Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: series geschiedkundige artikelen in Dordtse krantenDubbeldam door de eeuwen heen (Stichting Oud-Dubbeldam) sinds 1984


publicatie Titel
Deel 1: (1984)  
Deel 2: (1985)  
Deel 3: Boerderijen (1986)  
Deel 4: (1987)  
Deel 5: De strijd tegen het water (1988)  
Deel 6: (1989)  
Deel 7: Groen dorp in een drukke stad (1990)  
Deel 8: (1991)  
Deel 9: De geschiedenis van het Eiland van Dordrecht (1992)  
Deel 10: Het agrarisch verleden (1993)  
Deel 11: Het agrarische verleden (1994)  
Deel 12: In bezettingstijd (1995)  
Deel 13: Wieldrecht (1996)  
Deel 14: Dubbeldams monumenten (1997)  
Deel 15: Een rijke historie (1998)  
Deel 16: Legendarische Dubbeldammers, geen dorpsfiguren maar bekende Dubbeldammers
(Stichting Oud Dubbeldam, 1999 (15-jarig bestaan vereniging))
omslag - FOTO R.G. Gündel, voormalig huisarts te Dubbeldam.
02 - FOTO Richard Guido Gündel, geb. 5-5-1909
03 - FOTO praktijk aan huis, Dubbelsteynlaan.
04 - FOTO bakkerij Bos-Noteboom (1924-1954), Oudendijk 101.
05 - FOTO schildersbedrijf Schouten, Rechte Zandweg (Janus, geb. 12-7-1923, overl. 7-2-1998, zoon van Cornelis Schouten)(medewerker Wieb Smit)
06 - Jan in 't Veld (bijnaam Jan de Pro), geb. 8-12-1896, cafe hoek Haaswijkweg-Vissersdijk (FOTO ca. 1938).
07 - D.M. van de Merwe, bedrijf Burgemeester Jaslaan, zoon van .. van de
Merwe (handelaar in steenkool, turf etc). 08 - brandstoffenhandel Van de Merwe (FOTO vrachtwagen v.d. Merwe's Brandstoffenhandel, Burg. Jaslaan 35, Dubbeldam, tel. 60364)
09 - Rokus de Jong en Aagje in 't Veld kregen drie kinderen: Aart Cornelis, Cornelis Rokus en Teuntje. Rokus de Jong, melkboer, Jaslaan nr. 25.
10 - Willem Langerak, geb. Giessen Nieuwkerk 7-5-1879, tr. Neeltje Leeuwis, geb. Wijngaarden 26-11-1879. FOTO Willem Langerak op hondenkar met drie honden.
11/12 - Zuster de Vries, wijkzuster 1947-1956.
13 - D. Booy, geb. 1882 14/15 - personeel Openbare Lagere School I (Dubbeldamseweg); FOTO 1932:
juffrouw Schouten (geb. Dubbeldam), juffr. G. Rombout, heer Werkema, heer A. van Zielst, juffr. W. van Attenhoven, meester G. Meyer. 
16/17 - Bastiaan Adriaan Honders, geb. 1911, ca. 1924 bakker bij zijn vader, bakker met motorkar.
18 - Jan in 't Veld, geb. 3-8-1897, met broer Jos (heeft dochter Aagje van 
73) een slagerij aan de Dubbeldamseweg.
19 - Wim van Pelt, geb. 2-10-1922 (Rechte Zandweg 403 (nu 50)), FOTO paarden met mallejan bomen vervoeren naar het Balkengat aan de Noordendijk en FOTO bokkenkar met Jo Belijn (nu in Afrika) en Wim van Pelt.
20 - Aai en Kees van de Merwe, FOTO melkbussen op hondenkar met hond Bob ca. 1935. 
21 - J. v.d. Veer, geb. 16-10-1916 (op de Vissertje), FOTO J. v.d. Veer met bezorgersfiets, tr. Marietje. 
22 - Siem v.d. Sluis; FOTO als ijsverkoper in de straat bij Jan in 't Veld op de hoek Dubbeldreef/Damstraat.
23 - firma Stam (Hendrikus Stam), FOTO 1955 de eerste kraan met Jos in 't Veld, Kooipad Dubbeldam.
24/25 - Arie Verkuil, geb. Dubbeldam 9-3-1933 (Dubbelstraat), o.a. groentenboer, zoon van Arie Verkuil (geb. Dubbeldam 10-4-1910, overl. 1972) en Dirkje Ernestine Riske (geb. Dordrecht 22-7-1911, overl. 1975), kleinzoon van Arie Verkuil en Betje Adriana Vermeij, tr. 4-4-1964 Lydia Zenger, uit
Bern (Zwitserland). / familie Verkuil kwam uit Drongelen / Dirk Verkuil, tr. 1802 Pieterje de Smooker.
26 - Izaak v.d. Weijden, geb. 1904, FOTO ca. 1925 met hondenkar no. 88, tr. Jaantje de Graaf (hertrouwd Piet de Bruin). / heeft een broer Jacob en Piet en een zus Pietje en een zus Saantje.
27 - Maaike v.d. Weijden-Dekker, geb. 11-3-1898, overl. 23-11-1993, tr. Jacob. v.d. Weijden, woonde in buurtschap de Oliepijp en Oudendijk 74a, zoon van v.d. Weijden en de Geus. Dochter: Helena, tr. Joris in 't Veld. / FOTO ca. 1925 met hondenkar (huishoudster bij Izaak en Jacob v.d. Weijden).
28 - Dirk van der Linden, geb. Dubbeldam 15-9-1908, overl. Dordrecht 20-12-1996 (De Sterrenlanden), tr. 1938 NN, zoon van v.d. Linden en de Belder.
29 - Frans van Efferen, verkoop van tuinplanten (Reewegpad), tr. Riet.
30 - O.B.K. Oefening baart kunst (vaandel Piet v.d. Merwe; bijnaam Piet de Kroot, opzichter Vierpolders).
31 - Kees Bothof (bijnaam Kees de Beer), speler voetbalclubje Bram Pieren.
32 - Kees v.d. Merwe (broer van Piet), bijnaam Kesie Olie, oliewagentje met een hond eronder.
33 - Jan v.d. Merwe (broer van Piet en Kees), Jan de bakker bezorgde brood met paard en wagen.
34/35 - Bas Belder, begin jaren '50 nam de handel in petroleum over van de wed. Kruithof (Zuidendijk).
35 - bestelauto Peugeot, B. Belder Esso petroleum voor oliehaarden.
36 - Piet Boom, geb. Dordrecht 2-10-1924, smid, indient als knecht bij Aart Bakker (1940), in 1959 smederij Bakker overgenomen.
Deel 17: Langs het tuinpad van Dubbeldam (2000)  
Deel 18: Legendarische Dubbeldammers: zoals de ouden zongen (2001)  
Deel 19: Dubbeldam een dorp met verleden (2002)  
Deel 20: Legendarische Dubbeldammers (2003)  
Deel 21: (2004)  
Deel 22: Oorlogsjaren Dubbeldam en Dordrecht (2005)  
   


Laatst gewijzigd: juli 2005-2009-2011-januari 2013.