijnenkerk en het Hof in de negentiende eeuw.
pag. 10 - Hoofdstuk 4 De Augustijnenkerk en het Hof in de twintigste eeuw.


Laatst gewijzigd: juli 2005-2009-2011-januari 2013.